Länsräkenskaperna: Ovissa inkomster 1635-36

Från LuggudeWiki
Version från den 18 december 2011 kl. 23.02 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

För mer information om Länsräkenskapernas kategori för ovissa inkomster, dvs ridefogdens räkenskaper, läs denna artikel!

Alla målen är inte ifyllda (än). Fokus ligger på Kullabygdens socknar och därför är alla poster som rör de socknarna prioriterade. I Vissa fall har jag noterat NAMNEN på folk utanför Kullabygden, men inte mer. Om man vill veta mer får man läsa källan.

Ridefogdens räkenskaper för 1635-1636

' '
HUSBONDSHOLD OCH STEDSMÅL
HJORTSHÖG
Moegenns Joensen Ny
Niels Nielssen Gammal
HJORTSHÖG
Thröls Benndsen Ny
Niels Nielssen Gammal
ÖRBY
Erick Perssen
BJUVSTORP
Moegens Thröelssen Ny, son
Thröels Mogenssen Gammal, fader
FRILLESTAD
Peder Joenssen Ny, son (1/3 grd)
Joenn Pedersen Gammal, fader
MYRARP (Allerum)
Peder Nielsen Fader - Anammat av Peder Nielsen i Myrarp för hans son Niels Pedersen av den halva gård i Svedberga som Benndt Olsen bodde i.
Niels Pedersen Ny - Anammat av Peder Nielsen i Myrarp för hans son Niels Pedersen av den halva gård i Svedberga som Benndt Olsen bodde i.
SVEDBERGA
Benndt Olssen Gammal - Anammat av Peder Nielsen i Myrarp för hans son Niels Pedersen av den halva gård i Svedberga som Benndt Olsen bodde i.
TJÖRRÖD
Rasmus Pedersen bror - Anammat av Rasmus Pedersen i Tjörröd i husbondhold för hans broder Suend Pedersen i Gössarp, för den halva gård där som hans fader bodde i.
GÖSSARP
Suend Pedersen Ny - Anammat av Rasmus Pedersen i Tjörröd i husbondhold för hans broder Suend Pedersen i Gössarp, för den halva gård där som hans fader bodde i.
Peder fader - Anammat av Rasmus Pedersen i Tjörröd i husbondhold för hans broder Suend Pedersen i Gössarp, för den halva gård där som hans fader bodde i.
FLENINGE
Peder Pouelsen NY - Erlagt i husbondhold av Peder Pouelsen i Fleninge för den fjärdedel av en gåd som Lauridts Pedersen bodde i tidigare.
Lauridts Pedersen Gammal - Erlagt i husbondhold av Peder Pouelsen i Fleninge för den fjärdedel av en gåd som Lauridts Pedersen bodde i tidigare.
VIKEN
Hanns Pedersen Ny, son - Hanns Pedersen i stedsmål för det boell i Viken som hans fader Peder bodde på och dog i.
Peder Gammal, fader - Hanns Pedersen i stedsmål för det boell i Viken som hans fader Peder bodde på och dog i.
HASSLARP
Jep Pedersen Ny (1/2 gård)
Sten madtzen Gammal
GÖRSLÖV
Gudmund Anderssen Ny, son - Gudmund Andersen i Görslöv, i stedsmål för den halva gård där som hans fader Anders Hermandssen tidigare bodde i.
Anders Hermandssen Gammal, fader - Gudmund Andersen i Görslöv, i stedsmål för den halva gård där som hans fader Anders Hermandssen tidigare bodde i.
KATTARP
Jenns Inguarsen Ny - Jenns Inguarsen i Kattarp i stedsmål för det boell där som Suend Ni upplät åt honom.
Suend Ni.. Gammal - Jenns Inguarsen i Kattarp i stedsmål för det boell där som Suend Ni upplät åt honom.
JONSTORP
Pouell Jensen Ny - Anammat av Pouell Jensen i Jonstorp för den halva gård där som Mortenn jeppsen bodde i.
Mortenn Jeppsen Gammal - Anammat av Pouell Jensen i Jonstorp för den halva gård där som Mortenn Jeppsen bodde i.
FRILLESTAD
Niels Heldricksen Ny (1/4)
Niels Mickelsen Gammal (dog i)
ALLERUM
Gudmund Lassen Ny - Gudmund Lassen i Allerum i stedsmål för det "boelligt" i Tornhult som Sörren hestegilder upplät åt honom.
TORNHULT
Sörrenn hestegilder Gammal - Gudmund Lassen i Allerum i stedsmål för det "boelligt" i Tornhult som Sörren hestegilder upplät åt honom.
FILBORNA
Jenns Christennsen Ny - Jenns Christennsen och Thröels Thruidsen (båda Filborna) i stedsmål för den halva gård i Filborna som Suend rasmussen bodde i.
