Brandstorp, Väsby

Från LuggudeWiki
Version från den 5 december 2010 kl. 11.20 av Jerlerup (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'BRANDSTORP == 1674 pag 107 == Nils Hansson i Klappe har stemt Suend Rasmusen, Joen Sönnesen och Sönne OIsen i Brandstorp att förklara deras åtkomst på Brandstorps gård ...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

BRANDSTORP


1674 pag 107

 Nils Hansson i Klappe har stemt Suend Rasmusen, Joen Sönnesen och Sönne OIsen i Brandstorp att förklara deras åtkomst på Brandstorps gård ock särskilt på den lott och part Tue Rasnrasen tillika med Swend Rasmusen har ärft ock sedan tillfallit Kirstina Tuesdotter "ock efter hennes död tillkommer mig ock med mina arvingar." Suend Rasmusen skall framvisa riktigt skiftesbrev först efter sina föräldrar, sedan efter Tue Rasmusen ock dennes dotter Kirstina Tuesdotter. Nils Ond sen i Buskeröd hade också stämt Suend Rasmussen. Nils Hansson vill ha 12 mans opkraftelse på arvet efter Tue Rasmusen. Nils Öndsson i Buskeröd hade också stämt Suend Rasmussen


1674 Sidan 148

Nils Hansson vill ha 12 mans opkräftelse på arvet efter Tue Rasmussen. Systrarna Johanna och Elsa Rasmusdotter . Suend Rasmusen visade ett skiftesbrev av 21 mars 1646 efter Tue Rasmusen som bodde i Vikens Ry. Dessutom uppviste han ett skiftesbrev dat. 1645 22 nov. varuti befanns att de tvenne pige barnen tillfallit efter deras fader Rasmus Tuesen i Brandstorp 34 1/2 dlr varför Suend Rasmusen tillböd sig förnöja Nils Öndsen på hans hustrus vägnar 1/3 av samma barnagods. Suend Rasmusen hade bekommit av Anders Helliesen i Ingelsträde 7 dlr, 10 dlr hos Jons Jonsen i Djuramåsa, 8 dlr kos Christen i Buskeröd. Jag har fått av Jons Jons i Djuraramåsa all det fadersarv som mina tvenne systrar vid namn Bengta Rasmusdotter ock Troind Rasmusdotter var tillfallna ock har jag Suend Rasmusen mitt zignete härunder  16 Majus 1657


1675 pag 221

Nils Hansen ger Ebbe Suendsen rätt till de delar som tillfallit Sahl Elsa Olsdotter i Vikens Ry ock Sahl Gertrud Olsdotter i Buskeröd.


1678 pag 92

  Suend Rasmusen hade den 12 dec 1675 lånat pengar av Paul Jebsen i Hougaarden. Var instämd. Jens Sönnesen i Ornakärr förmyndare. 


1680 pag 112

  Jens Sönnesen i Orna kärr hade stämt Jens Nilsen i Östra Klappe Jens Paulsen i Nygaard, Anders Paulsen i Slusås att vara närmare bördsman som förmyndare för sal Sven Rasmus barn i Brandstorp.


1679 pag 326

Suend Rasmusen i Danhult och Olluf Swensen i Danhult har kallat Suend Olsen i Brandstorp ock deras barn med deris rätta lauwerge Jon Sönes ibm, Jens Nils i östra Klappe Mons Nils i Duvebolet Sahl Giödmar Anders barn i Västra Klappe Cari (Boel) Nilsdoter i Slusås, Boel Nilsdoter på Viken till 12 mäns besiktning. Sönne Olsen, Jon Svensen ock Suend Rasmusen dom har på den 3je part uti Brandstorps skattegård som sahl Nils Monsen tillförne påboda.


28/5 1673 pag 332

 12 mannens utsago: Nils Monsens part har vi utlagt till arvingarna: Jens Nilsen i Östra Klappe 34 skpr jord och lass äng, Mogens Nilsen i Duvebolet 34 skpr jord och lass äng, som han sålt till Suend Rasmusen i Brandstorp, Boel Nilsdotter i Slusås 17 skpr, Oluf Svens barn i Danhult 17 skpr. Eftersom Suend Rasmusen är född ock boet i sama gaard ock brugar en tredjepart eller deröfwer. Enligt laubud 1661 3 april hade arwingarna utbjudit sitt arv till köp varför vi tillsäga Suend Rasmusen som bonde på hela Brandstorps skattegård.


