C:1 Väsby 1703 födelseboken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

1703

3/1 föddes Påull Nilsson och Elsa Larssdotters barn i Ingelsträde som döptes den 11 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Gudmunds hustru i Ingelsträd Inger. - Qwinfadr. Lars Peders dotter och Nils Gudmunds dotter i Ingelsträde. Mansf. Jöns Månsson i Hustoffta, Söne Jönsson, Söne Andersson och Rasmus Larsson i Ingelsträde.

20/1 föddes Jöns Swensson och Boell Månsdotter barn i Giösarp som döptes den 25 ejusdem vid namn TÖREN. Henne bar Jöns Nilss hustru i Plöninge Minill - Qwinfadr. Måns Jöns dttr i Giörsarp Beingta, Peter Broos dttr Kiersti. - Mansf. Nils Beingtsson, Jöns Nilsson, Anders Nilsson i Giössarp.

30/1 föddes Nils Pedersson och Sissa Ändersdotters barn på Wijcken som döptes den 2 febr. wid namn GUNNUR. Henne bar Hans Nilss hustru uthi Jonstorp - Qwinfadr. Nilss Jönss dotter på Wijcken Birrate, Nils Biärbooss dotter Margareta. - Manfadr. Anders Nilsson Böess, Måns Nilsson, Nils Jönsson på Wijcken.

24/2 föddes Peder Larssons och Anna Maria Jonasdotters barn i Wådemåse wid namn JOHAN. Honom bar Pauli Nilss hustru i Ingelsträde wid namn Elsa. - Qwinfad. Lars Peders dotter i Ingelsträde Sissa, Nils Gudmunds ibidm Boell. Manfadd. Söne Andersson i Ingelsträde, Gudmund Nilsson och Rasmus Larsson - - - -

26/2 föddes Nils Beingtsson och Sissa Swensdotters barn i Lönskogs som döptes den 1 mars vid namn SISSA. Henne bar Nilsis hustru i Swennestorp Beingta. - Qwinfadr. Månsis dotter i Giörsarp Beingta, Nils Jöns pige ibm Kirsti,. - Manfadr. Peder Månsson i Torp, Nils Norman i Wäsby, Jöns Swensson i Giösarp.

1/3 föddes Nils Swensson och Rigell Andersdotters barn i Tiöredh som döptes den 8 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Asser Anderss hustru i Alrum Kirsti - Qwinfadr. Nils Swens pige i Tiöredh Ingerdh och Nilsis syster ibidem Anna. - Manfadr. Beingt Nilsson i Alrum, Peder Andersson i Pottmiöhult, Jöns Swensson i Hultaboo.

4/3 föddes Beingt Pedersson och Kirsti Nilsdotters barn i Buskerudh som döptes den 8 ejusdem vid namn KIRSTI. Henne bar en gårdsqwinna i samma gårdh Hanna. - Qwinf. Nils Mans dotter i Buskerud Tyry, Ettess dotter ibidm Boell - Mansf. Nils Månsson i Buskerudh, Rasmus Swens- son i Brandstorp.

5/3 föddes Peder Jönsson och Boell Helgesdotters barn i Norra Danhult som döptes den 11 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Söne - - - - gelsträde wid namn ----- Qwinfadr. Lars Ped ----- sträde Sissa och Nilss - - - - - dotter Elna ibidm. Manfadr - - - i Wadamase, Söne Änder ----- de och Rasmus Larsson ibidm.

12/3 föddes Beingt Jönsson och Inger Olufsdotters barn i Ingelsträd som döptes den 22 ejusdem vid namn ELNA. Henne bar Gudmunds hustru i Ingelsträde Elsa - Qwinf. Lars Pederss dotter Sissa, och Nils Gudmunds dotter Elna i Ingelsträde. Mansfadr. Gudmund Nilsson i Ingelsträde, Rasmus Larsson ibm och Peder Larsson i Wåtamåsa.

24/3 föddes Strandrijdarens Oluf Skiönbergs och hustru Catharinae Mariaes barn som döptes den 30 ejusdem vid namn PETTER LORENTZ. Susceptrix. Pähr Thomessons hust. i Sluus Margareta. - Testes Zadser Nilsson och Pähr Olufs son Backe på Wijken, Britta Nilsdotter och Inger Nilsdotter.

April

24/4 föddes Peder Månsson och Rigell Pedersdotters barn i Långarudh som döptes den 1 maj wid namn LUSSI. Henne bar Måns Jeppis hustru i Långared Inger - Qwinfadr. Lars Trulss piga i Långaredh Beingta, Jöns Anderssons piga ibidm Anna. - Manfadr. Swen Trulsson i Långaredh, Lars Trulsson, Tufwe Pedersson i Stellinge.

