Länsräkenskaperna: Ovissa inkomster 1642-43

Från LuggudeWiki
Version från den 17 januari 2011 kl. 19.55 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök

För mer information om Länsräkenskapernas kategori för ovissa inkomster, dvs ridefogdens räkenskaper, läs denna artikel!

Alla målen är inte ifyllda (än). Fokus ligger på Kullabygdens socknar och därför är alla poster som rör de socknarna prioriterade. I Vissa fall har jag noterat NAMNEN på folk utanför Kullabygden, men inte mer. Om man vill veta mer får man läsa källan.

Ridefogdens räkenskaper för 1642-1643

Ny/gammal ort/namn Texten
STEDSMÅL

<-

SVALUV
Ny Peder Sönnessen "Annammat aff Peder Sönnessen i Sualle, stedsmaal aff dend liden hallfua gaard Jens Andersen tiforne paaboede och fra döde."
Gammal Jens Andersen "Annammat aff Peder Sönnessen i Sualle, stedsmaal aff dend liden hallfua gaard Jens Andersen tiforne paaboede och fra döde."
FJÄLLASTORP
Ny Jep Lauridtzen Jep Lauridtzen i Fjällastorp i stedsmål för 1/4 av den gård där som han bor på och som hans fader tidigare brukade och har dött från.
Gammal Lauridtz Jep Lauridtzen i Fjällastorp i stedsmål för 1/4 av den gård där som han bor på och som hans fader tidigare brukade och har dött från.
BÅRSLÖV
Ny Joen Poulsen Joen Poulsen i Bårdlöv stedsmål för den halva gård där som Anders Jörgensen tidigare bodde på och dog på.
Gammal Anders Jörgensen Joen Poulsen i Bårdlöv stedsmål för den halva gård där som Anders Jörgensen tidigare bodde på och dog på.
LÅNGARÖD + VIKEN
Ny Olle Andersen Olle Andersen i Långaröd i stedsmål för den husplats i Viken som Suend Rasmussen tidigare bodde på och dog på.
Gammal Suend Rasmussen Olle Andersen i Långaröd i stedsmål för den husplats i Viken som Suend Rasmussen tidigare bodde på och dog på.
BRÄCKE
Ny Gudmand Jensen Gudmand Jenssen i Bräcke i stedsmål för den gård i Bräcke som Suend Suendssen tidigare bodde på och dog på.
Gammal Suend Suendssen Gudmand Jenssen i Bräcke i stedsmål för den gård i Bräcke som Suend Suendssen tidigare bodde på och dog på.
ÖSTRABY
Ny Peder Tygessen Peder Tygessen i Östraby i stedsmål för den gård Knud Knudssen där tidigare bodde i och dog på.
Gammal Knud Knudssen Peder Tygessen i Östraby i stedsmål för den gård Knud Knudssen där tidigare bodde i och dog på.
HJÄLMSHULTS MÖLLA
Ny V/B?iller Pedersen V/B?iller Pedersen i stedsmål för Hjälmshults mölla.
ÖRBY
Ny Hans Olsen Hans Olsen i Örby i stedsmål för den gård där som uppläts för honom av Peder Jensen och som han tidigare bodde på.
Gammal Peder Jensen Hans Olsen i Örby i stedsmål för den gård där som uppläts för honom av Peder Jensen och som han tidigare bodde på.
FLENINGE
Ny Suend Sönnessen Suend Sönnesen i Fleninge i stedsmål för den lilla halva gård där hans bror Gunder Sönnesen upplät för honom.
Gammal Gunder Sönnessen Suend Sönnesen i Fleninge i stedsmål för den lilla halva gård där hans bror Gunder Sönnesen upplät för honom.
TUNNEBERGA och STUBBARP
Ny Peder Suendssen Peder Suendssen i Tunneberga i stedsmål för den halva gård i Stubbarp som Olle Jenssen i Stubbarp tidigare bodde på och dog på.
Gammal Olle Jenssen Peder Suendssen i Tunneberga i stedsmål för den halva gård i Stubbarp som Olle Jenssen i Stubbarp tidigare bodde på och dog på.
RYA
Ny Hendrick Johanssen Stedsmål betalt av Hendrick Johansson på Rya Leyelgaard i stedsmål för den halva gård i Rya Hans Jensen bott på och dog på.
Gammal Hans Jensen Stedsmål betalt av Hendrick Johansson på Rya Leyelgaard i stedsmål för den halva gård i Rya Hans Jensen bott på och dog på.
HUSBONDHOLD
BÅRSLÖV
Ny Peder Tröelssen Peder Tröelssen i BÅRSLÖV i husbondhold för den halva gården där som Mattis Christenssen tidigare bott på och dött på.
Gammal Mattis Christenssen Peder Tröelssen i BÅRSLÖV i husbondhold för den halva gården där som Mattis Christenssen tidigare bott på och dött på.
