Skillnad mellan versioner av "Jordebok 1666, Väsby"

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Rad 1: Rad 1:
 
 
  
  
Rad 438: Rad 436:
 
|}
 
|}
  
 
+
<references></references>
  
 
{{template1}}
 
{{template1}}

Versionen från 12 december 2010 kl. 10.53


22 hela och 5 halva skattehemman. 33 hela och 9 halva kronohemman 5 kvarnar 59 fiskehus 5 kanikegods och 9 adelsgods.

Status Troligt nummer[1] Hemmansuppg. Namn/fastighet Kommentar
VÄSBY SOCKEN
ESPERÖD
Man * 1/2 Skatte helt Nils Bengtsson
Man 1/2 Per Jönsson
Man * 1/2 Skatte helt Sadser Hansson
Man 1/2 Per Arfwesson
Man 1/2 Adelshemman Krapperup Jacob Mattsson
ORNAKÄRR
Man * Nr. 10 4/5 Skatte helt Måns Påulsson
Man Nr. 10 1/5 Oluf Larsson
Man * 1/2 Skatte helt Måns Nilsson
Man 1/2 Anders Larsson
Man * 1/2 Skatte helt Tufwe Clemmedsson
Man 1/2 Joen Larsson
Man * 1 Kronohemman helt Nils Andersson
Man 1 kronohemman helt LYKT Per Joensson Jordebok 1666 Väsby: Lyktehemman på Kullen. Ornakärr.
Man * Kanikehemman Jeppa Kieldsson
Man * Adelshemman Gunnarstorp Jöns Olufsson
Man Adelshemman Krapperup Påul Bengdtsson
Man Adelshemman Gunnarstorp Oluf Olufsson
LÅNGARÖD
Man * 1/2 Skatte helt Nils Sonnesson
Man 1/2 Jeppa Sonnesson
Man * 1/4 Skatte helt Frans Gunnarsson
Man 1/4 Per Persson
Man 1/4 Jeppa Persson
Man 1/4 Joen Persson
Man Nr. 5 1/2 Skatte halvt Lars Jensson
Man * Kanikehemman Per Nilsson
SVINABÄCK
Man 1 Kronohemman helt LYKT Truls Andersson Jordebok 1666 Väsby: Lykte hemman på Kullen
GÖSSARP
Man * 1 Skatte helt Nils Rasmusson
Man * 1/2 Skatte halvt Swen Persson
Man Adelshemman. Kristinehof?? Nils Jönsson
Man Adelshemman Gunnarstorp Påul Andersson
Man 1/2 Adelshemman Krapperup Jöns Larsson
BRANDSTORP
Man * 1/3 Skatte helt Sonne Oluffsson
Man 1/3 Swen Rasmusson
Man 1/3 Joen Sonnesson
INGELSTRÄDE
Man * Nr. 4 1/2 Skatte helt Anders Sonnesson
Man Nr. 4 1/2 Nils Gundmundsson
Man * Nr. 7 1/2 Skatte helt Måns Swensson
Man Nr. 7 1/2 Påul Rasmusson
Man * Nr. 5 1/2 Skatte helt Hellie Persson
Man Nr. 5 1/2 Per Hermandsson
Man * Nr. 2 1/2 Skatte helt Rasmus Larsson
Man Nr. 2 1/2 Per Sonnesson
Man * Nr. 3 1/2 Skatte helt Swen Nilsson
Man Nr. 3 1/2 Jöns Sonnasson
Man * Nr. 9 1 kronohemman helt LYKT Lars Nilsson Jordebok 1666 Väsby: Lykthemman på Kullen. Ingelsträde.
HULTA
Man * 1/4 Skatte helt Sonne Truedtsson Jordebok 1666 Väsby: 1/4 av Hulta 1 1666. Skatte.
Man 1/4 Anders Andersson Jordebok 1666 Väsby: 1/4 av Hulta 1 1666. Skatte
Man 1/4 Påul Persson Jordebok 1666 Väsby: 1/4 av Hulta 1, 1666. Skatte.
Man 1/4 Gundmund Persson Jordebok 1666 Väsby: 1/4 av Hulta 1 1666. Skatte.
DANHULT
Man * 1 Skatte helt Oluf Swensson
Man * 1/2 Skatte helt Per Larsson
Man 1/4 Jöns Helliesson
Man 1/4 Nils Helliesson
HUSTOFTA
