Skillnad mellan versioner av "C:1 Väsby 1699 födelseboken"

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
 
Rad 1: Rad 1:
 
== 1699 ==
 
== 1699 ==
  
 +
9/1 föddes Rasmus Larssons och Anna Månsdotters barn i
 +
Ingelsträd, som döptes den 15 ejusdem vid namn LARS.
 +
Honom bar Arfwid Jöns hust. i Ornekär Anna - Qwinff.
 +
- - - - Peders dotter i Esperud Sissa, - - - - sons
 +
faders syster Sissa. Mansfad. Sone Andersson i Ingelstred - - - ibm, Rasmus Pedersson ibm, - - - - i
 +
Norra Danhult.
 +
 +
12/1 föddes Oluf Hansson och Inger Jönsdotters barn i Plöninge som döptes den 15 ejusdem wid namn HANS. Honom
 +
bar Måns Jönss hust. i Giössarp Karna. -------
 +
 +
15/1 föddes Jöns Månsson och Lucia Nilsdotters barn i Huustofta som döptes den 22 ejusdem vid namn OLUF. Honom
 +
bar Gundmund Nilssons hust. i Hulta Inger - Qwinff.
 +
Jöns S - - - - syster i Huustofta Sissa, Ole Anders dotter ibm Boel. Mansf. Anders Nilsson i Bräcke, Peder
 +
Bom ibm, Anders Olufsson i Huustofta, Nils Gundmunds
 +
son i Ingelsträd Paul .
 +
 +
24/1 föddes Swen Swensson och Kirstina Nilsdotters barn i
 +
Ornekiär som döptes den 29 ejusdera vid namn - - - -
 +
Henne bar Arfwid Jöns hust. i Ornekiär Anna. Qwinf.
 +
Anders Peders dotter ibm Tora, Peder Peders dotter ibm
 +
Elsa. Mansf. Nils Olufsson äldre och yngre i Ornekiär,
 +
Rytt. Lars Boberg ibm, Pehr Nilsson och Lars Hansson
 +
 +
9/2 föddes Swen Månsson och Elina Jönsdotters barn i Höga-
 +
nähs som döptes den 12 ejusdem vid namn HANNA. Henne
 +
bar Anders Nilss hust. i Bräcke Elina. Qwinff. Peder
 +
Clemets piga å Wijken Rigel, Lars Ericks piga i Långared Hanna. - Mansf. Jöns Månsson i Huustofta, Peder
 +
Månsson i Långarud, Anders Jönsson i Höganähs, Jöns
 +
Nilsson ibm.
 +
 +
13/2 föddes afdankade Rytt. Oluf Drakes och Annicka Bengtsdotters barn i Plöninge som döptes den 19 ejusdem vid
 +
namn BEMGT. Honom bar Clemet Anders hust. i Plöninge
 +
Kirstina Nilsdotter - Qwinff. Anders Hansdotter i Plöninge Bengta, Rytt Petter Broos dotter i Wäsby Kirsti.
 +
Mansf. Erick Hansson i Plöninge, Peder Larsson i Bockesteen, Rytt. Nils Norman i Wäsby, Rytt. Oluf Norenberg.
 +
 +
1/3 föddes Klockaren Henrick Anderssons och Margreta Bengtsdotters barn som döptes den 12 ejusdem vid namn BEATA.
 +
Henne bar Kyrkioherdens herr Nils Barcks hust. Britta
 +
Hammar. Qwinff. Sahl. Oluf Peders d. i Hogården Elina,
 +
Strandrijd. Bengt Schonbergs hust. å Wijken Bengta, Måns
 +
Peders dotter Kirsti i Hogården. Mansfadd. Rytt. Pitter
 +
Göddman, Rytt. Ingel Pedersson i Ingelsträd, Lars Rasmusson i Hogården, Lars Jönsson ibm, Måns Pedersson ibm,
 +
Pitter Nilsson ibm.
 +
 +
4/3 föddes Nils Nilsson och Bengta Pedersdotter barn på
 +
Wijken som döptes den 12 ejusdem vid namn JÖNS. Honom
 +
bar Nils Trulss hust. i Swinabäck Lussi - Qwinffadd.
 +
Erick Jöns hustru Sissa, Oluf Nilss hustru Inger ibid.
 +
Mansfadd. Ond Nilsson, Anders Jeppesson, Anders Nilsson .
 +
 +
29/3 föddes Sasser Nilsson och Rigel Jeppesdotters barn i
