Hemvändande skånska krigsfångar från Ryssland

Från LuggudeWiki
Version från den 20 februari 2011 kl. 21.25 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök

Hemvändande krigsfångar från Ryssland 1721-1740

( http://www.sgf.m.se )

Johan Johanson

Född i: Skåne Grad: Ryttare Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet Hemkom: 1722 19/3 Kompani: - Ålder: 44 Tjänat: 17 Anmärkning vid hemkomsten: har bråk får afsked och underholl wid Regem:t

Yrke Ort/namn Födddatum Födelseförsamling Dödsorsak Komm
Ryttare Johan Johansson 1678 Johan Johanson
Född i: Skåne
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 19/3
Kompani: -
Ålder: 44
Tjänat: 17
Anmärkning vid hemkomsten: har bråk får afsked och underholl wid Regem:t
Yrke Ort/namn Födddatum Födelseförsamling Dödsorsak Komm
Ryttare Jacob Brun? 1678 Jacob Brun(?)
Född i: Blekinge
Grad: Korpral
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 31/3
Kompani: Bjäre
Ålder: 44
Tjänat: 24
Anmärkning vid hemkomsten: går med pass til Reg:tet
Yrke Ort/namn Födddatum Födelseförsamling Dödsorsak Komm
Ryttare Paul Keeman 1686 Paul Keeman
Född i: Den(?) sokn
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 31/3
Kompani: Majorens nr 7 Flenninge, Luggude häred
Ålder: 36
Tjänat: 17
Anmärkning vid hemkomsten: går til rusthållet igen
Yrke Ort/namn Födddatum Födelseförsamling Dödsorsak Komm
Ryttare Peter Hall 1678 Hjärnarp Petter Hall
Född i: Hjärnarp
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 31/3
Kompani: Bjäre nr 103
Ålder: 44
Tjänat: 22
Anmärkning vid hemkomsten: wil tiena går med pass till reg:tet
Yrke Ort/namn Födddatum Födelseförsamling Dödsorsak Komm
Ryttare Torbjörn Berggren 1678 Torbjörn Berggren
Född i: Bjäre härad
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 31/3
Kompani: Bjäre nr 124
Ålder: 44
Tjänat: 18
Anmärkning vid hemkomsten: qwäst i halsen och wänstra armen får afskied och underhåld w
Yrke Ort/namn Födddatum Födelseförsamling Dödsorsak Komm
Ryttare Jacob Hierpe 1682 Jacob Hierpe
Född i: Lackalänga
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 31/3
Kompani: Landskrona nr 71
Ålder: 40
Tjänat: 20
Anmärkning vid hemkomsten: wil til Reg:tet får pass
Ryttare Anders Frisck 1687 Anders Frisck
Född i: -
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 16/4
Kompani: Bjäre nr 102
Ålder: 35
Tjänat: 16
Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet
Präst Ingel Rabenius 1677 Ingel Rabenius
Född i: -
Grad: Regementspräst
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 8/5
Kompani: -
Ålder: 45
Tjänat: 21
Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pultava har indelning
Ryttare August Lungård 1682 August Lungård
Född i: Skåne
Grad: Korpral
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 8/5
Kompani: Liv
Ålder: 40
Tjänat: 18
Anmärkning vid hemkomsten: går till Reg:tet
Ryttare, korpral Isaac Grå 1682 Isaac Grå
Född i: Skåne
Grad: Korpral
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 8/5
Kompani: Överstelöjtnantens
Ålder: 40
Tjänat: 19
Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet
Ryttare Carl Benig 1682 Carl Benig
Född i: Enkiöp
Grad: Korpral
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 8/5
Kompani: Gynge C (=Liv?)