Thröels Thruidsen Ny - Jenns Christennsen och Thröels Thruidsen (båda Filborna) i stedsmål för den halva gård i Filborna som Suend rasmussen bodde i.
Suend Rasmussen NY - Jenns Christennsen och Thröels Thruidsen (båda Filborna) i stedsmål för den halva gård i Filborna som Suend rasmussen bodde i.
FLENINGETORP
Lauridts Ericksen Ny - Lauridts Ericksen från Norgehuset i stedsmål för Fleningetorp som hans fader bodde i.
Erick Gammal - Lauridts Ericksen från Norgehuset i stedsmål för Fleningetorp som hans fader bodde i.
TJÖRRÖD
Niels Mogenssen Ny, son - "Annammat aff Niels Mogennsen i Törred til Stedsmaal aff den halffue gaard som hans moder Kiersten, Mogenns Suendsens, oploed for hannom."
Kerstin Moder, gammal - "Annammat aff Niels Mogennsen i Törred til Stedsmaal aff den halffue gaard som hans moder Kiersten, Mogenns Suendsens, oploed for hannom."
Mogens Suendsen fader - "Annammat aff Niels Mogennsen i Törred til Stedsmaal aff den halffue gaard som hans moder Kiersten, Mogenns Suendsens, oploed for hannom."
INGELSTRÄDE
Hans Oelsen Ny, son - Husbondhold för Hans Oelsen Ingelsträde för en del i en halv gård i Ingelsträde "som hans fader Oluff Jennsen sist paa boede och fraa döede".
Oluff Jennsen Gammal, fader - Husbondhold för Hans Oelsen Ingelsträde för en del i en halv gård i Ingelsträde "som hans fader Oluff Jennsen sist paa boede och fraa döede".
VÄSBY BY HÖGSGÅRDEN (Nr. 10)
Niels Lauridtssen Ny "Annammat aff Niels Lauridtssen i Wesbye till Stedsmaall aff den lille gaard i Wesbye kaldis Högs gaard som er saa möeget som en fierde paart aff en heell gaard."
LÖNHULT
Lauridts Thursen Ny - Lauridts Thursenn i Lönhult i husbondhold för den sjättedel av den gård Niels Halmb? bodde i.
Niels Halmb? Gammal - Lauridts Thursenn i Lönhult i husbondhold för den sjättedel av den gård Niels Halmb? bodde i.
Lauridts Thursen (igen) Det nämns att Lauridts varit förmyndare åt Karna Andersdotters barn här under en viss tid.
SAGEFALD
BJÖRKERÖD "Annammat av Anders Jenssen i Birckered och Benndt Lauridtsen i Gunnestorp som di afftinget for paa Niels Öelsens wegne i Helleröd for Leires maal hand haffuede beganget med et qvindfolck som thiennte Matias Oelsen Helleröd, som er paa Thommerups Goeds" - 14 rdlr
Anders Jenssen "Annammat av Anders Jenssen i Birckered och Benndt Lauridtsen i Gunnestorp som di afftinget for paa Niels Öelsens wegne i Helleröd for Leires maal hand haffuede beganget med et qvindfolck som thiennte Matias Oelsen Helleröd, som er paa Thommerups Goeds" - 12 rdlr
GUNNESTORP
Benndt Lauridtsen "Annammat av Anders Jenssen i Birckered och Benndt Lauridtsen i Gunnestorp som di afftinget for paa Niels Öelsens wegne i Helleröd for Leires maal hand haffuede beganget med et qvindfolck som thiennte Matias Oelsen Helleröd, som er paa Thommerups Goeds" - 12 rdlr
HÄLJARÖD
Matias Oelsen "Annammat av Anders Jenssen i Birckered och Benndt Lauridtsen i Gunnestorp som di afftinget for paa Niels Öelsens wegne i Helleröd for Leires maal hand haffuede beganget med et qvindfolck som thiennte Matias Oelsen Helleröd, som er paa Thommerups Goeds" - 12 rdlr
Niels Öelsen "Annammat av Anders Jenssen i Birckered och Benndt Lauridtsen i Gunnestorp som di afftinget for paa Niels Öelsens wegne i Helleröd for Leires maal hand haffuede beganget med et qvindfolck som thiennte Matias Oelsen Helleröd, som er paa Thommerups Goeds" - 12 rdlr(?)
SMEDSTORP
Annders Lauridtsen Lägesmål: Anders Lauridtsen i Smedstorp, böter 2 rdlr för ett lägersmäl han har begått med Kiersten Mortennsdatter. Det noteras att han tog henne till äkta.
Kiersten Morttennsdatter Lägesmål: Anders Lauridtsen i Smedstorp, böter 2 rdlr för ett lägersmäl han har begått med Kiersten Mortennsdatter där. Det noteras att han tog henne till äkta.
