C:1 Väsby 1700 födelseboken

Från LuggudeWiki
Version från den 3 december 2011 kl. 23.15 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

1700

12/1 föddes Swen Jönsson och Hanna Gundmundsdotters barn i Togalycke som döptes den 14 ejusdem vid namn PÅUL. Honom bar Peder Pederssons hustru i Ornekiär Hanna. - Qwinf. Peder Peders dotter ibm Elsa, Anders Clemets dotter Sissa. Mansf. Rytt. Claus Askman i Togalycke, Anders Nilsson i Bräcke, Rytt. - - - dersson i Ornekiär.

2/2 föddes Lars Pedersson och Bengta Jönsdotters barn i Ornekiär, som döptes den 4 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Peder Peder - - - i Ornekiär Gertru ------ Mans i Torps Piga Ha - - - . Mansf. Anders i Ornekiär Nils - - - Mans Pedersson i Es - - -

4/2 föddes Peder Nilsson och Troen Nilsdotters barn i Ornakiär som döptes den 11 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Peder Nils hust. i Hogården Boel - Qwinf. Peder Nils Piga i Hogården Inger, Lars p. i Gunnestorp Kirstina, Fahrhult S:n - Mansff. Arfwid Jönsson i Ornekiär, Swen Swensson ibm, Nils Jonsson i Sweberg, Kattarp S:n, Bengt Månsson ibm.

6/2 föddes Söne Andersson och Sissa Pedersdotters tvillingbarn i Ingelsträd, som döptes den 1 ejusdem vid namn OLUF och LARS. Then ene bar Ländsmans Lars Peders hustru i Ingelsträd, then 2dra Rytt. Nils Norijns hust. i Ingelsträd Elsa. - Qwinff. Corporal Ekeboms dotter Anna Malijn, Nils Gundmunds dotter 1 Ingelsträd Boel, Oluf Helges dotter ibm. - Mansf. Paul Nilsson i Ingelsträd, Oluf Helgesson, Rytt. Ingel Pedersson, Lars Eskelsson ibm, Gundmund Nilsson ibm, Helge Nilsson i Danhult, Söne Jönsson i Ingelsträd, Rytt. Jonas Kiempe ibm.

22/2 föddes Rytt. Peter Örns och Manil Ericksdotters barn i Langaredh, som döptes den 25 ejusdem vid namn ABRAHAM. Honom bar Peter Broos hustru Inger i Wäsby - Qwinfad. Lars Truls piga Beingta i Långaredh, Mans Jeppis piga ibid Anna. Mansfad. Lars Trulsson i Langaredh, Rytt. Pehr Lijthen i Lönskogh, Rytt. Swen Stierna i Plöninge.

1/3 föddes Helge Nilssons och Bengta Pedersdotters barn i Danhult, som döptes den 4 ejusdem vid namn TÖREN. Henne bar Arfwid Pederss. hust. i Giöstorp Kirstena. Qwinff. Pauls p. i Klappe Tören. Mansf. - - Paul Nilsson i Esperud, Jöns - - - i Ingelsträd, - - i Danhult Pehr Pehrsson.

6/3 föddes Rasmus Swenssons och Elina Önesdotters barn i Branstorp som döptes den 9 ejusdem vid namn ELSA. Henne bar Ländsm:s hustru i Ingelsträd Sissa - Qwinf. Ländsm:s dotter i Ingelsträd Sissa, Lars Jeppes dotter i Buskerud - Mansfad. Rytt. Lars Linger i Buskerud, Beingt Pedersson ibm, Rytt. - - - Siöberg ibm, Paul Jeppesson i Huustofta, Paul Nilsson i Ingelsträd.

13/3 föddes Måns Peders och Bengta Pedersdotters barn 1 Esperud som döptes den 18 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Rasmus - - - i Ingelsträd Anna. Qwinff. Anders Holms på Esperud - - Lussi, Peder - - - - Hanna. Mansf. Nils - - - på Wijken, Peder J - - - - perud, Oluf Pedersson - - - , Peder Paulsson i Moarp.

April

23/3 föddes Nils Olufsson och Rigel Pedersdotters barn i St. Danhult som döptes den 25 ejusdem vid namn LUSSI. Henne bar Nils Manss hust. i Buskerud Boel - Qwinff. Past:r H:r Nils Barcks Pijga Olu, Dito Ingeborg. - Mansf. Rytt. Mårten Kalf i Danhult, Helge Nilsson ibm, Swen Nilsson i Hulta, Gundmund Nilsson i Ingelsträd, Past. dränger Peder och Jöns.