Ålder: 40
Tjänat: 22
Ryttare, trumpetare Hans Angelman 1687 Hans Angelman
Född i: Småland
Grad: Trumpetare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 8/5
Kompani: -
Ålder: 35
Tjänat: 19
Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet
Ryttare Olof Werkman 1678 Olof Werkman
Född i: Skåne
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 8/5
Kompani: Liv nr 14
Ålder: 44
Tjänat: 25
Anmärkning vid hemkomsten: går till Reg:tet
Ryttare Anders West 1661 Anders West
Född i: Västgöte
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 8/5
Kompani: Överstelöjtnantens nr 81
Ålder: 61
Tjänat: 36
Anmärkning vid hemkomsten: Afskied och underhåll
Ryttare Lars Bromberg 1684 Lars Bromberg
Född i: Västgöte
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 8/5
Kompani: Överstelöjtnantens nr 125
Ålder: 38
Tjänat: 18
Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet
Ryttare Jon Strömberg 1682 Jon Strömberg
Född i: Skåne
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 8/5
Kompani: Majorens nr 42
Ålder: 40
Tjänat: 18
Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet
Ryttare Arfvid Runnegreen 1678 Arfvid Runnegreen
Född i: Halmstad
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 8/5
Kompani: Majorens nr 72
Ålder: 44
Tjänat: 19
Anmärkning vid hemkomsten: går till Reg:tet
Ryttare Jon Klingelberg 1672 Jon Klingelberg
Född i: Halland
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 8/5
Kompani: Majorens nr 76
Ålder: 50
Tjänat: 37
Anmärkning vid hemkomsten: afskied och underh.
Ryttare Peter Ryd 1664 Petter Rÿd
Född i: Västmanland
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 8/5
Kompani: Kareby nr 19
Ålder: 58
Tjänat: 19
Anmärkning vid hemkomsten: afskied och underh.
Ryttare Olof Berg 1683 Olof Berg
Född i: Skåne
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 8/5
Kompani: Bjäre nr 18
Ålder: 39
Tjänat: 18
Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet
Ryttare Michel Udd 1686 Michel Udd
Född i: Skåne
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 8/5
Kompani: Onsjö h:ds C nr 113
Ålder: 36
Tjänat: 16
Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet
Ryttare Jon Udd 1679 Jon Udd
Född i: Skåne
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 8/5
Kompani: Onsjö h:ds C nr 14
Ålder: 43
Tjänat: 18
Anmärkning vid hemkomsten: blesserad får afskied
Ryttare Lars Olsson Heidman 1681 Lars Olsson Heidman
Född i: Skåne
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 10/5
Kompani: Månstorps
Ålder: 41
Tjänat: 18
Anmärkning vid hemkomsten: får afskied
Ryttare Jonas Hiärt 1689 Jonas Hiärt
Född i: Skåne
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 10/5
Kompani: g:la Kinds C nr 20
Ålder: 33
Tjänat: 18
Anmärkning vid hemkomsten: går til Reg:tet
Ryttare Swen Lindgren 1680 Swen Lindgren
Född i: Småland
Grad: Korpral 1
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 19/5
Kompani: Bjäre
Ålder: 42
Tjänat: 18
Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pultava går till Regement:t
Ryttare Markman 1692 Ryttare Markman
Född i: Småland
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 19/5
Kompani: Överstelöjtnantens nr 30
Ålder: 30
Tjänat: 18
Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pultava går till regem:t
Ryttare Nils Dufva 1682 Helsingborgs stadsförsamling Nils Dufva
Född i: Helsingborg
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 25/5
Kompani: Majorens
Ålder: 40
Tjänat: 16
Anmärkning vid hemkomsten: blesserad i hufwudet men kan dock tiena begiär at få gå til Reg:tet
Ryttare, korpral Laxman Ranberg 1678 Helsingborgs stadsförsamling Laxman Ranberg
Född i: Helsingborg
Grad: Korpral
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 28/5
Kompani: Göinge h:ds C (=Liv?)
