1584 02 11, Höja och Starby: valet av ny kyrkoherde

Från LuggudeWiki
Version från den 2 februari 2011 kl. 22.07 av Jerlerup (diskussion | bidrag) (11/2 1584)
Hoppa till:navigering, sök
Helsingborg år 1589.

11/2 1584

Kancelliets Brevböger 1584-1588

— Til Arrild Uggerup og M Niels Huid. Kongen er ofte bleven overlöben af 2 Personer angaaende Sognene Höye og Starby, der nu ere ledige, og har med disse 2 Personer skrevet til dem om al ordne Sagen i Overensstemmelse med Ordinanasen.

Nu har den ene af disse 2, M Niels Pederssen, berettet Kongen, at han med en Anbefaling af Arrild Uggerup, og M Niels er sendt til Sognemendene, der ogsaa have fundet Bebag i hans Praediken, men for deres Valg stillet den Betingelse, at han skulde aegte Formandens enke, hvilket hann har vaegret sig ved, da hun skal veere meget gammel, Sognenmendene have saa kaldet den anden Person, der imidlertid skal vaere berygtet for en utilborlig Sag og ikke er beskikket til Kaldet af Superintendenten eller Provsten, men har insinueret sig hos en Del af Sogneimendene ved et Löfte om at ville aegte den afdöde Praests Enke og derved opnaaet deres Kald, paa dette kald have imidlertid Arrild Uggerup og M. Niels naeret Betaenkelighed ved at give Kollats, hvorfor Sognene endnu ingen Praest have faaet.

Da M Niels Pederssen af disse Grunde paany har anmodet om at maatte faa Kaldet og Kongen paa ingen maade vil eller kan gaa ind paa, at Kaldet maa folge Kvinderne, da saadant vil medföre, at uduelige blive kaldede og duelige forskudte, og da den valgte Person desuden har Ry for at have opfört sig utilborligt andensteds, hvor han har vaeret i Kirketjeneste som Kapellan, skulle de, hvis M Niels er duelig til at forestaa Kaldet og ikke kan vrages formedelst nogen Utilborlighed, indsaette ham i Kaldet eller, hvis det ikke er Tilfaeldet, indsaette en anden skikkelig og vellaerd Mand til Praest.

De skulle, som tilforn befalet, ordne Sagen i Overensstemmelse med Ordinansen og sende Kongen Besked, for at han kan rette sig derefter, hvis nogen yderligere henvender sig til ham i den Sag.

Sk. T. 1, 355.1 [[Kategori:Starby}}