Skillnad mellan versioner av "C:1 Väsby 1693 födelseboken"

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Rad 214: Rad 214:
 
14/12 föddes Paul Gundmundsson och Inger Swendsdotters barn
 
14/12 föddes Paul Gundmundsson och Inger Swendsdotters barn
 
i Plönnlnge som döptes den 17 ejusdem vid namn MILLA.
 
i Plönnlnge som döptes den 17 ejusdem vid namn MILLA.
Henne bar Anders Nils hust i Plöninge Inger Nilsdotter - Qwinff. 01uf Olufs pijga i Kiörröd, Troen Nilsdotter, Per Lars - - - Bockesten Klrstine Nilsdotter.
+
Henne bar Anders Nils hust i Plöninge Inger Nilsdotter - Qwinff. Oluf Olufs pijga i Kiörröd, Troen Nilsdotter, Per Lars - - - Bockesten Klrstine Nilsdotter.
 
Mansf. 01uf Olufsson i Tiörröd, Jöns - - - son i Giössarp, Peder Mansson, Pehr Pauhlsson i Moarp - - - -
 
Mansf. 01uf Olufsson i Tiörröd, Jöns - - - son i Giössarp, Peder Mansson, Pehr Pauhlsson i Moarp - - - -
 
Larsson i Plöninge.
 
Larsson i Plöninge.

Versionen från 6 januari 2011 kl. 16.55

1693

7/1 föddes Rytt. Carl Olufssons Näbbs och Boel Paulsdotters barn i Huustofta, som döptes den 15de ejusdem vid namn OLUF. Honom bar Rytt. Elfwe Gronings hust. i Gi - - - hof, Jonstorp S:n, Margreta Olufsdotter. - Qwinf. Jöns Swenssons syster i Huustofta Inger, Anders Hans Stiufd. i Bräcke Elna. - Mansf. Anders Larson Balling i Orne- kiärr, Rytt. Lars Boberg ibm, Rytt. Pehr Bom, Oluf An- dersson i Huustofta.

8/1 föddes Rytt. Nils Normans och Ingerd Pedersdotter i Wäsby ett barn som döptes den 13 ejusdem vid namn MARIA. Henne bar Fru Leutnanskan G. H. Schurmans Maria - Qwinff. Rytt. Peder Drakes hust. Ingebor. Mansf. Rytt. Jacob Monster i Krapperup B. S:n, Oluf Pedersson i Hofgården, Rytt. Petter Broo i Wäsby, Pehr Larsson i Bockesten, Peder Månsson i Wäsby, Lars Gunnersson i Plönninge, Jöns Pedersson i Backegård.

13/1 föddes Anders Nilssons och - - - - dotters barn Plöninge som döptes den 19de ejusdem vid namn HANNA. Henne bar Paul Gudmundssons hust. i Plöninge Inger. Qwinf. - - - Larsdotter i Bockesteen - - - - Mansf. Hans Nilsson i - - - Larsson i Backesteen - - - i Plöninge, Sone - - - - Oluf Andersson - - - -

13/1 föddes Helge Nilsson och Bengta Pedersdotters barn i Danhult, som döptes den 20 ejusdem vid namn PEDER. Honom bar Rytt. Mårten Kalfs hust. i Danhult Tören - Qwinfolckf. Pehr Pehrs pijga ibm Kierstina, Pehr Arfwids dotter i Espered Signa. Mansf. Swen Olsson i Danhult, - - - der Pedersson ibm, Swen Nilsson i Hulta, Paul Nilsson i Klappe, Söne Andersson i Ingelsträd.

21/1 föddes Nils Anderssons och Inger Sönesdotters barn på Wijken som döptes den 25 ejusdem vid namn SÖNE. Honom bar Strandrijdare - - - bergs hust. 1bm Bengta. Qwinf. - - - hust. ibm Lussi, Paul Mons hust. Sissa. Mansf. Nils Jönsson på Wijken, Swen - - - ibm, Pehr Anderrson 1bm, Jon - - - Johansson ibm.

