C:1 Allerum dödsboken 1690-1695

Från LuggudeWiki
Version från den 16 februari 2011 kl. 22.00 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök

Dödboken, C:1 för Allerum 1690-1695

Datum Avlidnes namn Avlidnes ort Anförvants namn Relation '
1690-01-01* Per Person Kongshult bleff lagt Syndre för kyrhan, haffer hafft Jords bruch. leffvade christeligen. 93 år
1690-01-05* Brigitta 100 år. boede en tjd long i Helsingborg och effter henes Mans död varit her uthi Sochn en tijd Long hos Line Vener, och omsider för henes ålderdoms och fattigdombs skull måtat de fattigas Penningar. kom i de fattigas Jord.
1690-02-02* Hitterup Lars Hitte son kom en Månats tijd för hun döde her til Sochn och döde hos sin Son på Hitterup uthi hennes åldrees. blef lagt strax ved kyrhio turnet
1690-02-09 Karin Klappa Håchon Jönson fader 1 år 4 dar
1690-02-09* Truls Person Döeshult 80 år, skomakare, Leffvade christeligen och bleff lagt her ved stirn.
1690-03-09* Per Nilsson Dåmsteen 44 år leffvade som en christen och blef lagt strax norren ved kyrhien
1690-04-02* Anna Trulsdotter Birhehuuset 50 år vor fattig, leffvande vel och bleff lagt i de fattigas Jord.
1690-04-06* Bengt Jönson Torshult 64 år leffvade som et Guds baarn. hade varit threnne gånger giffte och bleff lagt strax Syndre ved kyrchian.
1690-04-06* Ingeborg Nilsdotter Birchehuuset 80 år hade des förre hun bleff ecte giffte fåt barn leffvade sedan i skihelig och för henes ålderdoms och fattigdombs skull fich de fattigas penningar. bleff lagt i de fattigas Jord.
1690-04-06* Inger Nils Jepson Mör fader 70 dagar bleff lagt strax ved kyrchioturnet.
1690-04-11* Margaretha Johan Smit, kvartersmästare make leffvade christeligen och bleff lagt Synder ved kyrckian. 47 år
1690-05-18* Ellne Dumsteen Jöns Hanson fader 15 dagar, bleff lagt ved tornet.
1690-05-25* Lars Kongshult Nils Andersson fader 3 dagar, bleff lagt i Sydner ved kyrchien
1690-05-29* Sidza Svänsdotter Alrum Anders Giömmarson make 48 år, leffvade skiheligen och bleff lagt strax hos QvartM. Hustru.
1690-06-09* Nils Alrum Per Adsers fader 14 dagar, lagt östre för kyrhian
1690-06-18* Elna Persdotter 25 år, som var föd her uthi kyrchobyen leffvade skiheligen och vor siuch uthi 1½ åhrs tijd. bleff lagt i Sördre för kyrhie
1690-06-20* Per Alrum Anders Giömmarson fader 70 dagar, bleff lagt hos hans Moder. Allenast 10 vechor
1690-07-06* Nils Lilla Tornhult Per Nils fader 11 veckor, ligger her emellin kyrchiologen och vapenhuuset. Allenast uthi 11 vechor
1690-07-14* Inger Dumsteeen Lars Hanson fader Ca 217 dagar, Moder: Bodel Nilsdotter. ligger norren för kyrhan
1690-07-15* Peder Miöhult Niels Persson fader 30 veckor, bleff lagt synder för kyrhie allenast uthi 30 vehor
1690-07-18* Dumstene Sven Börgeson fader 3 år, en vecka, Moder: Kirstij Svensdotter. ligger norren för kyrhie 3 åhr och 1 weka
1690-09-04* Bodel Alrum Nils Person fader 7 dagar, Moder: Hanna Ebbesdotter. bleff lagt i öster ved kyrhie
1690-09-28* Bengt Diurmose Nils Jönson fader 6 veckor, Moder: Bodel Bengtsdotter. om natten hos Modren förqväfft och lagt Syndre för Kyrhian war 6 wihor gammal.
1690-10-21* Bodel Gnettered Jon Mortenson fader 2 år 6 månader, Moder: Hanna Jönsdotter lagt norren ved kyrhie Tornet
1690-10-22* Metta Hitterup Lars Monson fader 43 veckor, Moder: Tora Antsdotter ligger synder ved kyrhioTornet allenast uthi 43 wekor
1691-06-19* Per Lauröd Anders Håcheson fader 6 månader och 2 veckor, Moder: Johanna Svänsdotter war allenast 1/2 åhr och 2 wekor gammal
1691-06-28* Inger Frijd främmande kvinnfolk, bleff lagt i de fattiges Jord, levde hos i Stradsborg hos Lars TöffvelMachare, var hustrurs Slect mutte och framshaffa nogorlunda hennes besked hvarifru hon var kommen.