 +
Knapegarden som döptes den 31 ejusdem vid namn BENGTA.
 +
Honom bar Jeppe Jöns hust. i Langared Anna Olufsdotter - Qwinf. Jöns Anders Pijga i Langared Birta ibm,
 +
Lars Ericks pijga Hanna - Mansf. Lars Trulsson i Langered, Troed Månsson i Knapelycke, Tue Pedersson i Stellinge, Rytt. Lars Nykoph, Söne Andersson i Ingelsträd.
 +
 +
== April ==
 +
 +
23/4 föddes Måns Nilsson och Beingta Larsdotters barn på
 +
Wijcken som döptes den 29 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Nils Truls - - - i Swinebäck Lussi. Qwinff.
 +
- - - Larsdotter på Wijcken, Nils Trulss piga i Swinabäck Kirsti. Mansfad. Jöns Pofwelsson i Slusås, Jöns
 +
Nilsson på W - - - - .
 +
 +
25/4 föddes Lars Pedersson och Kirsti Pofwelsdotters barn i
 +
Plöninge som döptes den 29 ejusdem vid namn SÅNE. Ho-
 +
nom bar Jöns Swäns hustru i Giörsarp Boell - Qwin fadd.
 +
- - - Andersdotter Hanna, Rasm - - - Lars Nilss hustru
 +
i Bohlet - - - - Mansfadd. Påfwell Nilsson i Kra - - - Jöns Pedersson i Backegården, Peder Pedersson i Wäsby.
 +
 +
15/6 föddes Jöns Pedersson och Kirstina Swendsdotters barn
 +
i Backegården som döptes den 18 ejusdem vid namn KIRSTI.
 +
Henne bar Rasmus hust. i Wäsby Gertrud - Qwinff. Rytt.
 +
Peder Broos Dotter Kirsti, Oluf Pederss dotter i Hogårdenn Elina. Mansf. Peder Månsson i Wäsby, Peder Larsson i Bockesteen, Rytt. Pitter Broo, Rytt. Nils Norman,
 +
Lars Rasmusson och Lars Jönsson i Hogården.
 +
 +
18/6 föddes Peder Månssons och Rigel Pedersdotters barn i
 +
Langerud som döptes den 24 ejusdem vid namn MÅNS. Honom bar Lars Truls hust. i Långarud Elina - Qwinff.
 +
Swen Truls Piga ibm, B ------ - Peders dotter Elina Jeppesdotter. Mansf. Lars Larsson i Branstorp, - -
 +
- - - Jönsson i Långarud, - - - - Jeppesson ibm, Swen
 +
Trulsson ibm, sockneskräddaren Paul - - - - -
 +
 +
22/6 föddes Tue Pedersson och Inger Ebbesdotters barn i
 +
Stellinge som döptes den 25 ejusdem vid namn KIRSTI.
 +
Henne bar Månsis hustru i Hogården Elna - Qwinf. Månsis doter Kirsti i Hogården, Peders pige Inger ibidm.
 +
Mansfadr. Anders Lijthen i Hoarp, Måns Larsson i Hysgården, Peder Nilsson i Hogården.
 +
 +
22/6 föddes Swän Larsson och Kirsti Milsdotters barn i In-
 +
gelsträde som döptes den 2 juli vid namn OLUFF. Honom
 +
bar Rasmus Larss hust. i Ingelsträd Anna Månsdotter -
 +
Qwinsfadr. Sissa Larsdotter, Nils Gudmunds dotter i
 +
Ingelsträde Boell . - Mansfad. Peder Swänsson i Tiöredh,
 +
Arfwid Jönsson i Ornekär, Söne Andersson i Ingelsträde.
 +
 +
24/6 föddes Peder Jeppesson och Gunill Pedersdotters barn på
 +
Höganäs som döptes den 29 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Söne Tufwes hustru Tora på Höganäs - Qwinfadr.
 +
Oluf Jönss dotter, Pastorens piga, Birate Jönsis piga
 +
i Långaredh. Manfadr Anders Jönsson på Höganäs, Ebbe
 +
Beingtsson ibidem, Måns Pedersson ibid, Nils Gudmundsson ibid.
 +
 +
== Juli ==
 +
 +
27/7 föddes Rasmus Larsson och Boell Nilsdotters barn på
 +
