1685, Luggude häradsting, renoverade domboken

Från LuggudeWiki
Hoppa till:navigering, sök

Dombok: Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAAAJ:17 (1683-1687) Bild 2090

1685 18/3

Bland nämndemännen fanns Torckill Åckesson i Väsby, Jöns Hansson i Laröd, Bonde Ingelsson i Kattarp, Jöns Olsson i Lindeknäveln,

 • "Bondedrängen Jöns Åkesson o Farhults socken, som hafwa belägradt Agnis Larsdotter, bekiände sig härför rätten detsamma hafwa giordt. Konan Agnis Absenterade som nu ligger i barnseng. RESOLUTION. Drängen Jöns Åkesson skall böta 10 dlr Mt, konan Agnis 5 dlr Mt, eller slita 10 par ris for tingsdörren, och stå bägge uppenbara kyrkoplikt."
 • "Drängen hans Nilsson, barnfödd i Väsby socken, har lägrat Kirstin Gudmundsdotter i Gössarp". Han fick böta 10 dlr Mt, hon 5 dlr Mt, eller slita 10 par ris for tingsdörren, "och stå bägge uppenbara kyrkoplikt."
 • Kirstin Nilsdotter ifrån Brunnby socken och Vattenmöllan besvärade sig inför rätten över Jöns Persson i Häljaröd, farhults socken, som överfallit henne "i så måtto at han hafwer tagit henne ifrån Cronogården, Stubbarp, med hugg och slag, och förde henne till Kraparp Herrgårdh, om Heliga tre Kongars Affton, och där wille han hafwa henne i fängelse". Jöns Persson protesterade härmot att han inte slagit henne. Han nekade till att ha varit "köpt" därtill av Söne Påhlsson i Arild (?) men bekände att han fört henne från Stubbarp. Jöns dömdes till dryga böter (40 dlr) och 4 timmar på stocken.
 • Kronans befallningsman Petter Strandberg har stämt Bengt Schiönberg, strandridare på Viken, för att han överfallit kronans länsman Anders Lundh då han skulle förrätta "execution" hos honom till "kongl Maj:t tienst"... Vittnen Nils Swänsson och Lars Håckansson på Viken. Saken sköts upp. Kronans befallningsman vill också höra Oluf Helliesson i Ingelsträde och Sven Persson i Laröd. Strandridaren var frånvarande från rätten och hade pratat med Oluf och Sven inne i helsingborg dagen innan. per Clementsson från Viken att strandridaren var hemma i Viken denna dag.
 • Dines Knutsson i VÄLA "Comparerade för Retten som Actor", samma sak med Nils Jönsson i Svedberga. En fråga som rör Dines Knutssons hustrus fädernesarv. Inciterade var Hellie Andersson i Allerum, Per Mårtensson i Farhult samt Nils Jönssons styvdotter Agnis Olufsdotter i Pottmjöhult. Nils Jönsson protesterade mot Hellie att denne hållit skifte (och tydligen mest samarbetat med Per, inte de andra). Änkan Agnis Olufsdotter i Pottmjöhult inför rätten sa att det saknades pengar, som hon skulle fått av hellie Andersson, som hållit skiftet. Boet var skyldig Tyge Persson i Gunnestorp pengar.

19/3 1685

 • Dines Knutssons hustru hette tydligen Svenborgs Svensdotter. Kapital som Nils Jönssons sal: fader Jöns Persson i Pottmjöhult var förmyndare för. Hellie förvaltade skiftet.
 • Per Mårtensson i Höganäs har inciterat Per Clemetsson på Viken om ett kontrakt som hans salige fader Clemet Classon upprättat med Per. Per visade kontrakt 7/3 1676 mellan fadern Mårten Nilsson och hans son Nils Mårtensson om ett fiskehus i Höganäs. Sen visades ett kontrakt den 24/4 1676 på samma fiskehus mellan Clemet Classons morfader och förmyndare för Nils Mårtenssons två döttrar, nämligen Ingrid (äldst) och Britta. (Brorsdöttrar till Per.) En städsmålssedel för 1677 visade han också upp för huset. Tvisten gäller betalnig för huset. Man rågade även om Per betalad städsmål för huset, det hade han. (Dom 20/3. per Mårtensson får sitta i orubbat bo, men det ska ske betalning till systrarna.
 • Inspektorn i Krapperup Petter Månsson har inciterat Rågåkrapon Måns Öndasson. Någon tvist om städsmål till Krapperup eftersom Måns inte sagt upp gården i tid. Måns säger att han åtnjutit två års frihet på gården, inte tre som brukligt. Måns går med på att betala landgillet men vill inte betala städsmålet för det resterande året, och eftersom han tvingades lämna den för Jeppa Nilssons skull bör Jeppa betala. (Dom 20/3. han ska betala landegille och utföra sina dagsverken för 1684, dock ej städsmål.)
 • Olof Helliesson i INGELSTRÄDE som Actor mot Nils Swensson i DOMPENG angående barnagods. Sammalades Nils Swensson och Anders Bengtsson i LÖNSKOG om samma barnagods.
 • Kronolänsman Anders Lundh har stämt Danil Ström i Väsby för resterande kronotionde för 1683 dvs 28 öre. Gården han bor i kallas Brattagården. Han döms att betala resterande skuld.
 • Ryttaren Johan Måne mot bonden Anders Biörsson i Gummarp, angående en träta dem emellan.
 • Nils Olsson i Danhult bor en skattegård vartill det är många CREDITORER. Hur ska man stycka av jorden är frågan. Åke Torkelsson och några andra ska undersöka detta.
 • Elena persdotter, barnfödd i Stubbarp, har blivit lägrad av Anders Jonsson som rymt till Själland. Hon ska böta 5 dlr eller slita 10 par ris och uppenbara kyrkoplikt.

20 mars

 • Gästgivare i Mörarp Jöns Truedsson.
 • Fullmäktige på Rögla, Oluf Persson, anklagade kvinnan Tora Persdotter, hos Per Smed i utvälinge, för lägesmål med smedsdrängen Anders Månsson, vilken har rymt till Själland. Hon ska böta 5 dlr eller slita 10 par ris och uppenbara kyrkoplikt.
 • Order att socknarna måste laga landsvägen från Brunnby till HBG via Hjälmshult, Kungshult, Allerum, etc.

21 mars (bild 1400)

 • Löjtnanten Schurman inciterades till rätten, efter riksdagsbevillning, för en dräng och en piga för 1683, insinuerade ett skriftligt svar från överstelöjtnanten Wrangel, även generalmajoren Schönlebens skrivelse. Om vem som ska stå för kostnaden för piga och dräng. Mönsterskrivaren Erik Tidell vittnade. Rätten fann att löjtnanten själv ska betala drängen och pigan resterande summa pengar och "sedan decountera i deras löhn"... Förlikning har skett med Schurmans bonde Påhl Jeppasson i VÄSBY HOVGÅRD.
 • Majoren GYLLENPAMP som nyss tillträtt HJÄLMSHULT i tvist med grannarna i Allerum. Har stämt dessa bönder: NÄLLÅKRA GÅRD Per Tommasson och Anders Håkansson Per Larsson i DUVEBOLET. Tvisten rör ett par gärdsgårdar de vägrar sätta upp emellan deras ägor. Det rör äganderätten till marken. Bönderna la fram en dom från Luggude häradsrätt 30/4 1578 som bevis och menade sig "icke wara skyldiga... flera giärder att intäppa".