C:1 Väsby 1702 födelseboken

Från LuggudeWiki
Version från den 21 februari 2011 kl. 14.21 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

1702

2/1 föddes Nils Torckelsson och Elina Nilsdotters barn i Tiörredh som döptes den 4 ejusdem vid namn MÅNS. Honom bar Oluff Olss hust. i Tiöreh Sissa. Qwinfadr. 01 uf Olss piga lbidm Troen, Nilss Nilss piga Kirsti ibidm. Manfadr. Åcke Tuesson i Fahrhult, Jöns Nilsson i Wästraby, Troed Nilsson i Tönneberga.

4/1 föddes Peder Olaussons och Anna Mårtensdotters barn i Täppeshuset som döptes den 12 ejusdem vid namn HANNA. Henne bar Länds M. Peder Lars hustru i Wademåsse Anna Malena - Qwinf. Peder Peders dotter i Danhult Boel, Peder Måns p. i Wäsby Anna. Mansf. Knut Tyckesson i Hulta, Gundmund Olufsson i Plöninge, Peder Månsson i Wesby, Jonas Kiämpes dr. i Ingelsträd Lars.

6/1 föddes Gudmund Nilsson och Inger Jönsdotters barn i Ingelsträde, som döptes den 1 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Lars Peders hustru i Ingelsträde Sissa - Qwinf. Lars Peders dotter och Boell Nilsdotter i Ingelsträde - Manfad. Hans Nilsson i Jonstorp och Jöns Månsson i Hustofta.

8/1 föddes Måns Jeppesson och Inger Jönsdotter i Långareds barn som döptes den 12 ejusdem vid namn ELSA. Henne bar Poul Nilss hust. i Ingelsträd Elsa. Qwinff. Lars Peders dotter i Ingelsträd Sissa, Lars Nilss Stiuf- dotter i Hogården Elna. Mansf. Lars Trulsson i Långared, Jeppe Jönsson ibm, Lars Jepsson i Hogården, Peder Larsson i Bockesteen.

9/2 föddes Nils Månsson och Sigrid Swändsdotters barn å Wijken som döptes den 16 ejusdem vid namn - - - Henne bar Peder Olufs hust. Hanna - Qwinfadr. Peder Hanss dotter Kirsti, Peder Drakiss hust. Inger. Manfadd. Hans Larsson, Anders Jeppesson, Nils Nilsson, Lars Nilsson.

1/3 föddes Sadzer Nilssons och Birrata Pedersdotters barn i Knapagården som döptes den 3 ejusdem vid namn PEDER. Honom bar Troes hust. Karna i Knapalycke - Qwinfadr. Pastorens Piger Olu och Ingebor. Mansfad. Nils Andersson i Hultabo, Giödmar Larsson på Höganäs, Swen Trulsson i Långerudh.

23/3 föddes Swen Larsson och Kirsti Nilsdotters barn i Ingelsträde som döptes den 30 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Rasmus På ulls hustru wid nampn Elna i Ingelsträd Qwinfad. Elna Larsdotter och Sissa Larsdotter i Ingelsträde. Manfadr. Rasmus Larsson, Söne Andersson, Pauli Nilsson i Ingelsträde, Anders Pedersson i Sumpahuset.

April

1/4 föddes Jeppe Mansson och Anna 01uffsdotters barn på Wijken som döptes den 4 ejusdem vid namn BOELL. Henne bar Oluff Nilss hust. på Wijken Inger. Qwinfadd. Peder Clemets piga Kirsti och Anderss Erickss dttr Elina. Mansfad:r Tuffwess sön Peder i Stellinge, Jönss Oluffs son Larss på Wijcken.

6/4 föddes Jönss Pedersson och Kirstina Swensdotter barn i Näsby som döptes den 13 ejusdem vid namn OLUFF. Honom bar Larss Jönss hustru Inger i Hogården - Qwinfadd. Peder Larss piga i Ingere och Peter Broos dotter Britta i Wäsby. Manfadd. Larss Rasmusson i Hogården, Peder Larsson och Peder Månsson i Wäsby, Rasmus Jonsson ibidem.