Ålder: 44
Tjänat: 22
Anmärkning vid hemkomsten: wil til Reg:tet
Ryttare Lago Flemming 1690 Lago Flemming
Född i: Västergötland
Grad: Kornett 2
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 1/6
Kompani: -
Ålder: 32
Tjänat: 15
Anmärkning vid hemkomsten: utan indelning, fången wid Nipern
Ryttare Johan Bars -- Johan Bars
Född i: -
Grad: Kornett 2
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 13/6
Kompani: Majorens
Ålder: -
Tjänat: -
Anmärkning vid hemkomsten: utan indelning
Kvartersmästare Hans Hindrichs 1674 Hans Hindrichs
Född i: Skåne
Grad: Kvartermästare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 13/6
Kompani: Gyllenbjelkes
Ålder: 48
Tjänat: 22
Anmärkning vid hemkomsten: wil til Reg:tet
Ryttare Anders Palm 1690 Anders Palm
Född i: Skåne
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 13/6
Kompani: Månstorps
Ålder: 32
Tjänat: 15
Anmärkning vid hemkomsten: wil til Reg:tet
Ryttare Pär Andersson 1688 Pär Andersson
Född i: Skåne
Grad: Trossdräng
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 13/6
Kompani: Månstorps
Ålder: 34
Tjänat: 17
Anmärkning vid hemkomsten: får afskied
Ryttare, Ryttmästare Johan Malin 1674 Johan Malin
Född i: Skåne
Grad: Ryttmästare 2
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 18/6
Kompani: -
Ålder: 48
Tjänat: 31
Anmärkning vid hemkomsten: fången 1709
Ryttare, Ryttmästare Christian Hammarschiöld --- Christian Hammarschiöld
Född i: Skåne
Grad: Ryttmästare 2
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 18/6
Kompani: Överstelöjtnantens
Ålder: 38
Tjänat: 55(!)
Anmärkning vid hemkomsten: Dito
Ryttare Bertil Ennes 1676 Bertil Ennes
Född i: Skåne
Grad: Kornett 1
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 18/6
Kompani: Landskrona
Ålder: 46
Tjänat: 19
Anmärkning vid hemkomsten: indelt fången 1709 wid Landskrona Comp
Ryttare Jonas Teghman 1680 Jonas Teghman
Född i: Skåne
Grad: Kornett 2
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 18/6
Kompani: Landskrona
Ålder: 40
Tjänat: 18
Anmärkning vid hemkomsten: utan indelning
Ryttare Gottfried Graff 1686 Gottfried Graff
Född i: Livland
Grad: Kornett 2
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 18/6
Kompani: Liv
Ålder: 36
Tjänat: 18
Anmärkning vid hemkomsten: utan indelning
Ryttare Swen Welström 1686 Sven Welström
Född i: Skåne
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 16/6
Kompani: Överstelöjtnantens
Ålder: 36
Tjänat: 15
Anmärkning vid hemkomsten: tårene på wänstre foten affrusne, afskied
Löjtnant, Ryttare Johan Von Linde 1681 Johan von Linde
Född i: Skåne
Grad: Löjtnant 1
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 20/6
Kompani: Månstorps
Ålder: 39
Tjänat: 21
Anmärkning vid hemkomsten: indelt fången wid Pultava
trumpetare Johan Svede 1673 Johan Svede
Född i: Skåne
Grad: Trumpetare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 20/6
Kompani: Majorens
Ålder: 49
Tjänat: 21
Anmärkning vid hemkomsten: får afskied
Ryttare, korpral Petter Rosenhof 1687 Petter Rosenhof
Född i: Stettin
Grad: Korpral
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 20/6
Kompani: Månstorps
Ålder: 35
Tjänat: 16
Anmärkning vid hemkomsten: wil til Reg:tet
Ryttare Jacob Stålgren 1675 Landskrona Jacob Stålgren
Född i: Landskrona
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 20/6
Kompani: Månstorps
Ålder: 47
Tjänat: 22
Anmärkning vid hemkomsten: huggen i högra kn..., skuten i högra armen och wänstre låret, wil d
Löjtnant, Ryttare Tomas Svan 1671 Tomas Svan
Född i: Stockholm
Grad: Löjtnant 2
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 30/6
Kompani: Liv
Ålder: 51
Tjänat: 32
Anmärkning vid hemkomsten: utan indelning fången wid Nipern
Kaptenlöjtnant, Ryttare Johan Georg Linck 1674 Johan Georg Linck
Född i: Ösel
Grad: Kaptenlöjtnant
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 30/6
Kompani: N Gyhinge (=Liv?)
Ålder: 48
Tjänat: 22
Anmärkning vid hemkomsten: Capit. Lieut niuter indelningen, Premier, fång. wid Nip
Ryttare, Ryttare Eric Svensson 1680 Eric Svensson
Född i: Pernau
Grad: Kornett 1
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 30/6
Kompani: N Gyhinge (=Liv?)
