1685, Luggude häradsting, renoverade domboken

Från LuggudeWiki
Version från den 3 december 2011 kl. 23.16 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

Dombok: Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAAAJ:17 (1683-1687) Bild 2090

Om inget annat nämns har Torbjörn Jerlerup nedskrivit detta.

1685 18/3

Bland nämndemännen fanns Torckill Åckesson i Väsby, Jöns Hansson i Laröd, Bonde Ingelsson i Kattarp, Jöns Olsson i Lindeknäveln,

 • "Bondedrängen Jöns Åkesson o Farhults socken, som hafwa belägradt Agnis Larsdotter, bekiände sig härför rätten detsamma hafwa giordt. Konan Agnis Absenterade som nu ligger i barnseng. RESOLUTION. Drängen Jöns Åkesson skall böta 10 dlr Mt, konan Agnis 5 dlr Mt, eller slita 10 par ris for tingsdörren, och stå bägge uppenbara kyrkoplikt."
 • "Drängen hans Nilsson, barnfödd i Väsby socken, har lägrat Kirstin Gudmundsdotter i Gössarp". Han fick böta 10 dlr Mt, hon 5 dlr Mt, eller slita 10 par ris for tingsdörren, "och stå bägge uppenbara kyrkoplikt."
 • Kirstin Nilsdotter ifrån Brunnby socken och Vattenmöllan besvärade sig inför rätten över Jöns Persson i Häljaröd, farhults socken, som överfallit henne "i så måtto at han hafwer tagit henne ifrån Cronogården, Stubbarp, med hugg och slag, och förde henne till Kraparp Herrgårdh, om Heliga tre Kongars Affton, och där wille han hafwa henne i fängelse". Jöns Persson protesterade härmot att han inte slagit henne. Han nekade till att ha varit "köpt" därtill av Söne Påhlsson i Arild (?) men bekände att han fört henne från Stubbarp. Jöns dömdes till dryga böter (40 dlr) och 4 timmar på stocken.
 • Kronans befallningsman Petter Strandberg har stämt Bengt Schiönberg, strandridare på Viken, för att han överfallit kronans länsman Anders Lundh då han skulle förrätta "execution" hos honom till "kongl Maj:t tienst"... Vittnen Nils Swänsson och Lars Håckansson på Viken. Saken sköts upp. Kronans befallningsman vill också höra Oluf Helliesson i Ingelsträde och Sven Persson i Laröd. Strandridaren var frånvarande från rätten och hade pratat med Oluf och Sven inne i helsingborg dagen innan. per Clementsson från Viken att strandridaren var hemma i Viken denna dag.
 • Dines Knutsson i VÄLA "Comparerade för Retten som Actor", samma sak med Nils Jönsson i Svedberga. En fråga som rör Dines Knutssons hustrus fädernesarv. Inciterade var Hellie Andersson i Allerum, Per Mårtensson i Farhult samt Nils Jönssons styvdotter Agnis Olufsdotter i Pottmjöhult. Nils Jönsson protesterade mot Hellie att denne hållit skifte (och tydligen mest samarbetat med Per, inte de andra). Änkan Agnis Olufsdotter i Pottmjöhult inför rätten sa att det saknades pengar, som hon skulle fått av hellie Andersson, som hållit skiftet. Boet var skyldig Tyge Persson i Gunnestorp pengar.

