Skillnad mellan versioner av "Länsräkenskaperna: Ovissa inkomster 1582-1583"

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Rad 21: Rad 21:
 
| Man||hel gd||Anders Jennssen||Thette effterschreffne anammet och oppebaarit paa Kongelig Maiestets vegne i Hellsinngborge Lhen til Gaardsfestingh. Anno 1582  -- 10 daler
 
| Man||hel gd||Anders Jennssen||Thette effterschreffne anammet och oppebaarit paa Kongelig Maiestets vegne i Hellsinngborge Lhen til Gaardsfestingh. Anno 1582  -- 10 daler
 
|-
 
|-
| Man||hel gd||Oluff Thuessen||Den enda jag vet har dömts är tjejen som spöade upp Martin Kinnunens flickvän i tunnelbanan. Någon sammanställning vet jag inte om det finns, men jag vet att Marcus Jutemar började med en sådan, men han har lämnat jobbet vidare till en ny säkerhetsansvari
+
| Man||hel gd||Oluff Thuessen||
 
|-
 
|-
 
| ||||HÅKANTORP ||
 
| ||||HÅKANTORP ||

Versionen från 3 september 2011 kl. 18.50

För mer information om Länsräkenskapernas kategori för ovissa inkomster, dvs ridefogdens räkenskaper, läs denna artikel!

Alla målen är inte ifyllda (än). Fokus ligger på Kullabygdens socknar och därför är alla poster som rör de socknarna prioriterade. I Vissa fall har jag noterat NAMNEN på folk utanför Kullabygden, men inte mer. Om man vill veta mer får man läsa källan.