23/1 föddes Swen Månssons och Elina Jönsdotters barn på Höganähs som döptes den 29 ejusdem vid namn MÅNS. Honom bar Anders Måns hust. på Högenähs Bengta. Qwinff. Pehr Lars dotter i Boekesteen Kirstina, Jeppes d. i Långarud Elina. Mansff. Nils Tomesson på Höganäs, Jon Tomesson ibm, Söne Rasmusson, Ebbe Bengtsson, Lars Jeppsson i Långarud, Lars Trulsson Ibm.

23/1 föddes Jöns Johansson och Gertrud Andersdotters barn på Wijken som döptes den 20 ejusdem vid namn JOHAN.

11/2 föddes Peder Olufsson Backes och Hanna Hatt1ssdotters barn på Wijken som döptes den 19 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Peder Clemets hustru på Wijken. Qwlnf. Str. rijdarens hust. Bengta, Paul Måns hust. Sissa. Mansf. Måns Påulsson, Pehr Andersson, Anders Andersson å Wijken alle, Jöns Andersson i Larud, Al 1:m sockn, Jöns Podersson i Miöhult, Allr:m Sockn.

19/2 föddes Arfwid Jonssons och Anna Larsdotters barn i Ornakiär som döptes den 24 ejusdem vid namn JÖNS. Qwinff. Sissa Larsdotter i Ingelsträd, Jöns i Möllegårds dotter, Manil i Ornakiär, Mansfaddrar. N1ls Jönsson i Sweberg Kattarp s:n, N11s Olufsson i Ornakiär, D1to N1ls Olufsson i - - - Anders Balllng ibin, Pehr Pedersson, Lorentz Nilsson ibm.

22/2 föddes Jöns Swenssons och Hanna Öhnesdotters barn i Hultabo som hemmadöptes den 26 ejusdem vid namn ÖHN. Honom bar Paul Jeppes hust. i Huustofta Hanna - Qwinf. Nils Nils hust. i Kiörröd Rigel, Nils Bierbos dott. på Wijken Boel. Mansf. Oluf Pedersson i Hogården, Bengt Jonsson i Kiöröd, Oluf Olufsson ibm, Torekil Åkesson ibm, dräng Truls Swensson som tienar Strandrijd i Brundby, Rytt. Tomas Twilling.

25/3 föddes Jöns Turessons och Gertrud Gunnarsdotters barn i Ornekiär som döptes den 30 ejusdem vid namn KIRSTINA Henne bar Rytt. Lars Bobergs hust. ibm Boel - Qwinff. Arfwid Jöns hust. Anna ibm, Peder Peders dotter ibm Sissa. Mansf. Jöns Swensson i Ornekiär, Peder Olufsson ibm, Yngre Nils Olufsson ibm, Swen Swensson ibm.

april

28/4 föddes Nils Månssons Brämers och Karna Rassmusdotters barn å Wijken som döptes den 1 maj wid namn MÅNS. - -

2/5 föddes Rytt. Claus Askmans och Catharina Hånsdotters barn i Togalycke som döptes den 7de ejusdem vid namn HELENA. Henne bar Rytt Oluf Norenbergs hustru i Togalycke Sara Askman. Törens dotter i Hustofta Inger, Anders Boms stufd. i Bräcke Elina. Mansfadd. Jöns Månsson i Huustofta, Anders Bom i Bräcke, Rytt. Peder Larsson Boom. Paul Trulsson i Bräcke, Rytt. Lars Boberg, Rytt. Petter Broo.

2/5 föddes Söne Anderssons och Sissa Pedersdotters barn i Ingelsträd som döptes den 11 ejusdem vid namn BOEL Henne bar Nils Nils hust. i Kiörröd Rigel. Qwinff Peder Arfwids dotter i Esperöd --- , Rasmus Syster i Ingelsträd Sissa ---- . Mansf. Corporal Jonas Ekebom, Landsm. Lars Pedersson, Rytt. Ingel Pedersson Nils Gundmundsson, Rytt. ---- , Rytt. Jonas Kämpe Lars - --- , Rytt. petter Jeddman.

