Bäckenbrev och beviljningar av skattefrihet för skånska flyktingar

Från LuggudeWiki
Version från den 8 januari 2012 kl. 14.02 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök

Här nedtecknas diverse danska bäckenbrev och brev om skattefrihet. Bäckenbrev var tillstånd för personer att tigga utanför kyrkorna. Beviljningar av Skattefrihet för borgare och bönder från Skåne som ville bosätta sig i Danmark. Danska regeringen gav dessa tillstånd till skånska flyktingar.

1680-02-09 Mölle, Brunnby

"55. Hans Torestenn fra Skaane PRIVILEGIER

G.A.W. at wj af Soe Kongl: Naad, er allernaadl: handstred? til Hans Toresten fra Mölle leye udj Skaane. Hans giert tvo? thienster erlidne shade ?urst forbj gangen krigs tijd allernaedigst hafuer beuilget och tillaet, sar? hermed beuilge och tillade, at hand udj huilcket kiöbsted i Vrre Riger och land hand agter sig at nedstette, bruge och boe, maa udj nest folgende fyre aar, fra voris af dato dend 23 Augusti udj nest forledne aar 1679 derom allernaaaed gifer obne brefe formelding, for all skatt och CONTRIBUTIONER sampt borgerlig och byes paa beg?, bestillinger och foroetninger, Voxer fra forskaanet, dog at hand voris told, accise och Consumptiob af huis hand fortaxere och handle med paa behörige stede rigtiger erlegger och betaler, forbindendes etc.

Hafn: d: 9 febr: 1680"