C:1 Väsby 1695 födelseboken

Från LuggudeWiki
Version från den 21 mars 2011 kl. 00.31 av Martinbrandt (diskussion | bidrag) (Oktober)
Hoppa till:navigering, sök

1695

12/1 föddes Christen Jonsson - - - nis Sonesdotters barn i Ornekiär, som döptes den 18de ejusdem vid namn SÖNE. Honom bar Peder Olufssons hustru i Ornekiär Birta. Qwinsf. Jon Christens dotter i Hulta Sissa. Mansf. Store Nils Olufsson i Ornekiär, Rytt Lars Boberg ibm, Swen - - - - ibm, Peder Peders son ibm Carl.

13/1 föddes Rytt. Oluf Drakes och Annicka Bengtsdotters barn i Boekesten som döptes den 18 ejusdem vid namn GERTRUD. Henne bar klockarens Hinrick Anderssons hust. Margareta. Qwinff. Anders Hansdotter i Plöninge Bengta, Peder Larss stiufdotter i Bockesteen Christina - Mansf. Jöns Pedersson i Backegården, Paul Nilsson i Krogstorp, Rytt. Danjel Starck, Clemed Andersson i Plöninge.

25/1 Föddes Oluf Milssons och Gertrud Rasmusdotters barn i Ornekiär som döptes den 1 febr wid namn RASMUS. Honom bar Gundmund Nilssons hust. i Hulta Inger Jönsdotter. Qwinff. Anders Peders dotter i Ornekiär Tora. Mansf. Swen Swensson i Ornekiär, Rytt. Lars Boberg, Peder Pedersson, Arfwid Jönsson ibm, Hans Nilsson i Ingelsträd, Noch Nils Gundmundssons son Paul ibm.

30/1 föddes Jöns Hansson och LussI Nilsdotters barn i Hustoffta som döptes den 3 febr wid namn SWEN. Honom bar Troen Larsdotter Swens hust. I Hulta - Qwlnf. Lars Pedersdotter i Ingelsträde Elsa, Anders Stlfd. I Bräcke Elna. Mansfadd. Oluf Andersson i Hustofta, Jöns Swensson ibidem, Anders Olsson ibldem.

7/2 föddes Sadzer Nilsson och Boell Olufsdotters barn på Wijken som döptes den 14 ejusdem vid namn GUNNUR. Henne bar Swen Olufss hust. å Wijken Inger. Qwinf. Nils Jöns dotter Boel, Hans Lars huyst. Sissa. Mansf. Jöns Jönsson å Wijken, Norre Nilsson ibm, - - - Nilsson ibm, d. Peder Larsson, Nils Trulsson i Swinebäck.

5/3 föddes Åcke Torkilssons och Ingerd Jeppesdotters barn i Wademose som döptes den 10 ejusdem vid namn BOELL. Henne bar hans sijster Troen TorckiLsdotter - Qwinf. Lars Peders d. i Ingelsträde Elsa, Anders Sönes piga ibidem, Sissa Nilsdotter. - Mansf. Corporal Jonas Ekebom, Rytt Jonas Kempe, Rytt. Peiter Geddeman, Rytt. Inge Persson, Lars Eskelsson.

15/3 föddes Peder Swenssons och Hanna Nilsdotters barn i Kiörröd, som döptes den 22 ejusdem vid namn ANDERS. Honom bar Nils Nilss hust. i Kiörröd Rigel. Qwinff. Torckil Åkes pijga ibm Hanna - - - 0luf Olufs p. ibm - - Nilsdotter. Mansf. Oluf Olufsson ibm, Nils Swensson, d. Nils Torcki1sson, d. Lars Nilsson i Giössarp, Peder Jönsson i Norre Danhult, Pehr Månsson i Wäsby.

15/3 föddes Åaul Nilssons och Sissa Pedersdotters barn i Klappe som döptes den 22 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Sone Anders hust. i Ingelsträd Sissa - Qwinff. An- ders Sones p. i Ingelsträd Sissa. Mansf. Helge Nils- son i Danhult, Oluf Pedersson i Giöstorp, Peder Nils- son i - - - hult, Alerum Sockn, Peder Rasmusson i Myr- arp , Alerum Sockn.

