C:1 Väsby 1694 födelseboken

Från LuggudeWiki
Version från den 18 januari 2011 kl. 23.10 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

1694

7/1 föddes Klockarens Henrick Anderssons och Margreta Bengtsdotters barn som döptes den 14 ejusdem vid namn NILS. Honom bar kyrkioherdens - - Hr Nils Barcks hust. Britta Hammar. Qwinff. Befall:d på Rosendahl dotter Anna Maria Holst, Lars Pedersdotter i Ingelst. Elsa. Mansf. Hr Ehrewyrd hr Hans Larsson Holst, Pastor til Konga, Befallningsman Eggert Holst på Rosendahl i Kropp S:n, - - - Pärsson i Ingelsträd, Rytt. Pitter Godman, Ingel Pedersson - - - Bengt Schonberg.

2/2 föddes Mans Jeppessons och Inger Jönsdotters barn i - - - - arud, som döptes den 9 ejusdem vid namn KIRSTINA. Henne bar Jeppe Jöns hustru ibm Anna - Qwinff. Lars i Hogårdens dotter Signa. Mansfadd. Lars Trulsson i Långaröd - - Jöns Andersson ibm, Swen Trulsson ibm, 01uf Pedersson i Hogården.

3/2 föddes Påul Nilsson och Boel Gunnarsdotters barn i Krogstorp som döptes den 9 ejusdem vid namn PEDER. Honom bar Lars Anders hustru i Glimminge Hanna - Qwinf. Lars Nils hust. i Rögla, Jonstorp Sn, Elina Olsdotter, Östre Nils Jöns dotter 1 Giössarp Agnis. Mansf. Peder Paulsson i Moarp, - - - Frantsson, Mårten Jeppesson i Rögle, Jonstorp Sn, Peder Larsson ibm - - - son i Glimminge, Jonstorp S:n.

12/2 föddes Rytt. Lars Boberg och Boel Jonsdotters barn i Ornekiär som döptes den 16 ejusdem vid namn ELINA. Henne bar Jöns Turessons hustru i Ornakär Gertrud.

22/2 föddes Anders Holms och Anna Milsdotters barn i Esperud som döptes den 25 ejusdem vid namn CATHARINA. Henne bar Rytt. Pitter Öhrns hust. i Långaröd Marta. Qwinff. Pijga hust stiuf. syster Bengta Jonsdotter tienar i Köpenhampn. Dito S - - - - Nilsdotter, tienar Hr Heradshöfd. P - - - - Mansf. Rytt. Daniel Starck i Kiörrod, Ryttare Johan Broms i Esperud, Jöns Sassersson ibm, Peder Jonsson i Esperud, Oluf Pedersson i - - - , Mans Pedersson Olles Brudelsson i Esperud.

23/2 föddes Anders Olufsson och - - - Nilsdotters barn i Huustofta som döptes den 2 mars vid namn HANNA. Henne bar Oluf Olufssons hust. i Kiörröd Sassa. Qwinff. Anders Borns Stiufdotter Elma, Jöns Mans hustru i Huustofta Lussia - Manff. Lars Larsson i Branstorp. Paul Trulsson i Bräcke, Oluf Andersson i Huustoftas, Jöns Swensson ibm, Paul Jeppsson ibm.

25/2 föddes Swen Milssons och Troen Larsdotters barn i Hulta som döptes den 2 mars vid namn BENGT. Honom bar Jöns Månss hust. i Huustofta - - - - . Qwinff. Hr. Pastorens Pijga - - - Jöns - - - Syst. i Huustofta Inger. Mansf. Rytt. - - - - , Helge Nilsson i Danhult, Swen Olufsson ibm, - - - Anders dräng 1 Huustofta.

27/2 föddes Anders Jeppessons och Anna Andersdotters barn i Buskeröd som döptes den 4 Marti widh namn PEDER. Honom bar Peder Tues hust. i Farhult S:n och byy - - tel. Qwinff. Nils Måns pijga i Buskerud Kirstlne, Anders Ols hust. syst. i Huustofta Anna. Mansf. Anders Olufsson i Huustofta, Nils Månsson i Buskerud, Rytt. Lars Unger ibm. Swen Sonasson i Branstorp, Rasmus Swensson ibm.

27/2 föddes Håns Pedersson och - - Pedersdotters barn i - - ud och döptes den 4 mars vid namn HANNA. Henne bar Peder Påuls hustru i Moarp Elsa - Qwinff Måns Peders - - i Esperud Anna. - Mansfadd. Måns Pedersson i Esperud, Peder Jonsson ibm, Öhn Ericksson på Wijken, Swen Trulsson i Långarud.