Wijken som döptes den 31 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Inger Jönsdotter, som ehr Oluf Biärbooss hustru
 +
i - - - - . Qwinfadr. Boel Nilsdotter ibid, Peder
 +
Klemets piga Sissa. Mansfadr Anders Nilsson i - - -
 +
- - - Hans Larsson ibid.
 +
 +
30/7 föddes Måns Jeppessons och Inger Jönsdotters barn i
 +
Långarud som döptes den 6 aug widh namn ELINA. Henne
 +
bar Peder Lars hustru i Bocke - - Signa. - Qwinff.
 +
Jöns Anders pijga - - - garud Birta. Nils Erichs
 +
pijga - - - beck Kirstina. Mansf. - - - Långared,
 +
Jeppe Jönsson ibm - - - Jeppesson, - - - Jönsson,
 +
Lars Rasmus son i Hogården.
 +
 +
31/7 föddes Anders Anderssons och Olu Clemetsdotters barn
 +
på Wijken som döptes den 6 aug wid namn ELINA. Henne bar Boell Olufsdotter som ähr St. Peder Swens hustru ibid. Qwinfadd. Kirstina Larsdotter, Peder Clemets
 +
piga Rigell Månsdotter. - Manfadder Peder Clemetson,
 +
Erick Jönsson, Lars Jönsson ibid.
 +
 +
22/8 föddes Nils Torkilssons och Elina Nilsdotters barn i
 +
Kiörröd som döptes den 27 ejusdem vid namn KIRSTI.
 +
Henne bar Åke Tuessons hust. i Fahrhult och Sockn.
 +
Hanna. - Qwinf. Nils Torckils pijga i - - röd Kirstina.
 +
Swen - - - i Langaröd Hanna. Mansf. Beingt Andersson
 +
i Hoghult Välinge S:n, Jöns Nilsson i Västraby, Åke
 +
Torckilsson i - - - - Fahrhult, Oluf Olufsson i Kiörröd, Ped - - - son ibm, Nils Nilsson ibm.
 +
 +
2/9 föddes Anders Joensson och Elsa Jeppisdotters barn på
 +
Höganäs, som döptes den 10 ejusdem vid namn JEPPE.
 +
Honom bar Jon Olss hustr. Elna i Tiöredh - Qwinfadder
 +
Swen Lars syster Sissa i Ingelsträde, Oluf Olss piga
 +
Tören i Tiöredh. Manfadd. Swen Trulsson i Långaredh,
 +
Lars Trulsson ibid, Jöns Andersson, Oluf ibidem.
 +
 +
3/9 föddes Kjäll Jeppesson och Sissa Pedersdotters barn i
 +
Ornakär som döptes den 10 ejusdem vid namn BIRRATA.
 +
Henne bar Corporall Jonas - - - boms hustru i Wijaköp
 +
wid namn Lisabeth. Qwinfadd. Jönsis dotter i Möllegården Inger, Anders Larss pige i Ornakär Sissa. -
 +
Mansfadd. Lorens Nilsson i Ornakär, Lars Bobergh ibid,
 +
Oluff Pedersson ibid.
 +
 +
29/9 föddes Sasser Nilsson och Boel 01ufsdotters barn å Wijken som döptes den 8 okt wid namn PEDER. Honom bar
 +
Hans Lars hust. å Wijken Sissa. Rasmus Lars hustru ibm
 +
Boel, Nils Jöns dotter - - - . Mansf. Nils Trulsson i
 +
Swinebäck, Lars Nilsson å Wijken, Oluf Nilsson ibm,
 +
Lars Pedersson Backe, Jöns Trulsson .
 +
 +
föddes Anders Jeppesson och Anna Andersdotters Darn i
 +
Buskeröd, som döptes den 6 oct. vid namn OLUF. Honom
 +
bar Oluf Anderssons hust. i Appelberga - - - Kirstina
 +
Nilsdotter - Qwinff. Ebbe Swensdotter i Buskered Boel,
 +
Lars Jeppes dotter ibm Boel. Mansf. Nils Månsson i
 +
Buskered, Rytt. Lars Nykop, Rytt. Lars Unges ibm, Swen
 +
Sörensson i Branstorp, Rasmus - - - .
 +
 +
== Oktober ==
 +
 +
7/10 föddes Oluf Pedersson och Bengta Pedersdotters barn i
 +
Esperudh, som döptes den 13 ejusdem vid namn KIRSTI.
 +
Henne bar Arfwed Pederss hust. i Giöstorp Kirstina.
 +