ÖDÅKRA
Niels Andersen Lägesmål Niels Andersen - Boell Nielsdatter.
Boell Nielsdatter Lägesmål Niels Andersen - Boell Nielsdatter.
FLENINGE
Sönne Mogennsen Stedsmål. Lägesmål mellan Sönne Mogennsen i Fleninge och Boell Nielsdatter.
Boell Nielsdatter Stedsmål. Lägesmål mellan Sönne Mogennsen i Fleninge och Boell Nielsdatter.
FRILLESTAD
Jep Gudmundssen Lägesmål med Gundel Nielsdatter
BJUVSTORP
Oluff Giörmerssen Lägesmål med Sidtsel Nielsdatter
KATTARP
Suend Perssen "Anammet aff Suend Perssen i Katterup for hand haffuer huset adskillige Lösse gangere och Landstryger."
VIAKÖP
Peder Mogensen Peder Mogensen i Viaköp böter för lägersmål med sin tjänstepiga.
LERAGER/LORAGER?
Hanns Rasmussen Lägesmål med Thruid Anndersdatter i Råå.
SLUSÅS
Moenns Nielsen Böter för Moenns Nielsen i Slusås för ett slagsmål han har begått med sin bror Anders Nielsen.
Anders Nielsen Böter för Moenns Nielsen i Slusås för ett slagsmål han har begått med sin bror Anders Nielsen.
FJÄRRESTAD
Tulle Nielsen Lägesmål Tulle Nielsen begått med Mette Pedersdatter, som tjänade hos Niels Sönnesen.
Mette Pedersdatter Lägesmål Tulle Nielsen begått med Mette Pedersdatter, som tjänade hos Niels Sönnesen.
Niels Sönnessen Lägesmål Tulle Nielsen begått med Mette Pedersdatter, som tjänade hos Niels Sönnesen.
LILLA GÖRSLÖV
Oluff Anderssen "Anammet aff Oluff Andersen thiennandes Annders Perssen i Liella Giörslöff for Leiers mall hand begick med et qvindfoclk wed naffnn Oluff..."
Anders Perssen "Anammet aff Oluff Andersen thiennandes Annders Perssen i Liella Giörslöff for Leiers mall hand begick med et qvindfoclk wed naffnn Oluff..." (Troligen Olu)
SLUSÅS
Hans Stolpessen ??
HÖGANÄS
Oluff Nielsen Betalat av Oluff Nielsen för ett slagsmål han startat mot Peder Clemmedssen.
Peder Clemmedssen Betalat av Oluff Nielsen för ett slagsmål han startat mot Peder Clemmedssen.
NYGÅRD
Benndt Siuffuesen Böter för ett lägersmål Benndt Siuffesen, som tjänade i Nygård, begick med Anna Sönnisdatter, vilken han tog till äkta.
Anna Sönnisdatter Böter för ett lägersmål Benndt Siuffesen, som tjänade i Nygård, begick med Anna Sönnisdatter, vilken han tog till äkta.
ÄNGELHOLM
Franndts Didrikssen Lägersmål
GÖRARP (Bårslöv)
Jenns Suendsen Böter för ett slagsmål Jenns Suendsen i GÖRARP begick mot Pouell Pedersen i Bårslöv med kniv.
BÅRSLÖV
Pouell Pedersen Böter för ett slagsmål Jenns Suendsen i GÖRARP begick mot Pouell Pedersen i Bårslöv med kniv.
HÖGANÄS
Mortenn Nielsen Mortenn Nielsen i Höganäs "for et skibbs taffuel hand haffue berget och gick dom öffuer".
HÖGANÄS
Lauridts Poffuelsen Nån okänd dom, kan inte tolkas.
VIAKÖP
Peder Mogensen Peder mogensen i Viaköp, böter för ett slagsmål han startade mot Poffuel Sönnesen i Snorröd.
SNORRÖD
Poffuell Sönnesen Peder mogensen i Viaköp, böter för ett slagsmål han startade mot Poffuel Sönnesen i Snorröd.
DRÖFFT OCH STÖXIS LOUFF?
FJÄRRESTAD
KATSLÖSA
HJORTSHÖG
TJÖRRÖD
Jep Lassen Jep Lassen i Tjörröd, till förlöff, som han ärvt efter sin kvinna,
KUNGSHULT
Lauridts Nielsen dröfft
RÖMNINGE GUODS
KUNGSHULT
Peder Pouelsen
ALLERUM
Peder Nielsen
DJURAMOSSA
Jenns Rasmussen
Gunder Mogensen
SVEDBERGA
Joen Lauridtsen
DÖSHULT
Suend Jensen
NYGÅRD
Pouell Jennssen
INTÄKT SKOGSFÖRSÄLJNING
RAMLÖSA
Peder Benndsen
Per Joensen
VIKEN
Pouell Jensen
VRAKPENGAR
Anders Hellesen Anders Hellesen i Laröd, vrakpengar för en tunna, samt för en gammal skeppspump.
HÄLJARÖD
Peder Hellesen Peder Hellesen i Häljaröd, vrakpengar.
KATSLÖSA
HÖGANÄS
Niels Jyde Vrakpengar för något gammalt vraktimmer, Niels Jyde i Höganäs.
NYGÅRD
Pouell Jensen Vrakpengar.
RÅÅ
Mickell Benndtsen