C:1 Jonstorp dödsboken 1706-1710

Från LuggudeWiki
Version från den 23 december 2011 kl. 23.30 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

Dödboken, C:1 för Jonstorp 1706-1710

Datum Avlidnes namn Avlidnes ort Anförvants namn Relation '
1706-02-??* Anna NB In Febr: Jordades en gammal fattig hustru vid namn Anna som Kyrckian har försummat at ?.
1706-03-??* Gumun Andersson Glimminge 41 år
1706-03-??* Tunnebärg Lars Svänsson son 84 år.
1706-03-04 Bengta Tranekier Månss Månsson make 24 år
1706-03-11 Bengta Måns Månsson fader 11 dagar
1707-03-31 Larss Swänsson Giörsslof
1707-04-15* Jonstp Jordades en gammall Hustru till Huss Hos Jäppes i Jonstp wid Nambn etc.
1707-04-21 Larss Trana fader Ryttare var pappan. 3 år.
1707-05-05* Anders Tufwe Hansson fader Ålder 5 weckor.
1707-07-02 Unnarp Jöns Hansson fader
1707-12-08* Pärnilla Måns Swänsson fader Datum d 2 Advent Jordades Måns Swänssons lillla doter Pärnilla barn-född uti Glimminge by hon war 1 åhr 5 veckor.
1707-12-21* Måns Larss Sånesson fader Datum die ApostTh Ålder 31 weckor.
1708-01-06* Magnell Nilssdotter Glimminge 72 år. Jordades en gammall hustru ifrån Glimminge wid Namn Magnell Nillss doter.
1708-01-12* Lars Flint Glimminge 68 år. Datum Anno 1708 d 12 Januarij Jordades Ryttaren Lars Flint uti Glimminge som blef död på hemwägen ifrån Körkian.
1708-02-02* Gathehuus i Jonstorp Pär Swänsson make Datum Anno 1708 d 2 Febr Jordades Pär Swänssons Hustru som bodde i Schurmans Gathehuus Här i Jonstorp. des Ållder war 63 ½ åhr
1708-02-23* Tåren Klåckaregården Pär Larsson make Datum d 23 Febr: Jordades Pär Larssons Hustru som bodde i Klåckaregården wid Namn Tåren ok war des Ållder.
1708-02-23* Kirstina Klåckaregården Jordades krymplingen Kirstina därsammastädes.
1708-03-01* Boell Pärssdotter Klåckaregården Datum d 1 Martij Jordades Kirstenas Moder wid Namn Boell Pärss doter 78 åhr.
1708-03-29 Pär Swänsson Schuemans gatehuus 67 år
1708-04-08* Lorentz Pettersson fader pappan ryttare - Ålder 1 åhr 9 veck.
1708-04-13* Jöns Påhlsson Giörsslof Datum d 13 April Jordades Jöns Påhlsson ifrån Giörsslof här i Kiörkogården.
1708-05-10* Önnarp Jöns make Datum Anno 1708 d 10 Maij lät Jöns i Önnarp Jorda sin Hustru här i Kiörkogården.
1708-05-10* Tranekiär Jon Nilsson fader Datum d 10 maij Jordades Jon Nillson i Tranekiär Jorda sin Sohn 4 åhr gaml
1708-05-17* Jöns Krok den Norra fader Jordades Jöns Kroks d Norras lilla dotter som war 18 weckor.
1708-08-02* Anna Pär Bille fader Pappan ryttare.Barnet war Ett åhr gl. ok 8 weckor etc.
1708-09-20* Boell Jöns Jäpsson fader Lät Jöns Jäpson Snidkare jorda sin Sl: doter wid Namn Boell Här i Jonstorps Kiörkiogård.
1708-09-20* Pär Strömberg fader Lät Pär Strömberg Jorda sin Sl: doter ibid. [Här i Jonstorps Kiörkiogård.]
1708-09-27* Swän Jonsson Wardt en gammall Tiggare wid Namn Swän Jonson Jordat som Gud förlöser en glädel. upståndellse.