23/3 föddes Jons Swensson och Kirstina Andersdotters barn i Ornekiär som döptes den 27 ejusdem vid namn TORA. Henne bar Peder Peders hust. i Ornekiär Hanna - Qwinff. Peder Peders dotter Lussi. Mansfadd. Peder Olufsson i Ornekiär, Swen Swensson ibm, Arfwid Jönsson ibm.

April

1/4 föddes Ebbe Ericksson och Elsa Jeppesdotters barn på Wijken, som döptes den 7 ejusdem vid namn PERNILLA. Henne bar Peder Clemets hust. på Wijken - Qwinf. Jöns Jeppes hust. ibm Tora. Anders Jeppes syster ibm Inger. - Mansf. Jöns Erichson på Wijken, Nils Erichsson ibm, Öhn Ericksson ibm, Anders Ericksson ibm, Joen Erickssons son Anders.

10/4 föddes Arfwid Tomessons och Karna Jönsdotters barn i Hultabo som döptes den 14 ejusdem vid namn RIGEL. Henne bar Jöns Swens hustru i Hultabo. Qwinf. Nils Bengtss dotter i Hultabo Bengta, - - Jeppes hust. i Moarp Hanna. Mansff. Anders Möllnare på Höganähs - - ibm, Swen Måns- son ibm, Nils Bengtssons son i Hultabo Bengt, - - - Nilsson - - - Torckils son i Kiörrödh Nils.

23/4 föddes Peder Olufssons och Blrta Gunnarsdotters barn i Ornekiär som döptes den 28 ejusdem vid namn BOEL. Henne bar Yngre Nils Olufss hustru i Ornekiär Karna. - Qwinff. Peder Peders dotter i Ornekiär Sissa, Jon Christens dotter i Hulta Sissa - Mansf. Christen Jonsson i Ornekiär, Jöns Swensson ibm, Peder Pederssons son ibm Swen.

25/5 föddes Lars Eskilsson och Sissa Jönsdotters barn i Ingelsträd som döptes den 2 juni wid namn GUNNIL. Henne bar Ländsm. Lars Pederssons hust. i Ingelsträd Sissa. Qwinff. - - dotter Elsa ibm, Rasmus Lars S --- i Ingelsträd Sissa. Mansf. Oluf Helgesson i Ingelsträd, Rytt. Ingel Pedersson, Nils Gundmundsson, Rytt. Jonas' Kämpe, Lars - - - - garud.

8/6 föddes Sasser Nilssons och Rigel Jeppesdotters barn i Knapegården som döptes den 16 ejusdem vid namn JEPPE. Honom bar Pastorens Nils Barcks hust. Britta Hammar. Qwinf. Pastorns pijgor Hanna och Olu, Nils Bengts dotter i Hultabo Bengta. Mansf. Troed Månsson i Knapelycke, Lars Pedersson i Stellinge, Sone Andersson i Ingesträd, Lars Trulsson i Langaröd, Jeppe Jeppesson, Mans Pedersson i Höganäs, Rytt. Tomas Twilling, Rytt. Peder Bom.

10/6 föddes Anders Nilsson och Inger Nilsdotters barn i Plö- ninge som döptes den 17de ejusdem vid namn SISSA. Henne bar Peder Gunnars hustru --- Qwinf. Nils i Swenstorp pijga ---- Mansf. Rytt. 01uf Ekero, Pehr ___ Bockesten, Lars Gunnarsson --- Jacob Hoof, Paul ___

17/6 föddes Peder Jeppessons och Gunilla Pedersdotters barn på Höganähs som döptes den 24 ejusdem vid namn HANNA. Henne bar Nils Gundmunds hust. på Höganäs Karna. - Qwinff. Nils Bengts dotter i Hultaboo Bengta, Pehr - - - - dotter å Höganähs Kirstina. Mansfadd. Anders Månsson på Höganähs, Swen Månsson ibm, Bengt i Hultabo, Jöns Månsson på Höganähs, --- Rasmusson ibidm.

29/6 föddes Anders Pedhersson och Elna Tuffwesdotters barn i Sumpehuset som döptes den 5 july widh namn SISSA. Henne bar - - - - hult Belngta. Qwinf. Suends piga i Ingelst- -Sissa Larsdotter i Inge - - - . Mansf. Swen Larsson i Inge - - - Rasmus Larsson, Nils - - - - storp, Peder Jönsson - -- .