14/4 föddes Gudmund Nilsson och Beingta Nilsdotters barn i Pottenborgh, som döptes den 18 ejusdem vid namn INGER. Henne bar Tufwess hust. Inger i Stellinge. - Qwinfadr. Nils Truls piga i Swinabäck Kirsti - Manfadr. Tufwes son i Stellinge Peder och Anders Månsson på Höganäs.

24/4 föddes Oluff Larsson och Karna Eskilsdotters barn i Buskerudh som döptes den 27 ejusdem vid namn ESKILD. Honom bar Lars Unger - - - Sara i Buskerudh, Qwinf. - - - - Swenssdotter och Anders - - - dotter ibidm. Manfadrar - - - Söne Röli ng i Wäsby och - - - Ackersson ibidm, Nils - - - i Buskerudh.

27/4 föddes Peder Larsson och Signa Jeppisdotters barn i Wäsby, som döptes den 4 maj vid namn BEINGTA. ------

4/5 föddes Jönss Swensson och Karna Oluffsdotter barn på Wijcken, som döptes den 11 ejusdem widh namn HANNA. Henne bar Nilssis hustru i Swinabäck Lusse. Pigefadd. Pauli Christens dotter Anna på Wijcken. Manfadd. Hans Larsson, Peder Olsson, Peder Larsson, Nils Jönsson Ibidm.

14/5 föddes Beingt Andersson och Kirsti Nilssdotters barn 1 - - - träde som döptes den 18de ejusdem w1d namn TÖREN. - - - - hustru i Allrum S:n - - - Pedersdotter. Qwinfad. - - - Peder Boom i Bräcke - - - i Tågalycke, Jöns Månsson i Hustoffta.

24/5 föddes Swen Jönsson och Hanna Gudmundsdotters barn som döptes den 28 ejusdem vid namn JÖNS i Tågalycke. Honom bar Paulss hustru i Balje - Qwinfadr Jönsis dotter i - - - , Anders Clemets dotter i Wäsby Sissa. Manfadr. Claus Askman i Tagalycke, Nils Andersson ibidm, Hans Jönsson i Bräcke.

17/6 föddes Peder Boom och Sissa Nilsdotters barn i Bräcke, som döptes den 22 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Sissa Lars Peders i Ingelsträd. - Länsmans Lars Peders dotter ibidm Sissa, Sissa Swensdotter i Hustoffta - Mansfadr. Jöns Månsson i Hustofta, Anders Olufsson ibm, Jöns Swensson ibidem.

19/6 föddes 3:dings Ryttaren Jonsson och Marga - - a Söfrensdotter uti Danhult, derars barn döptes den 22 ejusdem vid namn BEINGT. Honom bar Helge Nilss hustru Beingta i Danhult - Qwinfadd. Nils Hillerss piga i Döinge Boel. Manfadd. Christian Månsson uthi Glimminge, Rasmus Paulsson i Ingelsträde, Swen Oluffs son Nils i Danhult.

Juli

20/7 föddes Jöns Nilsson och Mainill Jönsdotter barn i Plöninge, soin döptes den 27 ejusdem vid namn BEINGTA. Henne bar Peder Larss hust. Signa i Wäsby. - Qwinf. Pastorens pigor Olu och Ingebor. Mansfad:r Peder Sånesson i Moarp, Gudmun Olsson ibidm, Klemed Anders ibm.

11/8 föddes Hans Jeppesson och Tyra Jönsdotters barn i Esperudh, som döptes den 17 ejusdem vid namn ION. Honom bar Lars Pederssons hustru i Ingelsträd widh namn Sissa. Qwi nfad:r Lars Peders dotter Sissa ibidem. Mans fad:r Poll Nilsson i Ornakär, Arfwid Jönsson ibidem.

