C:1 Väsby 1689 födelseboken

Från LuggudeWiki
Version från den 18 december 2011 kl. 21.01 av Jerlerup (diskussion | bidrag) (Oktober)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

1689

3/1 föddes Paul Gundmundssons och Inger Swendsdotters barn i Plöninge, som döptes den 6 ejusdem vid namn TOREN. Honom bar Oluf Olufss hust. Sissa Swensdotter i Kiörröd. Qwinsfaddrar Oluf Olufssons tienstepiga Troen Nilsdotter. Mansfaddrar Oluf Pedersson i Hofgården, Pehr Hansson i Wäsby, Sone Fransson i Plöninge, Pehr Paulsson i Moarp.

9/1 föddes Anders Jeppassons och Anna Anderssons barn i Buskeröd som christnades den 13 ejusdem vid namn JEPPE. - - - - Soekn och Byy - Qwinfolksf. - - - Karna ibid. Nils Hanssons tienstepiga - - - Mansfaddrar Ebbe Swensson i Busk - - - Rytt. Lars Unger ibid. Lars Jeppesson Ibid, Ni - - - - ibid, Anders Olufsson i Huustoffta.

13/1 föddes Swen Rasmussons och Inger Gundmundsdotters barn i Hulta som döptes den 20 ejusdem vid namn - - - Honom bar Jon Christenssons hust. Inger Pedersdotter i Hulte - Qwinfolcksf, Jon Christensons dotter Inger ibid, Tyke Knutssons dotter Kirstina ibid, Mansfadrar. Pehr Pehrsson i Danhult, Helge Nilsson ibid, Swen Nilsson i Hulta, Swen Olofsson i Danhult.

27/1 föddes Rytt. Lars Nykops och Anna Nilsdotters barn i Ingelsträd, som döptes den 2 febr, vid namn HANS. Honom bar Leutnantskan Schusman - - - - . Qwinfolksf. Bengta Nilsdotter i Hultaboo. Lars P - - piga i Ingelsträd Inger. Mansfad. Corporalen Jonas Ekebom i Wademose. Mils Gundmundsson i Ingelsträde Rytt. Nils Norin ibid, Rytt Mårten Kalt i Danhult.

31/1 föddes Anders Erickssons och Chri - - - Nillsdotters barn pa Wijka, som christnades den 2 febr vid namn ERICK. Honom bar Nils Nilssons hustru Tora. - Qwlnsf. Lars Böös hust.Birta, Strandrijd Sch- - - - piga Inger Jönsdotter, Nils Rasmussons dotter - - - - . Mansfadd. Öhn Ericksson på Wijka, Jöns i Ull- - - Ibid. Ebbe Ericsson Ibid Swen Nilsson Bööker - - - -

18/2 föddes Sone Franssons och Chirstina Paulsdotters barn uti Plöninge som döptes den 21 ejusdem wid namn NILS. Honom bar Paul Nilssons hust. i Krogstorp Boel Gunnars­dotter • Qwinfolckfad. Truls Hanssons Tjenstepijga Eli­na Pedersdotter, Boel Paulsdotter i Moarp. Mansf. Oluff Pedersson i Hoofgarden, Se - - - Nilsson i Knapelycke, Jöns Pedersson i Backegården, Paul Gundmundsson i Plöninge.

28/2 föddes Peder Anderssons och Ingerd Jönsdotters barn på Wijken som döptes den 6 mars vid namn TORA. Henne bar Pehr Clementssons hust. Hanna Jönsdotter - Qwinfolcksf. Lars Håkanssons hust. Birta Rasmusdotter, Paul Monssons hust. Sissa. Mansf. Bengt Jonsson i Kiörröd, Lars Jöns­son på Wijka, Nils Andersson ibid, Pehr Backe ibidem.

