Koppskattelängd för Knäred 1662

Från LuggudeWiki
Version från den 24 januari 2011 kl. 16.54 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök
KOPPSKATTLÄNGD för KNÄRED 1662
g = gift
hu = hustru
og = ogift
s = son
ä = änka
äm = änkling
Baggabygget:
Johan Joensson
Elena Joensdotter, hu
Ifvar Matsson, og
Nils Hansson
Gunnil Erichsdotter
Jöns Nilsson
Erland Jönsson, s
Bassalt:
Jöns Persson och Gunnil Påelsdotter, hu
Kirstin Påelsdotter, hu?
Lasse Persson och Bengta Påelsdotter, hu
Jeppe Nilsson och Cissa Bengtsdotter, hu
Björkered:
(Svensg.)
Bengta Svensdotter, ä eller hu (ä 1670)
Nils Knutsson
Bengt Jönsson
Johanna Påelsdotter, hu
(Hansg.)
Ingrid Tuasdotter
Bengt Jönsson
Ingjerd Gudmundsdotter, hu
Per Jönsson
Anders Persson
Jöns Svensson
Ingjerd Jönsdotter, hu
Ingvar Svensson
Ingjerd Hansdotter, hu
Blankered:
Jöns Knutsson
Johanna Nilsdotter
Anna Jönsdotter, hu?
Bollalt:
Gudmund Jönsson
Gunnil Assarsdotter, hu
Joen Joensson
Hans Giertsson
Kirstin Svensdotter, hu
Johanna Giertsdotter, hu?
Ingemar Ingemarsson
Bengta Olsdotter, hu
Lutze Persdotter, ä (1670)
Bollaltebygget:
Per Ifvarsson
Ingjerd Nilsdotter, hu
Jöns Pålsson (äm 1670)
Ingjerd Hansdotter, hu
Jöns Nilsson
Boel Bengtsdotter (fr. Baggabygget)
"Brånalt:"
Per Gudmundsson Flyttade till och Sissa Bondesdotter, flyttade till Norrlian
Anna Svensdotter, hu?
Per Gunnarsson
Ingeborg Persdotter, hu
Måns Karlsson
Jöns Sevedsson och Gunnar Skomagare inhyses
Knut Åkesson
Per Persson
Tor Persson
Sissa, hu
Per Påhlsson
"Bästilt:"
Ifvar Persson, og
Per Erlandsson
Lutze Nilsdotter, hu
"Dyrebar:"
Lars Persson
Elena Svensdotter, hu
"Egernahult:"
Kirstin Gudmundsdotter
Ingvar Jönsson
Johanna Pehrsdotter, hu
Hans Nilsson
Ingjerd Jönsdotter, hu
Bengt Svensson (1672 död)
Johanna Nilsdotter, hu
Hans Bengtsson
Per Nilsson
Nils Persson
"Hult:"
Ingemar Larsson
Ingvar Hansson
Lutze Bengtsdotter, hu (ä 1670)
"Husalt:"
Anders Påelsson (eller Andersson)
Lutze Hansdotter, hu
Påel Knutsson
"Jonsnahult:"
Olof Åkesson
Ingjerd Bengtsdotter, hu
Påel Jönsson
Per Olsson
Jöns Svensson
Bengta Påelsdotter, hu
"Knutstorpsbygget:"
Måns Nilsson
"Knäred:"
Nr 1 (Jöns Svensg.)
Korre Svensson
Olof Mårtensson
Hans Bengtsson (Bengtsg.)
(Månsg.)
Måns Jönsson
Elena Larsdotter
Lutze Pedersdotter
Per Joensson
Karin Clemetsdotter, hu
(Jöns Larsg.)
Sigrid, ä efter Jöns Larsson
Påel Persson
Ingjerd Svensdotter, hu
"Kyrkhult:"
Nr 1 (Bengt Nilsg.)
Hans Bengtsson
Kirstin Jönsdoter, hu
Hans Grefwe
Karin Påelsdotter, hu
Matz Andersson (äm 1670)
Sissa Jakobsdotter, hu
(Assar Nilsg.)
Påel Assarsson
Johanna Nilsdotter, hu
Sven Eskilsson (äm 1672)
Sigred Jönsdotter, hu
Hans Påelsson
Ingjerd Jönsdotter, hu
Jöns Assarsson
Nr 2 (Per Bonasg.)
Johan Jönsson
Kirstin Persdotter, hu
Nils Bengtsson
Boel Jönsdotter, hu
Joen Henningsson, og
"Kåbilt:"
Nr 1
Olof Påelsson
Bengta Eskilsdoter, hu
Bengta Hansdotter (hu el. å)
Erich Nilsson
Ingerd Olsdotter, hu
(Per Ingemarsg.)
Per Ingemarssons änka Johanna
Nils Andersson
Gunnar Svensson
Gunnar Bengtsson
Gunnar Nilsson
Boel Assarsdotter, hu
