Farhults kyrkoräkenskaper 1662-1663

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Generalstabskartan 1861 över Farhult. (Lantmäteriet).


Farhults kyrkoräkenskaper 1662-1663

Namn och ort
Landgillepengar 1662
Peder Sönnesson i SVALUV för ett kyrkoboell
Jep Olsson i LÖNHULT för en äng, Lille Ryg.
Hans Swensson i HÄLJERÖD för en äng, Bedeängen
Anders Lauridtsson i LILLA SNORRÖD för en äng, Kyrko?ängen
Mogens Jensson i STORA SNÖRRÖD
Sönne Nielsson i BJÖRKERÖD
1662 - kyrkovärdar
Peder Jensson
Jens Pedersson
(Per Jönsson och Jöns Pedersson är kyrkan också i skuld till.)
1663
Jordskyld
Peder Söhnesson i SVALUV
Jeppa Ohlsson i LÖNHULT för en äng
Hans Swensson i HÄLJERÖD för en äng
Anders Lauridtsson i SNORRÖD
Måns Swensson i STORA SNÖRRÖD (1662 står det Jönsson 1663 Swensson)
Sohne Nielsson i BJÖRKERÖD
1663
Kyrkovärdarna: Jens Pedersson Peder Jensson


Källa

GENLINE: 1212.38.63100

Räkenskaper för kyrka Huvudräkenskaper.