10/9 föddes Anders Jeppessons och Anna Andersdotters barn i Buskerudh som döptes den 14de ejusdem wid namn SWENBORG. Henne bar Nils Manss hustru Boel i Buskerudh - Qwinfad:r Ebbess dotter Boell, Måns Peders dotter Sissa i Esperöd. Mansfad. Swen Sönesson i Brandstorp, Rasmus Swensson ibidem, Nils Öndsson i Buskeröd.

11/9 föddes Hans Larsson och Kirsti Nilsdotters barn på Wijken, som döptes den 14 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Peder Thomass hustru Margareta i - - - Qwi nfa d:r Nils Jöns dotter Birrata på Wijken och hennes syster Pernilla. Mansfad:r Jöns Ericksson ibidem, Unge Anders Böös och Jöns Nilsson.

18/9 föddes Anders Uarbergh och Boell Jönsdotters barn på Wijken som döptes den 28de ejusdem wid namn - - - Henne bar Peder Ohlss hustru Hanna. Qwinfad. Oluff Nilsson, Rasmus Larsson, Anders Larsson Bo - - - Jöns Erickson.

18/9 föddes Peder Nilsson och Troen Nilsdotters barn i Ornakär som döptes den 21 ejusdem vid namn OLUFF. Honom bar Swens hustru i Ornakär Kirsti - Qwinfad. Peder Pederss dotter Beingta ibidm. Manfadr. Arfwid Jönsson i Ornakär, Peder Nilsson i Hogården, Kiäll Jeppesson ibidem.

23/9 föddes Nils Månsson och Karna Rasmundsdotters barn på Wijken som döptes den 28 ejusdem vid namn BIRRATE. Henne bar Rasmus Larss hustru Boell - Qwinfadr - - Biärboes dotter - - - Manfadr. Peder Larsson, Nils - - - Månsson i Hittarp - - - Anders Jeppesson.

Oktober

2/10 föddes Oluff Pedersson och Beingta Pedersdotters barn i Esperudh som döptes den 5 ejusdem vid namn BIRATA. Henne bar Trullss Swenss hust. Kirsti boende i Bölsåckra och Jonstorp Sockn - Qwinf. Helgess dotter i Danhult Elina och Polss dotter i Klappe - - - - . Mansf. Måns Pedersson i Esperudh, Peder Jonsson i Esperudh och Jöns Sadzersson ibidm.

4/10 föddes Jeppe Pedersson och Tora Andersdotter barn i Plöninge som döptes den 12 ejusdem vid namn HANS. Honom bar Jacob Hoffs - - - - i Plöninge Anna - Qwinfad. Elfwer Grön i ngs s piga i - - - slöff Gunnill, Jeppe Peders syster i Plöninge frän - - - Kirstina. Manfaddr. Nils Andersson i Ornakiär, Lars Pedersson och Peder Gunnersson i Wäsby.

7/10 föddes Anders Nilsson och Inger Nilsdotters barn på Höganäs, som döptes den 12 ejusdem wid namn KRISTINA. Henne bar Peder Larss hustru i Wäsby Signa. Qwinfad. Lars Trulssons piga i Långaredh Beingta, Söne Rasmus piga på Höganäs, Mansf. Sä - - - Rasmus son på Höganäs Rasmus, Måns Jöns son i Giössarp Hans, Söne Rasmusson på Höganäs.

15/10 föddes Arfwid Jönsson och Elsa Pedersdotters barn i Ornakär som döptes den 26 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Beingt Måns hustru i Sweberg Anna - Qwinfadder Nils Ohiss dotter Inger och Peder Peders dotter Beingta i Ornakärr, Nils Andersson och Pauli Nilsson i Möllegården i Ornakär, Rasmus Larsson i Ingelsträde.