1709-01-24* Bengta Jonsdotter Söötachre Nils Hansson make 46 år. Datum Dom. 3. p. Epiph: Lät Jorde sin hustru, som förde it Gudeligt lefwerne.
1709-01-25* Biörn Söetacher Pehr Biörsson Datum Die Conversionis Pauli lätt Pehr Biörs. i Söetacher begrafva d. gamblae Ryttaren Biörn, och ? 4 post Epiph: i Jorden nedersattes Nille Tors af bölssere hus, som dödde om tårssdagen effter Ryttaren Biörn dödde om Söndagen om Morgonen på Nille Tors säng, och haft varde altjd hafft på sig it ont Nesse? för it lärfattigt? lefwerne it med sinnena? förde, som Gud bäst? ähr kunnigt, och församblingen eij owitterlig hved ansvar prädeche Embetet om de twenne Mennisske det witnar ?.
1709-01-31* Nille Tors Bölssere hus 4 post Epiph: i Jorden nedersattes Nille Tors af bölssere hus, som dödde om tårssdagen.
1709-04-19 Oluf Wiesson Tranekiär
1709-04-25* Jäppe Jönsson Jöns son 70 år. lätt Jöns Snidkare begrafwa sin Afdöde gamle fader ok fördt ett gudeligit lefwerne
1709-05-09* Nilss Swän Jude fader Datum Anno 1709. d 9 Maij lät Swän Jude begrafwa sin lilla Sohn 10 wekor gammal wid Namn Nillss. Gud fröjde Siählen !
1709-06-24* Hanna [textlucka]dotter Pär Önnersson make Datum S: Joh dag lätt Pär Önnerson begrafwa sin Sl: Hustru wid Namn Hanna [textlucka] doter som war några till 40 åhr gammall ok lefvat wähl med sin Make uti 13 åhr samt skicket sig Christel. i emot sin Nästa Hwillken man ok önsker en frögdefull upståendelse!
1709-08-13* Tunneberga Huus Pär Bille fader Datum A-o 1709 d 13 Augustj Litan: 4ta Lätt Ryttaren Pär Bille i Tunneberga Huus Jorda sitt lilla barn wid Namn [textlucka] som war 5 dagar gaml.
1710-03-13* Pål Jäpsson Giörsslöf Datum Dom: Oculi Wardt Pål Jäpson Uti Giörsslöf begrafwen här uti Jonstorps Kiörkiogård straxt wid Kiorkiodörren Som war några till 40 åhr gammall: Gud gifwe Honom med alla Christtrogna en frögdefull upståndellsse!!!
1710-03-13* Jöns Nilsson fader Ålder 3 åhr 13 wekor.
1710-03-26* Pär Strömbärg fader Datum Anno 1710 d 26 Martij wardt Ryttaren Pär Strömbärg Jorda ett litet drängebarn Som war ½ åhr gammalt wid Namn Oluf gud gifwe en glad upst.
1710-04-02 Jon Jönsson Giörsslöf Jöns Jonsson Krok den Söndre fader 22 år
1710-04-07* Datum Skiärtorsdag Wardt en uthfattig Gamall Tiggare jordat som war en peregrin ok dödde här på sin ressa uti Soknen.
1710-04-13* Jöns Nilsson Torp Hwars Ållder war [textlucka] år gammall.
1710-04-22 Pärnilla Pär Slaktare fader 10 dagar
1710-04-22 Tunneberga Ryttarehuus Ifwar Pärssson fader 2 år
1710-04-22* Bängt Kiellsson Prästegården Tiänte ok döde här i Prästegården des ållder war 32 åhr
1710-05-14 Anders Sånesson fader 2 år
1710-05-14* Jöns Hansson Önnarp blef ock jordat här i Kiorkiogården, sinit visit itæ et mortuus e. satis famosus E: fine crux fine lux etc