Qwinff. Pehr Jönss Pijga i Esperud Anna, Jöns Sassers
 +
h. Anna S - Mansf. Helge i Danhult, Söne Andersson i
 +
Ingelsträd, Pehr Jönsson och Jöns Sassersson i Esperud.
 +
 +
19/10 föddes Söne Swensson och Märta Swendsdotters barn i
 +
Backeshusset som döptes den 22 ejusdem vid namn TÖREN.
 +
Henne bar Ländsm. [[Lars_Persson_i_Ingelsträde_(ca_1649-)|Lars Pederss]] hust. i Ingelsträd Sissa. - Qwinff. Jöns Sönes p. i Ingelsträd Elina. Mansf.
 +
Lars Ericksson i Langared, Rytt. Peder Larsson i Bräcke, Rytt. Pehr Nilsson i Ingelsträd, Ländsm. [[Lars_Persson_i_Ingelsträde_(ca_1649-)|Lars Peders]] son i Ingelsträd.
 +
 +
21/10 föddes Knut Tyckesson och Elina Hånsdotters barn i
 +
Hulta som döptes den 25 ejusdem vid namn JÖNS. Honom
 +
bar Helge Nils hustru i Danhult Bengta. Qwinfadd. - -
 +
Knutsdotter i Hulta Kirsti, Mans Jöns dotter i Giössarp Bengta. Mansf. Swen Nilsson i Hulta, Nils Olufsson i Danhult, Rasmus Paulsson i Ingelsträde.
 +
 +
31/10 föddes Paul Nilssons och Manil Jönsdotters barn i Ornekiär som döptes den 5 nov. vid namn NILS. Honom bar
 +
Swen Swenss hust. i Ornekiär Kirstina. - Qwinff. Jöns
 +
Swens dotter ibm Elsa, Peder Pederss dotter i bin Elsa.
 +
Mansf. Arfwid Jönsson i Ornekiär, Rytt. Lars Boberg
 +
ibm, St. Nils Olufsson ibm, Nils Andersson ibm.
 +
 +
6/11 föddes Lars Swensson och Boel Jonsdotters barn a Wijken
 +
som döptes den 11 ejusdem vid namn KIRSTI. Henne bar
 +
Peder Clemets hust. a - - - Hanna - Qwinf. Nils Måns
 +
hust - - - - Sigrid. Mansf. Jöran Jönsson a Wijken -
 +
- - - Jonsson ibm, Nils Andersson - - - Jöns Johansson
 +
ibm.
 +
 +
7/11 föddes Jöns Larsson Bökers och Hanna Månsdotters barn
 +
å Wijken som döptes den 19 ejusdem vid namn MÅNS. Honom bar Peder Olufss Backers hust. Hanna Månsdotter -
 +
Qwinf. p. Hanna Larsdotter, Elina Larsdotter, barnets
 +
faders systrar. Mansf. Peder Larsson i Bockesteen,
 +
Rasmus Jonsson i Wäsby, Hans Larsson å Wijken.
 +
 +
24/11 föddes Peder Anderssons och Inger Jönsdotters barn å
 +
Wijken som döptes den 30 ejusdem vid namn JON. Honom
 +
bar Oluf Nils hust. å Wijken Inger - Qwinff. Lars Jönss
 +
hust. Anna å Wijken, P. Kirstina Larsdotter. Mansf.
 +
Nils Andersson å Wijken, Jöns Johansson ibm, Nils Andersson ibm, Sasser Nilsson ibm
 +
 +
4/12 föddes Rytt. Oluf Eckerots och Agneta Arfwidsdotters
 +
barn i Plöninge, som döptes den 10 ejusdem vid namn
 +
CARL. Honom bar Rytt. Anders Lijtens hust. i Moarp
 +
Hanna. Qwinf. Oluf Hanssons hust. i Plöninge Sissa,
 +
Peder Måns Pijga i Wäsby Kirsti, Petter Broos dotter
 +
ibm Kirstina. Mansf. Peder Månsson i Wäsby, Rytt. Nils
 +
Norman, Jacob Hoof i Plöninge, Poul Gundmundsson ibm.
 +
 +
29/12 föddes Jöns Swensson och Hanna Öhnesdotters barn i Hultabo som döptes den 1 jan 1700 wid namn HANNA. Henne
 +
bar Nils Swenss hustru i Kiörröd Rigel - Qwinfadd. Nils
 +
Torckils hust. ibin Elina, Torckils pige ibm Elina. -
 +
Mansfadd. Söne Rasmusson å Höganäs, Jöns Månsson ibm,
 +
Nils Nilsson i Kiörröd, Bengt Jonsson ibm.
  