13/3 föddes Rytt. Oluff Ekeroths och Agneta Arffedsdotters barn i Plöninge som döptes den 17 ejusdem vid namn CATHARINA. Henne bar Rytt. Daniel Ströms hust. Anicke Askman - Qwinfolckf. Rytt Petter Pherns hust - - - , Torckil Åkessons tienstpijga i Kiöred Bengta Peders­dotter. Mansf. Rytt. Claus Askman i Togelycke, Torckil Åkesson i Klörrödh, Pehr Månsson i Wäsby, Rytt Petter Norman.


April

10/4 föddes Peder Poulssons och Elsa Pedersdotters barn i Moarp wid nampn PEDER. Honom bar Oluff Pederssons hust. i Hofgården Inger Pedersdotter - Qwinfolkf. Lars Rasmussons styfdotter i Hoofgården Signa, Peder Öhns dotter i Espered Signa. Mansf. Paul Nilsson i Krogstorp, Nils Rasmussons son Rasmus i Giörsarp, Paul Gundmundsson i Plöninge, Rytt. Anders Lijten i Moarp.

16/4 föddes Hans Nilssons och Boel Olufsdotters barn i Ryy som döptes den 21 vid namn OLUFF. Honom bar Lars Hanssons hust. i Langarudh Anna Olufsdotter - Qwinf. Oluff Oluffssons tienstepijga i Kiöröd Troen Nilsdotter, Jon Christenssons dotter i Hulta Inger. Mansf. Måns Jönsson i Giörsarp, Pehr Jonsson i Esperud, Oluff Andersson i Huustofta, Jon Christensson i Hulta.

17/4 föddes Måns Swenssons och Anna Olufsdotters barn i Kiörröd, som döptes den 21 ejusdem vid namn KIRSTINA. Henne bar Oluff Olufssons hustru Sissa i Kiörröd - Qwinfolkckf. Torckil Åkessons - - - Bengta Pedersdotter i Kiörröd, Nils Nilssons Pijga ibid. Mansfaddrar Torckil Åkesson, Bengt Jonsson ibid, Nils Nilsson ibid, Anders - - - - i Plöninge.

19/4 föddes Swen Larsson och Kirstina Nilsdotters barn i Ingelsträd som döptes den 21 ejusdem vid namn BOEL. Henne bar Lars Pederssons hust. Sissa Månsdotter i Ingelsträd - Qwinfolcksf. Lars Pehrssons tienstepiga Inger Jönsdotter. Mansf. Nils Gundmundsson i Ingelsträd, Sone Andersson ibidm, Söne Jonsson ibd.

27/4 föddes Arfued Tomessons och Kar - - - Jonsdotters barn i Hultabo som christnades den 5 maj vid namn BOEL. Henne bar Pehr Jeppessons hust. i Moarp - - - na Jonsdotter. Qwinfolket Sasser Nilssons tienstepiga i Knapegården Bengta Pedersdotter, Öhn Bengtssons - - - i Hultabo Hanna. - Mansf. Sasser Nilsson i Knapegarden, Anders Månsson pa Höganas , Nils Tomesson ibid, Nils

1/5 föddes lon Olufssons och Tora Arfwedsdotters barn på Wijka, som döptes den 6 ejusdem vid namn OLUFF. Honom bar Pehr Jonssons hust. i Esperud Signa Sassersdotter Qwinff. Lars Håkanssons hustru Brita Rasmusdotter på Wijka, Pehr Swenssons dotter Elina ibid. Mansf. Nils Sönesson ibid, Wilhelm Safansson ibid, Lars Jonsson ibid, Lars Swensson ibidem

24/5 föddes Sasser Nilssons och Rigel Jönsdotters barn i Knapegården som döptes den 26 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Klock. Hindrick Anderssons hust. Margreta. Qwinfolckf. Nils Bengts dotter i Hultaboo B - - min tienstepijg. Hanna Larsdotter. Mansf. Rytt Lars Nykop i Ingelsträd, Bengt Jonsson i Ingelsträd, Rytt. Tomas Twilling, Troed Månsson i Knapelycke.