1710-05-14* Sissa Stora Giörsslöf Gudmund Sånesson d 14 Maij lätt Gudmund Såneson uti Stora Giörsslöf Begrafua sin Sl: Hustru Sissa som war 37 åhr gammall ok lefvat i Äcktenskap uti 18 år Gud gifwe henne en Glad upståndelse.
1710-05-14* Huset wid Kiörkeladan Pål Swän fader Datum dito [d 14 Maij] Swän Skomakare i Huset wid Kiörkeladan lätt Jorda sin doter som war 15 åhr gammall Gud Frögde Siählen!
1710-05-14* Tranekiär Kirstena moder Datum dito [14 Maij] HsmÄnkian i Tranekiär Kirstena lät Jorda sin Sl. Doter som war 2 åhr gammall på 5 weckor när. G Frögde Siählen!
1710-05-25* Troen Store Giörslöd Gudmund Sonesson fader 18 år. Jordades Gudmund Soness dotter noe Troen, uti Store Giörslöd, och et Guds barn.
1710-06-16* Parnille Erichsdotter Bölåchre Pehr Andersson make 24 år. Jordades Pehr Anders hustru af Bölåchre Parnille Erichsdotter och it Gudeligit lefwerne förde.
1710-07-03* Giörslöf Lars Carlsson fader Datum Dom 4-ta p Trin. Jordades Lars Carlss Son af Görsslöf noe [textlucka].
1710-07-03* Margreta Rassmusdotter Erich Möllere make Jordades Pehr Anders hustru af Bölåchre Parnille Erichsdotter och it Gudeligit lefwerne förde.
1710-07-03* Rassmus Erich Möllere morfar Datum Dom. 4-ta p. Trin. Jordades Erich Mölleres dotter barn Rassmus. Ålder 1/2 åhr.
1710-07-03* Tunneberga fader Tremennings Ryttarens barn af Tunneberga. Ålder 8 Wächor.
1710-07-10* på sochenen Jordades it lijtet swenbarn som bärs om Kring i Sochenen är 3 år gammall.
1710-07-17* socknen Bengt Jepsson 3 år 6 månader 3 dagar
1710-07-17* Tunnebärga Anders Jonsson fader 7 år 14 dagar
1710-07-24* Hanna Bengt ?son fader Datum Dom. 7. p. tri: Ålder 3 åhr 6 månader 3 väckor.
1710-10-16* Anders Svendsson Bölsåhre Datum Dom 19. p. trinit: Ålder 86 3/4 åhr gaml. och Christel. lefde.
1710-10-28* Sven Lingreen Kyrckioladan Datum Fest. Simon Jud. Jordades en Soldat som var till heems utj Kyrckioladan noe Sven Lingreen som hördez lijgga plågades af fallende siuchan, och var sin Guds fånge i sin lifs tjd.
1710-11-06* Kyrckioladan make Datum Dom: 22. p trin: Jordades Soldatens hustru til heemns utj Kyrckioladan Noe. [textlucka] hvars Siälar Gud frögde.
1710-11-06* Anna Pehrsdotter Bölssåckra Anders Tollesson make Datum Dom. 22 p. Trinit: lätt Anders Tolless af Bölssåckra begrafva sin hustru noe Anna Pehrs doter, som dödde 8te dagar efter barnet var döpt, ock var allenast 22 åhr 5 väckor och 5 dagar gammal, förde sin lifstijd utj fridzskriften och dödde Sal:-n.
1710-11-13* Kirsti Ps. dotter Bölssåchra Anders Tollesson make 22 år 5 månader 5 dagar
1710-11-27* Pehr Andersson Bölssachra Anders Tollesson fader 1 månad 4 dagar
1710-11-27* Datum Dom. 1 Adventis Vardt begrafven en Soldat af Capitain Revij? Compagie.
1710-12-21* Anna Gudmansdotter Hesleboe Lars son Datum Festo Thomæ lät Lars i Hesleboe. begrafva sin moder Anna Gudmands dotter, som var sina 70 åhr g och 6 månad G. gifve henne med alle andra Christeligne en frögdefull upståndelse f-r C. skull.


Källa

dds.nu