Mtl 1584, Allerum

Från LuggudeWiki
Version från den 17 april 2011 kl. 21.36 av Martinbrandt (diskussion | bidrag) (Mantalslängd för Allerums socken 1584)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök
Allerums socken 1861 enligt Generalstabskartan (Lantmäteriet).
Allerums socken 1684.


Mantalslängd för Allerums socken 1584

Alrumbs socken
Jordeigere
Anders Sonnesönn i Alrumb
Sonne Pedersönn
Niels thröelsönn
Jep Lauritzön
Michill Nielsönn i Kongsholtt
Tröels Jennsönn
Bendtt Pedersönn i Laurödt
Peder Thröelsönn
Lauridtz Rasmussönn
Kieldt Pedersönn
Mogens Pedersönn i Diufses holt
Anders Joennsönn i Slusaas
Bendt Suendsönn i Röffuen
Gunnerup gördt haffuer Jörgen Brahe til Maglag
Gordmenndtt
Peder Andersönn i Alrumb
Niels thröelsönn
Bendtt Mogensönn
Po ull Madtzsönn
Sidtze Adtzsers
Kirstene Jens Bendtzs
Suend thröelsönn
Poull thröelsönn
Lauritz Vestesönn
Börie i Konghioltt
Oluff Nielsönn
Ebbe Nielsönn
Jnnger Nielses
Lauridtzs i möllehusidt
Poull Lauritzönn
Helle Lassen
Poull Suendtzönn
Oluff Anndersönn i Laurödt
Mogens Lassönn
Johanne Rasmusis
Rasmus i Dösholtt
Karnne i Slusaas
Peder Bendtzön i Laurödt
Siuffuind N.
Leiebönnder
Lauridtzs Madtzönn i Ryedt
Oluff Esbernnsönn
Niels Esbernnsönn i Kirchegordt
Mogens Harrildtzönn i Bröde
Jenns i Nödager
Niels Jennsönn i Nyrarp
Annders i thornnoltt
Erich i Gadegorden i Alrumb
Oluff Schredder
Aage Ebbesönn i östengordt
Lauridtzs Jensönn i Due Stubbe
Oluff Andersönn i Kongdioltt
Anders Kieldtzön i Laurödt
Börie Jensönn i Gunnerup
Peder Jennsönn
Erich Pedersönn
Oluff Pedersönn
Jens Nielsönn i Gnederödt
Suend i Diuremoese
Sone Siridsönn
Niels i Moesegördt
Lauridtz Nielsönn i Klappe
Peder Rasmusönn i Bröde
Bendt i Degnegördt
Michill thröelsönn i Alrumb
Gordmenndtt
Mogenns Matzönn i Ryedt
Bendt i Gnederödt
Jens Schredder i Alrumb
Mogens i Stradtzborg
Anders i Tornoltt
Michell i Moesegordt
Hanns i Smidehufiit
Torsten i Gammell Smidie
Jahanne i Laurödt
Ellnne i Slotheth
Jenns i Myrenn
Jep Fredlösen i Bröde
Niels i Dösholtt
Bendt i Thornnoltt
Wgedags Guordtsmend
thill Hielmsholdtt
Bendt Suendtzönn i Myren
Rasmus i Dampengenn
Suend Morthensönn i Tornoltt
Peder i Dueboelitt
Torchill i Bröde
Peder Eschildtzönn i Kongsholt
Trö1s i Dösholtt
Thienniste drennge
Poull Pedersönn i Alrumb
Jenns i Due Stubbe
Joenn i Kongdioltt
Peder i Slusaas
Peder Mogennsönn i Diuffsholtt
Niels i Laurödt
Peder Wismand i Alrumb
Eschild i Staldenn
Peder Eschildtz Dreng i Kongdioltt
Peder Kulleboe i Alrumb
Jep Lauritz Dreng i Alrumb
Mogens i Laurödt
Truid Jbidem
Jörgenn i Bröde
Erich i Gunnerup
Jennsis dreng i Gunderödt
Asgoudt i Klappe,

Källa

Egen avskrift kollad mot boken: "Helsingborgs län, Räkenskaper 1582/83, Jordebok 1583/84, Extraskattemantalslängd 1584. Utgivna och kommenterade av Ola Svensson."


Mall:Template1