26/4 föddes Swen Nilsson och Troen Larsdotters barn i Hulta som döptes den 3 maj wid namn PERNILLA. Henne bar een hustru från Swebergh. - Qwinfadr Lars Pederss dotter Sissa i Ingelsträde - Manfadr. Helge Nilsson i Danhult, Nils Olsson ibidm, dito Nils Swensson.

30/4 föddes Knuth Tyckesson och Elina Månsdotters barn i Hulta som döptes den 1 maj wid namn SIGNE. Henne bar Nils Olss hustru i Danhult Rigell - Tyckess dotter i Hulta Sissa, Peder Pederss dotter Boell. - Manfadr. Gudmund Tyckesson i - - - Wällinge, Helge Nilsson i Danhult, Jöns Jönsson i Hulta.

1/5 föddes Måns Pedersson och Elina Påulsdotter barn i Hogården som döptes den 7 ejusdem vid namn - BEINGTA. Henne bar Jeppis hustru i Gunnestorp Karna. Qwinfadr. Peders pige i Hogårhen Inger. Måns Smids dotter i Jonstorp Beingta. - Mansfadr. Lars Rasmusson i Hogårdhen, Peder Nilsson och Lars Jönsson ibidm.

9/5 föddes Peder Swensson Ostindiefahr på Wijcken och Anna Staffansdotters barn som döptes den 18 ejusdem vid namn GERTRUD. Henne bar Boell Nilsdotter, Rasmus Larss hustru på Wijcken. - Qwinfad. Lussi Pedersdotter, Elna Ericksdotter. - Manfadr. Göran Jönsson på Wijcken, Nils Andersson och Lars Swensson.

9/5 föddes Rasmus Jonsson och Gertrud Jeppisdotters barn i Wäsby, som himadöptes den 11 ejusdem vid namn JEPPA. Honom bar Peder Larss hustru i Buckestän Signa. Qwinfadr. Peder Lars Piga i Wäsby Kirsti Sönesdotter, Peter Broos dotter ibidm. - Mansfadr. Peter Månsson i Wäsby, Peder Gundersson och Nils Norman ibidem.

12/5 föddes Jöns Hånsson och Lussi Nilsdotter barn i Hustoffta som döptes den 18 ejusdem vid namn INGER. Henne bar Anders Nilss hustru i Tiöredh Elna - Qwinfadr. Måns Jo - - - - dttr i Giösarp, Oluffs dttr i Hustofta Boel. - Mansfad. Jöns Swensson i Hustoffta, Anders Olufsson och Oluf Andersson ibidm.

13/5 föddes Clemet Andersson och Kirstina Nilsdotters barn i Plöninge som döptes den 18 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Nils Nilssons hustru Kirsti i Tiöredh. - Qwinfadder Sissa Andersdotter ibidem, Beingta Nilsdotter i Långaredh - Manfadder Nils Andersson i Tågalycke, Peder Larsson i Bäckesteen, Lars Pedersson i Plöninge och Jöns Nilsson ibidm.

15/5 föddes Jöns Jönsson och Boell Nilsdotter barn pl Wij- ken, som döptes den 20 ejusdem vid namn ELNA. Henne bar Swen Olss hustru på Wijken Inger. - Qwinfadr. Nils Jöns dotter Pernilla och Birrate. - Mansfadr Anders Larsson Böes, Sadz Nilsson och Peder Clemetson på Wijken.

8/6 föddes Jöns Swendson och Kirstene Andersdotter barn i Ornekär som döptes den 14 ejusdem vid namn SWEND. Honom bar Troen Niels Perssons i Ornekär. - Mansfadder Arfwed Jönsson, Svend Persson, Oluf Persson. - Qwinfaddrer Else Jönsdotter, Ing - - - Nielsdotter.

14/6 föddes Jöns Johanssons och Gertrud Andersdotters sonebarn på Wijken, som döptes den 19 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Kirstene Niels Jönssons på Wiken. - Testes Per Andersson, Niels Persson, Luce Andersdotter, Luce Persdotter.

17/6 föddes Jöns Nilsson och Tören Andersdotter barn på Höganäs som döptes den 24 ejusdem vid namn KIRSTI. Henne bar Peder Beingts hust - - - i Wattenmölla i Brundby Socken wid dammen Hanna. - Qwinfadr. Anna Swensdotter, Britta Thomasdotter. - Mansfadr. Jon Thomesson, Klemed Andersson i Wäsby, Nils Andersson i Hultaboo.