Bengt Persson
Knut Persson
Nr 2 (Bengt Kroksg.)
Per Nilsson
Gunnil Bengtsdotter
Johan Persson
Gunnil Bengtsdotter (?)
Per Nilsson
Nilla Bengtsdotter
Nils Påelsson
Ingerd Svensdotter, hu
Clemet Nilsson
"Körsveka:"
Nr 1
Ingemar Knutsson
Bengta Svensdotter, hu
Sven Svensson (äm 1672)
Gunnil Ingemarsdotter, hu
Per Olsson
Anna Nilsdotter, hu
Jöns Svensson, s
Per Svensson
Kirstin Nilsdotter, hu
Lutze Svensdotter, og
Lars Gertsson
Boel Nilsdotter, hu
Nils Clemetsson
Nr 4
Nils Bengtsson
Lars Jönsson
Johanna Ingvarsdotter, hu
Påel Gunnarsson
Karin Jakobsdotter, hu
Bengt Påelsson
Ingerd Larsdotter, hu
Kirstin Nilsdotter (svarar för
brukningsdelen)
Anders Persson
Kirstin Larsdotter, hu
Anders Ingemarsson
Elena Nilsdotter, hu
Körsvekabygget:
Sven Jonsson
Gertrud Jönsdotter, hu
Påel Bengtsson
Bonde Skomager (inhyses)
"Lavered:"
Bengt Persson
Per Påelsson
Ingerd Nilsdotter, hu
Ingvar (el. Ifvar) Andersson
Kirstin, dtr
Per Svensson
Mårten Svensson
Nils Påelsson
Bengta Åkesdotter, hu
Nils Åkeson
Inger Påelsdotter, hu
Per Ingvarsson (äm 1672)
Gunnil Svensdotter, hu
Johanna, Jöns Ranes änka
Tufve Persson
Karin Bengtsdotter, hu
Jöns Svensson
Elena Åkesdotter, hu
Jöns Svensson (og 1670)
Johanna Truesdotter
(Per Jönsg.)
Per Ingvarsson
Bengta Persdotter, hu
Nils Påelsson
"Laxhult:"
Jöns Andersson, og
Gudmund Erichsson, (og 1670)
Ingerd Andersdotter, hu
"Laxhultsbygget:"
Sven Larsson
Anna Erlandsdotter, hu
Hans Larsson
Karin Klemetsdotter, hu
"Lingilt:"
Nils Jönsson
Anna Bengtsdotter, hu
Nils Persson
Bengta Ingvarsdotter, hu
Jakob Persson
Märta Persdotter, hu
Olof Ingemarsson
Sissa Ingemarsdotter, hu
Olof Svensson
"Lingiltsbygget:"
Per Nilsson, og
Jöns Nilsson, og
Myllehyltan:
Bengt Svensson
Sissa Svensdotter (död febr 1699)
Nils Börjesson
Hans Matsson
Sissa Gundmundsdotter, hu
"Norrlian:"
Sven Gudmundsson
Nils Persson
Kirstin Gudmundsdotter, hu
Börje Torsson
Per Gunnarsson
"Parken:"
Piel Svensson
Lutze Svensdotter
Seved Nilsson, (äm 1670)
Elena Persdotter, hu
Hans Svensson
Lutze Boosdotter
"Putsered:"
(Pål Jönsg.)
Påel Jönsson
Karin Bengtsdotter, hu
Nils Andersson
(Per Nilsg.)
Påel Svensson
Ingerd Påelsdotter, hu
Jöns Svensson
Kirstin Svensdotter, hu
"Gunnarsbygget:"
Nils Grubb (död 1694, begr. 23/9)
Lutze Nilsdotter, hu
Nils Påelsson
Sitza Äkesdotter, hu
Nils Svensson (död 1672)
Nils Knutsson (äm 1670, g 1672)
Lutze Olsdotter, hu
(Sven Persg.)
Jöns Svensson
Sigrid Svensdotter, hu
Lutze Bengtsdotter, hu el. ä
Anna Tuasdotter, hu el. ä
(Ingemarsg.)
Karin Påelsdotter
Mårten Hansson
Kirstin Knutsdotter, hu
Nils (Arvidsson el.) Giertsson
"Sibbalt:"
Tor Jakobsson
Elena Knutsdotter, hu
Nils Tuesson (el. Torsson)
Elena Persdotter, hu
Bengt Jakobsson, og
"Sjöared:"
Jöns Ifvarsson
Elena Erlandsdotter, hu
Jöns Rane
Kirstin Persdotter, hu
Per Ifvarsson, s
"Sjölandsberg:"
Erland Bengtsson
Skenabygget:
Bengt Åkesson
Ingerd Bengtsdotter, hu (död 1714,
begr. 14/11, 82 år)
"Lekarebygget:"
(Skräddarebygget)
Ingemar
"Snorslian:"
Ingemar Persson
Bengta Jönsdotter, hu
Jöns Jonsson
Ifvar Nilsson
"Svenshult:"