5/3 föddes Nils Beingtsson och Sissa Swensdotters barn i Lönskog som döptes den 9 ejusdem vid namn ____ Henne bar Jöns Swensis hust i Giösarp Boel - - -

7/3 föddes Rytt. Mårten Kalfs och Tören Jönsdotters barn i Danhult som döptes den 12 ejusdem vid namn SWEN. Honom bar Peder Peders hustru i Danhult Bengta Sonesdotter. Qwinff Pastorens piga Olu Jönsdotter, Ländsman Lars Peders dotter i Ingelsträd Elsa. Mansf. Rytt. Jonas Kämpe i Ingelsträd, Dito Ingel Pedersson, Su - - Olufsson i Danhult, Swen Nilss son i Hult Gudmund ibm, Peder Jönsson i Norre Danhult.


April

5/4 föddes Spordm. Jon --- desson och Karna Nilsdotters barn på Höganähs som döptes den 11 ejusdem vid namn LUSSE. Henne bar Rytt. Erick Ungers hust. ____ Qwinff. 01uf Olufs pijga T Kiöred Troen, Torckil Åkessons piga ibm Hanna. Mansf. Swen Ericksson i Långamdh, Willing i Bräcke.

17/4 föddes Rytt. Lars Wil - - - och Sigrid Swensdotters barn i Branstorp som döptes den 20 ejusdem vid namn MAGIIUS. Honom bar Rytt. Oluf Noorbergs hustru i Togalycke Sara Öhnsdotter. Qwinf. Anders Sönes piga i Ingelsträd Sissa, Lars Peders dotter Elsa. Mansfad. Ländsm. Lars Pedersson i Ingelsträd, Rytt. - - - - i Ingelsträd, - - - - son ibm, Rytt. Petter - - - - Rasmus Swensson i Branstorp, Lars Swensson - - - -

26/4 föddes Rytt. Tomas Twilling och Sissa Nilsdotters barn i Hultabo som döptes den 28 ejusdem vid namn JOHAN. Honom bar Rytt. Lars Bobergs hust. - - - - kiär Boel. Qwinff. Sasser - - - i Knapegården Boel, Oluf Olufs piga i Kiörröd Troen. Mansf. Oluf Pedersson i Hogården, Lars Rasmusson ibm, Oluf Olufsson i Kiörröd, Torckil Åkesson ibm, Sasser Nilsson i Knapegarden, d. Bengt Nilsson i Hultaboo.

28/4 föddes Nils Gundmundssons och Karna Jeppesdotters barn på Högenähs som döptes den 1 maj vid namn HANNA. Henne bar Anders Måns hust. på Högenähs Bengta - Qwinff. Nils - - - hust. i Hulta Bengta - - - piga i Långarud Tyri. Mansf. Swen Trulsson i Långaröd, - - - Jeppsson ibm, Peder Jeppesson på - - - -

24-- föddes Jöns Swensson och Hanna Öhnesdotters barn i Hultabo, som döptes den - - vid namn INGER. Henne bar Mans Swens hust. i Tiörröd Anna Olufsdotter - Qwinf. Nils Bengts dotter i Hultaboo Bengta, Torekils pijga i Tiörröd Hanna - - - dotter. Mansf. Påul i Huustofta Bengt Nilsson i Hultabo, Nils Torckilsson i Kiörröd.

29/6 föddes Oluf Anderssons och Olu Pedersdotters barn i Huustofta som döptes den 2 juli vid namn BENGTA. Henne bar Mans Peders hust. i Hogården Elina. Qwinff. Kirstina Swensdotter i Huustofta. Mansf. Oluf Pedersson i Hogården, Rytt. Anders Lijten i Moarp, Anders Olufsson i Huustofta, Paul Jeppsson ibm d. Jöns Nilsson i - - - -


Juli

11/7 föddes Paul Jeppsson och Hanna Swensdotters barn i Huustoffta som döptes den 15 ejusdem vid namn OLUF. Honom bar Anders 01ufs hust. i Huustofta Boel - Qwinff. Lars Jeppes pijga i Buskerud Karna Ebbesdotter, Jöns S - - - syster i Huustofta Sissa - Mansf. Lars Jeppesson i Buskerud, Oluf Andersson i Huustofta, Jöns Månsson ibm, Måns Swensson i Kiörröd.