  

Versionen från 15 februari 2011 kl. 20.45

1699

9/1 föddes Rasmus Larssons och Anna Månsdotters barn i Ingelsträd, som döptes den 15 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Arfwid Jöns hust. i Ornekär Anna - Qwinff. - - - - Peders dotter i Esperud Sissa, - - - - sons faders syster Sissa. Mansfad. Sone Andersson i Ingelstred - - - ibm, Rasmus Pedersson ibm, - - - - i Norra Danhult.

12/1 föddes Oluf Hansson och Inger Jönsdotters barn i Plöninge som döptes den 15 ejusdem wid namn HANS. Honom bar Måns Jönss hust. i Giössarp Karna. -------

15/1 föddes Jöns Månsson och Lucia Nilsdotters barn i Huustofta som döptes den 22 ejusdem vid namn OLUF. Honom bar Gundmund Nilssons hust. i Hulta Inger - Qwinff. Jöns S - - - - syster i Huustofta Sissa, Ole Anders dotter ibm Boel. Mansf. Anders Nilsson i Bräcke, Peder Bom ibm, Anders Olufsson i Huustofta, Nils Gundmunds son i Ingelsträd Paul .

24/1 föddes Swen Swensson och Kirstina Nilsdotters barn i Ornekiär som döptes den 29 ejusdera vid namn - - - - Henne bar Arfwid Jöns hust. i Ornekiär Anna. Qwinf. Anders Peders dotter ibm Tora, Peder Peders dotter ibm Elsa. Mansf. Nils Olufsson äldre och yngre i Ornekiär, Rytt. Lars Boberg ibm, Pehr Nilsson och Lars Hansson

9/2 föddes Swen Månsson och Elina Jönsdotters barn i Höga- nähs som döptes den 12 ejusdem vid namn HANNA. Henne bar Anders Nilss hust. i Bräcke Elina. Qwinff. Peder Clemets piga å Wijken Rigel, Lars Ericks piga i Långared Hanna. - Mansf. Jöns Månsson i Huustofta, Peder Månsson i Långarud, Anders Jönsson i Höganähs, Jöns Nilsson ibm.

13/2 föddes afdankade Rytt. Oluf Drakes och Annicka Bengtsdotters barn i Plöninge som döptes den 19 ejusdem vid namn BEMGT. Honom bar Clemet Anders hust. i Plöninge Kirstina Nilsdotter - Qwinff. Anders Hansdotter i Plöninge Bengta, Rytt Petter Broos dotter i Wäsby Kirsti. Mansf. Erick Hansson i Plöninge, Peder Larsson i Bockesteen, Rytt. Nils Norman i Wäsby, Rytt. Oluf Norenberg.