25/5 föddes Oluff Nilssons och Inger Jönsdotters barn på Wijka som döptes den 2 juni widh namn ELNA. Henne bar Pehr Clementssons hust. Hanna Jönsdotter - Qwinfolckf. Lars Håkanssons hust. Birta Rasmusdotter, Nils Biereboos dotter Boel. Mansf. Nils Jonsson, Swen Olufsson, Jöns Johansson, Swen Bööker.

9/6 föddes Maris Broos och Cathrina Ändersdotters barn i Ornakier som döptes den 14 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Oluff Norenbergs hustru Sara Askman i G- - sarp Fad. Rytt. Lars Bobergs hustru i Ornakiär Boel Jönsdot ter, Pig Hanna hos Anders Larsson i Ornekiär - Mansf. Rytt Petter Broo i Långarud, Rytt. Anders B - i Bräcke Rytt. Nils Norman i Wäsby, Jöns Swensson i Ornakiär.

25/6 föddes Mårten Kalfs och Tören Jönsdotters barn i Danhult, som döptes den 30 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Rytt. Jonas Kämpes hustru Anicka Johansdotter i Ingelsträd - Qwinfolckf. Olu Jönsdotter i Danhult, Nils Gudmundssons dotter i Ingelsträd Lusse. Mansfaddrar Corporal Jonas Ekebom i Wademåse, Rytt. Lorents Nilsson i Danhult, Nils Gudmundsson i Ingelsträd, Rytt. Ingel Persson i - - - -.

28/6 föddes Christen Claussens och Agneta Hansdotters barn i Danhuft, som döptes den 7 julij wid namn GEORG. - - - - Wademose. Qwinff. Nils Gund - - - gelsträd, Jon Christenssons dotter i - - - - , Jon Christensson i Hulta Tyke Knutsson ibid, Swen Nelsson ibid, Helge Nilsson i Danhult.

Juli

26/7 föddes Lars Jonssons och Lusse Andersdotters barn å Wijka som döptes den 2 aug wid namn SISSA. Henne bar Pehr Clemetssons hust. Hanna - - - Qwinfolcksf. Nils Wästers dotter Lusse, Jon Olssons dotter Sissa - Mansf. Pehr Andersson, Nils A - - Paul Månsson, Jöns Johansson.

27/7 föddes Hans Larssons och Sissa Olufsdotters barn å Wij ka som döptes den 2 aug. widh namn NILLA. Henne bar Öhn Erickssons hust. Nilla Larsdotter. - Qwinfolckf. Måns Paulssons hust. Birta Nilsdotter, Erick Matts sons hust. Tora Larsdotter. - Mansf. Swen Olufsson Lars Pehrsson, Sasser Nilsson, Swen Nilsson

15/8 föddes Påul Nilssons barn och Sissa Pedersdotters i Klappe som döptes den 18 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Swen Sönessons hustru Kierstina Olufsdotter i Branstorp. Qwinfolckf. Anders Månssons hust. Anna Andersdotter i Klappe, Oluf Pederssons tienstepijga i Giöstorp Bengta Pehrsdotter. Mansf. Oluf Andersson i Danhult, Rasmus i Branstorp, Pehr Rasmusson i Myra, Verums S:n, Pehr Arfwedssons son i Espered Arfwedh.

16/8 föddes Helge Nilssons och Bengta Pedersdotters barn i Danhult, som döptes den 25 ejusdem vid namn PER. Honom bar Jöns Trulssons hust. Kirstina i Trankiär i Jonstorps S:n - Qwinfolcksf. Mårten Kalfs Tjenstepiga i Danhult Bengta Jönsdotter, Pehr Arfwidssons dotter i Esperud Signa. - Mansf. Corporal Jonas Ekebom i Wådemosse, Rytt. Mårten Kalf i Danhult, Swen Ohlsson ibid, Jon Christensson i Hulta.