Juli

2/7 föddes Jacob Nilsson Hoofs och Anna Paulsdotters barn i Plönlnge som döptes den 28 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Trumpetarens hust. i Diufuebohlet i Allerum sockn - Qwinf. Anders Hans dotter i Plöninge Bengta, Paul Gudmundssons pljga ibm Elina. Mansf. Rytt. Anders Lijten i Moarp, Truls Hansson i Plöninge, Söne Frantzson Ibidem, Rytt. Lorens Nilsson i Ornekiär, Rytt. Mårten Kalf i Oanhult, Rytt. Jonas Kämpe i Ingelsträdh.

13/7 föddes Söne Frantzson och Kirstin Paulsdotters barn i Plöninge som christnades hima den 16 ejusdem vid namn OLUF. - - - - Backagårdern Kierstina - Qwinff. Peder Jeppes pijga i Moarp Agnis - Mansf. Oluf Pedersson i Hogården, Jacob Hoof i Plöninge, Mans Larsson i Hysgården, Peder Paulsson i Moarp.

22/7 föddes Bengt Pedersson och Kirstina Nilsdotters barn i Buskeröd, som döptes den 28 ejusdem wid namn SISSA. Henne bar Nils Måns hust. i Buskeröd. Qwinff. Nils Måns piga, ibm Kies - - - . Anders Olufs piga i Huustofta Margreta - Mansf. Lars Jeppesson i Buskeröd, Lars Nykop ibm, Rytt. Lars Unge, Rytt - - - 1bm - - son ibm, Nils Pedersson ibm.

25/8 föddes Rytt. Oluf Ekerots och Agneta Arfwidsdotters barn i Plöninge son, döptes den 30 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Rytt. Oluf----hust. Sara Askman Owinff. Rytt. Petter Broos hust. i Wäsbyy Inger Mansf. Peder Larsson i Bockesteen, Paul Gundmundsson i Plöninge, Lars Gunnarsson Ibm, Anders Jacobsson ibm.

31/8 föddes Swen Sönessons och Kirstina Olufsdotters barn 1 Branstorp som döptes den 8 sept widh namn SÖNE. Honom bar Eskil Måns hustru i Torshult Boel All:rum S-n Qwinf. Lars Peders dotter i Ingelsträd Elsa, Dito pijga Elma. Mansf. Länds. Lars Pedersson i Ingelsträd Ebbe Swensson i Buskerud, Anders Jeppsson ibm, Rasmus Jonsson i Ryy, Lars Ungers son Mathis.

15/9 föddes Hans Nilssons och Boel Olufsdotters barn i Ryy som döptes den 22 ejusdem vid namn KIRSTINA. Henne bar Jöns Månss hustru i Huustofta Lussi Nilsdotter - Qwinf Rasmus pijga i Ryy Birta, Jöns Nils dotter på wijka Boel. Mansf. Anders Nilsson i Plöninge, Måns Jönsson i Giörsarp. Anders Böös på Wijken, Jöns S ___ ibm Sasser Nilsson ibm.

17/9 föddes 01uf Pederssons och Bengta Pedersdotters barn i Giöstorp som döptes den 22 ejusdem vid namn BENGTA Henne bar Hr Trompeterens hust. i Dufwebohlet Christi- na , Allrum S:n - Qwinf. Per Arfwids dotter i Espered Signe, Anders Sönes pijga i Ingelsträd Sissa. Mansf Paul i Klappe, Helge Nilsson i Danhult, Söne Andersson i Ingelsträd, Jöns Pedersson i Esperud, Paul Olsson i - - - - nd Allerum S:n.

22/9 föddes Rytt. Peder---och Ingeborg___i___

23/9 tvenne barn som döptes den 29 ejusdem vid namn JACOB och - - - - . Then eene bar Rytt. Oluf Norenbergs hust. Sara Askman, Then andre bar Sasser Nils hust. i Knapegarden Rigel Jeppesdotter. Qwinff. Pastorns pijga 01u, Sassers pijga Boel. - Mansf. Troed Månsson i Knapegarden, Rytt. Jonas Kämpe Ingelsträd, Petter Gudmunsson, Mörten ---- , N11s Norman, Satser - - - - gård, Rasmus - - - - -

Oktober

h 1/10 föddes Anders Jeppssons och Anna Andersdotters barn i Buskerud som döptes den 13 ejusdem vid namn PEDER. Honom bar Ländsm. Lars Peders hust. i Ingelsträde Sissa. Måns Peders dotter i Esperud Anna - Mansf. Swen Sönesson i --- torp, Ebbe Swensson i Buskerud, Måns Pedersson i --- , Anders Olufsson i Huustofta, Peder Tuesson i Fahrhult Byy.

