C:1 Väsby 1697 födelseboken

Från LuggudeWiki
Version från den 9 december 2011 kl. 10.47 av Jerlerup (diskussion | bidrag) (1697)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

1697

7/1 föddes Erick Jönsson byfougde och Mätta Olufsdotters barn å Wijken, som döptes den 15 ejusdem vid namn ERICH. Honom bar Peder Clemits hust. på Wijken Hanna. Qwinff. Nils Jöns dotter Boel, dito Peder Clemets piga Sissa - Mansf. Sasser Nilsson på Wijken, Jöns Ericksson ibm, Oluf Nilsson ibm, Anders Andersson ibm, Sven Olufsson ibm, Jöns Nilsson ibm.

7/1 föddes Peder Gundmundsson och Elina Pedersdotters barn i Plöninge, som döptes den 10 ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Jacob Hoofs hust. i Plöninge Anna. Qwinff. Anders Jacobs Piga i Plöninge Kirstina, Anders Hans dotter ibm Bengta. Mansf. Söne Frantsson i Plöninge, Sones son Frants, Hans Sassersson i Esperud.

14/1 föddes Lars Nilsson och Elina Pedersdotters barn på Wijken som döptes den 22 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Store Peder Swenss hustru på Wijken Boel - Qwinf. Rasmus Jöns hustru i Ryy Gertrud, Nils Jöns dotter i Wijken Boel. Mansf. Swen Olufsson å Wijken, Sasser Nilsson ibm, Anders Jeppes d. Peder Nilsson.

16/1 föddes Oluf Olufsson och Sissa Swendsdotters barn i Kiörröd som döptes den 24 ejusdem vid namn HANNA. Henne bar Paul Hans hust. i R - - - - Brunnby S:n Hanna Trulsdotter - Qwinff Pehr Swenssons hust. i Kiörröd Hanna Nilsdotter. Mansf. Bengt Swensson i Fiellastorp Brunnby S:n, Jöns Swensson i Giörsarp, Paul Gundmundsson i Plöninge, Torkils son i Kiörröd Nils, Bengt Jonsson ibm, Nils Nilsson ibm.

19/1 föddes Rytt Carl Olufsson Näbbs och Boel Paulsdotters barn i Ornekiär, som döptes den 24 ejusdem vid namn ELFWER, som bars af Jöns Swenssons hustru i Ornekiär Kirstina. Qwinff. Elfer Gronings dotter i Giörslöf i Jonstorp S:n. Jöns Sones dotter i Ornekiär Elsa. Mansf. Rytt. Måns Dahl i Jonstorp, Elfwer Groning i Giörslöf Nils, Rytt. Lars Boberg, Jöns Swensson i Huustoffta , Jacob Hoof i Plöninge.

30/1 föddes Jöns Månssons och Elina Pedersdotters barn på Höganähs som döptes den 2 febr. wid namn SWEN. Honom bar Jacob Hoofs hustru i Plöninge Anna - Qwinff. Nils Bengts dotter i Hultabo Bengta, Jöns Swens Pijga ibm Anna. Mansf. Lars Trulsson i Långared, Anders Månsson på Högenähs, Swen Månsson ibm, Söne Rasmusson ibm.

31/1 föddes Söne Frantzon och Kirstina Paulsdotters barn i Plöninge som döptes den 7 febr. wid namn SISSA. Henne bar - - - - Gundmundssons hustru i Plöninge Inger. Qwinf. Beingta Andersdotter och Kirstina Andersdotter i Wäsby. Mansf. Truls Hansson i Wäsby och Lars - - - - - - sson ibidem, Oluff P - - - -

10/2 föddes Pauli Jeppesson och Hanna Swänsdotters barn i Hustoffta som döptes den 14 ejusdem vid namn TORA. Henne bar Lars Peders hustru i Ingelsträde Sissa. Qwinsf. Jöns Jeppes hustru på Wijken och Swän Måns dotter i Tiöredh Anna - Mansf. Lars Jeppeson i Buskerud, Jöns Måns- son i Hustoffta, Nils Swänsson i Tiöredh.