Ålder: 42
Tjänat: 25
Anmärkning vid hemkomsten: har landtlön
Ryttare Wolmar Hind Brömmer 1686 Wolmar Hind: Brömmer
Född i: Livland
Grad: Kornett
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 3/7
Kompani: -
Ålder: 36
Tjänat: 20
Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pultava, indelt
Löjtnant, Ryttare Georg Wultman 1643 Georg Wultman
Född i: Lüneburg
Grad: Löjtnant
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 3/7
Kompani: Åhrups C
Ålder: 79
Tjänat: 50
Anmärkning vid hemkomsten: Har indelning fången wid Nipern
Mönsterskrivare, Ryttare Nils Lungren Nils Lungren
Född i: Skåne
Grad: Mönsterskrivare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 3/7
Kompani: -
Ålder: 50
Tjänat: 29
Anmärkning vid hemkomsten: Wil gå till Reg:tet
Trossdräng Gunnar Svensson 1692 Gunnar Svensson
Född i: Skåne
Grad: Trossdräng
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 3/7
Kompani: Gyhinge C (=Liv?)
Ålder: 30
Tjänat: 15
Anmärkning vid hemkomsten: förwisas til Reg:tet
Löjtnant, Ryttare Christen Lejonsten 1680 Christen Lejonsten
Född i: Jönköpinge
Grad: Löjtnant
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 12/7
Kompani: Överstelöjtnantens
Ålder: 42
Tjänat: 20
Anmärkning vid hemkomsten: oindelt fången 1709
Kornett, ryttare Gustaf Horn 1686 Gustaf Horn
Född i: Nyland
Grad: Kornett
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 12/7
Kompani: Bjäre
Ålder: 36
Tjänat: 19
Anmärkning vid hemkomsten: fången 1709
Trossdräng Jöns Gråberg 1693 Jöns Gråberg
Född i: Skåne
Grad: Trossdräng
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 16/7
Kompani: Överstelöjtnantens
Ålder: 31
Tjänat: 16
Anmärkning vid hemkomsten: Tåerne affrusne på wänstre foten, förwises dock til Reg:tet
Ryttare Lars Bohlm 1667 Lars Bohlm
Född i: Småland
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 30/7
Kompani: Månstorps
Ålder: 55
Tjänat: 29
Anmärkning vid hemkomsten: blesserad får afskied
Löjtnant, Ryttare Ambiörn Molin 1682 Ambiörn Molin
Född i: Stockholm
Grad: Löjtnant
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 31/7
Kompani: Majorens
Ålder: 40
Tjänat: 20
Anmärkning vid hemkomsten: fången 1709 second
Ryttmästare, Ryttare Anders Hall 1666 Anders Hall
Född i: Halland
Grad: Ryttmästare 1
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 18/8
Kompani: Bjäre
Ålder: 56
Tjänat: 39
Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Nipern, har indelning
Ryttare Petter Norman 1656 Petter Norman
Född i: Småland
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 3/9
Kompani: Majorens
Ålder: 66
Tjänat: 45
Anmärkning vid hemkomsten: får afskied och underh.
