Decimant 1651, Kropp

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Decimantboken för Kropps Socken 1651.

Kropp
Kongens och Cronens Thiennere. HELA GÅRDAR
1. Olluff Lauridtsenn.
II. Adelens Thiennere. Welb: Stalder Kaassis Thiennere. HELA GÅRDAR
l. Hanns hannssenn
2. Niels Suendtsen
3. Suend Lassenn
4. Anders pederssenn
5. Jenns Olssenn
6. Peder Huner
7. Olle Gundessen
8. Anders Jepssenn
9. Suend Huner
10. Jenns Nielssenn
11. Peder Lauridzenn
12. Karl Suendtzenn
13. Anders Börgessenn
14. Anders pederssenn
15. Niels madtzenn
16. Zönne Rassmussenn
17. Niels Suendtzenn
18. Pouel hanssenn
19. Niels pedersen
20. Peder Andcrsenn
HALVA GÅRDAR
1. Peder Sönnesenn
2. Anders Anderssen
3. Pouel Suendtzen
4. Oue Suendtzenn
5. Jenns Huner
6. Christopher Broerssenn
7. Jens Nielsenn
8. Olle Mogensenn
9. Rasmus pederssen
10. Peder Lauridzen
11. Rasmus Christophensenn
12. Anders Rassmussenn
13. Bendt Olssen
14. Boende jensen
15 Mogens moegensen
16. Grube Nielsen
17. Anders Ingellsen
18. Niels Thygesen
19. Bendt Seuetsen
20. Anders pouelsenn
21. Peder Grueb
22. Thrued Anderssenn
23. Pouel Andersen
24. Anders Olsenn
25. Hans Anderssenn
FJÄRDEDELSGÅRDAR
1. Mogens Mogensen Buncke
2. Erich pouelssenn
3. Throels Ebessenn
4. Peder Mortenssenn
5. Joen Suendtzenn
BOELL
1. Peder Nielsenn
2. Hans Mortenssenn
3. Gunder Schoemager
4. Suend pederssenn
5. Jenns Wrtegaardsmand,
Welb. Ingeborig Pasbierigs Thiennere,HELA GÅRDAR
1. Jenns Eshildssenn
2. Peder Anderssen
3. Niels Biörnsen
4. Jenns Anderssenn
HALVA GÅRDAR
1. Suend pederssenn
2. Peder Suendtzenn
3. Thure Hagenssenn
4. Jens lauridtzenn
5. Suend Nielssenn
BOELL
1. Michel Jennssenn
Welb: H. Holger Rossenkrandtzis Thiennere HELA GÅRDAR
1. Bendt pedersen
2. Lauridz Gundessenn
3. Jenns pederssenn
HALVA GÅRDAR
Anders jensen
Thröels Jensen
Capitels Thiennere. HELA GÅRDAR
1. Axel Gudmanssenn
2. Suend Nielsen
3. Olle Pedersen
4. Peder Pedersen
Halffue Gaarde.
1. Thröels Bendtsen


(Avskriven av Torbjörn Jerlerup. Källa: [1] Decimantboken 1651, Skånsk Senmedeltid och renässans - 21)