14/2 föddes Söne Anderssons och Sissa Pedersdotters barn i Ingelsträd som döptes den 24 ejusdem vid namn OLUF. Honom bar Rytt. Nils Norijns - - - Ingelsträd - - -. Qwinff. Lars Peders d. ibm Elsa, Nils Gundmunds pijga ibm Bengta. - Mansf. Lars Trulsson i Långared, Nils Nilsson i Kiörröd, Sasser --- i Knapelycke, Söne Jönsson i Ingelsträd, Rasmus Larsson ibm

20/2 föddes Jöns Månsson och Lussi Milsdotters barn i Huustoffta som döptes den 28 ejusdem vid namn TÖREN. Henne bar Hans Nils hust. Kirsti i Jonstorp S:n - Qwinff. Nils Gundmunds Pijga i Ingelsträd Bengta, Måns i Giörssarps dott. Elina. Mansf. Swen Nilsson i Hulta, Anders i Huustofta, Rytt. Peder Boom i Bräcke, Nils Gundmunds son i Ingelsträd Paul .

föddes Rytt. Lars Boberg och Boel Jönsdotters barn i Ornekiär som döptes den 24 ejusdem vid namn OLUF. Honom bar Rytt. Thomas Twillings huystru i Hultaboo Sissa. Qwinfadd. Peder Peders dotter i Ornekär - - - ibm Jöns Sones dotter Elsa. Mansf. Rytt. Claus Askman i Togelycke, Rytt. Lorens Nilsson i Ornekiär, Nils Olufsson ibm, Arfwid Jönsson ibm.

22/2 föddes Peder Gunnesson och Rigel Andersdotters barn i Wäsbyy som döptes den 24 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar 01uf Peders hust. i Hogård Inger - Qwinf. Anders Clemets dotter i Wäsby Kirstina. Mansf. Jöns Pedersson i Backag. Rytt. Nils Norman, Peder Månsson i Wäsby, Sone Frantsson i Plöninge, Lars Gunnarsson ibm.

10/3 föddes Hans Jeppesson och Tyri Jonsdotters barn i Långrud som döptes den 14 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Arfwid Jönss hust. i Ornakiär Anna. Qwinff. Lars Peders dotter i Ingelsträd Elsa. Mansf. Påul Nilsson i Ornekiär, Peder Pedersson ibm, Lars Jeppesson i Långarud.

25/3 föddes Arwedh Pederssons och Kirstina Andersdotters barn i Wästra Esperud som döptes den 28de vid namn BOEL. Henne bar Påul Nils hust. i Klappe Sissa Pedersdotter - Qwinf. Jöns piga i Giörslöf Jonstorp Hanna, Måns Peders dotter i Esperud Sissa. Mansf. Oluf Andersson i Töneberg, Jöns Jonsson i Giörsloef, Jonstorp, Söne Andersson i Ingelsträd, Oluf Pedersson i Giörslöf, Jöns Sassersson i Esperöd.

April

6/4 föddes Rytt. Peder Boms och Sissa Nilsdotters barn i Bräcke som döptes den 11 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Ländsm. Lars Peders hust. i Ingelsträd Sissa. - Qwinff. Jöns Swens syster i Hustofta Kirsti, Troed Måns hust. i Knapelycke --- Mansf. Jöns Månsson i Huustoffta, Sasser Nilsson i Knapegarden, Rytt. Claus Askman i Togalycke, Rytt Ingel Pedersson.

9/4 föddes Peder Olufssons och Hanna Mattisdotters barn på Wijken, som hemmadöptes den 10 ejusdem vid namn NILS. .........

9/4 föddes Mans Pederssons och Elina Paulsdotters barn 1 Hogården som döptes den 11 ejusdem vid namn PÅUL. Honom bar Oluf Anders hustru i Hustofta Olu. Qwinf. Oluf i Hogårdens piga Kirsti. Mansfadd. Oluf Pedersson i Hogården, Lars Rasmusson ibm, Anders Olufsson Huustofta, Tue Pedersson i Stellinge.

6/5 föddes Nils Olufssons och Rigel Pedersdotters barn i Stora Danhult som döptes den 9 ejusdem vid namn TYRE. Henne bar Swen Olufssons hust. Boel - Qwinff. Jöns Månssons syster i Hustoffta Inger. Mansf. Nils Månsson i Buskerud, Jöns Månsson i Huustoffta, Sockneskomakaren Jeppe Jönsson, dito, Swen Nilsson i Hulta.