3/6 föddes Peder Pederssons och Hanna Olufsdotters barn i Ornekiar som döptes den 8 ejusdem vid namn HANNA. Henne bar Staffan Olufs hust. i Karup S:n och Byy i Biere härad 01u Pedersdotter - Qwinff. Jöns Tuees hust. i Ornekar---M„s Olufs piga ibm Johanna - Mansf. Anders Larsson, Swen Swensson, Rytt. Lars Boberg, Nils Olloffson i Ornekär, Per Olsson ibm, Jöns Swensson ibm

7/6 föddes Jacob Hoof och Anna Paulsdotters barn i Plöninge som döptes den 10 ejusdem vid namn NILS. Honom bar Corporal Jonas - - - hustru , Wijakiöp Fahrhult S:n Elisabet. - Qwinff. Anders Hans dotter i Plöninge Kirsti, Per Lars Stiufd i Bockesteen Kirstena. Mansf Sone Frantsson i Plöninge, Paul Gundmunsson ibm - - i Wäsby, Pehr Larsson i Bockesteen, Swen Olufsson i Oanhult, Rytt. Mårten Kalf ibm.

12/6 föddes Söne Frantsson och Kirsti Paulsdotters barn i Pioninge som döptes den 18 ejusdem vid namn BENGTA Henne bar Peder Pauls hust. i Moarp Elsa, Truls Hans pijga Elina Pauls d. And Hansdotter i Plöninge Bengta. Mansf. 01uf Pedersson i Hogården, Paul Nilsson Krogstorp, Jöns Pedersson i --- gården, Truls Hansson i Ploninge, Jacob Hoof ibm, St dr Olsson i Ornekiär.


Juli

3/7 föddes Rasmus Jonssons och Gertrud Jeppesdotters barn i Ryy som döptes den 9 ejusdem vid namn JON. Honom bar Hans Nilss hustru 1 Ryy Boel. Qwinff. Anders Sonessons piga i Ingelsträd Sissa Nilsdotter, Strandrijd Bengt Schon - - - piga Boel Nilsdotter. Mansf. Paul Jeppesson i Hog - - - , Oluf Pedersson ibm, Kiehl Jeppesson i Ornekiär, Swen Swensson, Nils Olufsson ibm.

6/8 föddes Rytt Erich Ungers och Elina Nilsdotters barn i Hogårdshuset, som döptes den 13de ejusdem vid namn SARA. Henne bar Mans Peders hust. i Hogården Elina - Qwinff. Rytt. Nils Normans pijga Hanna Nilsdotter, Pehr Lars stiufdotter i Bockesten Kirstina - Mansf. Lars Rasmusson i Hogård, Oluf Pedersson ibm, Rytt. Pitter Bros i Wesbyy, Peder Larsson i Bockesteen, Rytt. Claus Askman i Togalycke, Clemet Andersson i Plöninge.

30/8 föddes Skomakarens Erich Pehrssons och Boel Larsdotters barn på Wijken, som döptes den 3 sept vid namn LARS. Honom bar Anders Jeppessons hust. på Wijken Sissa. Qwinsf. Anders Ericks hustru ibm Kierstina, St. Pehr Per hust. Boel - Mansf. Öhn Ericksson pa Wijken, Jöns Ericksson, Nils Mansson broines ibm, Nils Nilsson SI ack tare.

1/9 föddes Rytt. Danjel Starcks och Ingeborg Pedersdotters barn i Kiörröd, som döptes den 3 ejusdem vid namn PEDER Honom bar Rytt. Oluf Drakes hust. Annicka - Qwinff. Torekil Åkessons pijga Bengta, Oluf Olufs pijga Troen i Kiörröd - Mansf. Oluf Olufsson i Kiörröd, Nils Nilsson - - - Nils Torckilsson ibm. Rytt. Pitter Br Oluf Andersson i Huustofta, Rytt. Tomes Twilling i Hultabo.

