Skillnad mellan versioner av "Båtsmansrulla för Väsby 1717 och 1724"

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
 
Rad 112: Rad 112:
 
[[Kategori:Militaria]]
 
[[Kategori:Militaria]]
 
[[Kategori:Källor]]
 
[[Kategori:Källor]]
 +
[[Kategori:Övrig Folkbokföring]]

Nuvarande version från 18 december 2010 kl. 01.01

Mönstringar av 5e enrolleringens båtsmän i Wäsby sn, Wijken, Luggude hd 1717 och 1724

1716-17 mönstr. På Helsingborgs Rådhus d 18 Januarij 1717

1724 mönstr. I Helsingborg d 14 April 1724

Obs! Åldern de båda mönstringsåren stämmer på några håll mycket dåligt

förnamn patronym tillnamn enroull år gl då mönstr. År mönstr. År gl då kommentar
Nils Pärson 1704 18 1717 1724 36 fången i Dannemark Ao 1710/gl och orkeslöös, får afskied
Jöns Nilsson Märling 1704 16 1717 1724 34 Slagit sig på skieppet Princes Hedwig Sophia 1714 altsedan warit ofärdig, effter låret i höften är afslaget således odugl, Casseras och får afskied/afskiedat Ao 1717
Jöns Pärsson (Jonsson?) 1704 18 1717 1724 36 fången i Danmark 1710/med lof borta, berättas wara gammal och oduglig, får afskied
Jöns Johansson 1704 19 1717 1724 39 fången i Danmark 1710/döh i Dannemark
Sören Andersson Warberg 1704 16 1717 1724 34 abs. Utomlands sedan 1707/abs. förmenas wara römd
Jäppe Månsson 1704 20 1717 1724 38 fången i Danmark 1710/är siuk och bräcklig, får afskied
Nils Jönsson den Unge 1704 38 1717 1724 44 /är Casserat Ao 1721, berättas wara lam på ett Been
Erik Jo(ö)nsson den Unge 1704 32 1717 1724 50 fången i Danmark 1710/abs. Berättas wara gammel och odugl, får afskied
Oluf Pärsson 1704 16 1717 1724 34 abs. Utomlands sedan 1708/abs. Berättas wara gammel och odugl., får afskied
Oluf Jönsson 1704 19 1717 fången i Danmark 1710
Nils Månsson 1704 20 1717 abs. Utomlands sedan 1715, ingen underrättelse hwarest han är
Jöns Arfwedsson 1704 26 1717 1724 44 fången i Danmark 1710/römd
Nils Larsson 1704 18 1717 1724 fången i Danmark 1710/dödh
Mattis Eriksson Cartou 1704 15 1717 1724 40
Swen Månsson Yngre 1704 24 1717 1724 42 Högmåtsman/gammal och odugl., får afskied
Mattis Pärsson Backe 1705 19 1717 1724 36
Anders Jönsson FlaggKnop 1705 20 1717 1724 37 med lof borta
Nils Danielsson Stark 1705 26 1717 1724 43 fått Collegii afsked d 13 Julij 1715/fått Collegii afsked d 23 Julij 1715
Hans Nilsson Dahlman 1704 18 1717 1724 36 /har skada i bägge Benen, får afskied
Jäppe Ebbesson SpetsKnop 1708 18 1717 1724 32
Nils Jönsson Mölleläije 1707 21 1717 1724 36 /med lof borta
Lars Gunnarsson Wåth 1712 18 1717 1724 28
Nils Nilsson Lätt 1712 18 1717 1724 28 /med lof borta
Swen Nilsson Täck 1713 15 1717 1724 25 /römd 1717
Oluf Jönsson Stijf 1713 20 1717 1724 29 lam i högra armen och således odugl. Får afskied/fått afskied 1717 af vice am. Wilster
Jöns Andersson Kats 1715 17 1717 1724 24 /römd 1717
Anders Pärsson Berg 1716 15 1717 1724 21 /med lof borta
Jöns Danielsson f. Wijkan 1717 22 1717 1724 27
Önn Jönsson f, Wässby 1717 23 1717 1724 28 denna har skada i Benet, frij för Commendering till dess han blif.r läckt/är römd 1718
Jöns Nilsson Lätt 1718 1724 22
Nils Eriksson Cartou 1718 1724 18
Swän Jönsson Smitt 1718 1724 19
Jöns Nilsson f. Wijken 1718 1724 22
Bengt Jönsson Högman 1718 1724 24 /med lof borta
Swän Jönsson Höijer 1718 1724 22
Joen Rasmusson Wassbergh 1718 1724 28 /med lof borta
Jöns Bengtsson Wimpell 1718 1724 18
Hans Johansson Reeh? 1718 1724 18 /dansk
Påhl Bengtsson Skott 1718 1724 24
Jöns Swänsson Hellman 1718 1724 22
Per Månsson Höger 1718 1724 20
Joen Jönsson Höger 1718 1724 19

Källa

Kullabygdens släktforskares medlemsblad hösten 1998 sid 12-13

Mall:Template1