23/3 föddes Rytt. Lars Ungers och Sara Jönsdotters barn i Buskerud som döptes den 29 ejusdem vid namn JONAS. Honom bar Rytt. Jonas - - - i Ingelsträd Annicka.

1/4 föddes Jacob Hoofs och Anna Paulsdotters barn tvillingar i Plöninge som döptes den 4 ejusdem son vid namn PAUL, dott. MALINA. Son bar Paul Gundmunds hust. Inger, dott. bar Lars Peders hust. Kirsti na i Plöninge - Qwinf.f. Gundmunds hust. i Plöninge Bengta, Gard - - - hoos Truls Hansson ibm - - - , Peder Mans piga i Wäsby - - - - Mansff. Anders Lijten i Mooarp, Rytt. Swen Stierna, Peder Månsson i Wäsby, Sone Rasmusson på Höganäs, Rytt. Oluf Ekeroot, Jeppe Jönsson i Plöninge. Rytt. Nils Nor -

2/4 föddes Jeppe Pedersson och Tora Andersdotters barn i Plöninge som döptes den 8 ejusdem vid namn PEDER. Honom bar Nils Anders hust. i Ornakär Tora. Qvinfadd. Lars Peders hustru Plöninge Kirsti, Manfadd. Jacob Hoof i Plöninge, Peder Gundersson i Wäsby, Jöns Andersson i Ornakär.

15/4 föddes Gundmund Nilsson och Bengta Nilsdotters barn i Pottenborg, som döptes den 22 ejusdem vid namn SWEN. Honom bar Peder Jönssons hustru i Jonstorp Sissa. Qwinff. Mätte Pedersdotter i Hogården - - - - Peder Jöns piga lbm - Mansf. Sasser Nilsson i Knapegården Troed Månsson i Knapelycke, Tue Pedersson i Stellinge.

3/5 föddes Måns Siöberg och - - irsti Jönsdotters barn i Buskerud som döptes den 6 maj vid namn BRITTA. Henne bar Lars Ungers hustru i Buskerud wid namn Sara. Qwinfadr. Lars Peders dotter i Ingelsträde Sissa och Lars Jeppis dotter i Buskerud Boell. Manfadr. Rytt. Jonas Kämpe i Ingelsträde. Rytt. Nils Norin ibidem, Nils Månsson i Buskerud.

14/5 föddes Claus Asknans och Catharina Månsdotters barn i Tågalycke, som döptes den 18de ejusdem vid namn MARIA. Henne bar Rytt. Oluf Norrebergs hust. Sara. Qwinsf. pastorens pi Ingeborg. Rytt. Petter Broos d. Kirstina i Wäsby. - Mansfadd. Rytt. Petter Broo i Wäsby, Rytt. Peder Bom i Bräcke, Anders N - - - ibm, Anders Clemetsson i Togalycke, Swen Jonsson ibm.

21/5 föddes Paul Nilssons och Elsa Larsdotters barn i Ingelsträd som döptes den 23 ejusdem vid namn ELSA. Henne bar Jöns Manss hustru i Huustoffta Lucia. - Qwinff. Lars Peders dotter i Ingelsträd Sissa, Oluf Helges dotter Inger. Mansf. Gundmund Nilsson i Ingelsträd, Lars Eskilsson ibm, Rasmus Påulsson ibm, Söne Anders - - - - , Pehr Larsson i wådemose.

21/5 föddes Rytt. Anders Åkeraans och Boel Ericksdotters barn i Bräcke, som döptes den 27 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Jöns Swenssons hust. i Giörslöf Boel. Qwinff. Peder Pederssons dotter i — nekärr Elsa, Jöns Swenssons hust. i Huustofta Sissa. Mansf. Rytt. Olof Rosenberg, Swen Jonsson i Togalycke, Anders Nilsson i Bräcke, Anders Olufsson i Huustofta, Jöns Månsson ibm.

15/6 föddes Oluff Pederssons och Hanna Nilsdotters barn i Ornakär som döptes den 17 ejusdem vid namn MILS. Honom bar Pauli Nils hustru i Krogstorp Boel i - Qwinff. Anders Larss piga i Ornakär Beingta Arfw ------ piga ibidm Elna. Manfdr Rytt. Lars Boberg, Rytt. Lorents Nilsson i Ornakär, Swen Swensson ibidem.