Juli

19/7 föddes Jöns Joensson och Ellen Pahlsdotters son i Hulte som döptes den 26 ejusdem vid namn PÅFWELL. Rasmus Pahls hustru i Ingelsträd bahr honom. - Testes: Knud Tygesson i Hulta, Per Persson i Danshuylt, - - - Nilsson ibm, Boell Persdotter, - - - Tygesdotter.

21/7 föddes Nils Hakansson och Boell Ebbesdotters dotter i Buskeröd som döptes den 26 ejusdem vid namn ANNA. Anders Jeppes hustru Anna i Buskeröd bahr henne. - Testes Rasmus Swensson och Swend Larsson i - - - - , Bengt Jönsson i Buskeröd, - - - - dotter An - - - - Nils Manss p - - - - ibm.

25/8 föddes Anders Hansson och Boell Andersdotters barn i Ornekär som döptes den 30 ejusdem vid namn ZITSE. Henne bar Karne Joen Swenssons i Görslöff - Testes Swend Swendson, Käl1 Je - - - son, Arfwid Jepsson.

2/9 föddes Anders Mansson och Larissa Larsdotters barn på Wiken som döptes den 6 ejusdem vid namn MÄNS. Honom bar Hanna Per Olsons. Testes. Jöns Larsson, Svend Nilsdotter, Olu Persdotter, Helwigh Larsdotter.

21/9 föddes Anders Nilsson och Johanna Påhlsdotters barn i Gössarp, som döptes den 27 ejusdem vid namn NIELS. Ho nom bar Ellne Jöns Jonsson i Hulte. Testes Niels Påfwelsson i Wådemose, Rasmus Påhlsson i Ingelsträde ibm, Rasmus Nielson, Bengta Månsdotter, Kirstine Petersdotter .

24/9 föddes Nils Erickssons och Inger Jeppisdotter barn på Wijcken som döptes den 29 ejusdem vid namn KIRSTI. - Oluf Nilss hustru Inger på Wijken bar barnet. - Testes Anders Ericksson, Erick Jönsson, Anders Böös then yngre, Margreta Nilsdotter, Birrate Nilsdotter.

24/9 föddes Peder Larsson och Tören Joensdotters barn ifrån Klappehuset som döptes den 29 ejusdem wid namn LARS. Hanna Måns Anders bar honom. Testes Anders Böös, Hans Larsson, Oluf P - - -, Birethe Nilsdotter, Sine Swensdotter.

Oktober

2/10 föddes Anders Månssons och Laurissa Larsdotters barn på Wijken som döptes den 6 ejusdem vid namn MÅNS. Honom bar Rasmus Lars hustru Boell Nielsdotter - Testes Måns Larsson. Niels Andersson. Niels Persson, Margreta Nielsdotter, Lusse Andersdotter.

4/10 föddes Måns Pederssons och Boell Bengtsdotters dotter på Höganäs som döptes den 11 ejusdem vid namn BENGTE. Henne bar Ellne Swend Månssons. - Testes Jöns Nilsson, Gunnar Larsson, Rasmus Sonesson, Gudman Olsson i Wäsby, Brite Thomesdotter, Kirstene Bengtsdotter.

4/10 föddes Rasmus Swendssons och Elina Önesdotters barn i Branstorp som döptes den 11 ejusdem vid namn JÖNS. - Honom bahr Anna Anders Jepssons - Testes Ebbe i Buske- röed, Niels Månsson ibdm, Swen Sonesson i Branstorp, Tyre Nielsdotter.

9/10 föddes Jöns Nielsson Biärbo och Litze Larsdotters son på Wijcken som döptes den 11 ejusdem vid namn NIELS. Honom bahr - - - - . Testes Swend Larsson i Ingelsträde, Rasmus Larsson ibdm, Swend Olsson på Wijken, Oluf Bierbo, Margreta Nielsdotter, Birette Nielsdotter, Elina Larsdotter.

17/10 bleff föed eett barn uthi Hustoffte hos Jöns Månssons. Des Moeder kallade sig Ane Kirstine Kieldsdotter ifrån Helsingöör. Fahder till samma barn bleff udhlagt vid dopett een staps Leutenant i Dannemarck benemdt Benedix Peterson, barned bleff sedan döpt den 21 ock inne i Wäsby Prästegård för des opasseliigherts skull och kallat PETTER NICOLAI. Luce Jöns Månssons i Hustoffte bahr honom. Testes Påhl Jepsson Hustoffte, Ryttaren Bengt Persson ibm, Jungf. Elisabeth Barck, Boell Olasdotter, Ingeborg Joensdotter, Boel Ericksdotter, Boell Nielsdotter, Zidtze Swendsdotter.

