Skillnad mellan versioner av "C:1 Väsby dödsboken 1711-1715"

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
(1711)
Rad 25: Rad 25:
 
12/2 begrofs Jon Olufs barn på Höganäs.
 
12/2 begrofs Jon Olufs barn på Höganäs.
  
19/2 begrofs Trulls Handsson i Wäsby.
+
19/2 begrofs [[Truls_Hansson_i_Plöninge|Trulls Handsson]] i Wäsby.
  
 
19/2 begrofs Pehr Nilss i Hogården.
 
19/2 begrofs Pehr Nilss i Hogården.

Versionen från 4 december 2011 kl. 14.51

1711

1/1 begrofs Peder Pehrs doter i Ornakär.

1/1 begrofs Peder Pehrs doters barn i Ornakär.

1/1 begrofs Tyckes barn uthi Esperedh.

1/1 begrofs Halta Kirsti uthi Bräcke.

22/1 begrofs Sl. Rasmus Jons hustru i Wäsby.

22/1 begrofs SI. Rasmus Jons hustrus barn i Wäsby.

22/1 begrofs Arfwid Thomesson i Hultabos dotter från Swennestorp.

30/1 begrofs Lars Backe på Wicken.

5/2 begrofs Daniell Ströms dotters barn, oeckta.

10/2 begrofs Jöns Ericksson på Wicken.

12/2 begrofs Jöns Sadzers hustru i Espered.

12/2 begrofs Jon Olufs barn på Höganäs.

19/2 begrofs Trulls Handsson i Wäsby.

19/2 begrofs Pehr Nilss i Hogården.

19/2 begrofs SI. Tyckes hustru i Hulta.

21/2 begrofs Lars Helges barn på Wicken.

26/2 begrofs Oluf Olss hustru i Tiöredh.

5/3 begrofs een tiggare från Pehr Måns i Espered.

5/3 begrofs Pastorens doter Kaisa i Pretegårdhen.

12/3 begrofs Leute. Eckeboms hustru i Tågelycke.

12/3 begrofs Pehr Jepsson på Höganäs,

12/3 begrofs Lars Pehrs moder i Wäsby.

12/3 begrofs Leuten. Swart från Långaredh.

13/3 begrofs een tiggare från SI. Rasmus i Wäsby.

29/3 begrofs Pehr Påulss hustrues moder i Moarp.

2/4 begrofs Pehr Pehrsson i Ornakär.

2/4 begrofs Lars Jepps moder i Langaredh.

2/4 begrofs Anders Nils hustru på Höganäs.

7/4 begrofs Lars Pehrs dotter på Wijken.

16/4 begrofs Håcken Andersson från Ornakär.

16/4 begrofs Pehr Paulss son i Moarp.

23/4 begrofs SI. Jöns Swens dotter i Ornakär.

23/4 begrofs Schomaeri hustru på Wicken.

23/4 begrofs Tören Mortens moder i Danhult.

7/5 begrofs SI. Swend Sönes barn i Brandstorp.

15/5 begrofs SI. Måns Paulss dotter på Wicken, som var dhen första som döde af fahrsjukan eller Pesten.

28/5 begrofs SI. Måns Paulss hustru på Wicken,

28/5 begrofs Ostindiefahrens barn på Wicken,

28/5 begrofs Pehr Larss barn i Klappa huus.

1/6 begrofs Jöns Biärbooes barn på Wicken,

1/6 begrofs Pehr Lars barn i Klappa huus.

2/6 begrofs Lars Jöns barn i Klappa huus.

4/6 begrofs een fattig hustru från Lars Jonss i Ingelsträd.

4/6 begrofs Ostindifahrens hustru och 3ne barn på Wiken.

4/6 begrofs Strandrijdarens Schiönbergs hustru på Wijcken.

9/6 begrofs Sl. Önder Ericks dotter pl Wicken,

9/6 begrofs Sl. Nils Anders dotter på Wicken,

9/6 begrofs Anne Sönesdotter från Helsingborg,

9/6 begrofs Anne Sönesdotters son från Helsingborg,

9/6 begrofs Jöns Bierboos barn på Wicken,

9/6 begrofs Påull Nilsson i Klappa,

9/6 begrofs Lars Jöns gosse i Klappa.

11/6 begrofs Lars Nils hustru på Wicken.

12/6 begrofs Påuls dotter i Klappa.

12/6 begrofs een tiggare från samma gårdh i Klappa.

12/6 begrofs een tiggares barn från gården i Klappa.

13/6 begrofs 2ne pigor från Lars Jonss i Ingelsträd.

13/6 begrofs Sl. Anders Månss hustru i Klappa,

13/6 begrofs Pehr Larsson i Klappahus.

13/6 begrofs Pehr Larssons son i Klappahus.

13/6 begrofs Nils Anderss hustru på Wijcken.

13/6 begrofs Nils Anderss son på Wijcken.

13/6 begrofs Strandrijdarens Morells amas barn på Wijcken.

15/6 begrofs Jöns Swends moder i Hustofta.

16/6 begrofs Beingta Larses i Ingelsträd.

17/6 begrofs Lars Jons hustru i Ingelsträd.

17/6 begrofs Rasmus Larss syster i Ingelsträd.

17/6 begrofs Nils Måns hustru på Wicken,

17/6 begrofs Lars Nils barn på Wijcken.

17/6 begrofs Sl. Jöns Ericks dotter på Wijcken

17/6 begrofs Sl. Hans Ericks barn på Wijcken.

