Skillnad mellan versioner av "C:1 Väsby 1693 födelseboken"

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
Rad 24: Rad 24:
 
Honom bar Rytt. Mårten Kalfs hust. i Danhult Tören -
 
Honom bar Rytt. Mårten Kalfs hust. i Danhult Tören -
 
Qwinfolckf. Pehr Pehrs pijga ibm Kierstina, Pehr Arfwids dotter i Espered Signa. Mansf. Swen Olsson i
 
Qwinfolckf. Pehr Pehrs pijga ibm Kierstina, Pehr Arfwids dotter i Espered Signa. Mansf. Swen Olsson i
Danhult, - - - der Pedersson ibm, Swen Nilsson i Hulta, Paul Nilsson i Klappe, Söne Andersson 1 Ingelsträd.
+
Danhult, - - - der Pedersson ibm, Swen Nilsson i Hulta, Paul Nilsson i Klappe, Söne Andersson i Ingelsträd.
  
 
21/1 föddes Nils Anderssons och Inger Sönesdotters barn på
 
21/1 föddes Nils Anderssons och Inger Sönesdotters barn på

Versionen från 5 januari 2011 kl. 22.35

1693

7/1 föddes Rytt. Carl Olufssons Näbbs och Boel Paulsdotters barn i Huustofta, som döptes den 15de ejusdem vid namn OLUF. Honom bar Rytt. Elfwe Gronings hust. i Gi - - - hof, Jonstorp S:n, Margreta Olufsdotter. - Qwinf. Jöns Swenssons syster i Huustofta Inger, Anders Hans Stiufd. i Bräcke Elna. - Mansf. Anders Larson Balling i Orne- kiärr, Rytt. Lars Boberg ibm, Rytt. Pehr Bom, Oluf An- dersson i Huustofta.

8/1 föddes Rytt. Nils Normans och Ingerd Pedersdotter i Wäsby ett barn som döptes den 13 ejusdem vid namn MARIA. Henne bar Fru Leutnanskan G. H. Schurmans Maria - Qwinff. Rytt. Peder Drakes hust. Ingebor. Mansf. Rytt. Jacob Monster i Krapperup B. S:n, Oluf Pedersson i Hofgården, Rytt. Petter Broo i Wäsby, Pehr Larsson i Bockesten, Peder Månsson i Wäsby, Lars Gunnersson i Plönninge, Jöns Pedersson i Backegård.

13/1 föddes Anders Nilssons och - - - - dotters barn Plöninge som döptes den 19de ejusdem vid namn HANNA. Henne bar Paul Gudmundssons hust. i Plöninge Inger. Qwinf. - - - Larsdotter i Bockesteen - - - - Mansf. Hans Nilsson i - - - Larsson i Backesteen - - - i Plöninge, Sone - - - - Oluf Andersson - - - -

13/1 föddes Helge Nilsson och Bengta Pedersdotters barn i Danhult, som döptes den 20 ejusdem vid namn PEDER. Honom bar Rytt. Mårten Kalfs hust. i Danhult Tören - Qwinfolckf. Pehr Pehrs pijga ibm Kierstina, Pehr Arfwids dotter i Espered Signa. Mansf. Swen Olsson i Danhult, - - - der Pedersson ibm, Swen Nilsson i Hulta, Paul Nilsson i Klappe, Söne Andersson i Ingelsträd.

21/1 föddes Nils Anderssons och Inger Sönesdotters barn på Wijken som döptes den 25 ejusdem vid namn SÖNE. Honom bar Strandrijdare - - - bergs hust. 1bm Bengta. Qwinf. - - - hust. ibm Lussi, Paul Mons hust. Sissa. Mansf. Nils Jönsson på Wijken, Swen - - - ibm, Pehr Anderrson 1bm, Jon - - - Johansson ibm.

23/1 föddes Swen Månssons och Elina Jönsdotters barn på Höganähs som döptes den 29 ejusdem vid namn MÅNS. Honom bar Anders Måns hust. på Högenähs Bengta. Qwinff. Pehr Lars dotter i Boekesteen Kirstina, Jeppes d. i Långarud Elina. Mansff. Nils Tomesson på Höganäs, Jon Tomesson ibm, Söne Rasmusson, Ebbe Bengtsson, Lars Jeppsson i Långarud, Lars Trulsson Ibm.

23/1 föddes Jöns Johansson och Gertrud Andersdotters barn på Wijken som döptes den 20 ejusdem vid namn JOHAN.

11/2 föddes Peder Olufsson Backes och Hanna Hatt1ssdotters barn på Wijken som döptes den 19 ejusdem vid namn JÖNS. Honom bar Peder Clemets hustru på Wijken. Qwlnf. Str. rijdarens hust. Bengta, Paul Måns hust. Sissa. Mansf. Måns Påulsson, Pehr Andersson, Anders Andersson å Wijken alle, Jöns Andersson i Larud, Al 1:m sockn, Jöns Podersson i Miöhult, Allr:m Sockn.

19/2 föddes Arfwid Jonssons och Anna Larsdotters barn i Ornakiär som döptes den 24 ejusdem vid namn JÖNS. Qwinff. Sissa Larsdotter i Ingelsträd, Jöns i Möllegårds dotter, Manil i Ornakiär, Mansfaddrar. N1ls Jönsson i Sweberg Kattarp s:n, N11s Olufsson i Ornakiär, D1to N1ls Olufsson i - - - Anders Balllng ibin, Pehr Pedersson, Lorentz Nilsson ibm.

22/2 föddes Jöns Swenssons och Hanna Öhnesdotters barn i Hultabo som hemmadöptes den 26 ejusdem vid namn ÖHN. Honom bar Paul Jeppes hust. i Huustofta Hanna - Qwinf. Nils Nils hust. i Kiörröd Rigel, Nils Bierbos dott. på Wijken Boel. Mansf. Oluf Pedersson i Hogården, Bengt Jonsson i Kiöröd, Oluf Olufsson ibm, Torekil Åkesson ibm, dräng Truls Swensson som tienar Strandrijd i Brundby, Rytt. Tomas Twilling.

25/3 föddes Jöns Turessons och Gertrud Gunnarsdotters barn i Ornekiär som döptes den 30 ejusdem vid namn KIRSTINA Henne bar Rytt. Lars Bobergs hust. ibm Boel - Qwinff. Arfwid Jöns hust. Anna ibm, Peder Peders dotter ibm Sissa. Mansf. Jöns Swensson i Ornekiär, Peder Olufsson ibm, Yngre Nils Olufsson ibm, Swen Swensson ibm.

april

28/4 föddes Nils Månssons Brämers och Karna Rassmusdotters barn å Wijken som döptes den 1 maj wid namn MÅNS. - -

2/5 föddes Rytt. Claus Askmans och Catharina Hånsdotters barn i Togalycke som döptes den 7de ejusdem vid namn HELENA. Henne bar Rytt Oluf Norenbergs hustru i Togalycke Sara Askman. Törens dotter i Hustofta Inger, Anders Boms stufd. i Bräcke Elina. Mansfadd. Jöns Månsson i Huustofta, Anders Bom i Bräcke, Rytt. Peder Larsson Boom. Paul Trulsson i Bräcke, Rytt. Lars Boberg, Rytt. Petter Broo.