Skillnad mellan versioner av "Bäckenbrev och beviljningar av skattefrihet för skånska flyktingar"

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök
 
(4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
'''Här nedtecknas diverse danska bäckenbrev och brev om skattefrihet. Bäckenbrev var tillstånd för personer att tigga utanför kyrkorna. Beviljningar av Skattefrihet för borgare och bönder från Skåne som ville bosätta sig i Danmark. Danska regeringen gav dessa tillstånd till skånska flyktingar.'''
+
'''Här nedtecknas diverse danska bäckenbrev och brev om skattefrihet. Bäckenbrev var tillstånd för personer att tigga utanför kyrkorna. Beviljningar av Skattefrihet för borgare och bönder från Skåne som ville bosätta sig i Danmark. Danska regeringen gav dessa tillstånd till skånska flyktingar. Läs mer om det i denna artikel ur danska Historisk Tidskrift: http://www.scribd.com/doc/77539730/sk%C3%A5nsk-invandring-till-danmark'''
  
 
== 1680-02-09 Mölle, Brunnby ==
 
== 1680-02-09 Mölle, Brunnby ==
  
"55. Hans Torstenn fra Skaane PRIVILEGIER
+
"55. Hans Toerstenn fra Skaane PRIVILEGIER
  
G.A.W.  at wj af Soe Kongl: Naad, er allernaadl: handstred? til Hans Torsten fra Mölle leye udj Skaane. Hans giert tvo? thienster erlidne shade ?urst forbj gangen krigs tijd allernaedigst hafuer beuilget och tillaet, sar? hermed beuilge och tillade, at hand udj huilcket kiöbsted i Vrre Riger och land hand agter sig at nedstette, bruge och boe, maa udj nest folgende fyre aar, fra voris af dato dend 23 Augusti udj nest forledne aar 1679 derom allernaaaed gifer obne brefe formelding, for all skatt och CONTRIBUTIONER sampt borgerlig och byes paa beg?, bestillinger och foroetninger, Voxer fra forskaanet, dog at hand voris told, accise och Consumptiob af huis hand fortaxere och handle med paa behörige stede rigtiger erlegger och betaler, forbindendes etc.
+
G.A.W.  at wj af Soe Kongl: Naad, er allernaadl: handstred? til Hans Toersten fra Mölle leye udj Skaane. Hans giert tvo? thienster erlidne shade ?urst forbj gangen krigs tijd allernaedigst hafuer beuilget och tillaet, sar? hermed beuilge och tillade, at hand udj huilcket kiöbsted i Vrre Riger och land hand agter sig at nedstette, bruge och boe, maa udj nest folgende fyre aar, fra voris af dato dend 23 Augusti udj nest forledne aar 1679 derom allernaaaed gifer obne brefe formelding, for all skatt och CONTRIBUTIONER sampt borgerlig och byes paa beg?, bestillinger och foroetninger, Voxer fra forskaanet, dog at hand voris told, accise och Consumption af huis hand fortaxere och handle med paa behörige stede rigtiger erlegger och betaler, forbindendes etc.
  
 
Hafn: d: 9 febr: 1680"
 
Hafn: d: 9 febr: 1680"
Rad 22: Rad 22:
 
[[Kategori:Diverse]]
 
[[Kategori:Diverse]]
 
[[Kategori:Skånska_kriget_(1675-1679)]]
 
[[Kategori:Skånska_kriget_(1675-1679)]]
 +
[[Kategori:Brunnby]]

Nuvarande version från 8 januari 2012 kl. 14.21

Här nedtecknas diverse danska bäckenbrev och brev om skattefrihet. Bäckenbrev var tillstånd för personer att tigga utanför kyrkorna. Beviljningar av Skattefrihet för borgare och bönder från Skåne som ville bosätta sig i Danmark. Danska regeringen gav dessa tillstånd till skånska flyktingar. Läs mer om det i denna artikel ur danska Historisk Tidskrift: http://www.scribd.com/doc/77539730/sk%C3%A5nsk-invandring-till-danmark

1680-02-09 Mölle, Brunnby

"55. Hans Toerstenn fra Skaane PRIVILEGIER

G.A.W. at wj af Soe Kongl: Naad, er allernaadl: handstred? til Hans Toersten fra Mölle leye udj Skaane. Hans giert tvo? thienster erlidne shade ?urst forbj gangen krigs tijd allernaedigst hafuer beuilget och tillaet, sar? hermed beuilge och tillade, at hand udj huilcket kiöbsted i Vrre Riger och land hand agter sig at nedstette, bruge och boe, maa udj nest folgende fyre aar, fra voris af dato dend 23 Augusti udj nest forledne aar 1679 derom allernaaaed gifer obne brefe formelding, for all skatt och CONTRIBUTIONER sampt borgerlig och byes paa beg?, bestillinger och foroetninger, Voxer fra forskaanet, dog at hand voris told, accise och Consumption af huis hand fortaxere och handle med paa behörige stede rigtiger erlegger och betaler, forbindendes etc.

Hafn: d: 9 febr: 1680"