17/6 begrofs Lars Jons pige i Ingelsträd.

17/6 begrofs Anders Jepss hustru i Wicken,

17/6 begrofs Måns Nils son.

21/6 begrofs Beingt Pehrs hustru i Ingelsträd.

23/6 begrofs Lars Eskildsson i Ingelsträd.

23/6 begrofs Lars Jons gosse i Ingelsträd.

23/6 begrofs Nils Måns dhen äldre på Wicken.

23/6 begrofs Mils Hans dhen äldres son på Wicken,

23/6 begrofs Hans Larsson Kock på Wicken,

23/6 begrofs Nils Hans barn dhen yngre på Wicken,

23/6 begrofs Anders Jepss doter på Wicken,

23/6 begrofs een gårdsqwinna hos Nils Måns på Wicken,

23/6 begrofs Lars Swends hustru på Wicken,

23/6 begrofs Hans Ericks hustru på Wicken,

23/6 begrofs Sadzer Nils hustru på Wicken,

23/6 begrofs Jep Bodelsens barn på Wicken,

23/6 begrofs Carll Nebbs hustru från Ingelsträd.

27/6 begrofs Lars Jöns broder i Klappa

29/6 begrofs Söne Anders dotter i Ingelsträd.

30/6 begrofs een soldat från Klappa.

30/6 begrofs Nils Måns 4 barn från Klappa.

30/6 begrofs Nils Mans dhen yngres barn från Klappa.

30/6 begrofs Lars Nils barn från Klappa.

30/6 begrofs Sadzar Nils son från Klappa.

30/6 begrofs Nils Ericks barn från Klappa.

30/6 begrofs Måns Nils hustru från Klappa.

30/6 begrofs Måns Nils son från Klappa.

30/6 begrofs Swen Jöns hustru från Klappa.

30/6 begrofs Nils Jöns 2ne barn från Klappa.

30/6 begrofs Jöns Olsson från Klappa.

2/7 begrofs Sadzer Nilsson i Wicken,

2/7 begrofs Jöns Ericks dotter på Wicken,

2/7 begrofs Erick Jöns dotter på Wicken,

2/7 begrofs Måns Nilsson på Wicken.

2/7 begrofs Hans Önds änka på Wicken.

4/7 begrofs Rasmus Lars son 1 Ingelsträd.

4/7 begrofs Jeppe Hans barn i Wicken,

4/7 begrofs Jöns Johans barn på Wicken,

4/7 begrofs Lars Swendssen på Wicken,

4/7 begrofs Lars Swendssens barn på Wicken,

4/7 begrofs Jöns Hans hustru på Wicken.

8/7 begrofs Sönde Anders 2ne söner i Ingelsträd.

9/7 begrofs Jöns Jepsson i Wicken.

9/7 begrofs Sadzer Nilsdotter på Wicken,

9/7 begrofs Anders Jepsson pa Wicken,

9/7 begrofs Anders Jepssons dotter på Wicken,

9/7 begrofs Jöns Ericks hustru på Wicken,

9/7 begrofs Pehr Olsson Backe på Wicken,

9/7 begrofs Jöns Johansdotter på Wicken,

9/7 begrofs Swen Bockers hustru,

9/7 begrofs Sl. Pauli Christenssons hustru.

10/7 begrofs Oluf Jöns hustru i Wicken.

10/7 begrofs Lars Helgas hustru på Wicken,

10/7 begrofs Lars Helgass barn på Wicken,

10/7 begrofs Swen Lars dotter i Ingelsträd.

11/7 afsombnade Nils Ericks hustru (på wicken)

11/7 begrofs Nils Ericks barn på Wicken

11/7 begrofs Sadzers son på Wijcken.

11/7 begrofs Sadzers dotter på Wijcken.

12/7 begrofs Rasmus Lars dotter.

13/7 begrofs Millams hustru på Wicken,

13/7 begrofs Jeppe Månss hustru på Wicken,

13/7 begrofs Jöns Lars son på Wicken.

14/7 begrofs Jeppe Måns dotter på Wicken,

14/7 begrofs Enkian Inger Swenss på Wijcken.

14/7 begrofs Jöns Larss son på Wijcken.

14/7 begrofs Hils Ericks son på Wijcken.

14/7 begrofs Sadzer Nils son på Wijcken.

15/7 begrofs Nils Beingts hustru på Wijcken.

15/7 begrofs Nils Jönsson på Wicken,

15/7 begrofs Einckian Inger Jönsdotter på Wijcken.

15/7 begrofs Beingt Schiönbergh på Wicken,

15/7 begrofs Söne Anders hustru i Ingelsträd.

16/7 begrofs Hans Lars dotter i Wicken.

16/7 afsombnade Einkian Inger Nilsdotter på Wicken,

16/7 begrofs Jöns Jöns dotter på Wicken,

16/7 begrofs Nils Ericksson på Wicken,

16/7 begrofs Rasmus Boos dotter på Wicken.

17/7 begrofs Pehr Anders dotter på Wijcken.

17/7 begrofs Nils Beingtsson på Wicken,

17/7 begrofs Lars Nils son på Wicken.

18/7 begrofs Einckian Inger Swensdotter på Wicken,

18/7 begrofs Jöns Johans son på Wijcken.

19/7 begrofs Beingta Nilsdotter på Wijcken.

19/7 begrofs Anders Andersson på Wijcken.

19/7 begrofs Sl. Swen Olss dotter på Wijcken.