1691-08-19* Birhehuset Anders Nielson fader 0 dagar, Moder: Bengta Poffvelsdotter
1691-09-10* Rasmus Alrum Anders Anderson fader Moder: Sidza Rasmusdotter ligger öster ved kyrhian war 22 wekor gammal
1691-09-20* Alrum Jöns Johanson fader Moder: Sidza Rasmusdotter ligger öster ved kyrhian war 22 wekor gammal
1691-09-26* Kistina Tornhult Peder Nielson fader 9 dagar, Moder: Bodel Andersdotter
1691-09-29* Birgitta Nilsdotter Gummerup 77 år, döde en gammal elendig hustru, som var barnföd i Halm i Laholms Sochn och kom i sin ungdomb her neder. Boedet och kom då hon var 30 åhr i Echtenskap med en ungkarl i fierestad ved nampn Pol Troedson leffvade uthi 33 åhr. hade 8te barn 5 Söner och 3 döttrar, var Enhia i 14 åhr och uthi de 5 åhr var mychet elendig, bentagen och skröpelig. bleff lagt i de fattigas Jord.
1691-12-03* Swen Diurmose Tue Ebbeson fader 1 år, 7 mån: Moder: Bengta Olufsdotter
1691-12-14* Döshult Bengt Jonson make 76 år, hade varit 3 gånger giffte döde uthi sit 76 åhr.
1691-12-14* Tue Nilson Pijlegården Dräng, 41 år och 3 månader: var nest i från Sands och Siuk?.
1691-12-21* Mons Nilson Lilla Tornhult Lusse Nilsdotter maka 43 år, var uthi nogra åhr mychet siuh och elendig döde uthi sit ålders 43 åhr
1691-12-24* Per Polson Alrum Boel Persdotter maka 81 år, var Ectegifft 54 åhr, var elendig och siuh i 17 åhrs tijd
1692-01-11* Morten Mortenson Miöhultehuuset 78 år, var 2 ne gånge Ectegiffte, leffvade skiheligen döde i sitt ålders 78 åhr
1692-02-04* Johanna Stradsborg Hans Larson fader 70 veckor, war 70 wekor gammal.
1692-02-08* Oluff Anderson Döshult Boel Nilsdotter maka 50 år, var Ectegiftt 24 åhr döde i sit ålders 50 åhr.
1692-02-26* Hanna Hansdotter Gnetteröd Nils Jepson make uthi sit ålders 41 åhr.
1692-02-27* Per Bengtson Alrum Boel Persdotter maka 30 år och 6 månader, var Ectegifft med en hustru ved nampn Boel Persdotter, hith i 11 Månader, som är effter henne haffvande
1692-03-02* Tyre Stradsborg Gunnar Jepson fader 20 veckor, Moder: Truen Allesdotter war 20 wekor gammal
1692-03-06* Sare Christophersdotter Döshult Nils Kempe, ryttare make var Ectegifft uthi 26 åhr, Lå 1/4 åhrs siuh döde i sit ålders 44 åhr.
1692-03-12 Per Alrum Per Bengtson fader 2 dagar
1692-03-16* Sidza Gnettred Nils Jepson fader 3 dagar, Moder: Hanna Hansdotter
1692-03-26* Sven Dompeng Nils Svenson fader 21 år, Moder: Kirstine Pedersdotter
1692-03-27* Bengt Stradsborg Anders Bengtson fader 8 dagar, Moder: Olu Persdotter
1692-04-06* Anders DiurMose Harman Bengtson fader 20 veckor, Moder: Inger Polsdotter war 20 wehor gammal
1692-04-20* Gunnel Gu Skabbelyche 84 år, bleff begraffven her uthi Alrum Kyrhiogård hos Man, var Ectegifft uthi 46 åhr ved en Man ved Gunnar aflade tilsammans 16 barn. Sat Enhia uthi 18 åhr.
1692-05-22* Johanna Nilsdotter Kongshult Piga hos oluff i Kongshult, döde uthi sit 20 åhr.
1692-06-20* Hiertrud Andersdotter Diurmose 62 år, som tiente folch i 20 åhr, men sedan för sin svaghet skull satt för sig sielft uthi 30 åhr
1692-09-07* Lars Gnetteröd Jons Mortenson fader 1 år och 1 månad, Moder: Hanna Jonsdotter
1692-09-17* Johan Nilson Gnetteröd var af sin ungdomb siuch och skröpelig, döde uthi sit 37 åhr , dräng
1692-09-18* Per Mosegården Anders Larson fader 3 år, Moder: Kistina Hansdotter
1692-09-20 Myrarp
1692-10-09* Per Tureson Alrum var tvenne gånge Ectegifft, döde uthi sit ålders 85 åhr.
1692-12-20* Kesti Pol Syare fader Moder: Inger Trulsdotter war allenast 20 wekor gammal
1692-12-30 Anders Nyman Hittarup 48 år