16/10 föddes Jöns Jeppesson och Tore Olufsdotters barn på Wijken som döptes den 19 ejusdem vid namn TORA. Henne bar Ebbess hustru Elsa på Wijcken - Qwinfadr. - - Manfadr. Anders Jeppesson, Nils Ericksson, Lars Swensson på Wicken.

29/10 föddes Anders Nilsson och Elna Larsdotter barn i Bräcke som döptes den 2 nov. wid namn HANNA. Henne bar Kristers hustru uthi Glimminge Pernilla - Qwinfadder Peder Nilss syster i Hogården Inger, Anders Klemets dotter i Tågalycke Sissa, Manfadder Jöns Sadzersson, Jöns Månsson i Hustofta.

7/11 föddes Anders Andersson och 01u Klemetsdotters barn på Wijken som döptes den 16 ejusdem wid namn ANDERS. Honom bar Peder Oluf hustru Hanna på Wijken - Qwinfad:r Nils Jöns dotter Birrate. Manfad:r Byfougden Erick Jönsson ibidem, Anders Nilsson Böös, Jöns Nilsson, Nils Pedersson, Nils Månsson, ibidem.

14/11 föddes Swen Månsson och - - - - barn - - - som döptes den 20 ejusdem vid namn - - - . Honom bar Måns Pederss hustru på Höganäs Boell. Qwinff. Thomas Twillings dotter Britta på Höganäs, Torckils piga i Tiöredh Hanna. Manfadr. Jens Nilsson ----- Nilsson och Swen Månsson på Höganäs.

15/11 föddes 3:e Ryttaren Nils Pedersson Brant och Hanna Nilsdotters barn i Ingelsträde, som döptes den 20de ejusdem wid namn PERNILLA. Henne bar Lars Pederss hustru i Ingelsträde Sissa. Qwinfadrr Lars Pederss dotter Sissa, och Nils Gudmuns dotter Boell. Manfaddr. Lars Pederss dr Måns, Pauli Nilsson och Söne Andersson i Ingelsträde.

21/11 föddes Nils Andersson och Beingta Nilsdotters barn i Hultaboo, som döptes den 30 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Sadzer Nilss hustru i Knapelijke Bierta. Qwinfaddr. Thomas dotter på Höganäs Britta, Oloffs dotter i Kongsholt Boell. Manfadr. Gudmund Olsson i Plöninge, Jöns Swensson i Hultaboo, Peder Sönesson i Moarp, Olof Olsson i Tiöredh.

9/12 föddes Oluff Pedersson och Hanna Nilsdotters barn i Ornakär som döptes den 14 ejusdem vid namn PERNILLA. Henne bar Arfwid Jönss hustru i Ornakär Elsa. Qwinf. Peder Pedersdotter Beingta, Arfwid Jöns piga ibidem Kirsti. Manfadr. Nils Olsson dito, Nils Olsson och Nils Andersson i Ornakiär.

9/12 föddes Oluff Dracke och Annicka Beingtsdotters barn i Plöninge som döptes den - - - vid namn MARIA. Henne bar Nils Normans hustru i Wäsby Inger - Qwinfadr. Peter Broos dotter i Wäsby Ing - - - - Manfadr Jeppe Larsson - - - Peder Ohlsson ibidm - - i Klockaregården.

22/12 föddes Söne Andersson och Sissa Pedersdotters barn i Ingelsträdhe som döptes den 26 ejusdem vid namn RIGELL. Henne bar Gudmunds hustru uthi Glimminge - Qwinfadr. Lars Pederss dotter i Ingelstre Sissa. Nils Gudmunds dotter ibm Inger. Manfadr. Rasmus Larsson och Gudmund Nilsson, Lars Eskildsson i Ingelsträde.

24/12 föddes Söne Jönsson och Beingta Olufsdotters barn i Ingelsträde som döptes den 28 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Lars Peders hustru i Ingelsträd Sissa. Qwinfadr. Lars Peders dotter Sissa. Manfad. Rasmus Paulsson, Ingelsträ.