Länsräkenskaperna: Ovissa inkomster 1620-1621

Från LuggudeWiki
Version från den 26 januari 2011 kl. 17.15 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök

För mer information om Länsräkenskapernas kategori för ovissa inkomster, dvs ridefogdens räkenskaper, läs denna artikel!

Alla målen är inte ifyllda (än). Fokus ligger på Kullabygdens socknar och därför är alla poster som rör de socknarna prioriterade. I vissa fall har jag noterat NAMNEN på folk utanför Kullabygden, men inte mer. Om man vill veta mer får man läsa källan.

Ridefogdens räkenskaper för 1620-21

UNDER BEARBETNING!

Ny/gammal namn/ort text
RIDEFOGDAR
Joost Hansennh LUGGUDE
Jens Hammer SÖDRA ÅSBO
GÅRDSFESTNING / STEDSMÅL
Ny Peder Joennssen Gårdsfästning för Peder Joennssen, stedsmål för den halva gård i Tjörröd som Joenn Pedersen "påbor" och som han upplåtit för Peder .
Gammal Joenn Pedersen
FLENINGE
Ny Hendrick Oelssen "Hendrick Oelssen i Fleninge stedde den gaard, som Peder Gammal, ibid, paaboede."
Gammal Peder Gammal "Hendrick Oelssen i Fleninge stedde den gaard, som Peder Gammal, ibid, paaboede."
FJÄRESTAD
Ny Peder Nielsen "Peder Nielssen i Fjärrestad stedde den gaard ibid, som Suend Lauridtzen paaboede."
Gammal Suend Lauridtzen "Peder Nielssen i Fjärrestad stedde den gaard ibid, som Suend Lauridtzen paaboede."
ROUS
Ny Niels Thuessen Niels Thuesen i Rous stedde den gård där som Erick Jeppssen bodde i och som var mycket förfallen.
Gammal Erick Jeppssen Niels Thuesen i Rous stedde den gård där som Erick Jeppssen bodde i och som var mycket förfallen.
FILBORNA och ROUS
Ny Anders Pedersen Anders Pedersen i Filborna stedde den gård i Rous som Hans Bentssen bodde på.
Gammal Hans Bentssen
VIKEN och en MÖLLA vid HELSINGBORGS SLOTT
Ny Christen Andersen Christen Andersen på VIKEN stedde den MÖLLA på SLOTTET (i HBG) som Lauridtz Madtzen upplåtit åt honom.
Gammal Lauridtz Madtzen Christen Andersen på VIKEN stedde den MÖLLA på SLOTTET (i HBG) som Lauridtz Madtzen upplåtit åt honom.
BALLERUP? (...)
VEGE?? och HJORTSHÖG
Ny Jörgenn pedersen JP stedde den halva gård som SP tidigare bott i i HJORTSHÖG...
Gammal Suend Pedersen JP stedde den halva gård som SP tidigare bott i i HJORTSHÖG...
VEMMENTORP
Gammal Anders Anderssen Anders Anderssen stedde den halva gård i Vemmentorp som Jenns Mickaelssen upplät åt honom och som var mycket förfallen.
Ny Jenns Mickaelssen Anders Anderssen stedde den halva gård i Vemmentorp som Jenns Mickaelssen upplät åt honom och som var mycket förfallen.
ÖRBY
Ny Niels Skredder Niels Skredder i ÖRBY stedde den halva gård där som Poffuel Nielssen bodde i och som stod öde.
Gammal Poffuel Nielsen Niels Skredder i ÖRBY stedde den halva gård där som Poffuel Nielssen bodde i och som stod öde.
FLENINGE
Ny Poffuel Broerssen Poffuel Broerssen i Fleninge städsmål, för den halva gård i Fleninge som Niels Skedder påbodde och upplät åt honom.
Gammal Niels Skredder Poffuel Broerssen i Fleninge städsmål, för den halva gård i Fleninge som Niels Skedder påbodde och upplät åt honom.
FLENINGE
Ny Niels Nielssen Niels Nielssen i "Wandstedh" städsmål för den halva gård i Fleninge som Peder Nielssen bodde på och upplät åt honom.
Gammal Peder Nielssen Niels Nielssen i "Wandstedh" städsmål för den halva gård i Fleninge som Peder Nielssen bodde på och upplät åt honom.
FARHULT - BOSARP (trol. i Strövelstorp)
Ny Olle Madtzen Olle Madtzen i Farhult stedde den gård Lauridtz Tröelssen i BOSARP bodde på.
Gammal Lauridtz Tröelssen Olle Madtzen i Farhult stedde den gård Lauridtz Tröelssen i BOSARP bodde på.
FLENINGE
Ny Peder Bodelssen Peder Bodelssen i "Ösöe" (!) stedde den gård i Fleninge som Niels Thiörning bott på och som stod helt öde.
Gammal Niels Thiörning Peder Bodelssen i "Ösöe" (!) stedde den gård i Fleninge som Niels Thiörning bott på och som stod helt öde.
KVISTOFTA och BÅRSLÖV
Ny Olle Tuessen Olle Tuessen i KVISTOFTA stedde den festegård i BÅRSLÖV som Niels Joenssen påbodde och upplät åt honom.
Gammal Niels Joenssen Olle Tuessen i KVISTOFTA stedde den festegård i BÅRSLÖV som Niels Joenssen påbodde och upplät åt honom.
FLENINGE
Ny Niels Nielssen Niels Nielssen i Fleninge stedde den gård där som Anders "Hune"/"Gune"?? flyttade från och som var förfallen.