2/9 föddes Jöns Hanssons och Lussi Nilsdotters barn i Huustoffta som döptes den 10 ejusdem vid namn HÅNS. Ho- nom bar pastorens - - - Britta Hammer, Qwinfadder Jöns Swens Syster i Huustofta - - - Pastors pijga Olu Jönsdotter. Mansf. Oluf Andersson i Huustofta - - - Olufsson ibm, Jöns Swensson i - - - Rytt. Petter Broo, Länsm Lars Pedersson, Söne Andersson i Ingelsträde, - - - i Ornekärr.

3/9 föddes Åke Torkilssons och Ingerd Jeppesdotters barn i Wademose som döptes den 8 ejusdem vid namn BOEL. Henne bar Corporal Ekeboms hust. Elisabet. - Qwinf. Lars Peders pijga i Ingelsträd Sissa Nilsdotter, Anders Sones Pijga Sissa ibm. - Mansf. - Bengt Andersson i - - - hult - - , Söne Andersson i Ingelsträde, Swen Larsson ibmn, Lars Eskilsson ibm, Swen Olufsson i Danhult, Peder Jönsson i Norre Danhult.

5/9 föddes Mans Larsson och Kirsti Pedersdotters barn i Hysgården som döptes den 10 ejusdem vid namn BENGT. Honom bar Rytt. Anders Lijtens hustru i Moarp Hanna. Qwinf. Mans i Hogarden Pijga Kirstina, Per Larssons stiufdotter i Bockesteen Kirstina. Mansfad. Peder Månsson i Wäsby, Jöns Pedersson i Backegården, Rytt. Nils Norman.

21/9 föddes Bengt Jonsson och Ingebor Jöransd:s barn i Kiörröd som döptes den 24 ejusdem wid namn CHRISTEN. Honom bar Nils Nilss. hust. i Kiöröd Rigel. Qwinf. Nils Bengts d. i Hultabo Bengta - Mansfadd. - - - i Kiörröd, Pehr Swensson, Rytt. Dan - - - d. Nils Torekilsson - - Jöns Swensson - - - bo, Sasser Nilsson i Knapelycke, Oluf Pedersson.

30/9 föddes Tue Pederssons och Inger Ebbesdotters barn i Stellinge som döptes den 8 okt wid namn BOEL. Henne bar Nils Pederss i Allerums S:n h. Hanna Ebbesdotter. Qwinff. Lars Jeppes pijga i Buskered Karna Ebbesdotter, Anders Jeppes hust. på Wljcken. Mansf. Rytt. Anders Lijten i Moarp, Måns Larsson 1 Hysgården, - - - - pedersson i Hogården, Sasser --- i Knapegård, Troed Mans ----- gården.


Oktober

9/10 föddes Sockneskomakarens Giödmar Larssons och Boel Bengtsdotters barn i Knapegården, som döptes den 15 ejusdem vid namn LARS. Honom bar Ländsm. Lars Pederssons hust. i Ingelsträd Sissa - Qwinff. --- pijga Anis, Pauls Stiufd. i Bräcke Kirstena - Mansf. Sasser Nilsson i Knapelycke, Swen Larsson i Ingelsträd, Rytt. Pitter Godman, Rytt Lars Wilberg, Rytt. Peder Bom, Sockneskomakaren Jeppe.

11- föddes Håns Andersson och Mainil Swensdotters barn i Brandstorp som döptes den 10 ejusdem vid namn HANNA. Henne bar Rytt. Lars Wilbergs hustru i Brandstorp Sigrid, Elna Andersdotter i Brandstorp, Anna Suensdotter ibidem. Nilss Andersson 1 Buskerud, Hans Larsson ibidem.

8/11 föddes 01uf Kruus och Kirstina Larsdotters barn 1 Bus- kerud som döptes den 12 ejusdem vid namn ANNA. Henne bar Rytt. Lars Nykops hust. i Buskerud Anna. Qwinff. Mils Måns pijga ibm Kirstina, Lars Jeppes pijga Kirstina - Mansf. Nils Månsson i Buskered. Rytt. Lars Unger, d. Bengt Pedersson ibm, ---- Jeppesson ibm, Anders Jeppsson ibm.

