Hemvändande skånska krigsfångar från Ryssland

Från LuggudeWiki
Version från den 20 februari 2011 kl. 21.50 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök

Hemvändande krigsfångar från Ryssland 1721-1740

( http://www.sgf.m.se )

Johan Johanson

Född i: Skåne Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 19/3 Kompani: - Ålder: 44 Tjänat: 17 Anmärkning vid hemkomsten: har bråck får afsked och underholl wid Regem:t

Jacob Brun(?)

Född i: Blekinge Grad: Korpral Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 31/3 Kompani: Bjäre Ålder: 44 Tjänat: 24 Anmärkning vid hemkomsten: går med pass til Reg:tet

Paul Keeman

Född i: Den(?) sokn Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 31/3 Kompani: Majorens nr 7 Flenninge, Luggude häred Ålder: 36 Tjänat: 17 Anmärkning vid hemkomsten: går til rusthållet igen

Petter Hall

Född i: Hjärnarp Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 31/3 Kompani: Bjäre nr 103 Ålder: 44 Tjänat: 22 Anmärkning vid hemkomsten: wil tiena går med pass till reg:tet

Torbjörn Berggren

Född i: Bjäre härad Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 31/3 Kompani: Bjäre nr 124 Ålder: 44 Tjänat: 18 Anmärkning vid hemkomsten: qwäst i halsen och wänstra armen får afskied och underhåld wid Reg:tet

Jacob Hierpe

Född i: Lackalänga Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 31/3 Kompani: Landskrona nr 71 Ålder: 40 Tjänat: 20 Anmärkning vid hemkomsten: wil til Reg:tet får pass

Anders Frisck

Född i: - Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 16/4 Kompani: Bjäre nr 102 Ålder: 35 Tjänat: 16 Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet

Ingel Rabenius

Född i: - Grad: Regementspräst Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 8/5 Kompani: - Ålder: 45 Tjänat: 21 Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pultava har indelning

August Lungård

Född i: Skåne Grad: Korpral Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 8/5 Kompani: Liv Ålder: 40 Tjänat: 18 Anmärkning vid hemkomsten: går till Reg:tet

Isaac Grå

Född i: Skåne Grad: Korpral Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 8/5 Kompani: Överstelöjtnantens Ålder: 40 Tjänat: 19 Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet

Carl Benig

Född i: Enkiöp Grad: Korpral Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 8/5 Kompani: Gynge C (=Liv?) Ålder: 40 Tjänat: 22

Hans Angelman

Född i: Småland Grad: Trumpetare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 8/5 Kompani: - Ålder: 35 Tjänat: 19 Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet

Olof Werkman

Född i: Skåne Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 8/5 Kompani: Liv nr 14 Ålder: 44 Tjänat: 25 Anmärkning vid hemkomsten: går till Reg:tet

Anders West

Född i: Västgöte Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 8/5 Kompani: Överstelöjtnantens nr 81 Ålder: 61 Tjänat: 36 Anmärkning vid hemkomsten: Afskied och underhåll

Lars Bromberg

Född i: Västgöte Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 8/5 Kompani: Överstelöjtnantens nr 125 Ålder: 38 Tjänat: 18 Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet

Jon Strömberg

Född i: Skåne Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 8/5 Kompani: Majorens nr 42 Ålder: 40 Tjänat: 18 Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet

Arfvid Runnegreen

Född i: Halmstad Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 8/5 Kompani: Majorens nr 72 Ålder: 44 Tjänat: 19 Anmärkning vid hemkomsten: går till Reg:tet

Jon Klingelberg

Född i: Halland Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 8/5 Kompani: Majorens nr 76 Ålder: 50 Tjänat: 37 Anmärkning vid hemkomsten: afskied och underh.

Petter Ryd

Född i: Västmanland Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 8/5 Kompani: Kareby nr 19 Ålder: 58 Tjänat: 19 Anmärkning vid hemkomsten: afskied och underh.