1/3 föddes Klockaren Henrick Anderssons och Margreta Bengtsdotters barn som döptes den 12 ejusdem vid namn BEATA. Henne bar Kyrkioherdens herr Nils Barcks hust. Britta Hammar. Qwinff. Sahl. Oluf Peders d. i Hogården Elina, Strandrijd. Bengt Schonbergs hust. å Wijken Bengta, Måns Peders dotter Kirsti i Hogården. Mansfadd. Rytt. Pitter Göddman, Rytt. Ingel Pedersson i Ingelsträd, Lars Rasmusson i Hogården, Lars Jönsson ibm, Måns Pedersson ibm, Pitter Nilsson ibm.

4/3 föddes Nils Nilsson och Bengta Pedersdotter barn på Wijken som döptes den 12 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Nils Trulss hust. i Swinabäck Lussi - Qwinffadd. Erick Jöns hustru Sissa, Oluf Nilss hustru Inger ibid. Mansfadd. Ond Nilsson, Anders Jeppesson, Anders Nilsson .

29/3 föddes Sasser Nilsson och Rigel Jeppesdotters barn i Knapegarden som döptes den 31 ejusdem vid namn BENGTA. Honom bar Jeppe Jöns hust. i Langared Anna Olufsdotter - Qwinf. Jöns Anders Pijga i Langared Birta ibm, Lars Ericks pijga Hanna - Mansf. Lars Trulsson i Langered, Troed Månsson i Knapelycke, Tue Pedersson i Stellinge, Rytt. Lars Nykoph, Söne Andersson i Ingelsträd.

April

23/4 föddes Måns Nilsson och Beingta Larsdotters barn på Wijcken som döptes den 29 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Nils Truls - - - i Swinebäck Lussi. Qwinff. - - - Larsdotter på Wijcken, Nils Trulss piga i Swinabäck Kirsti. Mansfad. Jöns Pofwelsson i Slusås, Jöns Nilsson på W - - - - .

25/4 föddes Lars Pedersson och Kirsti Pofwelsdotters barn i Plöninge som döptes den 29 ejusdem vid namn SÅNE. Ho- nom bar Jöns Swäns hustru i Giörsarp Boell - Qwin fadd. - - - Andersdotter Hanna, Rasm - - - Lars Nilss hustru i Bohlet - - - - Mansfadd. Påfwell Nilsson i Kra - - - Jöns Pedersson i Backegården, Peder Pedersson i Wäsby.

15/6 föddes Jöns Pedersson och Kirstina Swendsdotters barn i Backegården som döptes den 18 ejusdem vid namn KIRSTI. Henne bar Rasmus hust. i Wäsby Gertrud - Qwinff. Rytt. Peder Broos Dotter Kirsti, Oluf Pederss dotter i Hogårdenn Elina. Mansf. Peder Månsson i Wäsby, Peder Larsson i Bockesteen, Rytt. Pitter Broo, Rytt. Nils Norman, Lars Rasmusson och Lars Jönsson i Hogården.

18/6 föddes Peder Månssons och Rigel Pedersdotters barn i Langerud som döptes den 24 ejusdem vid namn MÅNS. Honom bar Lars Truls hust. i Långarud Elina - Qwinff. Swen Truls Piga ibm, B ------ - Peders dotter Elina Jeppesdotter. Mansf. Lars Larsson i Branstorp, - - - - - Jönsson i Långarud, - - - - Jeppesson ibm, Swen Trulsson ibm, sockneskräddaren Paul - - - - -

22/6 föddes Tue Pedersson och Inger Ebbesdotters barn i Stellinge som döptes den 25 ejusdem vid namn KIRSTI. Henne bar Månsis hustru i Hogården Elna - Qwinf. Månsis doter Kirsti i Hogården, Peders pige Inger ibidm. Mansfadr. Anders Lijthen i Hoarp, Måns Larsson i Hysgården, Peder Nilsson i Hogården.

22/6 föddes Swän Larsson och Kirsti Milsdotters barn i In- gelsträde som döptes den 2 juli vid namn OLUFF. Honom bar Rasmus Larss hust. i Ingelsträd Anna Månsdotter - Qwinsfadr. Sissa Larsdotter, Nils Gudmunds dotter i Ingelsträde Boell . - Mansfad. Peder Swänsson i Tiöredh, Arfwid Jönsson i Ornekär, Söne Andersson i Ingelsträde.

