Klockare i Farhult och Jonstorp

Från LuggudeWiki
Version från den 25 februari 2011 kl. 14.28 av Jerlerup (diskussion | bidrag) (Klockarlängd)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök
Bild på farhults Klockaregård ur Kullabygd, 1940-talet.

Klockarlängd

Pågående undersökning

 • Joen degn 1606, 1610 [1]
 • Christen Jenssen, ca 1655/57 [1]
 • Thommis Nilsson ca 1655/57-ca 1675 [2]
 • Christen Nilsson Lindgård 1675-1690 [3]
 • Nils Larsson Lund. Nämnd som klockare 1690-1716 [4]
 • Nils Lundqvist (1700—1761) - Klockare: 1720—1761
 • Jöns Lundqvist (1730—1778) - Klockare: 1761—1778
 • Carl Holm (1753—1838) - Klockare: 1778—1820
 • Jöns Peter Holm (1781 — 1831) - Klockare: 1820—1831
 • Carl Holm (1753—1838) - Klockare: 1831 — 1838
 • Carl Holm (1816—1878) - Klockare: 1838—1878
 • Carl Fredrik Holm (1852—1907) - Klockare: 1878—1907
 • Carl Fredrik Holms änka uppehöll tjänsten i 2 år
 • Ivar Josef C. Holm (1888—1971) Klockare: 1909—1956

Farhults Klockaregård och de där boende under tre århundraden, Ragnar Jacobsson.

Okänt år

(...)

Klockaregården 1/8 mantal nr 2 Farhult har alltså numera upphört att vara bostad åt innehavaren av Klockaretjänsten i Farhult och Jonstorps församlingar. Boställets jord är utarrenderad och de gamla ekonomibyggnaderna rivna. Boningshuset har ombyggts och restaurerats och det gamla ekekorsvirket har kommit på sin forna plats. Hur gammal byggnaden är vet man inte bestämt. Ett par årtal inskurna i korsvirket ger osäkra besked. Med säkerhet kan man nog anta, att Klockaregården har legat där den nu ligger i minst trehundra år. En tillbyggnad åt väster gjordes, då Carl Holm gift sig med Anna Maria Hörlin den 8/6 1796. Det är deras namn, som står inhugget i korsvirket åt gårdsidan. Där står den 16 maj 1797 C.H. A.M.H.

(...)

1 Lunds stifts Landebog från 1570-talet står angående Klockarens löneförmåner: "Reditus aditure. Heluneskyldtt 2 skeppir aff hver gaardtt. Pauskemad men minuta ut supra". (Alltså smärre ovissa inkomster).

Om Klockaregårdens egendom står: Bona Curde Aditure. Holte ager 10 skr. Stins ager 3 1/2 skr. Toffte ager 3 1/2 skr. Lycke ager 4 skr. Eng Holted 6 less, Mossen 1 1/2 less, Ramsholtt 1 stack. Onera. Farmars geisterij. 3 B (Skilling)".

I gamla tider skulle Klockaren allting bestyra och vara Klockarefar för hela församlingen. I Prosten Christian Wohlins: Handbok uti Svenska Kyrko Lagfarenheten, tryckt 1799, kan man läsa, vad som då fordrades av en Klockare:

"En Klockare bör vara ärlig, trogen, flitig och boklärd. Han bör kunna sjunga och skriva, så att han däruti kan undervisa församlingens ungdom. Vidare bör han vara Kyrkan trogen och Kyrkoherden samt Församlingen lydig. Ringning, klämtning och timklockans ställning åligga honom att besörja på behörig tid samt noga vårda det, som honom anförtros. Vid allmänna Gudstjänsten, skriftermål, socknebud och annan kyrkotjänst, när det befalles bör han tillstädes vara. Domkapitles, Prostens och Kyrkoherdens embetsbrev till Contrakts Prosten är han skyldig att genast till nästa Klockare fortskaffa, och i händelse han försummar, bör han ansvara för den skada, som därigenom timar. Besynnerligen åligger det Klockaren, att med flit och trohet driva barnaläran, och vad dess sysslas förvaltning i öfrigt angår, är han pligtig ställa sig till efterlevnad den instruktion, som Biskop och Consistorium honom föreskrifa. a) Wid lant-församlingar bör en Klockare äfven kunna öppna åder."