26/10 föddes Ryttaren Niels Brantz och Johanna Nielsdotters i Ingelsträde dotter som döptes den 1. nov. vid namn INGER. Else Påhl Nilssons i Ingelsträde bar henne. - Testes Söne Andersson - - - - Jönsson, Zitze Larsdot- ter, Hanna Nilsdotter.

27/10 föddes Bengt Jönsson och Kirstina Jönsdotters dotter på Wijken som döptes den 8 nov. vid namn BOELL. Henne bahr Boell Nils Andersson i Klockaregården i Ahlrum Sockn - Testes Ebbe Erichson, Niels Jönsson och Anders Larson på Wicken, Birretha Nielsdotter, Margreta Niels- dotter ibdm.

4/11 föddes Joen Ingvarsson och Boell Påfwelsdotters i Tiöröed theras dotter som döptes den 8 ejusdem vid namn TROEN. Henne bar Hanna Åges i Fahrhult - Testes Oluff Olsson, Per Svendsson och Anders Nielsson i Tiöred, Boell Alesdotter i Hustoffta.

11/11 föddes Oluff Frantzen ifrån Alerumme Sockn och Öåker by och dess hustru Elllne Andersdotters dotter uthi Branstorp hos Swen Sonesons och döptes den 15 ejusdem wid namn KARNE. Henne bahr Sara Ungers i Buskeröed. Testes Ebbe Swendsson i Buskeröed, Bodill ibdm, Rasmus i Braenstorp, Oluf Swendsson, Rasmus Jonsson i Wäsby, Arine Andersdotter i Buskeröed, Tijra Nielsdotter .

15/11 föddes Jöns Ericksson på Wicken och Anna Påhlsdotters dotter som döptes den 22 ejusdem vid namn KIRSTENE. Kirstene Jöns Nielsons bahr henne - Testes Anders Bös den yngre, Nils Ericksson, Ebbe Ericksson, Margrete Niellsdotter.

15/11 föddes Swend Olssons och Inger Nielsdotters son på Wijken, som döptes den 22 ejusdem vid namn OLUF. Honom bahr Boell Jöns Jönssons - Testes Satzer Nielson och Lars Nielson på Wiken, Lars Persson, Anders Larsson, Hans Larsson, Zitze Hansdotter, Metta Erickes, Binette Nielsdotter och Pernille Nielsdotter.

29/11 föddes Niels Anderssons och Bengte Nielsdotters i Hultaboo theras son döptes den 5 dec. wid namn NIELS. - Bente Giödman Olsons i Plöninge bahr honom - Testes Sasser i Knafvelöcke, Jöns Swendsson i Hultaboe, Niels Nielsen ibm, Sidze Andersdotter, ----- hos Sasser.

2/12 föddes Per Åkesson och Karna Swendsdotters dotter hos Rasmus i Wäsby, som döptes den 5 dec. wid namn - - - - Boell Per Nielsson i Hogården bar henne. - Testes Per Månsson i Wäsby, Måns i Hogården, Claus i Tågelöcke, Hanna hos Per S - - - i Wäsby, per Niels Pige Inger - - - - Ingebor hos Präste Änckian - - - .

3/12 föddes Jöns Nilsson i Giösarp och Inger Nilssdotters barn som döptes den 11 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Peder Måns hustru i Torp Agnijss - Testes: Nils Beingtsson i Lönskogh, Anders Nilsson, Hans Månsson, Beingta Månsdotter i Giösarp, Britta Petersdotter i Wäsby.

14/12 föddes Peder Booms och Sidtze Nielsdotters barn i Bräcke som döptes den 20 ejusdem vid namn INGER. Luce Jöns Månssons hustru - - - - Testes Sasser i Knapelöcke, Hans Jönsson i B - - - , Jöns Swendsson i Hustoffta, Anders Olsson ibm, Zidtze Larsdotter, Belngte Clemedsdotter.

18/12 föddes Sadzer Nilsson och Birrate Pedersdotters barn i Knapegården som döptes den 21 ejusdem vid namn RIGELL. Henne bar Hans Nilss hustru i Jonstorp Hanna - Testes Troed Månsson i Knapelycke, Peder Tufwesson i Stellinge, Nils Andersson i Hultabo, Dorrothea Döör och Margaretta Hansdotter i Prästegårdhen.

28/12 föddes Käll Jepsson och Sidtze Persdotters son i Ornekiär som döptes den 1 jan 1704 wid namn OLUFF. Honom bar Kirstina Swen Swendssons i Ornekär - Testes. Niels Olsson i Ornekär, Swen Persson och - - - Persson idem. Jöns i Möllegårds dotter Else, Kirstine Nielsdotter.