DÖINGE
Ny Jens Lassen och Niels Lassen Jens Lassen och Niels Lassen i husbondhold för den halva gård här som Peder Sunnessen tidigare bodde på.
Gammal Peder Sunnessen Jens Lassen och Niels Lassen i husbondhold för den halva gård här som Peder Sunnessen tidigare bodde på.
BRÄCKE
Ny, son Olle Suendsen Olle Suendssen i Bräcke i husbondhold för den halva gård i Bräcke som hans fader tidigare innehaft.
Gammal, fader fader Olle Suendssen i Bräcke i husbondhold för den halva gård i Bräcke som hans fader tidigare innehaft.
TULLSTORP (Bårslöv)
Ny Peder Joensen Peder Joensen i "Tulstrup" i husbondhold för den halva gård där som Mattis Christenssen tidigare innehaft.
Gammal Mattis Christenssen Peder Joensen i "Tulstrup" i husbondhold för den halva gård där som Mattis Christenssen tidigare innehaft.
RAMLÖSA
Ny Gudmand Pederssen Gudmand Pedersen i Ramlösa, för den halva gård där som Jens Nielssen bor på.
Gammal Jens Nielssen Gudmand Pedersen i Ramlösa, för den halva gård där som Jens Nielssen bor på.
FLENINGSTORP
Ny Bodell Aagessen Bodell Aagessen i Fleningstorp i husbondhold sjättedelen av den gård där som Jens Joensen bodde på.
Gammal Jens Joenssen Bodell Aagessen i Fleningstorp i husbondhold sjättedelen av den gård där som Jens Joensen bodde på.
INGELSTRÄDE
Ny Sönne Nielssen Sönne Nielssen i Ingelsträde i husbondhold för femtedelen av den gård där som Moens Giödmerssen tidigare bodde på, och dog på. Och Arffuid Olssen i husbondhold för halva den gård ovan...
Gammal Moens Giödmarssen Sönne Nielssen i Ingelsträde i husbondhold för femtedelen av den gård där som Moens Giödmerssen tidigare bodde på, och dog på. Och Arffuid Olssen i husbondhold för halva den gård ovan...
Ny Arffuid Olssen Sönne Nielssen i Ingelsträde i husbondhold för femtedelen av den gård där som Moens Giödmerssen tidigare bodde på, och dog på. Och Arffuid Olssen i husbondhold för halva den gård ovan...
HÄSSLUNDA
Ny Moens Erichssen Moens Erichssen i HÄSSLUNDA; husbondhold för tredjedelen av den gård där som Tröels Axelssen tidigare bor på..
Gammal Tröels Axelssen Moens Erichssen i HÄSSLUNDA; husbondhold för tredjedelen av den gård där som Tröels Axelssen tidigare bor på..
JONSTORP
Peder Pedersen Peder Pedersen betalar husbondhold för 1/4 av den gård som han tidigare betalat 1/4 husbondhold för.
ESPERÖD (?)
Ny Niels Laurtzen Niels Laurtzen i husbondhold för 1/2 av den halva gård som Laurtiz Giordtzen tidigare innehade, och upplät för honom.
Gammal Laurtiz Giordtzen Niels Laurtzen i husbondhold för 1/2 av den halva gård som Laurtiz Giordtzen tidigare innehade, och upplät för honom.
FRILLESTAD
BÅRSLÖV
SAGFALD
TÅNGA
Olle Pederssen Annammat av Olle Pederssen i Tånga för "noget klammerij och utilbyrlighed hand med Bend Suendssen ibm: paa en göing paa farende weije...
Bend Suendssen Annammat av Olle Pederssen i Tånga för "noget klammerij och utilbyrlighed hand med Bend Suendssen ibm: paa en göing paa farende weije...
BÅRSLÖV
Lägesmål Niels Pedersen Böter för lägesmål mellan Niels Pedersen och Inger Nielsdatter. Hon var på Axel Urups gods.
Lägesmål Inger Nielsdatter Böter för lägesmål mellan Niels Pedersen och Inger Nielsdatter. Hon var på Axel Urups gods.
DOMPENG
Lägesmål Suend Nielsen Suend Nielssen i Dompeng. Sagefald. Lägesmål
PÅARP
Lägesmål Poell Poulsen Poell Poulsen ett lägesmål med Tyra Pedersdatter.
Lägesmål Tyra Pedersdatter Poell Poulsen ett lägesmål med Tyra Pedersdatter.
BÅRSLÖV
Lägesmål Pouell Mattissen Lägesmål som begåtts av P.M.
FILBORNA
Lägesmål Siuffer Spelemand Böter Siuffer Spelemand betalat på sin systers vägnar för lägesmål hon begått med Anders N.
VRAKPENGAR
RÅGÅKRA
Peder Joenssen ett stycke ek från en gammal kogg.
LARÖD
Anders Hellessen
(...)
NYGÅRD
Pouell Jenssen