Ryttare Hind. Blatt 1682 Hind. Blatt
Född i: Riga
Grad: Fältskär extra ordinarie
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 4/9
Kompani: -
Ålder: 40
Tjänat: 21
Anmärkning vid hemkomsten: stådt wid åtskillige reg:er och sidst wid Norra Skånske fången
Ryttmästare, Ryttare Evert Von Thilen 1672 Evert von Thilen
Född i: Livland
Grad: Ryttmästare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 15/9
Kompani: Månstorps
Ålder: 50
Tjänat: 34
Anmärkning vid hemkomsten: har indelning, fången wid Nipern
Ryttare Torsten Hamvn 1662 Torsten Hambn
Född i: Småland
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 17/9
Kompani: Majorens
Ålder: 60
Tjänat: 25
Anmärkning vid hemkomsten: blesserat i wänstre axlen och högra foten, får afskied
Mönsterskrivare, Ryttare Petter Lÿd 1680 \"Göteborg\" Petter Lÿd
Född i: Göteborg
Grad: Mönsterskrivare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 1/10
Kompani: Liv
Ålder: 42
Tjänat: 19
Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pultava
Kornett, Ryttare Reinhold Gustav Toll 1688 Reinhold Gustav Toll
Född i: Ösel
Grad: Kornett 1
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 17/11
Kompani: -
Ålder: 34
Tjänat: -
Anmärkning vid hemkomsten: är indelt och går til reg:t
Kornett, Ryttare Cornelius Ridderskantz 1689 Cornelius Ridderskantz
Född i: Skåne
Grad: Kornett 2
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 /11
Kompani: Billingholms
Ålder: 33
Tjänat: 18
Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pultava second
Kornett, Ryttare Petter Drilling 1666 Petter Drilling
Född i: -
Grad: Kornett 1
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 1/12
Kompani: Månstorps
Ålder: 56
Tjänat: 28
Anmärkning vid hemkomsten: har indelning, fången ibidem
Ryttare Alexander Weishoff 1697 Alexander Weishoff
Född i: Slesien
Grad: Volontär
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1723 12/2
Kompani: -
Ålder: 26
Tjänat: 15
Anmärkning vid hemkomsten: kom til Reg:tet 1708, fången wid Nipern, är adelsman utan blessur, söker
Ryttare Anders Linderoth 1668 Anders Linderoth
Född i: Västergötland
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1723 20/4
Kompani: Liv
Ålder: 55
Tjänat: 30
Anmärkning vid hemkomsten: bless. i wänstre benet, låret, och wänstre armen får afskied och und
Trossdräng Petter Dreffenlod 1692 Petter Dreffenlod
Född i: Skåne
Grad: Trossdräng
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1723 9/5
Kompani: -
Ålder: 31
Tjänat: 16
Anmärkning vid hemkomsten: huggen i hufwudet, skuten i wänstra benet, får afskied
Trumpetare Johan Hind. Holveg 1678 Johan Hind. Holveg
Född i: Westfalen
Grad: Trumpetare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1723 6/8
Kompani: -
Ålder: 45
Tjänat: 23
Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Nipern
Ryttare Sven Rolig 1677 Sven Rolig
Född i: Skåne
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1723 27/8
Kompani: Majorens
Ålder: 36
Tjänat: 18
Anmärkning vid hemkomsten: tagit tienst under ett Reg:te i Finland vid bref från Åbo af d: 18 Jul:
Ryttare Jöns Christersson Helt 1679 Jöns Christersson Helt
Född i: -
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1723 23/9
Kompani: Malins
Ålder: 44
Tjänat: 16
Anmärkning vid hemkomsten: bless i wänstra höften, begiär afskied
Ryttare Olof Duman 1673 Olof Duman
Född i: vid Landskrona
Grad: Ryttare
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1723 2/12
Kompani: Landskrona
Ålder: 50
Tjänat: 17
Anmärkning vid hemkomsten: blesserat i högra låret, huggen i hufwudet, bräcklig och odugelig
Ryttare, löjtnant --- Öhrberg 1682 - Öhrberg
Född i: Småland
Grad: Löjtnant
Regemente: Norra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1725 23/1
Kompani: Månstorps
Ålder: 43
Tjänat: 22
Anmärkning vid hemkomsten: fången wid Pult.
Ryttare Bengt Lund 1678 Bengt Lund
Född i: Västergötland
Grad: Ryttare
Regemente: Södra Skånska Kavalleriregementet
Hemkom: 1722 31/3
Kompani: Borrby nr 108
Ålder: 44
Tjänat: 24
Anmärkning vid hemkomsten: Will tiena går med resepass till Regementet
Ryttare, löjtnant Carl Gudmund Von Gröninger 1703 Carl Gudmund von Gröninger
Född i: -
Grad: Löjtnant
Regemente: Skånska Ståndsdragonregementet
Hemkom: 1723 13/4
Kompani: -
Ålder: 20
Tjänat: 32
Anmärkning vid hemkomsten: har 9 blssurer och klagar sig lahm till händer och fötter
Dragon Pehr Stång 1680 Pehr Stång
Född i: Skåne
Grad: Dragon
Regemente: Skånska Ståndsdragonregementet
Hemkom: 1724 27/1
Kompani: -
Ålder: 44
Tjänat: 22
Anmärkning vid hemkomsten: qwäst twärt igenom lifwet och i wänstra knäet, får afskied