Man * Nr. 4 1/2 Skatte helt Per Nilsson
Man Nr. 4 1/2 Skatte helt Oluf Swensson
Man * Nr. 2 1/2 Skatte halvt Måns Persson
Man * 3?? 1/2 Skatte halvt Swen Jönsson
Man * Nr. 1 Kanikehemman Oluf Swensson Jordebok 1666 Väsby: Kanikehemman Hustofta
BUSKERÖD
Man * 1/2 Skatte helt Swen Olufsson
Man 1/2 Arfwed Christiansson
Man * 1 Skatte helt Önd Nilsson
Man * 1/2 Skatte helt Ebbe Öndsson
Man 1/6 Måns Nilsson
Man 1/6 Lars Nilsson
Man 1/6 Jens Nilsson
KLAPPE
Man * 1/2 Skatte helt Eskill Bengdtsson Jordebok 1666 Väsby: 1/2 skattehemman Klappe
Man 1/2 Giödmar Andersson 1/2 skattehemman, Klappe.
BRÄCKE
Man Nr. 3 1/2 Skatte halvt Nils Larsson Troligen Bräcke. Bre?he
Man Nr. 1 1 kronohemman helt Gudmund Jönsson
Man Nr. 2 Halvt kronohemman Truls Nilsson Bräcke. Just hans pengar gick till att försörja en dragon vid kaptenj Bagges kompani.
Man * 1/2 Adelshemman Krapperup Ion? Tuhlsson???
GATEHUS
Man Skatte Tufwe Olsson
Man Skatte Hans Trulsson
BACKEGÅRDEN VÄSBY
Man 1 kronohemman helt Per Sadtsersson
VÄSBY BY
Man * 1 Kronohemman helt Jöns Persson Jordebok 1666: Väsby by. Samma gård som Mogens Nilsson bodde på (1658)
Man * 1 Kronohemman helt Måns Bengdtsson
Man * 1 Kronohemman helt Gunnar Persson
Man * 1 kronohemman helt Per Persson
Man * 1 kronohemman helt Lars Persson Jordebok 1666 Väsby: Väsby by, \"öde\"
Man * 1 Kronohemman helt Nils Jönsson Jordebok 1666 Väsby: Väsby by, Gårdens namn: shadransen??
Man * 1 Kronohemman helt Anders Bengdtsson Jordebok 1666 Väsby: Väsby by, Gårdens namn: Lansäng???
Man * 1 kronohemman helt plöninge Per Jacobsson Jordebok 1666 Väsby: Väsby by, ORT: \"PLÖNINGE\", Väsby by
Man * 1 kronohemman helt Truls Hansson Jordebok 1666 Väsby: Väsby by, Plöninge? , Väsby by
Man * 1 Kronohemman helt Tuhre? Persson Jordebok 1666 Väsby: Väsby by, Plöninge? , Väsby by
Man * 1 Kronohemman helt Önde Arfwedsson Jordebok 1666 Väsby: Väsby by, Plöninge? , Väsby by
Man * 1 Kronohemman helt Frantz Sonnasson Jordebok 1666 Väsby: Väsby by, Plöninge ? Väsby by
Man * 1 Kronohemman helt Nils Påulsson Jordebok 1666 Väsby: Väsby by, Plöninge?
Man * 1 Kronohemman helt Nils Persson Jordebok 1666 Väsby: Väsby by, prt: Benkasang??????
Man * 1 Kronohemman helt PLÖNINGE Nils Olufsson Jordebok 1666 Väsby: Väsby by, Ort: \"PLÖNINGE\"
Man * Halvt kronohemman Erich Truedtsson Jordebok 1666 Väsby: Väsby by, Ort: hybygården?
Man * Halvt Kronohemman PLÖNINGE Hans Clausson Jordebok 1666 Väsby: Väsby by, Ort: \"Plöninge\"
HOVGÅRDEN
Man * 1 Kronohemman helt Lars Rasmusson Jordebok 1666 Väsby: Väsby by, 1 kronohemman, Hovgården.
Man * 1 Kronohemman helt Truls Andersson Jordebok 1666 Väsby: Väsby by, 1 kronohemman Hovgården.
MÅARP
Man * Nr. 1 1 Kronohemman helt Påul Persson Jordebok 1666 Väsby: \"måarp\"