Ridefogdens räkenskaper för 1582-83

Status Gårdstatus ort/namn Kommentar
Uvisse Inkomster o liknande
Ur Länsräkenskaper 1582-1583
- Ingett Gaardsfewstinngh Thette effterschreffne anammet och oppebaarit paa Kongelig Maiestets vegne i Hellsinngborge Lhen til Gaardsfestingh. Anno 1582
BÅRSLÖV
Man hel gd Anders Jennssen Thette effterschreffne anammet och oppebaarit paa Kongelig Maiestets vegne i Hellsinngborge Lhen til Gaardsfestingh. Anno 1582 -- 10 daler
Man hel gd Oluff Thuessen
HÅKANTORP
Man hel gd Truid Jennssen Thette effterschreffne anammet och oppebaarit paa Kongelig Maiestets vegne i Hellsinngborge Lhen til Gaardsfestingh. Anno 1582... 1/2 gd 40 daler.
KATTARPS BY
Man halv gd Kattarp Peder Oellssen Thette effterschreffne anammet och oppebaarit paa Kongelig Maiestets vegne i Hellsinngborge Lhen til Gaardsfestingh. Anno 1582 1/2 gd 23 daler till infestning.
TÅNGA
Man halv gd Tånga Thue Annderssen Thette effterschreffne anammet och oppebaarit paa Kongelig Maiestets vegne i Hellsinngborge Lhen til Gaardsfestingh. Anno 1582
BRÖDA
Man Thorckill Rasmussen Thette effterschreffne anammet och oppebaarit paa Kongelig Maiestets vegne i Hellsinngborge Lhen til Gaardsfestingh. Anno 1582. Thorckill Rassmussen y Bröde till Festning aff thennd Gaard hannd iboer, som hanndt bleff franndömpt formiddelst hanndt haffde forhuggit schougen till samme Gaard effther som dannemenndtz syuninng ther om formelder..."
- ********************** ****************** Husbondhold Husbondhold HBG Len. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583.
GÖRSLÖV
Man Görslöv Peder Lauridtssen Husbondhold HBG Len. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Peder L till en halv gård i Görslöv.
KÄLLSTORP Husbondhold HBG Len. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Husbondhold i Källstorp för en halv gård.
Man Peder Pouellssen Husbondhold HBG Len. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583.
VEMMENTORP
Man Lauridtz Staffenssen Husbondhold HBG Len. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. 1/2 gård
Man Jens Aagessen Husbondhold HBG Len. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. . Liten gård
- ****************** **************** SAGEFALD
GÖRARP
Man Hellge Assmundssen SAGEFALD HBG Len. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583.
SVALUV
Man Svaluv Oluff Perssenn SAGEFALD HBG Len. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Böter tre daler för Oluff P i Svaluv eftersom han var i slagsmål med Jenns B i Bräcke.
BRÄCKE (el. Brunnby)
Man Bräcke Jenns Benndtzenn SAGEFALD HBG Len. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Böter tre daler för Oluff P i Svaluv eftersom han var i slagsmål med Jenns B i Bräcke.
FLENINGE BY
Man Jenns Gudmandssen SAGEFALD HBG Len. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Böter 4 daler för Jenns Gudmandssen i Fleninge som slog Oluff Anderssen i huvudet.
Man Oluff Anderssen SAGEFALD HBG Len. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Böter 4 daler för Jenns Gudmandssen i Fleninge som slog Oluff Anderssen i huvudet.
Man Annders Vare SAGEFALD HBG Len. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Böter 10 daler för att han använde en jord olovligt.
RYCKETOFTA SAGEFALD HBG Len. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Böter 6 daler för rassmus Axellssenn i Röcketoffte \"for hannd slogh enn Manndt blaa och blodigh paa sinn Rögh met enn Öxe\".
Man Rasmus Axellssen SAGEFALD HBG Len. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Böter 6 daler för rassmus Axellssenn i Röcketoffte \"for hannd slogh enn Manndt blaa och blodigh paa sinn Rögh met enn Öxe\".
FRILLESTADS BY SAGEFALD HBG Len. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Böter 10 tunnor havre eftersom han slog Enckenssönn där.
Man Gudminnd Pouellssen SAGEFALD HBG Len. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Böter 10 tunnor havre eftersom han slog Enckenssönn där.
Man Enckenssen SAGEFALD HBG Len. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. För Gudmind Pouellssen. Böter 10 tunnor havre eftersom han slog Enckenssönn där.
VÄSTERGÅRDA???
Man Önder Aagessen SAGEFALD HBG Len. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Frun hade rymt med en annan man = boet skiftades. Önnder Aagessönn y Vestergarard for hanns hustrue loed sig beligge, och römpte fra hannom. Blef hans Boe schifft y Tre paarter. En hannom, enn anden part till hanns Börnn, thend tridie part som fallt K.M. till Bleff vurderit y Penndinge som er ix daler.
HOLK
Man Jenns Truidssenn SAGEFALD HBG Len. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. "Jenns Truidssenn y Holck foormiddelst hanndt drack sig fulld enn Dag hanns thienniste Pige haffde anammet Christi Legom och Blod till sig. Samme tid slog henne Blaa och blodigh, och schyldte henne for Thiufferie som hand icke Kunnde hende offuier beuiisse. Gaff KM 65 daler.