I början av 1700-talet innehade Nils Lundqvist tjänsten som Klockare i Farhults och Jonstorps församlingar. Han var född 1700 och fick platsen 20 år gammal, troligen efter sin far. Han innehade tjänsten i 41 år till sin död 1761. Som dödsorsak står i Kyrkoboken, att han dött av svullnad i benen. Nils Lundqvist var gift med Elisabet Hörning. Hon var troligen född i örkelljunga. De hade fyra barn.

En hette Jöns och föddes den 19 maj 1730. I Dopboken står: "Den 27 maj döptes Klockare Nils Lundqvist dess hustru Elisabet Hörnings lilla son i Farhult och kallades Jöns. Pastorns hustru Brita Göding bar barnet till dopet. Test (dopvittnen): Studius Jöns Follin, Klockare Jonas Hörning, Jungfru Magdalena Göding." En son, Jonas Lundqvist, bosatte sig i Engelholm. I Farhults Kyrkobok står det: "1749 begrovs Klockare Nils Lundqvists lilla dotter 2 1/2 år gammal, död av kopporna, benämnd Ingri-Greta."

Dottern Elisabet blev gift med Comminister Sven Hallbeck. De bodde någon tid i Lilla Snorröd. I Farhults dopbok står antecknat två barndop i deras hem: "Den 3 april 1775 döptes Comminister Sven Hallbecks och Elisabet Lundqvists piltebarn och kallades Jonas. Bars till dopet av Klockaränkan Elisabet Hörning från Klockaregården. Test: Studenten Lars Darin, Prästgården, Jonas Lundqvist, Engelholm, Juliana Darin, Prästgården." Och i Dopboken för 1777 står: "Den 14 juni 1777 döptes Comminister Sven Hallbecks och hans hustru Elisabet Lundqvists lilla dotter, född den 9 juni kl. 3 om morgonen, och kallades Elisabet. Bars till dopet av Mademoiselle Helena Aulin, Prästgården. Test.: Cronolänsman Petter Elmerot, Klockare Jöns Lundqvist, Klockaregården, Jungfru Sofia Aulin, Jungfru Petternilla Höikendahl, Prästgården."

Efter Klockare Nils Lundqvists död 1761 blev hans son Jöns Lundqvist Klockare i Farhult och Jonstorp. Jöns Lundqvist var född den 19 maj 1730. Han innehade tjänsten i 17 år, från 1761 till sin död den 21 mars 1778, då han var 48 år gammal. Han var gift med Christina Berggren, född i Båstad 1751. I Farhults Dopbok står antecknat tre barndop i familjen:

"Den 26 maj 1772 döptes Klockare Jöns Lundqvist och Christina Berggrens son, som föddes den 23 maj kl. 5 om morgonen, och blev kallad Nils. Bars till dopet av Fredrik Hansonius hustru Chatarina Aulin uti Prästgården. Test.: Comminister Sven Hallbeck, Jonas Lundqvist, Engelholm, Mademoiselle Juliana Darin, Prästgården, Jungfru Maja Berggren uti Båstad."

Pojken dog innan den 10 september 1773, ty då döptes en annan pojke med namnet Nils. I Dopboken står: "Den 10 september 1773 döptes Jöns Lundqvist och Christina Berggrens lilla son i Klockaregården och kallades Nils. Bars till dopet av Johan Berggrens hustru Elna Åkergren från Båstad. Test.: Com. magister Bengt Darin, Prästgården, Magnus Smedman, Engelholm, Mademoiselle Christina Hansonius, Farhults Prästgård, Jungfru Hedvig Berggren, Båstad.