Per Andersson
Ingerd Persdotter, hu
Sven Månsson, og
Bengt Svensson
Ingerd Jönsdotter, hu
"Tomared:"
(Lars Persg.)
Hans Svensson
Kirstin Lassesdotter, hu
Nilla Bengtsdotter, hu el. ä
Bengt Lasson
Kirstin Larsdotter, hu
Sven Bengtsson
(Jeppesg.)
Sven Jakobsson
Ingerd Nilsdotter, hu
Olof Jeppesson
Ingerd Tufvesdotter (?), hu
Olof Jönsson
Kirstin Bengtsdotter, hu
"Torsakulla:"
Jöns Persson
Elena Tues- (el. Tors) dotter, hu
Olof Nilsson
Elena Jönsdotter, hu
Gunnar Persson
Thora Jönsdotter, hu
Ingvar Persson
Karin Larsdotter, hu
"Trälsilt:"
(Knutsg.)
Nils Knutsson
Lutze Persdotter, hu
Jöns Persson
Ingerd Eskilsdotter, hu
(Bengt Hårdsg.)
Per Torsson
Bengta Påelsdotter, hu
Hans Jönsson
Jöns Jönsson
Ifvar Ifvarsson, s
(Nilsg.)
Per Nilsson
Elena Arvids- el. Giertsdotter (16!
Torsdotter), hu
Bengt Ifvarsson
Lutze Larsdotter, hu
(Eskilsg.)
Sven Eskilsson
Kirstin Nilsdotter, hu
Per Ifvarsson
Anna Jakobsdotter, hu
Sissa Nilsdotter, ä
"Tygared:"
Sven Matsson
Elena Persdotter, hu
Ingerd Persdotter, ä
Nils Jakobsson
Karin Nilsdotter, hu
"Uddared:"
Olof Jönsson
Kirstin Persdotter, hu
Jöns Bengtsson
Kirstin Nilsdotter, hu
Ingvar Nilsson
Kirstin Nilsdotter, hu
Per Larsson (flyttar till Bästhult)
Nils Joensson
Per Nilsson
Johanna Olsdotter, hu
Ifvar Gudmundsson
Sven Olsson
Lutze Andersdotter, hu
"Vångadal:"
Jöns Svensson
Nils Ingemarsson
Kirstin Persdotter, hu
Nils Jakobsson
Ingeborg Knutsdotter, hu
Gunnar Svensson
"Västralt:"
Jakob Andersson
Bengta Svensdotter, hu
Ingemar Andersson
Anna Larsdotter, hu
Jöns Andersson
(Larsg.)
Knut Larsson
Boel Nilsdotter, hu
Påel Nilsson
Erland Persson (el. Carlsson)
Kirstin Larsdotter, hu
"Åsbygget:"
Olof Olofsson
Ingrid Svensdotter, hu
"Älmilt:"
Påhl Jönsson
Kirstin Bengtsdotter, hu
Lars Gunnarsson
Påel Jönsson
Lutze Svensdotter, hu
Per Jönsson
Gunnil Bengtsdotter, hu
Per Nilsson
Gunnil Nilsdotter, hu
Per Larsson
Per Andersson
Anna Jönsdotter, hu
"Älmtön:"
Nils Persson
Johanna Bengtsdotter
Sven Lekare (?)
"Ön:"
Ingerd Svensdotter, hu el. ä
Jakob Svensson
Gunnar Svensson
Gertrud Persdotter, hu
Påel Bengtsson
Karin Svensdotter, hu
"Perlarsbygget:"
(Ingemarsbygget)
Ingemar Persson
Gunnil Persdotter, hu
Per Bengtsson
Kirstin Påelsdotter (?)
"Haraldsbygget:"
Harald Åkesson
Bengta Larsdotter, hu
"Erlandsbygget:"
Anders Svensson
Elsa Erlands dotter, hu (död 1670)
Hemmantal
Inalles koppskattefördes i Knäreds socken år 1662 376 personer, varav 190 bodde på frälsegårdar. De återstående 186 fördelade sig på följande hemman:
Skatte, hela:
Uddared nr 1
Trälsilt nr 1
Kåbilt nr 1
Krono, hela:
Norrlian nr 1
Sjöared nr 1
Baggabygget nr 1
Jonsnahult nr 1
Bollalt nr 1
Körsveka nr 1
Körsveka nr 2
Älmilt nr 1
Krono, halva:
Lavered nr 1
Dyrebar nr 1
Parken nr 1
Knäred nr 1
Snorslian nr 1
Putsered nr 1
Vångadal nr 1
Krono, fjärdingar:
Tygared nr 1
Boilaltebygget nr 2
Bytes, hela:
Lavered nr 2
Putsered nr 2
Gunnarsbygget ( = Putsered nr 3)
Kyrkhult nr 1
Kyrkhult nr 2
Bassalt nr 1
Körsveka nr 4
Bytes, halva:
Körsveka nr 3
Torsakulla nr 1
Kyrkohemman, halvt:
Blankered nr 1