Olof Berg

Född i: Skåne Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 8/5 Kompani: Bjäre nr 18 Ålder: 39 Tjänat: 18 Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet

Michel Udd

Född i: Skåne Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 8/5 Kompani: Onsjö h:ds C nr 113 Ålder: 36 Tjänat: 16 Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet

Jon Udd

Född i: Skåne Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 8/5 Kompani: Onsjö h:ds C nr 14 Ålder: 43 Tjänat: 18 Anmärkning vid hemkomsten: blesserad får afskied

Lars Olsson Heidman

Född i: Skåne Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 10/5 Kompani: Månstorps Ålder: 41 Tjänat: 18 Anmärkning vid hemkomsten: får afskied

Jonas Hiärt

Född i: Skåne Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 10/5 Kompani: g:la Kinds C nr 20 Ålder: 33 Tjänat: 18 Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet

Swen Lindgren

Född i: Småland Grad: Korpral 1 Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 19/5 Kompani: Bjäre Ålder: 42 Tjänat: 18 Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pultava går till Regement:t

Ryttare Markman

Född i: Småland Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 19/5 Kompani: Överstelöjtnantens nr 30 Ålder: 30 Tjänat: 18 Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pultava går till regem:t

Nils Dufva

Född i: Helsingborg Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 25/5 Kompani: Majorens Ålder: 40 Tjänat: 16 Anmärkning vid hemkomsten: blesserad i hufwudet men kan dock tiena begiär at få gå til Reg:tet

Laxman Ranberg

Född i: Helsingborg Grad: Korpral Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 28/5 Kompani: Göinge h:ds C (=Liv?) Ålder: 44 Tjänat: 22 Anmärkning vid hemkomsten: wil til Reg:tet

Lago Flemming

Född i: Västergötland Grad: Kornett 2 Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 1/6 Kompani: - Ålder: 32 Tjänat: 15 Anmärkning vid hemkomsten: utan indelning, fången wid Nipern

Johan Bars

Född i: - Grad: Kornett 2 Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 13/6 Kompani: Majorens Ålder: - Tjänat: - Anmärkning vid hemkomsten: utan indelning

Hans Hindrichs

Född i: Skåne Grad: Kvartermästare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 13/6 Kompani: Gyllenbjelkes Ålder: 48 Tjänat: 22 Anmärkning vid hemkomsten: wil til Reg:tet

Anders Palm

Född i: Skåne Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 13/6 Kompani: Månstorps Ålder: 32 Tjänat: 15 Anmärkning vid hemkomsten: wil til Reg:tet

Pär Andersson

Född i: Skåne Grad: Trossdräng Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 13/6 Kompani: Månstorps Ålder: 34 Tjänat: 17 Anmärkning vid hemkomsten: får afskied

Johan Malin

Född i: Skåne Grad: Ryttmästare 2 Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 18/6 Kompani: - Ålder: 48 Tjänat: 31 Anmärkning vid hemkomsten: fången 1709

Christian Hammarschiöld

Född i: Skåne Grad: Ryttmästare 2 Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 18/6 Kompani: Överstelöjtnantens Ålder: 38 Tjänat: 55(!) Anmärkning vid hemkomsten: Dito

Bertil Ennes

Född i: Skåne Grad: Kornett 1 Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 18/6 Kompani: Landskrona Ålder: 46 Tjänat: 19 Anmärkning vid hemkomsten: indelt fången 1709 wid Landskrona Comp

Jonas Teghman

Född i: Skåne Grad: Kornett 2 Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 18/6 Kompani: Landskrona Ålder: 40 Tjänat: 18 Anmärkning vid hemkomsten: utan indelning

Gottfried Graff

Född i: Livland Grad: Kornett 2 Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 18/6 Kompani: Liv Ålder: 36 Tjänat: 18 Anmärkning vid hemkomsten: utan indelning

Sven Welström

Född i: Skåne Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 16/6 Kompani: Överstelöjtnantens Ålder: 36 Tjänat: 15 Anmärkning vid hemkomsten: tårene på wänstre foten affrusne, afskied

Johan von Linde

Född i: Skåne Grad: Löjtnant 1 Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 20/6 Kompani: Månstorps Ålder: 39 Tjänat: 21 Anmärkning vid hemkomsten: indelt fången wid Pultava