19/3 1685

 • Dines Knutssons hustru hette tydligen Svenborgs Svensdotter. Kapital som Nils Jönssons sal: fader Jöns Persson i Pottmjöhult var förmyndare för. Hellie förvaltade skiftet.
 • Per Mårtensson i Höganäs har inciterat Per Clemetsson på Viken om ett kontrakt som hans salige fader Clemet Classon upprättat med Per. Per visade kontrakt 7/3 1676 mellan fadern Mårten Nilsson och hans son Nils Mårtensson om ett fiskehus i Höganäs. Sen visades ett kontrakt den 24/4 1676 på samma fiskehus mellan Clemet Classons morfader och förmyndare för Nils Mårtenssons två döttrar, nämligen Ingrid (äldst) och Britta. (Brorsdöttrar till Per.) En städsmålssedel för 1677 visade han också upp för huset. Tvisten gäller betalnig för huset. Man rågade även om Per betalad städsmål för huset, det hade han. (Dom 20/3. per Mårtensson får sitta i orubbat bo, men det ska ske betalning till systrarna.
 • Inspektorn i Krapperup Petter Månsson har inciterat Rågåkrapon Måns Öndasson. Någon tvist om städsmål till Krapperup eftersom Måns inte sagt upp gården i tid. Måns säger att han åtnjutit två års frihet på gården, inte tre som brukligt. Måns går med på att betala landgillet men vill inte betala städsmålet för det resterande året, och eftersom han tvingades lämna den för Jeppa Nilssons skull bör Jeppa betala. (Dom 20/3. han ska betala landegille och utföra sina dagsverken för 1684, dock ej städsmål.)
 • Olof Helliesson i INGELSTRÄDE som Actor mot Nils Swensson i DOMPENG angående barnagods. Sammalades Nils Swensson och Anders Bengtsson i LÖNSKOG om samma barnagods.
 • Kronolänsman Anders Lundh har stämt Danil Ström i Väsby för resterande kronotionde för 1683 dvs 28 öre. Gården han bor i kallas Brattagården. Han döms att betala resterande skuld.
 • Ryttaren Johan Måne mot bonden Anders Biörsson i Gummarp, angående en träta dem emellan.
 • Nils Olsson i Danhult bor en skattegård vartill det är många CREDITORER. Hur ska man stycka av jorden är frågan. Åke Torkelsson och några andra ska undersöka detta.
 • Elena persdotter, barnfödd i Stubbarp, har blivit lägrad av Anders Jonsson som rymt till Själland. Hon ska böta 5 dlr eller slita 10 par ris och uppenbara kyrkoplikt.

20 mars

 • Gästgivare i Mörarp Jöns Truedsson.
 • Fullmäktige på Rögla, Oluf Persson, anklagade kvinnan Tora Persdotter, hos Per Smed i utvälinge, för lägesmål med smedsdrängen Anders Månsson, vilken har rymt till Själland. Hon ska böta 5 dlr eller slita 10 par ris och uppenbara kyrkoplikt.
 • Order att socknarna måste laga landsvägen från Brunnby till HBG via Hjälmshult, Kungshult, Allerum, etc.

21 mars (bild 1400)

 • Löjtnanten Schurman inciterades till rätten, efter riksdagsbevillning, för en dräng och en piga för 1683, insinuerade ett skriftligt svar från överstelöjtnanten Wrangel, även generalmajoren Schönlebens skrivelse. Om vem som ska stå för kostnaden för piga och dräng. Mönsterskrivaren Erik Tidell vittnade. Rätten fann att löjtnanten själv ska betala drängen och pigan resterande summa pengar och "sedan decountera i deras löhn"... Förlikning har skett med Schurmans bonde Påhl Jeppasson i VÄSBY HOVGÅRD.
 • MAJOREN GYLLENPAMP som nyss tillträtt HJÄLMSHULT i tvist med grannarna i Allerum. Har stämt dessa bönder: NÄLLÅKRA GÅRD Per Tommasson och Anders Håkansson Per Larsson i DUVEBOLET. Tvisten rör ett par gärdsgårdar de vägrar sätta upp emellan deras ägor. Det rör äganderätten till marken. Bönderna la fram en dom från Luggude häradsrätt 30/4 1578 som bevis och menade sig "icke wara skyldiga... flera giärder att intäppa" än de "af ålder" täppt. Om han vill inhåhna nåt område får väl han själv ordna det, såsom företrädaren och man gjort av hävd, "af ålder". Rätten gav bönderna rätt. [1]
 • Mönsterskrivaren Erik Tidell representerade Gyllenpamp. Han inciterade bonden Önde Persson i Döshult som han anklagade för olovligt skogshygge. Bonden inkallades (comparerades) och erkände att han huggit ner träd (2 lass ask) för till refwell och sparreband som han tänkt bruka till gårdens nytta. Önde sa att han hade det från den nu döde Horn via den nu döde (!) fältskären Niclas Meijer som befann sig på Hjälmshult. På det protesterade Tidell att fältskären inte hade makt att besluta om sånt. Önde Persson fick böta till Lars Gyllenpamp.[2]
 • Ryttaren Mårten Kalf i Danhult... under Wählborne Hr. Major Gyldenpamps Comapgnie belägrat Enckian Kirstin Perdåtter, hwilcken tilförne hafwer fått sin domb här för Retten... Ryttaren Mårten Kalff skall böta 10 Rdlr Smt, kan han eij bötha, då pligta med kroppen, som Hr Majoren pröfwar skäligt till wällförtient straff, och stå uppenbara kyrckioplicht."
 • Ryttaren Lars Swensson i Fleninge döms också till straff eftersom han belägrat Ingar som tjänte hos hans saliga fader korpralen Swen Persson i Fleninge. "Skall böta 10 Rdlr Smt, kan han eij bötha, då pligta med kroppen", som med Mårten Kalf.
 • Kronans befallningsman Petter Strandberg inciterar Måns Persson i ALLERUM BY för att han "bortstadt och låtit bruka ett Cronans huus wed Allerum", som kallas Liungshuset. Böter 30 rdl smt. Huset hade byggts för 40 år sen på hans skatteägor, som han delvis hade ärvt och delvis hade köpt, för egna medel. (Söne Påhlsson nämns, han hade visst bott där förra året.) Huset hade byggts av honom och fadern, sa han. Befallningsmannen hänvisade till jordeboken att huset var kronans. Tingsrätten uppmanade Måns Persson att bevisa sin rätt till huset som de kallade "Gunnar Bengtssons hus på Ljungen". Det ska han till nästa ting.