Den 21 mars 1778 dog Klockare Jöns Lundqvist i Farhults Kloc- karegård. I Farhults Kyrkobok står antecknat, att dödsorsaken var Invertes-styng, troligen lunginflammation. När Jöns Lundqvist dog, efterlämnade han 27-årig änka med två små barn. Deras försörjning skulle tryggas genom att, som den tidens sed var, änkan gifte sig med den, som skulle erhålla Klockaretjänsten. Det var ett villkor som ställdes, att de skulle, som det benämndes, konserveras vid kallet. Efter att ha gått in på dessa villkor, valdes till Klockare Carl Holm, född den 10 augusti 1753 i Slimminge. Hans föräldrar var Jonas Hansson Holm, född 1705 och Elisabet Holm, född 1710. De arrenderade Bäckahusct 1/8 mantal tillhörande Brödda gård. Hans morfar var Andreas Holm, född 1669 och gift med Anna Persdotter, född 1676 i Skurup. Andreas Holm var frälsefogde på Svaneholm. De var 1711 bosatta på Stubbarp i Slimminge, 1 helt mantal. Utdrag av Dödsboken i Farhult: "Den 9 augusti begrovs Klockar- änkan Christina Berggrens barn, döda i kopporna. Pilten 5 år och flickan 1/2 år."

Nästa år den 10 april 1779 vigdes Klockare Carl Holm med änkan Christina Berggren i Farhults Klockaregård. De fick fyra barn: Jöns Peter (efterträdaren till tjänsten), född den 17/2 1781 och död den 10/1 1831, Elias, född 1783, död troligen 1796, dottern Elisabet, född den 8/1 1786, död i Farhult den 7/11 1831, ogift, och Jonas, född 1789, troligen död samma år.

Om första barnets dop står följande: "Den 22 februari 1781 döptes Klockare Carl Holms och Christina Berggrens barn, som föddes den 17 februari kl. 4 om aftonen och kallades Jöns Peter. Han bars till dopet av Hattmakaren Magnus Smedmans hustru Maria Berggren, Engelholm. Test.: var Gårdskrivaren Erik Holm, Stegnaglie, Smedgesällen Sven Berggren, Båstad, Mademoiselle Christina Hansonius, Farhult och Jungfru Benedikta Berggren, Båstad.

Den 8 maj 1795 dog Christina Berggren i Farhults Klockaregård, 44 år gammal.

Carl Holm vigdes för andra gången den 8/6 1796 med Anna Maria Hörlin, född i Kristianstad den 6/4 1764 och död i Farhult den 2/5 1837, 73 år gammal. Barn i deras äktenskap var: Greta Maria, född 1796 och död 1797, Erik Nicklas, född 1798 och död i Sönnarslöv, Johan Christian, född 1799, död i Svalöv på 1860- talet (en son till honom, Carl Peter Holm, blev Klockare i Väsby), Carl Samuel, född 1802, död troligen i Riseberga, Anders, född 1805 och död i örkelljunga och Maria Chatarina, född 1801 och död samma år. En sonson till Carl Holm och Anna Maria Hörlin var Guldsmed Fredrik Holm i Helsingborg.

Är 1820, då Carl Holm var 67 år gammal, avsade han sig Klocka- retjänsten till förmån för sin son Jöns Peter Holm, som var född i Carl Holms första gifte med Christina Berggren. Jöns Peter var i sin ungdom sjöman och hade bland annat varit värvad i engelska flottan, där han 1805 varit med när slaget vid Trafalgar stod. Då var han 24 år gammal. Han var borta i flera år utan att under denna långa tid meddela sig med hemmet i Farhult. Enligt en släkthistoria skall han ha kommit hem en julaftonkväll, då helgen skulle ringas in. Han skall då ha ringt in helgen, som han gjort så många gånger innan han rest ut i världen. Hans gamle far, som inne i Klockaregården lyssnade till klockans klang, skall då ha sagt till sin hustru: "Hör du Mor? Så har inte klockan hörts, sen Jöns Peter var hemma." Att det blev en glad Jul i Farhults Klockaregård är givet. Jöns Peter Holm gifte sig 1816, då han var 35 år gammal, med Chatarina Andersdotter, som var född i Rya församling den 16/10 1790. Hon dog i Farhult den 4/12 1846.