Johan Svede

Född i: Skåne Grad: Trumpetare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 20/6 Kompani: Majorens Ålder: 49 Tjänat: 21 Anmärkning vid hemkomsten: får afskied

Petter Rosenhof

Född i: Stettin Grad: Korpral Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 20/6 Kompani: Månstorps Ålder: 35 Tjänat: 16 Anmärkning vid hemkomsten: wil til Reg:tet

Jacob Stålgren

Född i: Landskrona Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 20/6 Kompani: Månstorps Ålder: 47 Tjänat: 22 Anmärkning vid hemkomsten: huggen i högra kn..., skuten i högra armen och wänstre låret, wil dock til Reg:tet

Tomas Svan

Född i: Stockholm Grad: Löjtnant 2 Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 30/6 Kompani: Liv Ålder: 51 Tjänat: 32 Anmärkning vid hemkomsten: utan indelning fången wid Nipern

Johan Georg Linck

Född i: Ösel Grad: Kaptenlöjtnant Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 30/6 Kompani: N Gyhinge (=Liv?) Ålder: 48 Tjänat: 22 Anmärkning vid hemkomsten: Capit. Lieut niuter indelningen, Premier, fång. wid Nipern

Eric Svensson

Född i: Pernau Grad: Kornett 1 Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 30/6 Kompani: N Gyhinge (=Liv?) Ålder: 42 Tjänat: 25 Anmärkning vid hemkomsten: har landtlön

Wolmar Hind: Brömmer

Född i: Livland Grad: Kornett Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 3/7 Kompani: - Ålder: 36 Tjänat: 20 Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pultava, indelt

Georg Wultman

Född i: Lüneburg Grad: Löjtnant Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 3/7 Kompani: Åhrups C Ålder: 79 Tjänat: 50 Anmärkning vid hemkomsten: Har indelning fången wid Nipern

Nils Lungren

Född i: Skåne Grad: Mönsterskrivare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 3/7 Kompani: - Ålder: 50 Tjänat: 29 Anmärkning vid hemkomsten: Wil gå till Reg:tet

Gunnar Svensson

Född i: Skåne Grad: Trossdräng Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 3/7 Kompani: Gyhinge C (=Liv?) Ålder: 30 Tjänat: 15 Anmärkning vid hemkomsten: förwisas til Reg:tet

Christen Lejonsten

Född i: Jönköpinge Grad: Löjtnant Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 12/7 Kompani: Överstelöjtnantens Ålder: 42 Tjänat: 20 Anmärkning vid hemkomsten: oindelt fången 1709

Gustaf Horn

Född i: Nyland Grad: Kornett Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 12/7 Kompani: Bjäre Ålder: 36 Tjänat: 19 Anmärkning vid hemkomsten: fången 1709

Jöns Gråberg

Född i: Skåne Grad: Trossdräng Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 16/7 Kompani: Överstelöjtnantens Ålder: 31 Tjänat: 16 Anmärkning vid hemkomsten: Tåerne affrusne på wänstre foten, förwises dock til Reg:tet

Lars Bohlm

Född i: Småland Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 30/7 Kompani: Månstorps Ålder: 55 Tjänat: 29 Anmärkning vid hemkomsten: blesserad får afskied

Ambiörn Molin

Född i: Stockholm Grad: Löjtnant Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 31/7 Kompani: Majorens Ålder: 40 Tjänat: 20 Anmärkning vid hemkomsten: fången 1709 second

Anders Hall

Född i: Halland Grad: Ryttmästare 1 Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 18/8 Kompani: Bjäre Ålder: 56 Tjänat: 39 Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Nipern, har indelning

Petter Norman

Född i: Småland Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 3/9 Kompani: Majorens Ålder: 66 Tjänat: 45 Anmärkning vid hemkomsten: får afskied och underh.