17/6 föddes Nils Pedersson och Sissa Andersdotters barn å Wijken som döptes den 24 ejusdem vid namn PEDER. Honom bar Swen Truls hust. Långarud Karna - Qwinff. Anders Böös hust. Birta, dotter Kirstina. Mansfadd. Sasser Nilson i Knapelycke, Hans Böker på Wijken, Swen Olsson ibm, Jöns Swensson ibm, Oluf Nilsson ibm.

19/6 föddes Clemet Andersson och Kirstlna Nilsdotters barn i Plöninge, som döptes den 24 ejusdem vid namn HANNA. Henne bar Peder Larssons hust i - - - - Signa. Qwinf. Anders Clemetz dotter i Tågalycke Kirstina, Nils Staffans dotter i Wäsby Beingta - Mansf. Pall Jönsson i Ballie, Nils Andersson, Peder Månsson i Wäsby, Gudmund Olsson i Plöninge.

23/6 föddes Swen Olufsson och Inger Nilsdotters barn på Wijken som döptes den29 ejusdem vid namn BOELL. Henne bar Lars Hans hustru Sissa på Wijken. Pig.fadr. Inger Nilsdotter och Kirsti Larsdotter. Mansfadr. Satz - - Nilsson, Jöns Jönsson, Byfougden Erick Jönsson på Wijcken.

Juli

1/7 föddes Nils Anderssons och Bengta Nilsdotters barn i Hultaboo som döptes den 8 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Tomas Twillings hust. i Hultaboo Sissa. Qwinf. Sasser Nils Piga i Knapegården Boel, Rytt. Lars Nykops hustru Anna. Mansf. Söne Rasmusson å Höganäs, Jöns Månsson ibm, Jöns Nilsson ibm, Sasser Nilsson i Knapegården, Clemet Andersson i Wäsby.

21/7 föddes Hans Nilssons och Boel Olufsdotters barn i Ryy, som döptes den 25 ejusdem vid namn KIRSTI. Henne bar Jeppe Jöns hustru Anna i Långarudh - Qwinfad:r Lars Böös dotter på Wijken Kirsti, Peder Klemets piga Rigell i bi dem. Mansfad:r Mans Jönsson i Giörsarp, Peder Jönsson i Esperudh, Arfwid Pedersson i Giöstorp.

22/7 föddes Nils Bengtssons och Sissa Swensdotters barn i Lönskog som döptes den 25 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Jöns Swens hust. i Giörsarp Boel - Qwinff. - - - dott. i Giörsap Hana, Truls piga i Plöninge Hana. Mansf. Lars Rasmusson i Hogården, Sockneskrädd. Paul Jönsson.

24/7 föddes Rasmus Larssons och Boell Nilsdotters barn på Wijken som döptes den 30 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Swen Olufss - - - Inger på Wijken. Qwinfad. Sadzer Nilss hustru Boell ibidem, Kirstina Larsdotter. Manfad Oluf Nilsson, Jöns Swänsson och Anders Nilsson ibidem.

25/7 föddes Carl Olufssons Näbbs och Boel Paulsdotters barn i Huustofta, som döptes den 29de ejusdem vid namn PAUL. Honom bar Jacob Hoofs hustru i Plöninge Hanna. Qwinf. Hans Jöns piga i Bräcke Bengta - Manf. Rytt. Anders Nyman, Rytt. Peder Bom i Bräcke, Rytt. Hans Bom ibm, Rytt Anders Åkerman i Bräcke.

26/7 föddes Gundmund Nilssons och Inger Jonsdotters barn i Ingelsträd, som döptes den 1 juli vid namn ELSA. Henne bar Paul Nils hustru i Ingelsträd Elsa - Qwinff. Länsmans dotter i Ingelsträd Sissa - Mansf. Jöns Månsson i Huestofta, Olof Hansson i Plöninge, Jöns Nilsson.

31/7 föddes Jöns Jönssons och Boel Nilsdotters barn å Wijken som döptes den 5 aug wid namn ELINA. Henne bar Peder Clemeets hust. å Wijken Hanna - Qwinf. Anders Böös Stiufd. Kirsti, Nils Jöns dotter Inger ibm. Mansf. Sasser Nilsson å Wijken, d. Anders Böös ibm, Rasmus Böös ibm, Bengt Jonsson ibm.

26/8 föddes Beingt Pedersson och Kirstina Jönsdotters barn på Wijken som döptes den 2 sept. wid namn BENGT. Honom bar Beingts hustru - - - Elna. Qwinfad. Lars - - doter och Nils Jönss d. på Wijken. - Manfadr Swen Oluffs son Pähr, Jöns Nilsson och Anders Böös.