28/8 föddes Rytt. Lorens Nilsson och Gunnor Nilsdotters barn i Danhult som döptes den 1 sept vid namn BENGTA. Henne bar R. Jonas Kempes hust. Anicka - - dotter i Ingelsträd. Qwinfolcksf. Nils Gudmundssons dotter Lusse ibid, Lars Peders pig. Inger Jönsdotter - Mansf. Corporal Jonas Ekebom i Wådemose, Lars P - - - i Ingelsträd, Swen Nilsson i Hulta, Rytt. Lars N - - - i Ingelsträd.

8/9 föddes Nils Öhnssons och Torna Sassersdotters barn i Buskerudh, som döptes den 15 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Rytt. Hakan Styffs hust - - - . - - - Lars Jeppessons tienstepijga Karna - - - - Månssons tienste pijga Boel Paulsdotter ibm - - - - Öhnsson i Buskerud, Nils Månsson ibidem, Lars - - - ibid, Måns Pehrsson i Esperud.

14/9 föddes Rytt. Johan Bondes och Hanna Nilsdotters barn i Langarud, som döptes den 21 ejusdem vid namn RIGERT. Honom bar Petter Broos hust. Ingred Nilsdotter. Qwinfolckf. Lars Hanssons hust. i Långarud Anna Olufsdotter, Swen Trulssons tienstepiga Birta Pedersdotter ibid. Mansf. Swen Trulsson i Långarud, Ryttare Petter Öhrn ibid, Rytt. Mils Norijn i Ingelsträd, Rytt. Måns Broo i Ornakier.

21/9 föddes Tue Pehrssons och Inger Ebbesdotters barn i Stellinge, som döptes den 29 ejusdem vid namn JOHAN. Honom bar Påul Jeppessons hust. i Hofgården Boel Månsdotter. - Qwinff. Lars Rasmusson Styf - - - - Signa ibid, Tues Tienstepijg i Stellinge Karna Ebbesdotter. Mansf. Rytt Anders Lijten i Moarp, Mans Larsson Hysgården, Oluff Pehrsson i Hoofgården, Troed Månsson i Knapelycke.

24/9 föddes Anders Jeppassons och Sissa - - - - dotters barn på Wijka, som christnades den 29 ejusdem wijdh namn BOEL. Henne bar Pehr Clemetssons hust. Hanna Jönsdotter på - - - - Qwinfolksf. Öhn Erickssons hust. Nilla Larsdotter - - - - Bierboos dotter Boel. Mansf. Oluf Nilssons på - - - - Måns ibid. Jöns Jeppessons ibid. Pehr Jonsson i - - - - -

26/9 föddes lon Olufsson och Elina Jonsdotters barn i Kiörerudh som döptes den 29 ejusdem vid namn TORA. Henne bar Bengt Jonssons hust. Ingebor Jöransdotter i Kiörerud. - Qwinfolckf. Nils Nilssons Tienstep. Hanna Paulsdotter ibid, Pehr Swenssons hust: Hanna Nilsdotter ibid Mansf. Anders Hansson 1 Wäsby, Anders Mölnare på Höganäs, Nils Swensson i Kiörerud, Nils Torckelsson ibid.


Oktober

1/10 föddes Hans Staffenssons och Hetta Pal1esdotters barn på Wijka, som döptes den 6 ejusdem vid namn PEHR. Honom bar Pehr Clemetssons hustru Hanna Jönsdotter på Wijka - Qwinfolckf. Nils Jönssons dotter Boel, Nils Birbos dotter Boel. - Mansf. Nils Nilsson på Wijka, Sasser Nilsson ibid, Sasser Olsson ibid, Jöns Andersson ibidem.

2/10 föddes Swen Nilssons och Troen Larsdotters barn i Hulta som döptes den 6 ejusdem vid namn SWEN. Honom bar Nils Jonssons hust. i Sweberg, Kattarp, Anna. - Qwinfolckf. Sissa Nilsdotter i Hultabo, Ingerd Jonsdotter i Hulta. Mansf. Anders - - - - i Sweberg, Pehr Paulsson ibidem. Christen - - - - Hulta, Pehr Pehrsson i Danhult.

