Öfwer fru Brincks barnsäng.

Från LuggudeWiki
Version från den 19 februari 2011 kl. 13.12 av Jerlerup (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

Sånger af en svensk fånge i Simbirsk utgivna av Martin Weibull 1868

Trolig författare: löjtnant Georg Henrik von Borneman.

6) Öfwer fru Brincks barnsäng.

Sonnet

Fru Brinck omsider haar en liten dotter fådt,
Som wara tämlig stor säijs, men thet är ey under,
Ty hennes buuk haar mer än wanligt warit runder,
Med barnet hafwand hon i femton månar gådt;

Om Tu thet minns haar iag för tijo Weckor spådt
At nästa fredag så skull ugnen stötas sunder,
Thet mann och hustru tänckt, men iag har ey förstådt,
Ey the, at räkna ut en hafwand hustrus stunder.

Wij äro budne till at barnetz Faddrar blifwa;
Men sku wij gifta bli, jag önskar Gud må gifwa
Oss barn i rättan tid, ty elliest tro Tu mig

Må wij i pannan oss med bägge händer rifwa,
För hornen willia då begynna yppa sig,
Hwarfrån Gud frije Tig, och mig besynnerlig!