29/7 föddes Nils Mansson och Sigrid Swensdotters barn på Wijken som döptes den 29 juli vid namn INGERD. Henne bar Lars Jons hustru på Wijken Boell Jönsdotter. Qwinf. - - - Swens hust. ibidem Elna Swensdotter. Manfad. Anders Jeppesson på Wijken, Ynd Ericksson, Swen Nilsson, Poull - - - Anders Månsson ibidem.

28/8 föddes Swen Swenssons och Kirstina Nilsdotters tvenne barn i Ornekiär som döptes den 31 ejusdem thet ena BENGT, thet andra RIGEL. Thet ena bar Corporal Jonas Ekeboms hust. i Wijaköp Elisabet, Thet andra - - - hust. i Lilla Giössarp - - örena. - Mansf. St. Nils Ramusson i Giörsarp, Jöns Pedersson i Backegården, Oluf Pedersson i Hoogården, Rasmus Jonsson i Ryy, Kiähl Jeppesson i Ornekär, Nils Olsson ibm, Petter Peders- son, Rytt. Lorentz Nilsson ibm.

4/9 föddes 01uf Pedersson och Inger Pedersdotters barn 1 Hoogården som döptes den 9 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Herr Pastorens Nils Barcks hust. Britta Hammar. Qwinff. Strandrijd. Bengt Schönbergs hustru Bengta, Påhl Jeppes hust. i Hogård Boel. Mansf. Lars Rasmusson i Hogården, Rytt. Nils Norman, Jöns Pedersson i Backegård, Oluf Olufsson i Kiörröd, d. Nils Torckilsson ibid.

8/9 föddes Anders Jeppessons och Sissa Ebbesdotters barn på Wijken som döptes den 19de wid namn BOEL. Henne bar Peder Broms hust. på Wijken Boel. Qwinff. Swen Bökers hust. Per --- . Jöns Jeppes hust. ibm. Tora på Wijken. Mansf. Ohne Ericsson på Wijken, - - - Nilsson ibm, Ebbe Trulsson ibm, Rasmus Jonsson i Ryy, Nils Pedersson i All:m S:n och Byy.

8/9 föddes Jöns Pedersson och Kirstina Swensdotters barn i Backagården som döptes den 14 ejusdem vid namn ELIN. Henne bar Edel Hr Leutenant Schiurmans fru Maria i Jonstorp - Qwinff. Lars Rasmus dotter i Hogård - - - Peder Lars dotter i Bockesteen Kirsti. Mansf. Oluf Pedersson i Hogård - - ibm, Rytt. Nils Norman, Peder Månsson i Wäsby, Rytt Pitter Broo.

10/9 föddes Nils Hanssons Twillings och Johanna Elufsdotters barn i Bräcke som döptes den 16 ejusdem vid namn ELSA. Henne bar Ländsm. Lars Peders hust. i Ingelsträd Sissa. Qwinff. Anders B --- Stiufdotter i Bräcke Elina. Mansf. Jöns Swensson i Giörsap, --- Månsson i Knapelycke, Jöns - - Paul Trulsson i Bräcke, --- Larsson Sockneskomakaren.

12/9 föddes Nils Nilssons och Rigel Andersdotters barn i Kiörröd som döptes den 16 ejusdem vid namn HANA. Henne bar Jöns Olsson i --- i B. S:n Karna - Qwinf. Anders Sones p. i Ingelsträd Sissa, Torckels pijga - - - Mansf. Oluf Olufsson i Kiörröd --- Jonsson ibm, Sone Andersson i Ingelsträd, Lars Eskilsson ibm, Pehr Månsson i - - - by, Nils Bengtsson i Lönskoug.

15/9 föddes Peder Jönssons och Boel Helgesdotters barn i Norre Danhult som döptes den 23 ejusdem vid namn HELGE. Honom bar Lars Eskils hust. i Ingelsträd Sissa. Qwinf. Anders Sönes pijga i Ingelsträd Sissa, Ländsm. Lars Peders dotter ibm Elsa. Mansff. Rytt. Jonas Kiempe i Ingelsträd, Nils Gundmundsson ibm, Söne Jönsson ibm, Söne Andersson ibm.

16/9 föddes Troed Mansson och Karna Ebbesdotters barn i Knapelycke som döptes den 22 ejusdem vid namn EBBE. Honom bar Ländsm. Lars Pederssons hust. i Ingelsträd Sissa Månsdotter - Qwinff Ländsmans dotter Elsa, Tue i Stellinges pijga Tyri. - Mansfadd. Rytt. - - - - och Pitter Gäddman - - - i Allerum byy och - - - - Anders Jeppsson på Wijken, Tue Pedersson i Stellinge, - - - i Bräcke.