6/10 föddes Lars Swenssons och Boel Jonsdotters barn på Wijka, som döptes den 11 ejusdem vid namn - - - . Honom bar St. Pehr Swenssons hustru Boel Olufss - - - . Qwinff. Nils Månssons hustru Sigrid Swensdotter, - - - Oluffssons dotter Sissa ibid. - Manff. Swen Bö - - - ibid, Jöns Nilsson ibid, Nils Bengtsson ibid, Wi - - Staf- fansson ibid.

26/10 föddes Swen Månsson och Elina Jönsdotters barn på Höganääs, som döptes den 1 nov. wijdh namn BOEL. Henne bar Söne Rasmussons hust. Tora Gudmundsdotter på Höganäs. Qwinf.f. Pig. Hanna Nilsdotter ibid. - - - tienstep. i Knapelycke Elina Öhnsdotter. Mansf. - - - - Pehrsson ibid, Anders - - - - Höganäs, Jöns Månsson ibid, Troed Månsson i......

1/11 föddes Jöns Swensson och Kirstina Andersdotters barn i Ornakier, som döptes den 3 ejusdem vid namn ELSA. Henne bar Rytt. Måns Broos hust. Catarina Andersdotter i Ornakier. - Qwinfockf. Pehr Olssons hust. Birta Gunnarsdotter ibid, Pehr Pehrssons dotter Sissa ibid. - Mansf. Oluff Pehrsson i Hoofgården, Nils Olufsson i Ornakier, Nils Olufsson ibid, Jöns Sönesson ibid.

18/11 föddes Nils Olufssons och Boel Swensdotters barn i Ornakier, som döptes den 24 ejusdem vid namn OLUFF. Honom bar Oluff Pederssons hust. i Hoofgården Ingerd Pehrsdotter. Qwinfolckf. Pig. Biritta Nilsdotter i Bräcke i Brundby, Pehr Pehrs dotter i Ornakier Sissa. Mansf. Pehr Pehrsson i Ornakier, Jöns Turesson ibid, P - - Olufsson ibid, Lars Rasmusson i Hoofgården.

24/11 föddes Anders Oluffssons och Boel Nilsdotters barn i Huustoffta som christnades den 30 ejusdem vid namn OLUFF. Honom bar Jonas Ekeboms hust. Elisabeth Johansdotter i - - - - mose. - Qwinfolksf. Tomas dotter i Huustofta Ingerd - - - Oluf Olufssons tienstepljga Troen Nilsdotter ibm. Mansfolksf. - - - Andersson i Hustofta, Paul Jeppesson 1bm. Jöns Swensson, Oluf Oluffsson i Kiörerudh, Pehr Polsson i Bölsagra i - - - Sockne.

7/12 föddes Rytt. lon Roos och Kirstina Jönsdotters barn i Branstorp, som döptes den 13 ejusdem vid namn MARIA. Henne bar Swen Sönessons hust: i Branstorp Kirstena Olufsdotter - Qwinfolckf. Lars Jeppess tienstepiga Tora Olufsdotter, Swen Sönessons dot: Elina. Mansf. Lars Jonsson i Branstorp, Rasmus Swensson ibid, Rytt. Lars Unger i Buskerud, Nils Nilsson i Branstorp.

20/12 föddes Rytt. Anders Lijtens och Hanna - - - - arp barn, som christnades den 24 ejusdem vid namn JOHAN. Honom bar Måns Pehrssons hustru i Hofglrden - - - - Qwinfolcksf. Måns Pehrssons tienstepiga ibm - - - na hust. Esa Pedersdotter i Moarp. Mansf. Oluff - - - Hustofta, Pehr Jeppasson i Moarp, Bengt Jonsson i - - Rytt. Oluff Ekeroot i Plöninge.