10/5 föddes Nils Swensson och Rigel Andersdotters barn i Kiöröd som döpters den 13 ejusdem vid namn KIRSTINA. Henne bar Oluf Olufs hust. i Kiörröd Sissa. Qwinf. Oluf Olufs Piga Troen, Törckel Åkes Piga ibm Hana, Nils Torckels hust. Elina i Kiörred. Mansf. Bengt Nilsson i Allerum by S:n ibm Asser Andersson, Pehr Andersson i Pottmiöhult, Fahrhult S:n, Jöns Swensson i Hultabo, Nils Nilsson i Kiörröd, Per Swensson ibm.

22/5 föddes Nils Månssons och Sigrid Swensdotters barn på Wijken som döptes den 24 ejusdem vid namn PAUL. Honom bar Nils Peders hustru - - - Sissa. Qwinff. Måns Pauls hust. - - - , St. Peder Swens hust. Boel ibm. Mansf. Anders Jeppsson å Wijken, Lars Swensson ibm.

6/6 föddes Anders Minssons och Laurissa Larsdotters barn på Wijken som döptes den 11 ejusdetn vid namn BOEL.

29/6 föddes Swen Nilssons och Troen Larsdotters barn i Hulta som döptes den 4 juli vid namn KIRSTI. Henne bar Peder Peders hustru i Danhult Bengta. - Mansf. Nils Trulsson i Swinebäck d. Jöns Nilsson, Peder Jonsson i Norre Danult, Anders Nilsson i Bräcke, Jöns Månsson i Huustoffta.

Juli

6/7 föddes Rytt. 01uf Krus och Kirstina Larsdotters barn i Buskerudh som döptes den 11 ejusdem vid namn MARIA. Henne bar Bengt Peders hust. i Buskerud Kirstina - Qwinf. Nils Måns piga ibm Bengta, --- Pederss dotter i Esperud Sissa - Mansf. Nils Månss i Buskerud, Lars Jeppesson ibm, Rytt. And - - - - Lund.

10/7 föddes Jöns Hansson och Kirstina Gundmundsdotters barn på Wijken som döptes den 18 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Peder Peders hust. i Wäsby Lucia - Qwinf. Nils Anders hust. på Wijken Inger, St. Pehr Swenshust. Boel ibm. Mansf. Jöns Swensson å Wijken, Påul Christensson ibm, d. Giöran Jonsson halfbroder.

25/7 föddes Lars Gunnarssons och - - - - Bengtsdotters barn i Plöninge, som döptes den 1 aug vid namn GERTRUDH. Henne bar Peder Gunnars hustru i Wäsby R1gel - Qwinff. Peder Mans Pig i Wäsbyy Anna, Corporal Ekeboms Piga Anna. Mansf. Rytt. Nils Norman i Wäsby, Peder Månsson ibm, Jöns Pedersson i Backegården, Jacob Hoof i Plö- ninge, Paul Gundmundsson ibm.

29/7 föddes Anders Pedersson Möller och Inger Larsdotters barn på Wijken som döptes den 1 aug vid namn PEDER.

29/7 föddes Jöns Swensson Smed och Karna Olufsdotters barn å Wijken som döptes den 1 aug vid namn KIRSTI. Henne bar Nils Truls hust. i Swinebäck Lucia. - - - - -

2/8 föddes Oluf Pederssons och Bengta Pedersdotters barn i Esperud - förr bodt i Giöstorp - som döptes den 6 ejusdem vid namn BEINGT. Honom bar Jöns Sasserssons hust. i Esperud Inger. Qwinff. Måns Pedersdotter i Esperud Sissa. Mansf. Helge Nilsson i Danhult, Ped. Nilsson i Klappe, Arfwid Pedersson i Giöstorp, Peder Jonsson 1 Esperud, Dräng Lars Pedersson ibm.

4/8 föddes Rytt. Oluff Eckeroth och Agneta Arfwidsdotters barn i Plöninge som döptes den 15 ejusdem vid namn EVA. Henne bar Rytt:e Nils Normans hustru i Wäsby Ingerd. Qwinff. Jacob Hofs hustru Anna i Plöninge, Peder Mans piga Anna i Wäsby. Mansfadr. Peder Månsson i Plöninge, Rytt. Peter Broo, Rytt. Peter Örn i Långared.