8/11 föddes Rytt. Pitter Örns och Marit Ericksdotters barn i Långerud som döptes den 19 ejusdem vid namn ABRAHAM. Honom bar Corporal Jonas Ekeboms hust i Wijaköp, Farhult S:n - Qwinff. Jep - - - - Mans Jeppes pijga - - - Mansf. Rytt. Jonas - --- , Lars Trulsson i Långerud, Rytt. - - - - Bonde, Rytt. Johan Booms, Måns - - - so i Långerud, - - - Jeppe Jönsson ibm.

-/-- föddes Gudmund Nilssons och Inger Jonsdotters barn i Hulta, som döptes den - - - vid namn ELSA. Henne bar Oluf Nils hust. i Ornekiär Gertrud Rasmusdotter. - Qwinf. Jöns i Hulte dotter Sissa, Jöns Mans syster i Hustofta Inger. Mansf. Hans Nilsson i Norredalhult, Swen N. i Hulta, Rytt. Mårten Kalf, Swen Olsson i Danhult, Jöns Månsson i Huustofta dr. Paul Nilsson.

25/11 föddes Sone Swensson och - - - - Bengtsdotters barn som döptes den 30 ejusdem i Huustofta vid namn ANNA. Henne bar Rytt. Jonas Kernpes hust. i Ingelsträde Annicka - Qwinfaddrar Läntsm. Lars Pederssons hustru i Ingelsträd Sissa, Jöns Swens - - - i Huustofta Sissa. Rytt. Peder Bos hustru --- . Mansf. Lars Eskilsson i Ingelsträd, Rasmus Larsson ibm, Rytt Ingel Pedersson, Petter Gäddman, Pehr Jönsson i Norre Danhult.

14/12 föddes Paul Gundmundsson och Inger Swendsdotters barn i Plönnlnge som döptes den 17 ejusdem vid namn MILLA. Henne bar Anders Nils hust i Plöninge Inger Nilsdotter - Qwinff. Oluf Olufs pijga i Kiörröd, Troen Nilsdotter, Per Lars - - - Bockesten Klrstine Nilsdotter. Mansf. 01uf Olufsson i Tiörröd, Jöns - - - son i Giössarp, Peder Mansson, Pehr Pauhlsson i Moarp - - - - Larsson i Plöninge.

27/12 föddes Truls Eskilsson och Elina Nilsdotters tvenne barn i Pottenborg som döptes den 31 ejusdem vid namn INGER och BOEL. Eena bar Tues hust. i Stellinge Inger, andra Peder Pederss hustru i Wäsby Lusse. Qwinff. - - - - tas p. Bengta, Tyckes d - - - Kirstina. Manf. Måns - - - i Hysgården, Sasser Nilsson i Knapegården, St. Nils Olsson - - - , Lars Swensson i Giörslöf.

28/12 föddes Oluf Pedersson och Bengta Pedersdotters barn i Giöstorp som döptes den 1 jan wid namn BOEL. Henne bar Söne Anders Hust. i Ingelsträd Sissa. Qwinf. Söne Anders pijga ibm Sissa, Mans Peders dot. i Esperud Anna. Mansf. Nils Trulsson i Swijnebäck, Rasmus Jonsson i Ryy, Helge Nilsson i Danhult, Mans Pedersson i Esperud, Anders Holm.

31/12 föddes Swen Larsson och Kirsti Nilsdotters barn i Ingelsträdh soin döptes den 6 jan 1694 wid namn NILS. Ho- nom bar Arfwid Jöns hust. i Ornekär Anna. Qwinff. Fadrens syster Sissa i Ingelsträ, st. Nils doter i Giössarp Elina. Mansf. Rasmus Larsson i Ingelsträd, Peder Swensson i Kiörred, Pehr Jönsson i Norra Danhult, Rytt. Lars Nykop.

31/12 föddes Nils Swensson och Rigel Andersdotters barn i Kiörröd, som döptes den 1 jan 1694 och kallades SISSA. - - -