En diskussion blossade upp om betalningen av förra skatten där Måns sa att Söne skulle betalat tionde och skatt och anmält sig när man gick igenom jordeboken. Dvs Söne "glömde" registrera sig.

 • Sista ärendet. Salige Pernilla Rosenkrantz befallningsman Tue Tuelsson läste upp en "bekännelse" frun gjort på sotsängen om skuld till tjänstefolket på Kulla Gunnarstorp.

24 mars (bild 1460)

 • Saköresmål upplästes. Däribland nämndes drängen Åke Olssons lägesmål med Bengta Persodotter i NÄLLÅKRA. Tue Tuesson, befallningsman i GUNNARSTORP la till sakmålsbetalningar för Troen Trulsdotter och dessutom Olof Persson på RÖGLA som betalade för Kirstin Matzdotter och Christian Otto i GUNNESTORP för Hanns Swensdotter.

16 juni

TING. Häradshövdingen Christoffer Möller, häradsskrivaren Oloff Borg och nämndemän, bland dessa Jöns Hansson Låfwered i Allerum, Tockill Åckesson Tjörröd, Bonde Ingelsson i Kattarp, Jöns Olufsson i LINDEKNÄVELN för Brunnby och Söne Jönsson i FLENINGE.

 • Ryttaren Olof Brodd i Fjärestad, lägesmål med ELsa.
 • Löjtnanten Georg Schurman berättade för rätten om ryttaren Erik Frisk hittades död i en stenkolsgrav, "nedan för Tinkarp", bredvid vägen vid tredje dag pingst. En olycka. Löjtnanten ber att hålet ska fyllas så inga fler trillar ner där. Rätten bestämde att den som äger marken ska fylla igen hålet inom tre dagar.
 • En ny citation från Schurman på nämndemannen i Bjäre härad, Jeppa Jönsson i Barkåkra, för egendom (lösöre) som han tagit från sin bror Oluf Jönsson i STUBBARP, utan någon rätt. Därigenom har kronohemmanet, som Oluf bebor, hamnat på obestånd och marken har inte blivit sådd. Häremot comparerade Jeppa Jönsson. Tvistemålet rör barnegods efter deras halvsyster. Oluf hänvisar till nämndemannen Jöns Olsson i LINDEKNÄVEL och Esbiörn Jönsson i STUBBARP. Schurman vill att Jeppa ska betala till Oluf (barnegodset) så rusthållet inte hamnar på obestånd.

17 juni

 • Jöns Johansson och Bengtra Bengtssdotter. Lägesmål. FLENINGE? BILLESHOLM och PILSHULT.
 • Fortsätningen av tvisten mellan bröderna Jönsson. Oktber 1683 ska Oluf Jönsson ha mottagit barnegodset? Rätten anser det skäligt att jeppa betalar de 37 dlr Smt han ska betala och Oluf ska betala skatt.
 • Rusthållaren Hans Knutsson i TORP, FLENINGE anklagade ryttaren Swen Andersson för att ha stulit en stut från honom i mars, ungefär värd 12 Smt. Swen sa att Hans hade åkt till HBG för att sälja stuten men kom tillbaka med den hem igen. Då hade Swen och ryttaren Petter Kröger stulit stuten ur rusthållarens stall om natten. Stuten fördes sedemera till ryttaren Lars Wilborg och sen slaktade de den och hängde upp köttet på väggen och kött och talg och allt annat blev kvar där. Vart köttet hamnade sen visste han inte, påstod han. Men huden bereddes hos bondet Trulls Jönsson i byn.

Kröger berättade att Wilborg och Swen Andersson och han kommit överrens om att begå brottet en söndag när de vandrade hem från kyrkan, att de nattetid skulle stjäla en stut hos rusthållaren Hans Knutsson på FLENINGETORP. De gjorde det och slaktade stuten om natten i ryttarens bakhus. Ryttare Wilborgs hustru var med när stuten slaktades.