- *********************** ******************* Skoug Haffre indkommet Om ved som sålts som bränsle Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Skoug Haffre indkommet... Om ved som sålts som bränsle.
Man
Man (...)
Man
RAMLÖSA
Man Annders Pederssen Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Skoug Haffre indkommet... Om ved som sålts som bränsle.
Man Mogenns Pouellssen Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Skoug Haffre indkommet... Om ved som sålts som bränsle.
Man Benndt Perssen Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Skoug Haffre indkommet... Om ved som sålts som bränsle.
Man Hanns Jennssen Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Skoug Haffre indkommet... Om ved som sålts som bränsle.
Man Jenns Oelssen Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Skoug Haffre indkommet... Om ved som sålts som bränsle.
Kvinna, flicka Kirstine ANDERSSIS Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Skoug Haffre indkommet... Om ved som sålts som bränsle.
Man
Man (...)
BÅRSLÖV Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. HAUFFRE. För skog som huggts ner till bränsle fär HBG-Len och Arilld Ugerup har rätt till 1/3. HJÄLMSHULTS SKOG.
Man Anders Pederssen Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Skoug Haffre indkommet... Om ved som sålts som bränsle.
Man
Man (...)
Man
FILBORNA
Man Niells Thröllssen Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Skoug Haffre indkommet... Om ved som sålts som bränsle.
Man Knud jennssen Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Skoug Haffre indkommet... Om ved som sålts som bränsle.
- **************** ************** Skatt för nedhuggna träd. Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. HAUFFRE. För skog som huggts ner till bränsle fär HBG-Len och Arilld Ugerup har rätt till 1/3. HJÄLMSHULTS SKOG.
HJÄLMSHULTS SKOG
TORNHULT
Man Suenndt Brödtzenn Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. HAUFFRE. För skog som huggts ner till bränsle fär HBG-Len och Arilld Ugerup har rätt till 1/3. HJÄLMSHULTS SKOG.
Man Anders N Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. HAUFFRE. För skog som huggts ner till bränsle fär HBG-Len och Arilld Ugerup har rätt till 1/3. HJÄLMSHULTS SKOG.
ALLERUMS BY
Kvinna, flicka Kirstine Danniss Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. HAUFFRE. För skog som huggts ner till bränsle fär HBG-Len och Arilld Ugerup har rätt till 1/3. HJÄLMSHULTS SKOG.
Man Niells Thröllssen Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. HAUFFRE. För skog som huggts ner till bränsle fär HBG-Len och Arilld Ugerup har rätt till 1/3. HJÄLMSHULTS SKOG.
GATEGÅRDEN (Allerum??)
Man Erick N Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. HAUFFRE. För skog som huggts ner till bränsle fär HBG-Len och Arilld Ugerup har rätt till 1/3. HJÄLMSHULTS SKOG.
VIKEN
Man Jep Niellssen Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. HAUFFRE. För skog som huggts ner till bränsle fär HBG-Len och Arilld Ugerup har rätt till 1/3. HJÄLMSHULTS SKOG.
Man Hanns Niellssen
DÖSHULT
Man Thrugells Perssen Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. HAUFFRE. För skog som huggts ner till bränsle fär HBG-Len och Arilld Ugerup har rätt till 1/3. HJÄLMSHULTS SKOG.
Man Rassmus Nielssen Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. HAUFFRE. För skog som huggts ner till bränsle fär HBG-Len och Arilld Ugerup har rätt till 1/3. HJÄLMSHULTS SKOG.
KROPP BY Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. HAUFFRE. För skog som huggts ner till bränsle fär HBG-Len och Arilld Ugerup har rätt till 1/3. HJÄLMSHULTS SKOG.
Man Her Morthenn Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. HAUFFRE. För skog som huggts ner till bränsle fär HBG-Len och Arilld Ugerup har rätt till 1/3. HJÄLMSHULTS SKOG.
\"KULLEN\"
Man Skogvaktare Kulen Söffrenn Jennssen Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Över utgifter till skogvaktare (skougiemmere). = Kullen.
\"Hjälmshult och Krogemosse\"
Man Skogvaktare Rassmus Falster Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Över utgifter till skogvaktare (skougiemmere). = Hjälmshults och Krogemosses skog.
Diverse utgifter
ALLERUMS BY
Man Niells Senidssen Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Pengar till timmermän: Niels Senidssen från Allerum och Jenns Nielsssen från Katarp var med och byggde en ny kornlada vid Hjälmshults Kungsgård. Niels 35 dagars arbete och Jenns 25, Betalt 11/7 1582
KATTARPS BY