1670 pag 174

Jon Sönnesen i Brandstorp på sin egen ock sin fader Sönne OIsens vagnar stämt Anders Auridsen i Brandstorp, Olle Sönnesen ibm, ock Sven Rasmusen ibm ock alla de andra Sönne OIsens barn om en liten lycka i Brandstorp.


1693?

  Nils Nilsson i Brandstorp vill för sig ock sine styvbarn inlösa den skatterättighet i Brandstorp som Lars Persson i Ingelsträde köpt av Nils Olsson ock Sven Olsson i Danhult. Lars Persson ville ha uppbud vid förra tinget ock uppviste ett tingsbrev av 21 juli l676 uppå en systerrätt i Brandstorp som skall vara 1/16 av hela gården vilken Nils Nilssons förman i äktenskapet Ryttaren sahl Alexander Swering köpt av Per Gunnarsson i öager som de genom dom förvärvat. Lars Larsson i Brandstorp tillbjuder i lika måtto Nils Nilsson att inlösa den del Lars Persson köpt i Danhult alldenstund han förut är berättigad till 1/6 i gården. Uppvisade en dom av 6 okt 1675. Basmus Svensson i Brandstorp tillbjuder att inlösa all den skatterättighet i Brandstorp som Lars Persson inhandlat av Nils Nilsson i Klappe då det är hans fädernejord, begärandes få inlösa sin systers andel som hans svåger Måns Andersson har i bruk.


1681 pag 94

  Svend Rasmusen i Brandstorps barns arvegods. Om någon som.bor på gården eller barnen vill freda jorden nämligen Suend Sönnesen ock Nils Nilsen i Brandstorp, Rasmus Swensen i Tjörröd, Johanna Swendsdotter ock Anna Swensdotter därsaminastädes, Manel Swensdotter hos leutnant Shurman med sina ratta lauverge.


1682 pag 109

  Anders Paulsen i Slusås om någon ville uppbuda den gård som sal Sven Rasmusen i Brandatorp åbot. Rasmus Svenson som tienar i Tiörröd var Sven Rasmus son men är omyndig och nu på sit sjötonde åhr.

1683 pag 297 Sal Peder Jönssons barn ärver deras sal fadermoders del i den skattegård i Brandstorp son Sönne Olsson förut åbot som nu Sven Sönnesson åbor. Jöns Persson i Mjöhult bortgiver till Sven Sönnesson den arvslott hans hustru Bereta Bengtsdotter var tilldelad efter hennea sal föräldrar i Brandstorp.


1696 sid 283

Parterna i Brandstorps skattegård äro förlikta. Rasrnus Svensson, Brandstorp giver till Nils Månsson i Grönte mölla pä desse och hans syskons vägnar å dess sahl faders arvepart i skattegården 2,5dlr silver.


16 oct 1702 pag 419

  Rasmus Svensson i Brandstorp har insunerat Nils Ynnersson i Buskeröd och Rasmus Jönsson i Väsby angående en afvspart som tillkom honom efter Sal Bengta Rasmusdotter.  Förlidet år var en hustru vid namn Bengta Rasmusdotter i Svenningstorp död. Till samma hustru var kärandens fader som är död för 24 är sedan.  Till samma döda hustru har Nils Ynnersson till äkta haft dess köttsliga syster som ock är död men har lämnat ett barn vilket är avlat rned Nils Ynnersson. Till samma döda hustru är Rasmus Jönssons rnor helsyster.  Nu säger Rasmys Svensson att Nils Ynnersson och Rasmus Jöns mor vill taga allt arvet efter sal Benta och utesluta Rasmus som är född av Bengtas halvbroder.


26/1 1708

Upplästes ett köpebrev av Cronolänsman Lars Persson givet till Gudmund Olsson som haft dess dotter till äkta i Brandstorp dat 2 November 1?07 uti vilket han sålt 1/3 del av Brandstorps Skattegård och Rusthåll No 107 till Gudmund Ohlsson, och dess hustru Kirstina Nilsdotter för Tvåhundradetjugo dlr smt och begäres därpå första uppbud.
                                                                           

13 maj 1700

  Nämndemännen Anders Påhlsson och Påhl Jönsson hava uppå Rusthållare Gudmund Ohlssons begäran mätt mölledammen pä Rusthållet No 107 i Brandstorp som ligger till den västra tredjeparten och blev samma förrättning dat 4 maj nästledne uppläsen och återtagen.


1/2 1711

 Sven Svensson änka Kirstina i Brandstorp instämd att visa skiftesbrevet efter sin man. Hon hade tvenne omyndiga barn.

Källor

Kurt Bengtssons avskrifter (Kullabygdens släktforskare). Samt egna domboksanteckningar.