17/9 föddes Jeppe Jönsson och Anna 0lufsdotters barn i Långarudh som döptes den 23 ejusdem vid namn KIRSTINA. Henne bar Sasser Nils hust. i Knappagården Rigel Jeppesdotter - Qwinff. Sassers pijga Bödel fbm. Mans Jeppes pijga i Långarud Tyri. Mansf. Lars Trulsson i Langarud, Mans Jeppesson ibm, 01uf Olufsson i Kiörröd, Nils Bengtsson i Lönskog, Jöns Månsson i Höganähs.

28/9 föddes Nils Hansson Cremares och Karna Rasmusdotters barn på Wijka som döptes den 6 okt vid namn ANNA. Henne bar Nils Jöns hust. --- ermose All:m s:n Boel Bengtsdotter. Qwinf. --- Mansf. Jöns Johansson på Wijken, Swen Nilsson ibm, Nils Nilsson ibm, Lars Jönsson ibm, Jon Larsson i Dufwebohlet Allerum Sockn, Nils Larsson i Ges - - -

30/9 föddes Rytt. Anders Lijtens och Hanna Pedersdotters barn 1 Moarp som döptes den 5 oct. widh namn - - - Honom bar Swen Peders hust. i Slettekiär - - - i Brundby S:n - Qwinff. Lars Rasmus Stluf - - i Hogården - - gårdp. Agnis i Moarp - Mansf. Jacob Hoaf i Plöninge, Mans Pedersson 1 Hogården, Jöns Lind i Sieteekiär, Brundby S:n, Rytt Mans Slöberg i - - - Anders Hansson i Plöninge Nils.


Oktober

1/10 föddes Lars Jeppesson och Elna Pedersdotters barn på Wijken som döptes den 4 ejusdem vid namn HANNA. Henne bar Swen - - - på Wijken Ingerd. - - - Nils dotter Boell Nilsdotter - - - Anders Jeppesson, Sadzer - - - - Nilsson, Jörgen Jönsson, Jöns - - - Hans Jönsson på Wijken.

3/10 föddes Nils Öhnes och Karna Sassersdotters barn i Buskerudh som döptes den 12 ejusdem vid namn SASSER. Honom bar Jöns Sassers hust. i Esperud Inger - Qwinf. Nils Månss piga i Buskerud Boel, Lars Peders dotter i Ingel stred Elsa. Mansf. Nils Månsson i Buskered Ebbe Swensson ibm, Lars Jeppsson ibm, Swen Sönesson i Branstorp, Peder Jonsson i Esperud.

19/10 föddes Jöns Swenssons och Boel Mansdotters barn i Giörsarp som döptes den 21 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Nils Bengts hust. 1 Löönskoug Sissa - Qwinf. - - - Rasmus d. i Giörsarp Elna, --- Jons d. ibm Agnis, Mansf. - - -

5/11 föddes Jöns Månsson och Elna Pedersdotter barn på Högenäs som döptes den 9 ejusdem vid namn BENGT. Honom bar 01uf Olufs hust. i Kiörröd Sissa - Qwinf. Torkils pijga i Kiörröd Hanna. Mansf. 01uf Pedersson i Hogården, Swen Månsson på Höganähs, Jacob Hoof i Plöninge, dr Nils Torckilsson i Kiörröd.

14/12 föddes Erich Mattssons och Tora Larsdotters barn på Wijken, som döptes den 21 ejusdem vid namn ELINA. Henne bar Hans Lars hust. på Wijken Sissa - Qwinff. Paul Må - - - hust. Sissa ibm. Mansf. Anders Nilsson på Wijken, Oluf Nilsson Bierbo Strandrijdarens dräng Georg Jönsson, Lars Persson i Backes son Peder, Anders Möllnare.

25/12 föddes Rytt. Carl Olufssons Näbbs och Boel Paulsdotters barn i Ornekiär, som döptes den 28de ejusdem vid namn INGRID. Henne bar Arfwid Jöns hust. i Ornekiär Anna Larsdotter. Qwinff. Jöns Sones dotter i Ornekär, Manil faders syster Britta i Giörslöf - Mansff. Jöns Swensson i Ornekiär, - - - Nilsson ibm. St. Nils Olufsson ibm, Jacob Hoof i Plöninge, Jon - - - i Hustofta.