 • Rusthållaren Per Lindegren har inciterat ryttaren Swen Wåde i ORNAKÄRR för bristfälligheter på gården som Swen bebor. Swen hade inte betalat skatt, hade bott på gården 5 år. Tvist om betalningar.

18 juni (1590)

Sen nämns Lindegren och Wåde igen när rätten den 18/6 dömer till Lindgrens fördel. Han ska få ersättning för bristfälligheterna i gården. (55 dalar silvermynt)

 • Inspectorn i KRAPPERUP Per Månsson har sämt Anders Slachtar i FJÄLLATORP för att han inte sagt upp sitt hemman lagligt utan nattetid flyttat till en kronohemman. Enligt Per Månsson har han landegille att betala ännu. Medan Anders nekar och säger sig ha sagt upp gården i tid "för Kyndelsmässa otta dagar med Per Andersson i TRANEKIER och hans egen hustru". Han sa att Per Andersson låg sjuk just då, men att han skulle komma nästkommande lördag. Städjebrevet kunde han inte uppvisa. Han blev lovad frihet första året. Visade kvitton på skatten också. Han berättar att han bott på kronans gods 17 eller 18 år innan han kom till Krapperup. Under kriget blev den gården han bodde på helt nerbruten. Han flyttade då till Krapperup några år. Men han fick chans på ett kronogods som stod öde.

Inspektorn säger att skulden uppgår till 61 dlr smt. Det noteras att Anders reparerat för 8 dlr smt på gården sen han kom dit. Uppskjutet till lördag.

 • Inspektorn på KRAPPERUP, Per Månsson, hade även stämt Jöns Ericksson på MÖLLEHÄSSLE [sid 1610] för samma sak som ovan. Dvs han hade inte sagt upp gården i rätt tid. Jöns sa sig ha sagt upp gården några dagar före Kyndelsmäss med Anders Matisson i Krapperup (KRAPPARP?). Under vintern hade han bara kunnat föda 1 ko och 2 ök, nämns det. Han nämner att när han kom till gården var bygnaderna helt ruinerade och han har fått reperara dem för 39 dlr och 16 öre smt.
 • Fortsättning i fallet som gällde ryttaren Lars Wilborg i Majorens kompani. Stöld av en stut i Allerums torp hos rusthållaren Hans Knutsson. Stuten kom till honom om natten. Swen Andersson och Petter Kröger förde stuten dit och de berättade att den var stulen. Han nekade till att ha varit med och planerat detta, eller att ha pratat med Swen och Petter tidigare på söndagen när de kom från kyrkan.

De frågade sen ryttare Wilborgs rusthållare T?? Arfwedsson som inte kände till något om att stuten fördes till ryttarens om natten och slaktades där. När han fick veta att de slaktade tjuvgodset hos Swen i Höjar blev han rädd. Han fick veta att köttet hängde i kammaren. Hustrun fick veta detta och blev rädd och började gråta och bad Arfwedsson göra sig av med köttet. Köttet var i ett sängkläde i deras kammare. Dagen efter fördes köttet till deras granne Truls Jonsson.

Man frågade korpralen Buchholtz om saken. Korpralen sa att han frågat Troed Arfwedsson om någon stut slaktats på hans gård, varpå han sa nej.

Truls Jonsson inkallades. Vem lovade honom hudarna, frågade man, jo hustrun till Wilborg. Jöns Larsson och Påhl Jönsson i Vialöv fick visst hudarna på nåt sätt sen. Huden var svart. I hans frånvaro hade Wilborgs hustru burit köttet till honom. Meningen var att han skulle gömma det. Truls fru bar tillbaka köttet till Wilborgs fru när han kom hem på dagen... (forts)

 • [1630] Kronolänsman Anders Lundh i ett ärende mot husmannen Tue i Hulta, för enkelt hor mot konan Pernilla Nilsdotter i Danhult. "Mannen wedstodh til denna synden och nekade intet der till". Mannen är 62 år och har en ålderdomlig och sjuk hustru. Kronolänsmannen berättar att Pernilla rymt till Danmark. Hon var född i farhults socken och by! Tue får böter 80 (!!!!) daler Smt eller sex (!!!!) gatlopp och stå "uppenbara skrift"!!!
 • Christoffer Gjeddes befallningsman Jacob Jönsson, Tufwue Pihl, etc, etc, etc... Bjuv

[1640]
<references>

 1. Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAAAJ:17 (1683-1687) Bild 1430 (AID: v217870.b1430, NAD: SE/GHA/90102)
 2. Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAAAJ:17 (1683-1687) Bild 1430 (AID: v217870.b1430, NAD: SE/GHA/90102)