Man Jenns Nielssen Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Pengar till timmermän: Niels Senidssen från Allerum och Jenns Nielsssen från Katarp var med och byggde en ny kornlada vid Hjälmshults Kungsgård. Niels 35 dagars arbete och Jenns 25, Betalt 11/7 1582
HJÄLMSHULT
Man Lauritz Kock Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Pengar till timmermän: Arbete med Lada på Hjälmshults kungsgård. St Jörgens dag. Atzer Lange från Viken och en Niels Simonssen byggde den. Lauritz Kock satt på kungsgården.
VIKEN
Man Atzer Lange Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Pengar till timmermän: Arbete med Lada på Hjälmshults kungsgård. St Jörgens dag. Atzer Lange från Viken och en Niels Simonssen byggde den. Lauritz Kock satt på kungsgården.
Man Jep Nielssen Det är noterat i Länsräkenskaperna 1582-1583, Nämnd i samband med inköp av salt sill från Viken till slottet i HBG.
DUVESTUBBE MÖLLA
Man Lauritz Benndtzsenn Ur Länsräkenskaperna 1582-1583. Pengar till taktäckare och murare. 5/8 lejde Las Kock i Hjälmshult Lauritz som taktäcker vid en lada i Hjälmshult.
BRÄCKE
Man Länsman Ebbe Perssen Det är noterat i Länsräkenskaperna 1582-1583, att Ebbe fick pengar den 31/7 1582 för 9 lass murkalk som han köpte från Lauritz pederssen i Hilleröd och några andra Hilleröd bor. Murkalken var till en lada vid HBG slott... -- Även nämnd i samband med ett ärende som har med saltad fisk att göra 1582... -- Den 20/6 1582 fick Ebbe 9 skillingar för två humrar han skaffat på Arilld Ugeupr befallning och som skulle till Herredagen i Köpenhamn och kgl Majestät.
HELSINGBORGS STAD
Man Byfogde Jacob (Lannge jacob) Det är noterat i Länsräkenskaperna 1582-1583,
FILBORNA
Man Knud Jonnssen Det är noterat i Länsräkenskaperna 1582-1583, att han den 19/8 1682 fick pengar för nåt som skulle blandas med kalk: Haar.... --- Noterat på annat ställe att han drivit svin, får och lamm till Köpenhamn för länsherrens räkning.
MÅRTENSTORP
Man Suenndt Adtzerssen Det är noterat i Länsräkenskaperna 1582-1583, attt den 25/11 1582 han fått pengar för att föra svin till Köpenhamn från HBG.
KÖPINGE
Man Bennt Anderssen Det är noterat i Länsräkenskaperna 1582-1583, att den 27/11 1582 han fått pengar för att föra svin till Köpenhamn. Från HBGg
ÖSTRA RAMLÖSA
Man Oluff Knudssen Länsräkenskaperna 1582-1583,. Fört svin till Köpenhamn.
RIDEFOGDAR
LUGGUDE
Man Ridefogde Luggude Jörgenn Söffrennssen Länsräkenskaperna 1582-1583,. Ridefogde, Luggude härad
BORGMÄSTARE
HELSINGÖR
Man Jörgenn Meer Länsräkenskaperna 1582-1583,.
Hustru Margrete Länsräkenskaperna 1582-1583,.
BORGMÄSTARE
HELSINGBORGS STAD
Man borgmästare Hanns Thommissen Länsräkenskaperna 1582-1583,.
LÄNSMÄN
Fleninge
Man Länsman Per Ebbssen Länsräkenskaperna 1582-1583,. Länsman i Fleninge
HOLK
Man Jenns Truidssen Länsräkenskaperna 1582-1583,. Länsman i holk
MÖRARPS BY
Man Adtzer Jennssen Länsräkenskaperna 1582-1583,. Länsman i Mörarp
VÄLLUV BY
Man Oluff Mogenssen Länsräkenskaperna 1582-1583,. Länsman
ÖSTRA RAMLÖSA
Man Mogenns Poulssen Länsman Örby, raus, Östra Ramlösa, filborna, Köpinge: Länsräkenskaperna 1582-1583,.
KATTARPS BY
Man Oluff Allessen Länsräkenskaperna 1582-1583,. Länsman Kattarp.
HÄSSLUNDA BY
Man Per Oelssen Länsräkenskaperna 1582-1583,. Länsman
KÅGERÖD (KOURÖDT)
Man Thorckill Mauridtssen Länsräkenskaperna 1582-1583,. Länsman
TYCHO BRAHES FÖRLÄNING
Man Tycho Brahe
POTTMJÖHULT
Kvinna, flicka Lyktan Elline JENSSIS Länsräkenskaperna 1582-1583,. Tycho Brahes förläning.
SKÄTTEKÄRR
Man Lyktan Siffuennde Nielssen Länsräkenskaperna 1582-1583,. Tycho Brahes förläning.
Man Lyktan Benndt Sallemannssen Länsräkenskaperna 1582-1583,. Tycho Brahes förläning.
Man Lyktan Thurre Nielssen Länsräkenskaperna 1582-1583,. Tycho Brahes förläning.
Man Lyktan Thruid Esschilssen Länsräkenskaperna 1582-1583,. Tycho Brahes förläning.
ORNAKÄRR
Man Lyktan Anders Schredder Länsräkenskaperna 1582-1583,. Tycho Brahes förläning.
INGELSTRÄDE
Man Lauritz Oelssen Länsräkenskaperna 1582-1583,. Tycho Brahes förläning.
RY
Man LR Moegenns Nielssen Länsräkenskaperna 1582-1583,. Tycho Brahes förläning.
SVANEBÄCK
Man LR Annders Jennssen Länsräkenskaperna 1582-1583,. Tycho Brahes förläning.
JONSTORPS BY
Man LR Aage Benndtssen Länsräkenskaperna 1582-1583,. Tycho Brahes förläning.
GÖRSLÖV
Man LR Pouell Ebbessen Länsräkenskaperna 1582-1583,. Tycho Brahes förläning.
KULLAGÅRDEN
Man LR Hanns Smidt Länsräkenskaperna 1582-1583,. Tycho Brahes förläning.
VIKEN
Man LÄNSMAN Jep Nielssen Länsräkenskaperna 1582-1583. (Skriven under rubriken: Tycho Brahes förläning.) LÄNSMAN I VIKEN.
- Jonstorp men Bräcke Bräcke men Jonstorp BRÄCKE men tillhörande JONSTOR SETTING
Man Ebbe Länsräkenskaperna 1582-1583. (Skriven under rubriken: Tycho Brahes förläning.)
VÄSBY BY (Visby)
Man Länsman Per Gunderssen Länsräkenskaperna 1582-1583. (Skriven under rubriken: Tycho Brahes förläning.) Länsman Väsby.
KLAR