14/9 föddes Jöns Swensson och Kirstina Andersdotters barn i Ornekiär som döptes den 16 ejusdem vid namn GUNNIL. Henne bar Rytt. Lars Bobergs hust. Boel. Qwinf. Anders Lars piga i Ornekiär Bengta, Peder Peders dotter Elsa i Ornekiär. Mansf. Oluf Olufsson i Kiärröd, Arfwid Jonsson i Ornekiär, Paul Nilsson ibm, Nils Andersson ibm.

29/9 föddes Hans Pedersson och Elina Paulsdotters barn i Hogården som döptes den 1 okt vid namn BENGTA. Henne bar Tue Pederssons hustru i Stellinge Inger. Qwinff. Lars Rasmus dotter i Hogården Inger, Lars Jöns Stiufd. ibm Elina. Mansf. Bengt Jönsson och Jeppe Asmundsson i Döinge, Farhult S:n, Lars Rasmusson i Hogården, Pehr Jönsson ibm, Anders Lijten i Moarp.

Oktober

7/10 föddes Giödmar Larsson och Boel Bengtssons barn å Hö- ganähs, som döptes den 14 ejusdem vid namn BOEL. Henne bar Troed Manss hust. i Knapegården - Qwinf. - - - - Mansf. Jöns Swensson och Nils Andersson i Hultabo, Swen Månsson i Höganähs, Peder Bom i Bräcke.

24/10 föddes Rytt. Peder Pedersson och Inger Jönsdotters barn å Wijken, som döptes den 28 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Jöns Lars hust å Wijken Hanna. ------

24/10 föddes Jöns Nilsson Bierbo och Sissa Larsdotters barn å Wijken som döptes den 28 ejusdem vid namn HANNA. Henne bar Oluf Nils hust. å Wijken Inger - Qwinf. Anders Böös stiufd. Kirsti, Nils Jöns dotter Inger ibm. Mansf. Rasmus Larsson Böös å Wijken, Nils Jönsson ibm, Swen Larsson i Ingelsträd, Rasmus Paulsson ibm.

3/11 föddes Anders Hansson och Laurissa Larsdotters barn i Wijken som döptes den 11e ejusdem vid namn MÅNS. Honom bar Jöns Larssons hustru på Wijken Hanna. Qwin- fad. Paul - - - dotter Anna. Mansf. Jöns Gunnarsson i - - - Alerumen, Christopher Larsson i - - - Nils Olsson i Dööshult Alerum s:n, Nils Månsson å Wijken, Jöran Jönsson ibm, Rytt Peder Drake ibm.

26/11 föddes Peder Boom och Sissa Nilsdotters barn i Bräcke som döptes den 2 dec vid namn RASHUS. Honom bar Rytt. Olof - - -- bergs hust. Sara - Qwinfad. Sissa Swendsdotter i Hustoffta Inger Nilsdotter. Mansfad. Claus Askman i Tågalycke, Troed Månsson i Knapalijcke, Jöns Mansson i Hustofta.

27/11 föddes Jeppe Gudmundsson och Karna Nilsdotters barn i Fahrhults S: och Gummestorp gård här i försambl. födt barn tå hon kom till sin Syster i Hogården - barnet döptes den 30 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Måns Peders - - - hust. i Hogården Elina - Qwinff. Oluf Jöns dotter i Jonstorp Karna. Måns Lars dotter ibm Tora. Mansf. Nils Gudmundsson i - - - Farhult sn. Be - - - Jönsson i Döinge, Oluf Olufsson i Gummestorp, Rytt. Oluf Olufsson i Gummestorp, Rytt. Oluf Swan ibm, Bengt Jönsson i Lindgård, alla i Farhult Sn.

7/12 föddes Peder Drakes och Ingeborg Mickelsdotters barn i Stackarehuset som döptes den 9 ejusdem vid namn SARA. Henne bar Past. Nils Barcks Stiufdotter Sara Schmidt - Qwinf. Past, pigor Oluf och Ingebor, Oluf Peders dotter i Hogården Elna. Mansf. Rasmus Jonsson i Wäsby, Nils Norman ibm, Rytt. Guldbran Grameen, Rytt Oluf Norenberg

20/12 föddes Nils Ericksson och Inger Jeppisdotters barn på Wijken som döptes den 20 ejusdem vid namn JEPPA. Ho- nom bar Peder Klemets hust. Hanna - Qwinf. Lars Böes dotter Kirsti, Ebbe Ericks hust. Elsa. - Mansfadr. Anders Jeppesson, Jöns Jeppesson, Nils Jönsson.