C:1 Väsby 1713 födelseboken

Från LuggudeWiki
Version från den 22 december 2011 kl. 09.41 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

1713

??/?? föddes Nils Påulsson och Boell Jeppisdotters barn i Krokstorp som himmadöptes den ----- till - - - -

4/1 föddes Rytt. Pehr Dahlberg och hustru NB: barn i Ingelsträd som döptes den 18 ejusdem vid namn KIRSTI. Henne bar Elna Rasmus Påulss uthi Ingelsträd - Testes Pauli Nilsson och Lars Jonsson i Ingelsträd.

12/1 föddes Jöns Nilsson och Tören Andersdotters barn på Höganäs som döptes den 15 ejusdem vid namn JON. Honom bar Anna Rasmus på Höganäs - Testes Anders Nilsson och Jöns Nilsson, Jöns Swensson i Hultabo, Anna Thomasdotter och Inger Andersdotter.

14/1 föddes Lars Jepsson och Tyri Arf - - - - i Långared, som döptes den 18 ejusdem vid namn - - - Honom bar Tyre Hans Jepss uthi Espered - Testes Pauli Swensson, Mans Jönsson uthi Långared, Kirsti Arfwidsdotter och Inger Månsdotter ibm.

4/2 föddes Lars Andersson och Anna Olufsdotters barn i Klappa som döptes den 8 ejusdem vid namn OLUF. Honom bar Inger Lars Jöns uthi Klappa. Lars Jönsson i Hogårdhen, Gudman Olsson i Brandstorp, Rasmus Swensson ibidm, Kirsti Olufsdotter.

10/2 föddes Per Larsson och Anna Malin uthi Hustofta vars barn döptes den 15 ejusdem vid namn MÅNS. Honom bar Maria Eckeboms uthi Tagelycke - Testes Påuli Nilsson, Lars Jonsson, Jöns Månsson i Ingelsträd, Hanna Larsdotter och Elisabeth Clausdotter i Tågelycke.

7/3 föddes Söne Jönsson och Hanna Persdotters barn i Ornakär som döptes den 11 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Troen Nils Anders i Ornakär - Testes Per Jönsson, Gunnar Påulsson och Per Persson i Ornakär, Boel Jönsdotter.

13/3 föddes Swen Persson och Boell Pedersdotters barn i Danhult, som döptes den 20 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Elna Nils Swens i Danhult - Testes Jöns Damberg, Nils helgesson och Olof Nilsson i Danhult.

17/3 föddes Anders Handsson och Boell - - - - i Ornakär som döptes den 20 ejusdem vid namn BEINGTA. Henne bar Jöns Jöns h. i Giörslöf - Testes Söne Jönsson, Nils Lorentzon, Swen Swensson och Boell Jönsdotter uthi Ornakär.

18/3 föddes Hans Ryberg och Hanna N: i Hustoffta, des barn döptes den 22 ejusdem vid namn HANNA. Henne bar Mätta Tycke Kiälds i Espered - Testes Jöns Månsson och Anders Olufsson i Hustoffta, - - - - - Anders doter.

24/3 föddes Anders Backaan och Inger Pedersdotters barn i Buskered som döptes den 29 ejusdem vid namn KIRSTI. Henne bar Inger Lars Jepsson i Buskered - Testes Rytt. 0luf Dufwa, Borie Brat - - - - , Torckell Kempe, Mätta Ebbasdoter och Inger Månsdotter.

24/3 föddes Jöns Swensson och Birrata Påulsdotters barn på Wijcken som döptes den 29 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Maria Scheboms i Tågelycke - Testes Beingt Jönsson, Anders Jönsson, Nils Jönsson, Boell Påulsdotter och Sissa Månsdotter, alla på Wijcken.

14/4 föddes Jöns Swensson och Hanna Öndsdotters barn i Hultabo som döptes den 19 ejusdem vid namn SWEN. Honom bar Margreta Hindrick Sallingh - Testes Jöns Nilsson på Höganäs, Per Olsson i Hultabo, Hanna Påulsdotter och Inger Petersdotter.

20/4 föddes Påuli Nilsson och Elsa Larsdotters barn i Ingelsträd som döptes den 26 ejusdem vid namn OLUFF. - Honom bar Hanna Nils Påulss uthi wådemåse - Testes Gudmun Nilsson, Beingt Jönsson i Ingelsträd, Per Larsson i Hustoffta, Hanna Larsdotter och Elsa Gudmansdotter.

2/6 föddes Per Swendsson och Boell Olufsdotters barn på Höganäs som döptes den 7 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Ana Rasmus Sönes på Höganäs - Testes Jöns Nils son på Höganäs, Jöns Swensson i Hultabo, Beingta Olufs dotter och Sissa Pehrsdotter.