Frälset hade inslag i nästan alla byarna och behärskade helt och hållet Björkered, Brånalt, Bästilt, Egernahult, Älmtön, Hult, Husalt, Knutstorpsbygget, Laxhult, Lingilt, Myllehyltan, Sibbalt, Sjölandsberg, Skenabygget, Lekarebygget, Svenshult, Tomared Västralt, ön, Perlarsbygget, Haraldsbygget och Erlandsbygget.

Till upplysning om den här föreliggande skattskrivningen meddelas, vad som stadgades i Malmö recess 1662:

"Mantalspenningarna, som eljest här i landet kallas koppskatt, bliver ock på landet och i städerna således brukat och inrättat som här i Sverige praktiseras, nämligen av var person, som över sina 14 år, give årligen 3 mark silvermynt (1 mark = 8 öre; 1 daler = 32 öre). Därifrån dock frikallas adeln såväl för sina personer som för sitt hov och husfolk in uppå deras sätesgård, sammaledes ock deras veckodagsbönder och dagliga tjänare med sina hustrur och barn och nödtorftigt tjänstfolk på den ort sätesgården ligger. — Biskopen, prostarna och det gemene prästerskapet bliva ock i lika måtto för koppskatten befriade för sina egna personer och deras hustrur, dock att deras tjänstefolk den betala såsom andra övriga personer."

Till adelns, frälsets, tjänare räknades alltså insockne frälsebönderna, veckodagsbönderna, som hade dagsverksskyldighet vid huvudgården, belägen inom socknen, däremot icke utsockne frälsebönder. Av denna anledning fick Knäreds frälsebönder erlägga koppskatt, medan däremot bönderna i t. ex. Hishults socken, vilka var veckodagsbönder under Sjöboholm och Oxhult, slapp detta.

Ett tiotal år senare, närmare bestämt år 1674, hade den mantalsskrivna befolkningen i Knäreds socken ökats med 79, alltså till 455, vartill kom 13 "allmosehjon utan bröd" (tiggare).

KÄLLA

Ur: Laholms historia del 2, av Axel Ejwertz, 1976