Gammal Anders H/G-une Niels Nielssen i Fleninge stedde den gård där som Anders "Hune"/"Gune"?? flyttade från och som var förfallen.
NORRA HÄLJARÖD
Ny Peder Hellessen Peder Hellessen i NORRA HÄLJARÖD stedde den gård son Jenns N bodde på.
Gammal Jenns N Peder Hellessen i NORRA HÄLJARÖD stedde den gård son Jenns N bodde på.
HALMSTAD
Ny Peder Olluffssen Peder Olluffssen i Halmstad stedde den halva gård där, som han bodde på, och var "förfallen för" Aage Oelssen i Halmstad.
Gammal Aage Oelssen Peder Olluffssen i Halmstad stedde den halva gård där, som han bodde på, och var "förfallen för" Aage Oelssen i Halmstad.
BJUVSTORP
NY Aage Nielssen Aage Nielssen i Bjuvstorp stedde den gård i Bjuvstorp som Anders Wacke? bodde på.
Gammal Anders Wacke Aage Nielssen i Bjuvstorp stedde den gård i Bjuvstorp som Anders Wacke? bodde på.
RÅGÅKRA
Ny Peder Joenssen Peder Joennssen stedde halva den gård hans moder Kirstina påbor.
Gammal Kirstina Peder Joennssen stedde halva den gård hans moder Kirstina påbor.
Äldst Joen Peder Joennssen stedde halva den gård hans moder Kirstina påbor.
PÅLSTORP och ROUS
Ny Gudmand Oelssen Gudmand Oelssen i PÅLSTORP stedde den gård i ROUS som Lauridtz Söffrenssen påbodde
Gammal Lauridtz Söffrenssen Gudmand Oelssen Gudmand Oelssen i PÅLSTORP stedde den gård i ROUS som Lauridtz Söffrenssen påbodde
ALLERUM
Ny Peder lauridtzen Peder Lauridtzen i Allerum stedde den halva festegård i Allerum som Jep Pedersen påbodde och upplät åt honom.
Gammal Jep Pedersen Peder Lauridtzen i Allerum stedde den halva festegård i Allerum som Jep Pedersen påbodde och upplät åt honom.
VÄSTRABY
Ny Jenns Thourilssen Jenns Thourilssen VÄSTRABY stedde den halva festegård VÄSTRABY som Jacob påbor.
Gammal Jacob Jenns Thourilssen VÄSTRABY stedde den halva festegård VÄSTRABY som Jacob påbor.
FLENINGE
Ny Oluff Mortenssen Oluff Morttenssen i FLENINGE stedde den halva fästegård som Siunne Thue?ssen påbodde och som stod öde.
Gammal Siunne Thue?ssen Oluff Morttenssen i FLENINGE stedde den halva fästegård som Siunne Thue?ssen påbodde och som stod öde.
SKOUFFGIEMMER HUSET
jord Thue Pedersen för ett stycke jord i Krogemoussen.
GÖDSTORP
Johann Johann stedde halva den fästegård i GÖDSTORP han påbor och som står öde.
VÄSBY
Ny Sönne Poffuelssen "Sönne Poffuelßon i Weßby oploed halffpaartten aff den gaard hand paabor for Frandz Sönnes ibid"
Gammal Frantz Sönnessen "Sönne Poffuelßon i Weßby oploed halffpaartten aff den gaard hand paabor for Frandz Sönnes ibid"
Ny Peder Pedersen Peder Pedersen i VÄSBY gav stedsmål för fjärdedelen i den gård där som Peder Joenssen påbodde.
Gammal Peder Joensen Peder Pedersen i VÄSBY gav stedsmål för fjärdedelen i den gård där som Peder Joenssen påbodde.
VIKEN
Ny Rasmus Erickssen Rasmus Ericksen i VIKEN gav stedsmål för tredjedelen av den gård i VIKEN som Erick jeppssen påbor.
gammal Erick Jeppssen Rasmus Ericksen i VIKEN gav stedsmål för tredjedelen av den gård i VIKEN som Erick Jeppssen påbor.
FJÄRESTAD
Ny Rasmus Olluffsson Rasmus Olluffsson i FjÄRESTAD stedde den gård som Libnitt? Erlandsson påbodde och som stod öde.
Gammal Libnitt? Erlandsson Rasmus Olluffsson i FjÄRESTAD stedde den gård som Libnitt? Erlandsson påbodde och som stod öde.
ORMASTORP
ny Mogens Pedersen Mogens Pedersen i ORMASTORP stedde den halva gård i ORMASTORP som Niels Jörgenssen påbodde och upplät åt honom.
gamal Niels Jörgenssen Mogens Pedersen i ORMASTORP stedde den halva gård i ORMASTORP som Niels Jörgenssen påbodde och upplät åt honom.
VEMMENTORP
Ny Lauridts Oelssen Lauridts Oelsen i VEMMENTORP stedde den gård i VEMMENTORP som Aage Nielsen påbodde.
Gammal Aage Nielsen Lauridts Oelsen i VEMMENTORP stedde den gård i VEMMENTORP som Aage Nielsen påbodde.
HÄSSLUNDA
ny Axell Bentssen A.B i Hässlunda Stedde 1/4 av den gård i Hässlunda som P.S påbodde och som nu ståd öde
gammal Peder Sunnessen A.B i Hässlunda Stedde 1/4 av den gård i Hässlunda som P.S påbodde och som nu ståd öde
FLUNDRARP
Ny Anders Eschildssen A.E. i Flundrarp Stedde den gård i Flundrarp som SN påbodde.
Gammal Suend Nielsen A.E. i Flundrarp Stedde den gård i Flundrarp som SN påbodde.