Hind. Blatt

Född i: Riga Grad: Fältskär extra ordinarie Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 4/9 Kompani: - Ålder: 40 Tjänat: 21 Anmärkning vid hemkomsten: stådt wid åtskillige reg:er och sidst wid Norra Skånske fången

Evert von Thilen

Född i: Livland Grad: Ryttmästare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 15/9 Kompani: Månstorps Ålder: 50 Tjänat: 34 Anmärkning vid hemkomsten: har indelning, fången wid Nipern

Torsten Hambn

Född i: Småland Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 17/9 Kompani: Majorens Ålder: 60 Tjänat: 25 Anmärkning vid hemkomsten: blesserat i wänstre axlen och högra foten, får afskied

Petter Lyd

Född i: Göteborg Grad: Mönsterskrivare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 1/10 Kompani: Liv Ålder: 42 Tjänat: 19 Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pultava

Reinhold Gustav Toll

Född i: Ösel Grad: Kornett 1 Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 17/11 Kompani: - Ålder: 34 Tjänat: - Anmärkning vid hemkomsten: är indelt och går til reg:t

Cornelius Ridderskantz

Född i: Skåne Grad: Kornett 2 Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 /11 Kompani: Billingholms Ålder: 33 Tjänat: 18 Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pultava second

Petter Drilling

Född i: - Grad: Kornett 1 Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 1/12 Kompani: Månstorps Ålder: 56 Tjänat: 28 Anmärkning vid hemkomsten: har indelning, fången ibidem

Alexander Weishoff

Född i: Slesien Grad: Volontär Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1723 12/2 Kompani: - Ålder: 26 Tjänat: 15 Anmärkning vid hemkomsten: kom til Reg:tet 1708, fången wid Nipern, är adelsman utan blessur, söker emploj begiär och får afskied

Anders Linderoth

Född i: Västergötland Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1723 20/4 Kompani: Liv Ålder: 55 Tjänat: 30 Anmärkning vid hemkomsten: bless. i wänstre benet, låret, och wänstre armen får afskied och underhåld

Petter Dreffenlod

Född i: Skåne Grad: Trossdräng Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1723 9/5 Kompani: - Ålder: 31 Tjänat: 16 Anmärkning vid hemkomsten: huggen i hufwudet, skuten i wänstra benet, får afskied

Johan Hind. Holveg Född i: Westfalen Grad: Trumpetare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1723 6/8 Kompani: - Ålder: 45 Tjänat: 23 Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Nipern

Sven Rolig

Född i: Skåne Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1723 27/8 Kompani: Majorens Ålder: 36 Tjänat: 18 Anmärkning vid hemkomsten: tagit tienst under ett Reg:te i Finland vid bref från Åbo af d: 18 Jul:

Jöns Christersson Helt

Född i: - Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1723 23/9 Kompani: Malins Ålder: 44 Tjänat: 16 Anmärkning vid hemkomsten: bless i wänstra höften, begiär afskied

Olof Duman

Född i: vid Landskrona Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1723 2/12 Kompani: Landskrona Ålder: 50 Tjänat: 17 Anmärkning vid hemkomsten: blesserat i högra låret, huggen i hufwudet, bräcklig och odugelig får afskied med underhåll

- Öhrberg

Född i: Småland Grad: Löjtnant Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1725 23/1 Kompani: Månstorps Ålder: 43 Tjänat: 22 Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pult.

Bengt Lund

Född i: Västergötland Grad: Ryttare Regemente: Södra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 31/3 Kompani: Borrby nr 108 Ålder: 44 Tjänat: 24 Anmärkning vid hemkomsten: Will tiena går med resepass till Regementet

Carl Gudmund von Gröninger

Född i: - Grad: Löjtnant Regemente: Skånska Ståndsdragonregementet Hemkom: 1723 13/4 Kompani: - Ålder: 20 Tjänat: 32 Anmärkning vid hemkomsten: har 9 blssurer och klagar sig lahm till händer och fötter

Pehr Stång

Född i: Skåne Grad: Dragon Regemente: Skånska Ståndsdragonregementet Hemkom: 1724 27/1 Kompani: - Ålder: 44 Tjänat: 22 Anmärkning vid hemkomsten: qwäst twärt igenom lifwet och i wänstra knäet, får afskied