24/6 föddes Peder Jeppesson och Gunill Pedersdotters barn på Höganäs som döptes den 29 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Söne Tufwes hustru Tora på Höganäs - Qwinfadr. Oluf Jönss dotter, Pastorens piga, Birate Jönsis piga i Långaredh. Manfadr Anders Jönsson på Höganäs, Ebbe Beingtsson ibidem, Måns Pedersson ibid, Nils Gudmundsson ibid.

Juli

27/7 föddes Rasmus Larsson och Boell Nilsdotters barn på Wijken som döptes den 31 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Inger Jönsdotter, som ehr Oluf Biärbooss hustru i - - - - . Qwinfadr. Boel Nilsdotter ibid, Peder Klemets piga Sissa. Mansfadr Anders Nilsson i - - - - - - Hans Larsson ibid.

30/7 föddes Måns Jeppessons och Inger Jönsdotters barn i Långarud som döptes den 6 aug widh namn ELINA. Henne bar Peder Lars hustru i Bocke - - Signa. - Qwinff. Jöns Anders pijga - - - garud Birta. Nils Erichs pijga - - - beck Kirstina. Mansf. - - - Långared, Jeppe Jönsson ibm - - - Jeppesson, - - - Jönsson, Lars Rasmus son i Hogården.

31/7 föddes Anders Anderssons och Olu Clemetsdotters barn på Wijken som döptes den 6 aug wid namn ELINA. Henne bar Boell Olufsdotter som ähr St. Peder Swens hustru ibid. Qwinfadd. Kirstina Larsdotter, Peder Clemets piga Rigell Månsdotter. - Manfadder Peder Clemetson, Erick Jönsson, Lars Jönsson ibid.

22/8 föddes Nils Torkilssons och Elina Nilsdotters barn i Kiörröd som döptes den 27 ejusdem vid namn KIRSTI. Henne bar Åke Tuessons hust. i Fahrhult och Sockn. Hanna. - Qwinf. Nils Torckils pijga i - - röd Kirstina. Swen - - - i Langaröd Hanna. Mansf. Beingt Andersson i Hoghult Välinge S:n, Jöns Nilsson i Västraby, Åke Torckilsson i - - - - Fahrhult, Oluf Olufsson i Kiörröd, Ped - - - son ibm, Nils Nilsson ibm.

2/9 föddes Anders Joensson och Elsa Jeppisdotters barn på Höganäs, som döptes den 10 ejusdem vid namn JEPPE. Honom bar Jon Olss hustr. Elna i Tiöredh - Qwinfadder Swen Lars syster Sissa i Ingelsträde, Oluf Olss piga Tören i Tiöredh. Manfadd. Swen Trulsson i Långaredh, Lars Trulsson ibid, Jöns Andersson, Oluf ibidem.

3/9 föddes Kjäll Jeppesson och Sissa Pedersdotters barn i Ornakär som döptes den 10 ejusdem vid namn BIRRATA. Henne bar Corporall Jonas - - - boms hustru i Wijaköp wid namn Lisabeth. Qwinfadd. Jönsis dotter i Möllegården Inger, Anders Larss pige i Ornakär Sissa. - Mansfadd. Lorens Nilsson i Ornakär, Lars Bobergh ibid, Oluff Pedersson ibid.

29/9 föddes Sasser Nilsson och Boel 01ufsdotters barn å Wijken som döptes den 8 okt wid namn PEDER. Honom bar Hans Lars hust. å Wijken Sissa. Rasmus Lars hustru ibm Boel, Nils Jöns dotter - - - . Mansf. Nils Trulsson i Swinebäck, Lars Nilsson å Wijken, Oluf Nilsson ibm, Lars Pedersson Backe, Jöns Trulsson .

föddes Anders Jeppesson och Anna Andersdotters Darn i Buskeröd, som döptes den 6 oct. vid namn OLUF. Honom bar Oluf Anderssons hust. i Appelberga - - - Kirstina Nilsdotter - Qwinff. Ebbe Swensdotter i Buskered Boel, Lars Jeppes dotter ibm Boel. Mansf. Nils Månsson i Buskered, Rytt. Lars Nykop, Rytt. Lars Unges ibm, Swen Sörensson i Branstorp, Rasmus - - - .