1/7 föddes Beingt Jönsson och Kirstina Jönsdotters barn på Wijcken som döptes den 7 ejusdem vid namn BOELL. Henne bar Nilses hustru i Döshultahuus - Testes Erick Jönsson Anders Jönsson och Nils Jönsson på Wicken, Karna Schiönbergs och Boell Månsdotter.

22/7 föddes Beingt Swensson och Arina Andersdotters barn i Brandstorp som döptes den 26 ejusdem vid namn KIRSTINA. Henne bar Inger Lars Jeppss i Buskered - Testes Gudman Olsson i Branstorp, Beingt Andersson ibm och Rasmus Swensson, Mätta Ebbasdotter.

4/9 föddes Troed Nilsson och Boell Larsdotter barn i Buskered som döptes den 8 ejusdem vid namn NILS. Honom bar hans broders hustru från Fahrhult S. och by. - Testes Olof Nilsson, Lars Unger, Mätta Ebbesdotter och Kirsti Bengtsdotter.

13/9 föddes Gudmund Olsson och Kirstina Nilsdotters barn i Brånstorp som döptes den 15 ejusdem vid namn MARNA. Henne bar Boell Lars Jöns i Hogårdhen - Testes Rasmus och Beingt Swensson uthi Branstorp, Lars Andersson i Klappa, Mätta Ebbesdotter och Kirsti Olufsdotter.

22/9 föddes Jöns Andersson och Kirsti Petersdotters barn uthi Wäsby som döptes den 27 ejusdem vid namn INGER Henne bar Sophia Oluf Cronholms uthi Wäsby - Testes Nils Norman, Eskill Holm, Gudmun Persson, Inger Petersdotter och Boell Påulsdotter.

29/9 föddes Beingt Jönsson och Inger Olufsdotters barn i Ingelsträd som döptes den 4 okt wid namn ELNA. Henne bar mannens broders hustru från Alrum - Testes Gudmund Nilsson, Nils Paulsson och Paull Nilsson i Ingelsträde, Pernilla Larsdotter och Elsa Gudmundsdotter.

7/10 föddes Gudmund Nilsson och Inger Jönsdotters barn i Ingelsträd som döptes den 11 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Pernilla Jöns Jons uthi Hulta. Testes Nils Paulsson i Wådemåse, Paull Nilsson och Rasmus Paulsson i Ingelsträd, Boell Olufsdotter och Hanna Larsdotter.

11/10 döpades et Oeckta barn från Wijcken: Modren Marna, Fadren en Båtsman från Helsingborg wid namn Oluf Persson och barnets nampn DORRETEA, och Inspectorens Höcks hustru på Gunnestorp bar dhet.

14/10 föddes Beingt Andersson och Anna Larsdotters barn i Ingelsträd som döptes den 18 ejusdem vid namn ANDERS. - Honom bar Elna Rasmus Paulsson i Ingelsträde - Testes Gudmund Nilsson, Lars Jönsson i Ingelsträde, Kirstina Larsdotter och Anna Larsdotter.

14/10 föddes Pehr Månsson och Boell Månsdotters barn i Espered som döptes den 18 ejusdem vid namn JOHAN. Honom bar Boell Hans Nilsis i Ryy - Testes Beingt Jönsson, Anders Jönsson på Wicken, Elna Andersdotter, Boell Påulsdotter.

8/12 föddes Jeppa Ebbesson och Oluf Persdotters barn på Wiken som döptes den 13 ejusdem vid namn PER. Honom bar Boell Sl. Rasmus Böes - Testes St randrijdaren Schomaeus, Anders Jönsson, Nils Jönsson, Boell Månsdotter och Boell Påulsdotter på Wijcken.

22/12 föddes Per Swendsson och Lusse N:dotter barn på Wijcken som döptes den 26 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Kirstina Nils Jöns på Wijcken - Testes Olof Nilsson, Nils Nilsson, Jöns Nilsson, Boell Påulsdotter och Boell Månsdotter.

24/12 föddes Sadzer Jönsson och Hanna Swensdotters barn som döptes den 3 jan 1714 wid namn ANDERS. Honom bar Troen Pauli Swens i Langared - Testes Tycke Kiäldsson och Hans Jepsson i Espered, Boell 01ufsdotter och Kirsti Månsdoter.

29/12 föddes Anders Nilsson och Hanna Sönesdotters barn på Höganäs som döptes den 1 januari 1714 wid namn BEINGTA. Henne bar Beingta Nils Jöns på Höganäs - Testes Jöns Nilsson, Rasmus Sönesson, Swen Månsson på Höganäs, Britta Thomasdotter och -----