18/8 föddes Anders Månssons och Bengta Jönsdotters barn på Höganäs som döptes den 21 ejusdem vid namn BEIMGTA. Henne bar Jönsis hustru - - - - Qwinf. Anders Hans dotter i Wäsby - - - , Elsa Jeppasdotter på Höganäs. Manfad. Jönss Månsson, Peder J - - - , Nils Gudmundsson på Höganäs, dito Jöns Nilsson

23/8 föddes Paul Nilssons och Manil Jönsdotters barn i Ornekiär som döptes den 29 ejusdem vid namn KIRSTI. Henne bar - - - - - Ingelsträd - - - - Lars Peders dotter i Ingelsträd - - - , Hans Anders piga i Långarud Bo - - Mansff. Peder Påulsson i Moarp, - - - Hansson i Plöninge, St. Nils Olufsson i Ornekiär, Arfve Jonsson ibm, Rytt. Lars Boberg

23/8 föddes Lars Eskilsson och Sissa Jönsdotters barn i Ingelsträd som döptes den 29 ejusdem vid namn TÖREN. Henne bar Rasmus Paulss hust. i Ingelsträd Elina - Qwinsf. Nils Gundmunds Pijga ibm Bengta. Swen Lars syster ibm Sissa. Mansf. Oluf Helgesson i Ingelsträde, Rytt. Jonas Kiämpe ibm, Sone Andersson ibm, Söne Jönsson ibm, begrofs Nils Månssons barn å Wijken.

8/9 föddes Måns Swensson och Anna 01uffsdotters barn i Kiörröd som döptes den 12 ejusdem vid namn OLUF. Honom bar Jöns Swens hustru i Hultaboo Hanna. Qwinf. Jöns Swens piga i Hultabo Anna, Oluf Olufs piga i - - - röd Tören. Mansf. Tue Pedederssen i Stellinge, Rytt. Peder Bom, Ol - - - i Hustofta, Peder Swensson, Oluf Olufsson ibm.

Oktober

14/10 föddes Rasmus Swensson och Elina Öhnesdotters barn i Branstorp som döptes den 17 ejusdem vid namn SWEN. Honom bar Rasmus Jons hust. i - - - - Gertrud - Qwinff. Lars Jeppess piga i Buskerud Boel. Mansf. Nils Månsson i Buskerudh, Nils Rasmusson i Sweinstorp, Jonstorp S:n, Anders Jeppesson i - - - , Swen Sonesson i Branstorp.

17/10 föddes Rytt. Anders Lijtens och Hanna Pedersdotters barn i Plöninge som döptes den 24 de vid namn NILS. Honom bar Oluf Anders hust. i Huustofta Olu. Qwinff. Anders Hansdotter i Plönninge Bengta. Mansf. Tue Pedersson i Hogården, Swen Pedersson i Siettekiär i Brundby S:n, Rytt Swen Stlerna, Peder Jeppesson i Moarp, Pehr Paulsson ibm.

14/11 föddes Peder Jönssons och Boel Helgesdotters barn i Norra Danhult som döptes den 21 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Paul Jönss hust. i Giö - - lööf, Jonstorp S:n Anna - Qwinff. Lars Peders dotter i Ingelsträd Elsa, Rasmus Lars dotter - - - Sissa ibm. - Mansf. Sone Jonesson i Ingelsträde, Sone Andersson ibm, Lars Eskilsson ibm, Rasmus Paulsson ibm, Rytt. Ingel Pedersson, dito Peder Gäddman

27/11 föddes Gudmund Nilsson och Bengta Nilsdotters barn 1 Pottenborg, som döptes den 30 ejusdem vid namn PEDER Honom bar Mans Peders hust. i Hogård Elina - Qwinff. Pastors pigor Hanna Larsdotter, Olu Jönsdotter - Mansf. Tue Pedersson i Stellinge, Måns Larsson i Hysgard.

1/12 föddes Johan Bröms och Kirsti Åkesdotters barn war förr ryttare i Esperud och hon födde barnet i Swedberga. Barnet döptes den 5 dec vid namn NILS. Honom bar Rytt. Pitter örns hust. i Långared Märta - Qwinf. Andersk Holms hust i Esperöd Anna, Måns Peders hust ibm Bengta. - Mansfaddrar Peder Jönsson i Esperud, Rytt Lars Unger i Buskerud, Måns Jeppesson i Långarud

27/12 föddes Rytt. Lars - - - och Anna - - . dotters barn i - - rud som döptes den 28 ejusdem vid namn GUNNUR Henne bar Tomas Twillings hustru i Hultabo Kirstina Qwmff. Rasmus Lars syster i Ingelsträd Sissa. Mansf Sasser Nilsson i Knapelycke, Swen Larsson i Ingelsträd Rasmus Larsson - - Nils Andersson i Hultabo.