Oktober

7/10 föddes Oluf Pedersson och Bengta Pedersdotters barn i Esperudh, som döptes den 13 ejusdem vid namn KIRSTI. Henne bar Arfwed Pederss hust. i Giöstorp Kirstina. Qwinff. Pehr Jönss Pijga i Esperud Anna, Jöns Sassers h. Anna S - Mansf. Helge i Danhult, Söne Andersson i Ingelsträd, Pehr Jönsson och Jöns Sassersson i Esperud.

19/10 föddes Söne Swensson och Märta Swendsdotters barn i Backeshusset som döptes den 22 ejusdem vid namn TÖREN. Henne bar Ländsm. Lars Pederss hust. i Ingelsträd Sissa. - Qwinff. Jöns Sönes p. i Ingelsträd Elina. Mansf. Lars Ericksson i Langared, Rytt. Peder Larsson i Bräcke, Rytt. Pehr Nilsson i Ingelsträd, Ländsm. Lars Peders son i Ingelsträd.

21/10 föddes Knut Tyckesson och Elina Hånsdotters barn i Hulta som döptes den 25 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Helge Nils hustru i Danhult Bengta. Qwinfadd. - - Knutsdotter i Hulta Kirsti, Mans Jöns dotter i Giössarp Bengta. Mansf. Swen Nilsson i Hulta, Nils Olufsson i Danhult, Rasmus Paulsson i Ingelsträde.

31/10 föddes Paul Nilssons och Manil Jönsdotters barn i Ornekiär som döptes den 5 nov. vid namn NILS. Honom bar Swen Swenss hust. i Ornekiär Kirstina. - Qwinff. Jöns Swens dotter ibm Elsa, Peder Pederss dotter i bin Elsa. Mansf. Arfwid Jönsson i Ornekiär, Rytt. Lars Boberg ibm, St. Nils Olufsson ibm, Nils Andersson ibm.

6/11 föddes Lars Swensson och Boel Jonsdotters barn a Wijken som döptes den 11 ejusdem vid namn KIRSTI. Henne bar Peder Clemets hust. a - - - Hanna - Qwinf. Nils Måns hust - - - - Sigrid. Mansf. Jöran Jönsson a Wijken - - - - Jonsson ibm, Nils Andersson - - - Jöns Johansson ibm.

7/11 föddes Jöns Larsson Bökers och Hanna Månsdotters barn å Wijken som döptes den 19 ejusdem vid namn MÅNS. Honom bar Peder Olufss Backers hust. Hanna Månsdotter - Qwinf. p. Hanna Larsdotter, Elina Larsdotter, barnets faders systrar. Mansf. Peder Larsson i Bockesteen, Rasmus Jonsson i Wäsby, Hans Larsson å Wijken.

24/11 föddes Peder Anderssons och Inger Jönsdotters barn å Wijken som döptes den 30 ejusdem vid namn JON. Honom bar Oluf Nils hust. å Wijken Inger - Qwinff. Lars Jönss hust. Anna å Wijken, P. Kirstina Larsdotter. Mansf. Nils Andersson å Wijken, Jöns Johansson ibm, Nils Andersson ibm, Sasser Nilsson ibm

4/12 föddes Rytt. Oluf Eckerots och Agneta Arfwidsdotters barn i Plöninge, som döptes den 10 ejusdem vid namn CARL. Honom bar Rytt. Anders Lijtens hust. i Moarp Hanna. Qwinf. Oluf Hanssons hust. i Plöninge Sissa, Peder Måns Pijga i Wäsby Kirsti, Petter Broos dotter ibm Kirstina. Mansf. Peder Månsson i Wäsby, Rytt. Nils Norman, Jacob Hoof i Plöninge, Poul Gundmundsson ibm.

29/12 föddes Jöns Swensson och Hanna Öhnesdotters barn i Hultabo som döptes den 1 jan 1700 wid namn HANNA. Henne bar Nils Swenss hustru i Kiörröd Rigel - Qwinfadd. Nils Torckils hust. ibin Elina, Torckils pige ibm Elina. - Mansfadd. Söne Rasmusson å Höganäs, Jöns Månsson ibm, Nils Nilsson i Kiörröd, Bengt Jonsson ibm.