Deras barn var: Carl, född den 30/10 1816, död den 8/2 1878 (Han blev Klockare i Farhult, när farfadern dog 1838), Johan Fredrik, född den 15/8 1818 (han flyttade till Engelholm 1845, där han blev Klockare i Engelholm och Munka Ljungby samt folkskol- lärare i Engelholm). Han dog den 2/8 1893. Hans hustru Laura Kull, född den 25/11 1820 i Barkåkra, där hennes far var Klockare, hade dött 40 år gammal den 8/12 1860. Christina Helena, född 1820, flyttade till Engelholm 1845, där hon gifte sig med Byggmästare Jöns Hallberg, Anna Beata, född 1827, gifte sig med folkskollärare Lave Nilsson, född den 20/12 i Esphult, Djurröds församling, död i Söndrum. Lave Nilsson var den förste folkskollä- rare i Farhult, som tagit folkskollärarexamen. Han tjänstgjorde vid den nybyggda fasta skolan i Farhult. Han tog avsked från platsen som lärare i Farhult och tog tjänst som skogvaktare på Hallands Väderö--"för sin utkomst skull" står det i protokoll från den tiden. En son, född två år tidigare, fick namnet Andreas Peter. Han föddes den 12/4 1825 och dog den 15/4 1899. Han var gift med Anna Sofia Nordfeldt, som var född den 10/3 1820 och dog den 5/7 1888. Hon var dotter till Per Nordfeldt och hans hustru Elna Boberg i Stora Snorröd. Andreas Peter Holm blev vald till folkskollärare vid Farhults fasta skola 1859 och tjänstgjorde till pensionsåldern. Hans son Jöns Peter Holm fick platsen efter honom. Jöns Peter blev student i Helsingborg och tog folkskollärarexamen i Göteborg. Han var född den 31/3 1849 och dog den 1/9 1893.

Den 10/1 1831 dog Klockaren Jöns Peter Holm, som var född den 17/2 1781, alltså 50 år gammal. I Kyrkoboken står Inflammationsfeber som dödsorsak. Han efterlämnade änka med fem barn. Den äldste sonen Carl var då 15 år. Den gamle Klockaren Carl Holm, som nu var 78 år gammal, hade 11 år tidigare lämnat tjänsten åt sonen Jöns Peter. Han återfick nu tjänsten genom kunglig nåd. Han innehade tjänsten till sin död 1838. De tre sonsönerna, Carl 22 år, Johan Fredrik 20 år och Andreas Peter 13 år hade under farfaderns sista år gemensamt skött tjänsten. Carl Holm blev efter farfaderns bortgång 1838 Klockare i Farhult och Jonstorp. Han gifte sig med Anna Bengtsdotter, som var född i Strövelstorp den 12/2 1820. De fick nio barn. Den äldste av deras söner, Jöns Peter Holm var född 1841 och gift med Matilda Nordström från Helsingborg. Han blev Kyrkoherde i Andrarum. En av deras söner var Musikdirektör Sigfrid Holm, Domkyrkoorganist i Lund.

Carl Holm dog 1878, då hans son Carl Fredrik Holm blev Klockare. Han var född den 18/2 1852 och dog den 26/6 1907. Han gifte sig 1874 med Elna Andersdotter, född i Farhult den 2/6 1848, död 1931.

Efter Carl Fredrik Holms död 1907 fick änkan två s. k. nådeår, då hon fick behålla tjänsten, men vikarierande Kantorer skötte den. År 1909 var det val av ny Klockare i Farhult och Jonstorp. Carl Fredrik Holms son, Kantor Ivar Josef Kornelius Holm valdes då som innehavare av tjänsten, 21 år gammal. Han var född den 5/10 1888. Han kom att ha tjänsten i nära 50 år. Kantor Ivar Holm var gift med Signe Larsson, född i Engelholm 1897, död i Farhult år 1976. De hade två söner, Inge och Einar, som båda dog innan fadern. Ingen av dem hade ägnat sig åt musik. Kantor Ivar Holm dog 1971. Han var den femte generationen Holm, som varit Klockare i Farhults och Jonstorps församlingar. De har varit Klockare och bott i den gamla Klockaregården från 1778 till 1956, då Ivar och Signe Holm flyttade in i sin villa.


Källor

[1700 om Nils Larsson och helgonskulden]

Fotnoter

<references>

 1. 1606, 1610 (mtl Jonstorp)
 2. Lista på utestående fordringar, som bevarats i klockaremålen för 1700, sträcker sig från 1658-1675
 3. Enl. SGF, Skånska klockare 1675-1690. 1677 (trohet), 1684 Luggude tingsrätt...
 4. Enl. SGF, Skånska Klockare 1690-1716. Stöds av att längden över helgonskuld från rättsprocessen 1700 börjar med skatten 1691.