1693-01-03 Tyre Mathia, skomakare fader
1693-03-01* Hanna Diuremose Jöns Pederson fader leffvade 2 timar
1693-03-10 Bengt Niels Skattegård fader 6 mån
1693-03-11 Tyge L. Tornhult Per Myra fader 112 dagar
1693-03-14 Hiertrud Gummerup Hans Anderson fader 2 år 6 mån
1693-05-22 Per Stradsborg Anders Skrädare fader 14 dagar, lagt östre för kyrhian
1693-05-23* Horunge Dompäng HORUNGE, som var aflat på Tommrup
1693-05-24 Pol Dumstene Lars Pols fader 6 månader
1693-07-11* Niels Laured Oluf Nilson fader Niels i Laured til Jöns Skomag: war 14 wehor gammal.
1693-07-20* Troen Liungen 70 år, döde Troen Skrädars til Lilla Gunners
1693-10-08 Anders Person Bröda 25 år
1693-10-13 Pol Syare fader
1693-10-13 Bengt Pijlcrona commiss. herr
1693-10-13 Horunge Kempahuuset horunge
1693-11-19 Morene Muter
1693-12-18 Lars Larson Diurmose 67 år
1694-01-19* Svenborg Lauröd Jöns Olufs make 71 år, var trene gånge giffter uthan lifsfrucht, leffvade christelig
1694-01-30* Mons Person Döshult 70 år, var trenne gånge giffter, leffvade christeligen och döde i sit ålders 70
1694-02-04* Boel Östregård Per Polson make var allenast engång gifft, var Enhia i tvu åhr, döde i sit ålders 76
1694-02-05* Jöns Simonson L. Skoghuuset 63 år, engång giffter hade 3 barn, döde som en christen
1694-02-12* Marne Grumhuuset Anders Giödmars make 51 år, var Ectu gifte i 4 de åhr uthan lifsfruct
1694-03-07* Inger Kongshult Per Rubor make 97 år, var engång giffter och döde i sit ålders 97
1694-03-20* Ana Myrarp Ebbe Nielson make 67 år, var två gånge giffter
1694-05-03* Bengt Lauröd Jöns Bengtson fader 3 veckor gammal, förqväfft af sin Moder
1694-05-04* Tore Svensdotter Duebolet 90 år, var intet giffter
1694-05-28* Maria Dumsteene Lars Polson fader Moder: Kistin Persdotter 5 wekor gl.
1694-07-16* Kistin Stephensdotter Dumsten var engång giffter, döde i sit ålders 76 (el 67, kolla!)
1694-07-23* Pernilla Lauröd Per Sperling make var tvene gange giffter , 76 år
1694-08-12 Johan Karin Stacher moder 6 månader
1694-08-20* Anna Anders Nymans Hitterup 51 år, döde Anna Anders Nymans, var tvu gånge giffter, döde i sit ålders 51.
1694-10-04* Per Anders Skrädare fader 1 år, 20 veckor, Moder: Olu Persdotter war 1 år och 20 wekor gl:
1694-11-13 Nils Polson Väsbye Sohn FRÅN VÄSBY SOCKEN
1694-11-13* Önd Person Döshult var engång gift, döde i sit ålders 59.
1694-12-23* Karin Jöns Anders Döshulthuuset 61 år, var engång gift, döde Karin Jöns Anders,
1694-12-26* Hanna Bengt Jonsons Döshult 64 år, Hanna Bengt Jons-s, war eengång gift, begraffwen d. 6 Januarij uthi sit ålder 64 år
1695-01-14* Pär Larson fader uthi sit ålders 1 år och 5-te monat
1695-01-21* Thue Jonson Lared SKOMAKARE, uthi sitt ålders 44 år.
1695-02-02* Inger Pärsdotter 58 år, war eengång gifft, wardt begraffwen i sitt ålders 58
1695-02-21* Tyge Pär Rasmuson fader hade leffwat 2 monader ringare än en dag.
1695-02-28* Mickel Pål Mickelson fader war wed pas 14 dag gammal
1695-06-12* Pär Niels Follebeck fader war ett år ringare en monat.
1695-06-20* Niels Swänson Dompäng 60 år, war eengång gifft ock bleff begraffwen uthi sit ålders 60 år.
1695-06-30* Lars Håckenson Gummarp 41 år, begraffwen uthi sitt ålders 41 åhr. war eengång gift.
1695-08-17* Oluff Nielson Döshult 38 år, war eengång gifft ock wardt begraffwen uthi sit ålders 38 år
1695-09-12 Swän Zacharieson, ryttare fader 67 dagar
1695-09-29* Niels Follebeck fader 33 år, war 2 gångar gifft
1695-10-01* Elna Miöhult Jöns Pärson fader begraffwen uthi sitt ålders 7 år.
1695-12-08* Anna Anders Nyman fader sex wehor gammal
1695-12-15 Nielss Lilla Tornhult Per Nilsson fader 8 dagar


Källa

ddss.nu