Man * Nr. 2 1 Kronohemman helt Per Månsson Jordebok 1666 Väsby: Måarp?
Man * Nr. 3 1 kronohemman helt Jöns Persson Jordebok 1666 Väsby: Måarp?
TJÖRRÖD
Man * 1 kronohemman helt Joan Bengdtsson Jordebok 1666 Väsby: \"Tjörröd\"
Man * 1 kronohemman helt Nils Månsson Jordebok 1666 Väsby: Tjörröd?
Man * 1 Kronohemman Helt Per Frantsson Jordebok 1666 Väsby: Tjörröd?
Man * 1 kronohemman helt Oluf Larsson
Man * 1 kronohemman helt Rasmus Persson
Man * Halvt Kronohemman Swen Månsson
Man * Halvt Kronohemman Nils Persson
Man * halvt Kronohemman Joen Olufsson
HULTABO
Man * 1 kronohemman helt Önde Bengdtsson
Man * 1 kronohemman helt Nils Bengdtsson
Man * Halvt kronohemman Nils Tommesson
RY
Man * 1 kronohemman helt LYKT H:\"????\" i Ry Lyktehemman på Kullen RY
GÖDSTORP
Man * Halvt Kronohemman Tyge Rasmusson
GATEHUS
Man * Gatehus Bohlet Påul Persson
Man * Gatehus Väsby Jöns Kieldsson
Man * Gatehus Ingelsträde Måns Larsson
Man * Gatehus Höganäs Swen Olsson
Man * Gatehus BRÄCKE Jöns Swensson
KVARNAR
Man * KVARN Anders Arfwedsson
Man * KVARN Måns Persson ödhe
Man * KVARN Anders Bengdtsson ödhe
Krono alla Krono alla i Viken VIKEN
Man Hans Persson
Man skatt ett st. jord Jöns Ericksson
Man KVARN Per Giödmarsson Jordebok 1666 Väsby: Har en kvarn. VIKEN
Man Anders Ericksson
Man Suen Jeppsson
Man Ebbe Knudtsson
Man Sonne Nilsson
Man Rasmus Persson
Man Swen Persson
Man Jeppa Persson
Man Gudmund Olsson
Man Jeppa Swensson
Man Nils Ebbesson
Man Nils Olsson
Man Clemmet Persson
Man Hans Juthe?
Man Anders Bengtsson
Man Sonne Mortensson
Man Nils Tygesson
Man Nils Hansson
Man Swen Jeppasson
Man Christen Jeppsson
Man Rasmus Nilsson
Man Per B?ergh
Man Nils Larsson
Man Påul Andersson
Man Jeppa Persson
Man Jöns Nilsson
Man Nils Swensson
Man Per Clemmetsson
Man Clemmet Larsson
Man Swend Rasmusson
Man Bengdt Ibsson?
Man Rasmus Clausson
Man Jöns Tommesson
Kvinna, flicka Karina? Möllars
Man Påul Larsson
Man Swen Persson
Man Per Swensson
Man Michel Turesson
Man Per Jönsson
Man Nils Persson 1658 Peder Joensson
Krono Krono alla i Höganäs HÖGANÄS
Man Jeppe Andersson
Man Jöns Larsson
Man Lars Påulsson
Man Måns Persson
Man Johan Larsson
Man Mårten Swensson
Man Per Skreddare
Man Gundmund Påulsson
Man Swen Månsson
Man Jöns Påulsson
Man Truedt Olufsson
Man Per Assarsson
Man kvarn???? Måns Bengdtsson Jordebok 1666 Väsby: Äger Måns Bengtsson kvarnen??? HÖGANÄS.
Man Jöns Larsson
Man Nils Matiesson???
Man Per Assarsson
KNAPELYCKE
Man Kanikehemman Arwid Persson
Man ? ort Kanikehemman Bengdt Jönsson KANSKE Knapelycke?? OKLART!
KROKSTORP
Man * Adelshemman Gunnarstorp Gunnar Andersson Jordebok 1666 Väsby: Adelshemman för Gunnarstorp. Krokstorp
  1. Obs! Nummerna finns inte i boken, det är forskningsanteckningar från wikin-skaparna.

Mall:Template1