26/10 föddes Gundmund Nilssons och Inger Jonsdotters barn i Hulta som döptes den 1 nov wid namn OLUF. Honom bar Jöns Månssons hustru i Huustofta Lucia Nilsdotter - Qwinf. Jöns dotter i Hulta Sissa, Länsm. Lars Peders dotter i Ingelsträde Elsa - Mansf. Peder Pedersson i Danhult, Rytt. Mårten Kalf ibm, Nils Olufsson, Helge Nilsson ibm, Swen Olufsson ibm, Jöns dräng i Hulta Sone.

27/10 föddes Peder Paulsson och Elsa Pedersdotters barn i Moarp som döptes den 3 nov vid namn BENGT. Honom bar


hust. i Moarp Hanna - Qwinff. Anders Hans dotter i Plöninge Bengta, Oluf Peders piga i Hogården Kirstina. Mansf. Anders Hansson i Plöninge, Erick Hansson ibm, Söne Frantsson, Jöns Pedersson i Backegården.

2/11 föddes - - - mans barn 1i Togalycke. Fad. Anders Full- man, död i Landskrona, döptes den 8 ejusdem med namnet HEDEWIGH. - - - bar - - - bergs hust - - - Petters - - - Mansf. Rytt Claus Assmus i Togalycke, Rytt Petter - - - Rytt. Lorents Nilsson, St. Nils Olufson i Ornekiär

18/11 föddes Jöns Johansson och Gertrud Andersdotters barn på Wijken som döptes den 24 ejusdem vid namn GUNNAR.

27/11 föddes Söne Andersson och Sissa Pedersdotters barn i Ingelsträd som döptes den 8 dec wid namn PEDER. Honom bar 0luf Peders hustru i Giöstorp Bengta. Qwinff - - - syst. i Ingelsträd Sissa, Lars Peders dotter ibm Elsa. Mansf. Nils Gundmundsson i Ingelsträd, Lars Pedersson ibm, Rytt Ingel Pedersson, Lars Eskilsson ibm, Åke i Wademase, Helge Nilsson i Norre Danhult.

29/11 föddes Sasser Nilsson och Rigel Jeppesdotters barn i Knapalycke som döptes den 8 dec widh namn BENGT. - - -

7/12 föddes Peder Pederssons och Bengta Sönesdotters barn i Stora Danhult som döptes den 13 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Swen Nilss hust. 1 Hulta Troen. - Qwinff. Jons dotter i Hulta Sissa, Swen Ols pijga i Danhult Sissa. Mansf. Gundmund Nilsson i Hulta, Rytt Mårten Kalf, Peder Jönsson i Norre Danhult, Helge Nilsson i Danhult.

14/12 föddes Måns Pedersson och Bengta Pedersdotters barn i Esperud som döptes den 21 ejusdem vid namn JÖHS. Honom bar 01uf Pederss hustru i Giöstorp Bengta - Qwinf. Arfweds piga i Esperud Tyri. Swen - - - son p. i Långarud Bir - - - . Mansf. Måns Pedersson i Espered, Peder Jons- son ibm, Peder - - - i Moarp, Anders Holm i Esperud.

20/12 föddes Helge Nilssons och Bengta Pedersdotters barn i Danhult, som döptes den 29 ejusdem vid namn BOEL. Henne bar Paul Nils hust. i Klappe Sissa Pedersdotter - Qwinff. Hanna Nilsdotter, Sissa Jönsdotter, Sissa Nilsdotter. Mansf. Peder Pedersson i St. Danhult, Mårten Kalf, Nils Olufsson ibidem, Peder Jönsson i Norra Danhult.

29/12 föddes Swen Hansson och Elina Jönsdotters barn på Höganähs som döptes den 28 ejusdem vid namn KIRSTINA. Hen- ne bar Oluf Peders hustru i Hogården Inger. Qwinff. Anders Clemets dotter i Wäsby Kirstina, Oluf Peders p. i Giöstorp Rigel Månsdotter. Mansf. Peder Larsson i Bockesteen, Nils Månsson på Höganähs, Jon Tomesson ibm.